Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva zastupitelům

6. 2. 2017

Zastupitelé Tomáš Janák a Lenka Grygarová zaslali svým kolegům dopis ohledně situace obnovení standardní výuky na gymnáziu. Oba byli akční a snažili se vyznat v rozdílných tvrzeních ze zastupitelstva. Starosta se odvolával na šetření policie a ono je zřejmě všechno jinak. Po kolikáté již.

Čtěte :

Vážené kolegyně zastupitelky a vážení kolegové zastupitelé,

 

jak jste všichni informováni, dne 12. ledna 2017 v ranních hodinách došlo ve 3. nadzemním podlaží městské budovy v ulici J. A. Komenského 414 k propadnutí sádrokartonového podhledu. V dotčených prostorech sídlí na základně uzavřené platné nájemní smlouvy střední škola Gymnázium Čelákovice. Před třemi týdny pak bylo zveřejněno vyjádření statika, ve kterém je uvedeno, že prostory pod sádrokartonovým podhledem v prostorách pronajatých Gymnáziu Čelákovice nejsou bezpečné. Vedení gymnázia proto bylo nuceno přesunout výuku do náhradních prostor, které v tuto chvíli zajišťuje z velké části na vlastní náklady, a je tudíž logické, že po městu Čelákovice jako pronajimateli a majiteli budovy bude požadovat jejich kompenzaci v plné výši. Částka pak bude v souvislosti s délkou trvání výuky v náhradních prostorách samozřejmě narůstat. Město se nájemní smlouvou z roku 2002 zavázalo gymnáziu poskytovat provozuschopné prostory k zajištění výuky v daném rozsahu, a tuto smlouvu není od 12. ledna 2017 schopno evidentně plnit. Náklady vznikající gymnáziu v souvislosti s tímto stavem, a to nejen na zajištění a pronájem náhradních prostor, ale i další vedlejší náklady, tak každým dnem narůstají. O to více zarážející je, že práce na opravě nebezpečných sádrokartonových podhledů dosud nebyly ještě fakticky zahájeny a v řešení dochází nadále ke zbytečným časovým prodlevám!

Takovéto počínání ze strany vedení města vnímáme jako velice obstrukční, nehospodárné i nekoncepční. Jelikož jsme si současně vědomi, že funkce zastupitele v sobě agreguje  při výkonu správce majetku obce s péčí řádného hospodáře nejen případnou trestněprávní, ale i hmotnou odpovědnost, důrazně se distancujeme od tohoto dosavadního liknavého postupu vedení města v rámci řešení výše uvedené havarijní záležitosti na městské budově.

Na posledním jednání ZM dne 25.1.2017, na jednání pracovní skupiny pro řešení havarijní situace v J. A. Komenského dne 27.1.2017 i při svých dalších vyjádřeních,  pan starosta Ing. Josef Pátek opakovaně sděloval, že není možné zahájit realizaci opravných stavebních prací na zpevnění podhledů atd. v těchto prostorách budovy, z „údajného“ důvodu stále probíhajícího vyšetřování Policie ČR. Dle tvrzení starosty nelze do konstrukcí bez souhlasu PČR vstupovat, může se jednat o důkazní materiál, a proto nemohou být rekonstrukční práce podhledů zahájeny.

Osobně jsme se tedy společně jako zastupitelé města Čelákovice dne 31.1.2017 dotázali na služebně Policie ČR v Brandýse nad Labem, na bližší informace v této záležitosti. Poté co jsme získali ve věci faktické relevantní informace, jsme se ještě telefonicky spojili přímo s paní vyšetřovatelkou, kdy nám bylo, k našemu velkému překvapení sděleno, že Policie ČR městu Čelákovice v žádném případě nebrání v zahájení prací na odstraňování závad, ani následných stavebních úpravách, opravách apod., neboť toto vše je po ukončení důkazního šetření a zjišťování Policií ČR na místě dne 13.1.2017, již zcela jen v kompetenci města. Ze strany Policie ČR bylo tímto dnem (tj. 13.1.2017) dokazování na místě ukončeno. Považujeme za nutné, Vás s těmito informacemi seznámit, a věříme, že nám všem pan starosta tyto dezinformace neprodleně vysvětlí.

 

S ohledem na uvedené skutečnosti, vnímáme časové prodlevy v postupu řešení a celkový přístup ze strany města k této mimořádné situaci, která zasáhla do řádné výuky zhruba 250 žáků a pedagogů gymnázia, jako zcela nedostatečný.

 

Vážené kolegyně zastupitelky a vážení kolegové zastupitelé, pokud máte kdokoli z Vás k dispozici další informace k dané věci, např. z jakého jiného důvodu ještě nebyly opravy sádrokartonových podhledů dosud fakticky zahájeny, žádáme Vás o jejich sdělení. 

 

Tomáš Janák a Lenka Grygarová, zastupitelé města Čelákovice

 

konec citace

můj komentář : jsou lidé zakládající si na své cti a proto volí jen slova, která jsou pravdivá. Pokud snad řeknou něco špatně tak se omluví a snaží se o zlepšení své reputace. Stále více nabývám dojem, že starosta Pátek mezi takové lidi nepatří a je mu jedno co vlastně říká. Jen, aby slova v danou chvíli splnila svůj účel. Dnes jsou to studenti gymnázia, jindy občané z dělnických domků a tak bych mohl dlouho pokračovat v kauzách přímo ovlivněných klamavými informacemi současného vedení města.