Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj Města Čelákovice leden 2015

8. 1. 2015

Lednové číslo nepřineslo nic co by se nedalo očekávat a myslím, že nezklamalo důvěru svých čtenářů. Největší radost mě udělaly široké informace o dění ve sportu a především o úspěších naší mládeže.

Na úvodní straně místostarosta Ing.Studnička informoval v článku "Evropské setkání mladých na přelomu let 2014/2015 v Praze a okolí" z větší části o něčem jiném než název článku avizoval a to je škoda. Vždyť pořádající komunita TAIZE ovlivnila za desítky let své činnosti celou Evropu. V Čelákovicích po dobu setkání pobývalo 80 účastníků z pěti národů a to není příliš častým jevem. Zřejmě to asi pan Studnička nevěděl (možná mohl uvést jak vedení města v této akci pořadatelům pomohlo).Byli v Čelákovicích velmi spokojeni a prý se podle jejich slov brzy vrátí. 

Velké a milé překvapení přinesl úvodník starosty Ing.Pátka vyzývající k aktivnější spolupráci s radnicí. Prý je každý názor či námět od nynějška vítán  Mrzí mne, že v článku o změně názvu ulic není zmíněn námět voliče ODS, který zazněl na zastupitelstvu. Upozornění na potřebu změny názvu ulice Fučíkova, kterou máme pojmenovanou již jako téměř poslední v republice po hrdinovi (nehrdinovi). Samozřejmě nemusí být každý návrh přijat, ale pokud veřejně zazní, mělo by být na něj reagováno, třeba anketou. JInak potom nechápu výzvu Ing.Pátka k aktivní spolupráci. Docela se mi líbí Ing.Pátkem rozdělování opozice na konstruktivní a destruktivní (ta nedostane prostor). Ano pokud si budete myslet to co vedení města, jste konstruktivní a v opačném případě Vám ani ruku nepodám. Úžasné. Je to tak jednoduché. 

Na další straně mne zaujal článek o pronájmu bytu obálkovou metodou. Jde o jeden byt v ulici Prokopa Holého, ale na zastupitelstvu mluvil starosta o 10 bytech velikosti 3+1, které dle jeho slov měly být v lednu nabídnuty mimo pořadník obálkovou metodou. Byla to reakce na zvyšující se náklady na nepronajmuté byty. Zřejmě je již všechno vyřešeno a stal se zázrak, byty Ježíšek pronajal. Nebo to tak není? Jsou slova starosty jen pouhé nezávazné idee?

Ve Zprávách z radnice se občané dozvídají to, co je z větší části uvedeno i v zápisech z jednání. Na vědomí bez výhrad radnice přijala Koncepci rozvoje muzea. Je to za téměř šest let od nástupu nového ředitele již čtvrtá koncepce. První verzi měl pan ředitel Eisner zpracovat do 1 roku po nástupu do funkce a také ji zpracoval a koncem srpna 2010 zaslal radě, která dne 7.září 2011 vzala koncepci na vědomí. Po kontrole metodikem ministerstva kultury měla být dle usnesení RM z 20.6.2012 koncepce zpracována do 30.11.2012, ale nebyla zpracována dle doporučení uvedeného metodika a tak nebyla radou akceptována. Pan ředitel zastupitelům předložil v červnu 2013 zdůvodnění proč ještě koncepce není čtěte zde . Čtyri roky nestačlily k hledání a slohové cvičení prošlo až v novém obsazení rady a koncepce stejně, jako v r.2010 má zelenou. Proč vlastně metodik byl pozvaný a proč dával doporučení, která vedení města přehlíží? Napsal m.j. i toto : své role odpovědného vlastníka sbírky by se s plnou vážností mělo ujmout město,.... může využít svých pravomocí a nechat si k navržené koncepci zpracovat třeba i několik oponentních posudků (konec citace).... Ptám se, kde je ta vážnost a odpovědnost?

V článku "Deset ulic v našem městě musí změnit své jméno!" opět místostarosta Petr Studnička uvádí naše občany v omyl. Český úřad zeměměřičský a katastrální nevyzval dne 10.3.2014 město k odstranění shody názvů u deseti ulic. Pouze bylo urgováno to co mělo být hotové do 30.6.2011 a tedy veškerou odpovědnost za skluz nese starosta ing.Pátek a ne bývalí radní, kteří 28.4.2014 pověřili tajemníka souvisejícími úkoly. Je to směšné takto lhát.

Velmi mne zaujala zastupitelská aréna zřízená současnou redakční radou. Je to krok správným směrem, ale nechápu neúčast v diskusi od koaličních zastupitelů z řad ANO 2011 a ČSSD. Neúčast opozice chápu neboť oni jednak arenu nevytvořili a také neměli žádný podíl na formování otázky. Nemají snad členové koalice schopnost vyjádřit svůj názor? Není jim líto rozesílat Zpravodaj s prázdným místem? Není to právě dobrá vizitka.

Překvapilo mě zveřejnění článku Jana Topinky "Hledání hlavních zdrojů znečištění ovzduší". Beseda, kterou pan Topinka pořádal v muzeu proběhla za účasti pouhé jediné zastupitelky ačkoliv všichni zastupitelé byli pozváni. Možná pokud se podívali na obrazový záznam z besedy mají již jasnější představy o tom, jak je naše ovzduší "kvalitní". Škoda jen, že naprosto ignorovali návrh zastupitele Tichého na zahájení celoročního měření prachových částic PM10. Většina zastupitelů bydlí dále od největšího zdroje znečištění a tak se zřejmě domnívají, že jim a jejich dětem nic nehrozí. Jsou na omylu karcinogení benzo(a)pyren je dle údajů ministerstva životního prostředí na celém našem území v nadlimitním množství.

Jak správně třídit je naprosto potřebný návod pro občany, který musí být neustále opakovaný. Kde však je nějaká zmínka o vyhlášce o biodpadu platné od 1.1.2015. Do Čelákovic ještě nedorazila? Kde jsou ty specielní hnědé popelnice, které měli občané najít 1.ledna 2015 tam kde dosud nebyly? V případě biodpadu nejde jen o trávu ze zahrady, ale i o slupku od banánu se kterou asi těžko někdo půjde do sběrného dvora. Městu hrozí až milionová pokuta. V sousedním Českém Brodě biodpad svážejí již 4 roky a obdrželi i několika milionovou dotaci na specielní svozový vůz.

Tak nevím zda mě pan starosta Pátek pochválí. Jsem konstruktivní a nebo destruktivní opozice? Rozhodně výzvu ke spolupráci vítám a budu ji plně podporovat. Především konstruktivní opozici vidím, jako velmi potřebnou.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář