Jdi na obsah Jdi na menu
 


Za mě rozhodně žádný zástupce nemluví

19. 10. 2013

Na stránkách o.s.NAŠE Čelákovice jsem našel článek pod názvemStanovisko kandidátů SNK NAŠE Čelákovice k situaci ve městě“. Originál stanoviska zde .

Jsem též jedním z kandidátů SNK NAŠE Čelákovice a nevím o tom, že bych já i další kandidáti pověřili někoho, aby za nás mluvil. Jde o 7 kandidátů tedy 1/3  volební kandidátky. Zřejmě bych se tím nijak nezabýval, pokud by již dříve tito lidé nezvolili tzv. zástupcem SNK NAŠE Čelákovice p.Polnického, který se snaží jednat za všechny. Na stránkách o.s.NAŠE Čelákovice najdete i další prohlášení vydané p.Polnickým. Je s podivem, že nebyl znepokojen např. bezdůvodným vyřazením člena kandidátky SNK NAŠE Čelákovice z komise rozvoje. Jistě mohl vyvíjet podobné úsilí, pokud lidé kolem bývalého starosty porušovali uzavřené koaliční dohody. Nestalo se tak, jen za každou cenu zachovat koalici. Ve stanovisku se uvádí znepokojení nad současnou situací. Je to trochu pozdě.  Doporučil bych tvůrcům stanoviska, aby se zabývali i důvody 16ti zastupitelů. Čerpají své informace většinou jen od bývalého starosty Ing.Pátka. Po první vlně emocí možná dostanou zcela jiný pohled na věc.

Četl jsem v týdeníku 5+2 Ing.Pátkem uváděných  několik informací jemu vyhovujících a patřičně přibarvených. Současný stav je podle něj neudržitelný, trochu zapomíná na důvody jeho vzniku. Sankce za chybné výběrové řízení ve výši téměř 1,6 mil.Kč a další výtky na jeho hlavu. Přiznává dvě. Zabývá se však jen tou nejméně důležitou. Vyčítal jsem mu , že studoval vysokou školu při výkonu funkce starosty. Prý jsem mu jeho studium nemohl odpustit. Je to o stejném, ale s jiným významem. Nic proti studiu. Ale pokud mám zastávat vrcholnou funkci a mám doma ještě malé děti, nemohu si naložit víc, než stihnu. Ono pak to řízení města vypadá tak, jak za jeho starostování vypadalo a není pravdou jeho tvrzení, že to jeho práci neovlivnilo. Podepsal se pod mnoho podkladů pro jednání, o kterých vznikal dojem, že je ani nečetl. Dokonce nesplnil i některé úkoly dané mu usnesením rady města. Nebylo veřejně známé, že ještě studuje a pokud by to známé bylo asi by jsme jej za starostu nezvolili. V článku je uveden i druhý důvod vyčítaný Josefu Pátkovi. Je to nedodržování Koaličních dohod. Zde však taktně pomlčel, o co vlastně jde. Tedy pro doplnění : v koalici 11 se hned po jejím vzniku vytvořila skupina šesti zastupitelů kolem starosty a zbývajících pět mohlo jen přihlížet ( bylo jich víc a tak nic neznamenaly ani písemné dohody - přiložený e-mail dokládá naše postavení ). V článku v 5+2 jsou zpochybněny možnosti místostarosty Tichého odvádět práci na radnici slovy : ten ale zase chodí do práce. Všichni lidé  z radnice mohou potvrdit kolik hodin denně p.Tichý na radnici pracuje. Je to výrazně nad plnou pracovní dobu. Neuvolněný místostarosta neznamená málo pracující pro město. Je to přesný opak těm, co měli plný úvazek s odpovídajícím vyšším platem a výsledky práce nebyly vidět. Pozastavuje se také nad skutečností, že nové vedení společnosti Q-byt si dá za svou práci zaplatit. Dříve byly práce v orgánech Q-bytu vykonávány bezplatně. Neuvádí však, že byly vykonávány starostou a místostarostou v pracovní době a tedy jen těžko mohla být vyplácena dvojí mzda. Navíc nejedná se o žádné velké sumy. Možná by se více ušetřilo pokud by Ing.Pátek byl šetrnější ve svých nákladech ( o tom však až příště ).

Pro mě osobně byla změna koalice velmi těžká, neboť v minulosti jsem měl spory s některými lidmi z bývalé opozice. Nepřímo se jich týkala i dvě trestní oznámení a v dalších dvou případech i soudní jednání. Kdo něco takového prožil, ví o čem mluvím.To však je moje věc a osobní záležitosti musí jít stranou. Stav, do kterého se řízení města dostalo, byl neudržitelný a bylo nutné jej řešit. Při volbách jsme v programu neměli vyjmenovanou žádnou koalici s Ing.Pátkem, ale konkrétní aktivity a ty se s dalším zastupitelem za SNK NAŠE Čelákovice RNDr.Petrem Petříkem snažíme plnit.Věřím, že pokud našlo společnou řeč 16 zastupitelů může to být jen ku prospěchu města. Samozřejmě v některých bodech jsou rozdílné názory, ale jedno je spojující : musela nastat změna ve vedení na radnici. Zřejmě město nebude mít do konce volebního období starostu. Není to žádná  strašidelná vize ( slova Ing.Pátka ). Již za rok budou volby a snad voliči rozhodnou ve prospěch Čelákovic s novými tvářemi odhodlanými pro město pracovat na 100% svých možností.