Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo, které se nekonalo.

17. 5. 2013

Ve středu 15.května 2013 se mělo uskutečnit mimořádné jednání zastupitelstva, ale pro velký počet omluvených nebylo možné uvažovat ani o schválení programu. Při účasti zastupitelů Pátka,Studničky,Volfové,Sekyry a Skalického jsem přemýšlel o tom proč starosta neoznámil  na internetových stránkách a nebo v městském rozhlase, že jednání neproběhne.Na internetových stránkách www.tv-port.cz měli občané možnost vidět místo očekávaného programu agitku současného vedení města.Podle zákona má totiž starosta v případě neusnášeníschopnosti ( tj.nepřítomnosti nadpolovičního počtu zastupitelů ) zasedání zastupitelstva ukončit a do 15 dnů svolat nové.

Starosta ing.Pátek, jak vidíme ze záznamu, ve smyslu zákona o obcích oficiálně zastupitelstvo neukončil, jen se omluvil občanům za to, že mají možnost vidět jen pět tzv. „statečných“ a za tu hroznou ostudu. Nevím, jak to myslel. Pro koho ostudu? Většinou odpovědnost za selhání týmu nese jeho šéf a tak podle mého názoru měl přijmout podíl viny. To však nebylo ani v nejmenším znát. Byl jsem také mezi chybějícími a bylo to poprvé, co jsem od r.2002 chyběl na jednání ZM. Správně starosta vyslovil slova „politická hra“. Ano až dosud jsem měl sílící dojem, že hlavní hvězda „politické hry“ má své partnery jen jako kulisu ke kariéře. Stejně jako já ten pocit měla pravděpodobně i značná část zastupitelstva a tak 16 z 21 zastupitelů nepřišlo na jednání. Mělo to být mimořádné zasedání kvůli chybně připravenému programu minulých dvou jednání, které se protáhly dlouho za půlnoc. Očekávat řádné projednání územního plánu ( s 60 body ) spolu s dalšími deseti body a ještě i diskuzí to snad nemůže naplánovat ani mimořádně nadaný začátečník. Vyčítat zastupitelům, že nejsou připraveni být k dispozici, jak pan starosta pískne, čili k tomu, jak pan starosta stanoví termín mimořádného zastupitelstva bez projednání se zastupiteli, je trochu zbytečné. 

Agitka se rozjela. Nejprve ing.Studnička rozebral plat a odměnu místostarosty Ing.Klicpery za výkon místostarosty II . Následně vyzval ing.Klicperu k rezignaci z důvodu jeho časové zaneprázdněnosti (dokladoval to i jeho nepřítomností na jednání a souběhem výkonu jeho funkce na MěÚ Nymburk ). Zastupitel Mgr.Skalický pak položil otázku, kde vlastně rozpočet města ušetří na celkovou částku cca 700 tis.Kč na plat tohoto neuvolněného místostarosty.V této souvislosti jsem si vzpomněl na dosud neproplacenou část dotace na náměstí ve výši cca 13 mil.Kč, která je pozdržena z důvodu nesrovnalostí ve výběrovém řízení. Je možné, že se budou muset dělat výrazně větší opatření a ne jen šetřit mzdu místostarosty. To však přítomní zastupitelé pomlčeli.Nějak ticho bylo i o platu předcházejícího místostarosty Ing.Ryneše jehož výkon byl referujícími vítaný, i přes to, že za ním nezůstal jediný viditelný výsledek ( jeho plat byl minimálně 500 tis. Kč ročně ).

Diskuze byla vedena z velké části o problematice městského stadionu a haly Vikomt. Stadion je téma tohoto volebního období, ale víc se mluví, než jedná a snad dojde k dohodě. Přítomná ing.Pospíchalová za TJ Spartak vyjádřila připravenost jednat a stejně i dr.Tichý za TJ Union.V případě haly Vikomt jde o nabídku TJ Spoje Praha, která nabídla větší nájem a starosta na rozdíl od rozhodnutí Rady města tuto nabídku vítá.Proč prý nevyužít větší nabídku. Vyšší cena však má i určité souvislosti. Nabídku jsem viděl a nemohu říci, že mne nadchla.Znamenala by export sportu z Prahy do Čelákovic a je možné, že by na občany města zbylo jen málo z dosavadního provozního času.Navíc současná cena nájmu byla vysoutěžena a jak by to vypadalo, když by po krátkém čase mohl přijít kdokoliv a přihodit pár korun.To by se nájemci měnili na běžícím páse. Škola SOŠ TOS, jako nájemce získává díky možnosti využití haly na atraktivitě a školství každé město nezbytně potřebuje. To by vedle ceny nemělo být opomíjeno. V některých případech starostovi nevadí nízká cena nájmu. V domě s pečovatelskou službou je nájem pouhých 16,40 Kč/m2 a jelikož obvyklé nájemné u malometrážních bytů je v Čelákovicích až 120, - Kč/m2 asi zde bude nějaký osobní zájem.Nebo snad není?

O nájemném mluvila zastupitelka pí Volfová, která odpovídala na dotaz mladých manželů týkající se nově zavedené kauce. Prý byla zavedena z důvodu nutnosti vyplývající z množících se dluhů na nájemném. Zdůraznila, že jistí zastupitelé se snažili tlačit na co největší nájem, ale jejich návrhy zahrnující i využití obálkové metody v bytové komisi a ani v radě neuspěly. Než byla kauce zavedena byly získávány zkušenosti z okolí a světe div se paní zastupitelka přiznala, že v Brandýse a Lysé nad Labem pronajímají pouze obálkovou metodou. Podle jejich slov by se však nedostalo na sociálně slabší. Nevím zda v okolních městech žijí jiní lidé, ale jsou tam asi hloupí zastupitelé. My máme svou cestu a tu si rozvracet nedáme. Při obálkové metodě téměř zcela pozbývá význam bytová komise a omezuje se prostor pro případné korupční jednání. Byl jsem členem rady města a tak vím, jak slabě zdůvodněné žádosti uspějí a byt obdrží i ten, kdo zdaleka není sociální případ. Město přispívá takovému člověku měsíčně 2 až 3 tisíce na levném nájmu. Nikomu to nevadí? O kolik víc by mohlo být v příspěvku na sport, kulturu a podobně?

Místostarosta ing.Sekyra odpovídal na otázku budoucnosti cyklostezky do Sedlčánek. Prý nejsou dosud vyřešeny majetkoprávní problémy a někteří majitelé pozemků nechtějí dát souhlas k umístění cyklostezky. Na dotaz zda se s majiteli pozemků stále jedná, potvrdil místostarosta, že ano. Mám od majitelů pozemků jiné zprávy a celkem odpovědně mohu říci, že jednání ve své většině proběhla v r.2012 a pokračování nedávám velké naděje.Odpověď na besedě však byla velmi perspektivní a občané jistě nabyli dojmu brzké realizace.Bylo by v době úžasných informačních technologii vhodné zavést u významných akcí přístup veřejnosti k výsledkům přípravy akcí. Možná by občané mohli svými připomínkami přispět k urychlení vybudování nejen cyklostezky, ale také třeba i kanalizace v Záluží.Nikdo by občany nemohl "opíjet rohlíkem" a nedovolil si slibovat to co je nesplnitelné.

V závěru jednání vystoupil ing.Studnička v emotivním projevu ve kterém vzpomenul své odvolání z čela redakční rady a rekapituloval, co vše dobrého pod jeho vedením dosáhla. Rozhodně se změnilo hodně, a k lepšímu. Dík za působení pana předsedy redakční rady. Jen mě nenechává klidným určité selhání vyváženosti kritického názoru, který by v městském periodiku neměl chybět. Vzpomenu jen aférku s logem města, kdy pan starosta prohlašoval o logu, že jde o „Démant na Labi“ a chvály byly plné přední strany. Kritika od koaličního zastupitele Jaroslava Špačka však mohla být uvedena až na str.10. Četl jsem si zápis z jednání redakční rady a ten vypadá velmi zdařile a vytváří dojem demokratického rozhodování. Jen mě překvapilo, že u hlasování není uvedeno jmenovitě, kdo byl pro a kdo proti. Je to běžné u ostatních komisí a výborů a také u zastupitelstva a rady. Proč redakční rada odmítla bez zdůvodnění vytisknout některé články, se jejich autoři také nedozví a to není zrovna dobré vysvědčení. Autoři také nemají možnost odsouhlasit změny textů provedené v průběhu přípravy pro tisk za přispění předsedy redakční rady.Současný řád redakční rady sice korekturu umožňuje, ale provádění bez vědomí autora je za hranou autorského zákona. Na tyto skutečnosti upozorňují i samotní zastupitelé, a zároveň i na to, že některé články nemají autora nebo podávají zavádějící informace a je dáván nadstandardní prostor vybraným funkcionářům.

Pan zastupitel Studnička upozornil, že je tajemníkem Místní akční skupiny a jelikož radní Janák podpořil jeho odvolání rezignuje z funkce tajemníka. Nevím, proč si vzal své odvolání osobně, ale pokud bych měl každé zklamání brát stejně pak bych s některými koaličními kolegy nebyl v kontaktu od prosince 2011, já jsem až dosud ctil dohody a jejich fauly vydržel.Trpělivost však má své meze a ty již byly překročeny. 

Věřím, že rada města bude posuzovat úhradu volební agitky pěti "statečných" zastupitelů, jako soukromou akci a fakturu za nájem odešle místní organizaci ODS k proplacení.