Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zřejmě další ze skandálů současného vedení města

25. 7. 2017

Do neuvěřitelných rozměrů se v současné době dostal případ havárie podhledů v gymnáziu. Na zastupitelstvu dne 28.6.2017 upozornil ing.Číla (autorizovaný inženýr pro provádění pozemních staveb) na vadné provedení opravy a jelikož to nebylo první upozornění bez odpovídající reakce vedení města nezbylo než detaily uvést na diskuzní forum města a napsat dopis všem členům zastupitelstva, aby si uvědomili svou odpovědnost. 

Diskuzní forum 25.7.2017

Oprava podhledů

Z důvodu nedodržení projektu, nerespektování technologického předpisu výrobce a ošizení materiálu spadl 12.1.2017 ve 3.NP budovy ZŠ Komenského podhled. Vedení města nechalo zpracovat novou projektovou dokumentaci celkem za více než 300 tis., včetně rekonstrukce topení. A to i přesto, že v původním projektu chyba nebyla. Objednalo stavební dozor za 158 tis. a byla zahájena oprava.

Nový podhled montuje spol. Emity Trade která patří panu Lubošovi Chourovi. A montuje ho znovu jinak, než jak je uvedeno v projektu i v technologickém předpisu, jinak, než je ve smlouvě o dílo a znovu se výrazně šetří na materiálu. Šetří tím, že na místo projektem a výrobcem předepsaných profilů a závěsů dávají jiné o mnoho levnější komponenty. Na celkově opravované ploše je to rozdíl cca. 380.000,- Kč (podle ceníku Rigips). Město přitom firmu pana Choury nevede na seznamu subzhotovitelů stavby, jak ukládá zákon. Velmi dobře placený stavební dozor ani nikdo jiný si ničeho nevšiml. Návrh na odborné posouzení a potvrzení bezpečnosti dokončené opravy na zasedání zastupitelstva přes koaliční zastupitele neprošel. Vedení města znemožnilo jakoukoli kontrolu veřejnosti. A očím všech kontrol unikly i zfušovaně smontované nosné prvky (fotky jsou na níže uvedeném odkazu).

Obohacování se na zakázce z veřejných peněz je špatně. Pro obohacení na úkor bezpečnosti prostor, které mají užívat děti se těžko hledá výraz. Celkové náklady s opravou spojené se již blíží k 7 mil.Kč. a nevidím jediný důvod, proč by za tuto sumu neměly být podhledy namontovány bezvadně.

Na tomto odkazu: https://ulozto.cz/!DNdM9BdqFdJc/gymnacel-podhled-zip

jsou k dispozici fotky, údaje z projektu, z ceníku ale i maily od policie kde vyšetřovatelé odpovídají, že nikdy nebránili vstupu na stavbu. Tedy pravý opak toho, co celé jaro tvrdil starosta.

Vyzývám vedení města, aby sdělili, jaký bude další postup včetně opatření k nápravě a také jasný termín kdy budou prostory předány k bezpečnému užívání.

konec citace z DF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidé se mě ptají, jaké jsou ty skandály :

1. Výběrové řízení na zhotovitele náměstí - vybraný Metrostav nabídl cenu vyšší než byla v zadávacích materiálech daná, jako limitní. Přesto rada odsouhlasila jeho nabídku. Dotační orgán uplatnil vůči městu regres ve výši cca 1,6 mil.Kč a dosud není vyřešeno, kdo škodu uhradí.

2. Účet za telefon starosty Pátka v období dovolené, kdy protelefonoval více než 100 tis.Kč. Prý je starosta k dispozici občanům i na dovolené a tak účty z Itálie proplatila pokladna Čelákovic.

3. Neproplacení smluvně přislíbeného příspěvku ve výši 5,5 mil.Kč na rekonstrukci atletické dráhy. Město prohrálo soudní řízení a dosavadní náklady spojené se soudem ve výši cca 2 mil.Kč prý budou dle vedení města hrazeny z rozpočtu města. V současné době se řeší další náklady spojené s půjčkou, kterou musel TJ Spartak řešit na úhradu proplacení městem nezaplacené částky. Opět půjde o miliony.

4. Za skandální považuji i

a) neplnění volebních slibů např. ve věci zavedení inženýrských sítí do Dělnických domků. Rodiny s malými dětmi zde žijí bez pitné vody, kanalizace a osvětlení. Starosta na svůj slib zapomenul. 

b) přístup vedení města k realizaci obchvatu. Ačkoliv před rokem byla uzavřena smlouva o spolupráci se Středočeským krajem zavazující město Čelákovice k výkupu pozemků a k zajištění stavebního povolení jsou výsledky žalostné. Je vykoupeno celkem 11 pozemků z potřebných 50ti a projektové práce potřebné ke stavebnímu povolení nebyly zahájeny vůbec.

c) nezajištění termínu dokončení nového územního plánu, který měl být dle Pátkova starostování dokončen v r.2014 (Strategický plán z r.2011) a dosud není jisté zda se stihne do konce volebního období (tj do konce r.2018).