Jdi na obsah Jdi na menu
 


Transparentní samospráva a ujíždějící rychlík

4. 10. 2013

Na diskusním fóru města Čelákovice začala zajímavá debata o zveřejňování smluv. Zcela správně je zde položena otázka proč by se mělo o smlouvy žádat, když mohou být zveřejněny přímo městem. Zastupitelé vezměte si příklad od jiných úřadů a přispějte k transparentnosti fungování našeho města ( tak zní výzva z diskusního fóra ).Dále je v diskusi uvedeno ,že  např. Liberec byl za toto činění oceněn. Liberec měl v minulosti mnoho problémů s korupcí a tak vedení města přistoupilo k razantním krokům. Na svých stránkách zveřejnilo tzv. protikorupční portál a zavedlo elektronické aukce. V diskusní fóru zmíněné ocenění však neobdržel Liberec, ale Liberecký kraj v soutěži OTEVŘENO-ZAVŘENO za zveřejňování smluv v registru smluv. Příklad Libereckého kraje však není ojedinělý např.kraj Vysočina pro zajištění transparentnosti jednání zastupitelstev již před několika lety zřídil Internetovou televizi kraje Vysočina a většina měst v kraji natáčí a archivuje obrazový záznam zasedání .

 Na posledním jednání ZM odstoupivší starosta Ing.Pátek prohlásil, že Čelákovice udělaly velký kus práce ve zvýšení transparentnosti jednání samosprávy a zde mohu jen souhlasit, ale stále je to málo neboť v jiných městech jsou mnohem dál.Doložím to níže uvedenými příklady. Nejsou to však jen smlouvy, které jsou zveřejňovány, ale v některých městech a i malých obcích zveřejňují i faktury ( Hodonín,Psáry ).V našem městě zveřejňujeme také informace o veřejných zakázkách, ale jen v některých případech jsou zveřejněny smlouvy o dílo ( přívoz, vytvoření webových stránek ).Zveřejňujeme též v pozvánce na jednání zastupitelstva některé podkladové materiály, ale ty následně někde zmizí a občan nemá po nějaké době možnost do nich nahlédnout.

Základem transparentnosti podle mého názoru je dokonalý archiv obsahující nejen program jednání, ale i předkládané podkladové materiály včetně zvukového nebo obrazového záznamu jednání. Příkladů je zde mnoho a proto zveřejním jen některé např.Kuřim zveřejňující nejen podklady pro zastupitelstvo, ale i radu.V Černošicích uvádějí nejen podklady, ale i zvukový záznam( podobně v Semilech včetně video archivu ) .Pro příklad hledám srovnatelná města neboť ta větší mají jiné finanční možnosti a tak není divu, že občanům je zde nabízen dokonalejší informační servis.Již řadu let vynikající úroveň transparentní veřejné správy dokladuje Praha 6 např. Protikorupčním balíčkem  obsahujícím m.j. databázi smluv, elektronické tržiště a elektronické aukce a Protikorupční desatero Prahy6 s možností losování účasti občanů do výběrových komisí atd. Samozřejmostí je na Praze 6 dokonalý archiv zastupitelstva včetně videozáznamu ( od r.2005 ). Na minulém jednání zastupitelstva byl položen dotaz ing.Pátkovi na výši jeho příjmu. Odpověď byla vyhýbavá s odkazem na příslušné tabulky, ale kolik to dělá neřekl. Na Praze 6 najdete prohlášení členů zastupitelstva ( příjemce veřejných prostředků ) s detailními údaji o jejich příjmech, bytových poměrech, samozřejmě s prohlášením, že poskytují souhlas ke zpracování uvedených údajů ( dělají to zde již od r.2006 ). Říká se jiný kraj, jiný mrav. To by však v našem případě nemělo platit neboť Praha 6 a Čelákovice by neměli mít jiný mrav.

Máme nové internetové stránky s větší kapacitou a novými možnostmi. Není problém zveřejnit např.texty petic občanů jak to dělají např. v Poděbradech . V některých městech zavedli i možnost pro občany nahlásit Závady a nedostatky, neboť zastupitelé a pracovníci Technických služeb nemohou být všude. Jsou zde uveřejněny i fotografie nahlášeného místa a informace zda je nahlášená závada odstraněna včetně odpovědnosti za řešení závady.

Jaké činnosti provádí jednotlivé odbory MěÚ Čelákovice víme, ale konečný přehled za uplynulé období nám chybí a má to mnoho dalších souvislostí.V některých městech zveřejňují Vizi Městského úřadu a následně i Výroční zprávu mapující veškeré činnosti jednotlivých odborů.

Jaký význam má oslovení veřejnosti jsme poznali v r.2011 kdy bylo provedeno dotazníkové šetření, kulaté stoly a setkání s veřejností v kulturním domě při tvorbě Strategického plánu rozvoje. Nějak jsme však na setkávání s veřejností zapomenuli a tak jen pro připomenutí, že existují města, kde o jednání s občany mají trvalý zájem nejen před volbami ( viz Uherské Hradiště )

Je toho mnoho co by jsme v Čelákovicích mohli převzít od jiných měst. Vzory jsou a tak je na novém vedení města, zda „dohoníme ujíždějící rychlík“. Kvalitní informace a transparentní jednání zatím nejsou na programu dne.Je jen na občanech Čelákovic zda budou nové internetové stránky dokonale využity. Probíhající diskuse může přinést mnoho prospěšného a věřím, že další náměty budou přibývat.