Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 30 až 31.3.2016

31. 3. 2016

Prvním bodem jednání byly informace o přestavbě nádraží a snad vše co jsme slyšeli, bylo neskutečně příjemné. Začne v 11/2016 a bude trvat 24 msíců. Nevím, jak vše nakonec dopadne, ale z presentace jsem nabyl dojmu, že vše je perfektně připravené. Přirozeně v průběhu rekonstrukce budou nějaké těžkosti především s parkováním, ale i to má nakonec být mnohem lépe řešeno než nyní. Současné parkoviště bude rozšířeno o likvidovaný sklad a rampu a v ulici Kozovazké má město vybudovat Parkovací dům. Budou vybudovány dva podchody pod nádražím a tak řidiči co odstaví vůz v Parkovacím domě nebudou již muset šlapat daleko od svého auta, ale podchodem bude jejich trasa mnohem kratší. Jak prozradil starosta Pátek počítá se i s rozšířením počtu stojanů na kola a s parkovacími automaty v ulici Masarykova. V průběhu rekonstrukce budou podstatně rozšířeny parkovací možnosti u zastávky Jiřina.

Následovalo představení studie využitelnosti městského stadionu. Inspirací je obdobná již z části realizovaná studie ve Svitavách, kde dosud za nová sportoviště a související budovy zaplatili 120 mil.Kč. Studie vypadá na první pohled dobře, ale nesměla by být provázena naprosto nepřijatelným jednání vedení města, které staví „na hliněných základech“. Dokud nebude dohoda se Spartakem je jen těžko možné něco dalšího řešit. Studie za stavu nevyřešených vlastnických vztahů je jen vyhazováním peněz.

Obdobně lze hodnotit schválenou změnu rozpočtu pro r.2016, kdy starosta Pátek předložil návrh na zakoupení pozemku od Slováckých strojíren (TOS) za 15 mil.Kč, kde by prý v budoucnu měla stát sportovní hala. Prý většina zastupitelů měla halu ve volebním programu a tak je jejich povinností záměr podpořit. Zastupitelka Fialová, která má ze své praxe zkušenosti s podobnými záměry starostovi oponovala : pane starosto v podkladech jsme měli jen jednu větu k záměru o hodnotě 15 mil.Kč a vůbec neproběhlo projednání v komisi rozvoje. Není také jisté zda hala na tomto místě vlastně bude moci stát, neboť pozemek je podle platného územního plánu určen pro průmyslovou výrobu. Starosta tvrdil, že v návrhu nového územního plánu je v tomto místě uvažováno se sportem. Je však otázka zda může být v tomto místě sportoviště schváleno neboť jen v nepatrné vzdálenosti je slévárna a nikdo nemůže zaručit, co se vše v bývalém areálu TOSu ještě bude vyrábět. Zastupitelé možnost nákupu nakonec schválili byť jen v minimálním počtu. Dobře si pamatuji, když se rozhodovalo o výstavbě bazénu. Tehdy jsme ještě s kolegou Kořínkem navštívili firmu projektující sportoviště a tam jsme se ptali na ekonomiku provozu bazénu. Bylo nám řečeno, že každá investice do sportovního zařízení musí odpovídat počtu obyvatel města. Pokud budeme mít finančně  velmi náročnou stavbu její provozní náklady bude nutné dotovat z rozpočtu města. Tehdy jsme svá zjištění řekli na zastupitelstvu, ale bylo nám řečeno, že rozhodně žádná dotace nebude potřeba. Mám to i písemně. Provoz bazénu překonal všechna očekávání a jelikož asi 50% návštěvníků není z Čelákovic lze mluvit o dotování vstupného přespolních sportovců až kolem 1 milionu ročně. Tehdy za starosty ing.Šaldy se alespoň vědělo, že bazén bude v pořizovací hodnotě kolem 32 milionů. Dnes se nikdo ekonomikou nezabývá. Snad je to také proto, že Pátka opustili dva velmi významní členové finančního výboru, kteří by pravděpodobně s takovým záměrem nemohli souhlasit.

V projednávání finančních záležitostí byla odsouhlasena smlouva o spolupráci Čelákovic  a Středočeského kraje na výstavbě obchvatu. V principu smlouva znamená, že město musí zajistit výkup potřebných pozemků a připravit stavební povolení, kraj po splnění povinností města zažádá o přidělení dotace. Středočeský kraj podporuje výstavbu obchvatů , ale nevím, jak to myslí vedení města Čelákovice. Až dosud platí výkupní cena 50, - Kč/M2 pozemku pod obchvatem a za rok „snahy“ o výkup se podařilo vykoupit jeden pozemek z 50ti potřebných. Zastupitel Tichý se snažil v předloženém materiálu upozornit na jiný přístup v Lysé nad Labem , kde vykupují za 250, - Kč/m2 a v Brandýse kde je výkup až do maxima 411, - Kč/m2. Především upozornil na transparentní přístup a odpovědnost zastupitelů v Lysé nad Labem, kde zvolili výbor zastupitelstva a ten zasedá poměrně často a z jeho jednání jsou zápisy na stránkách města dostupné každému z občanů. Starosta Pátek všechny návrhy zpochybnil prý občané budou seznámeni na stránkách města s územním rozhodnutím a geometrickým plánem obchvatu. Nic však nezmínil o možnostech občanů sledovat vývoj akce. Místostarosta Sekyra se zavázal zpracovat do květnového Zpravodaje článek o přípravě obchvatu. Získal jsem dojem, že „na oko“ chtějí obchvat vybudovat, ale jinak dejte nám pokoj. Zastupitel Tichý upozornil na současnou  Výzvu č.1 – vybrané úseky silnic II. A III.třídy příjem žádostí 21.9.2015 – 31.2.2017 . Jen ten, kdo bude mít podanou žádost o stavební povolení může žádat o dotace a to je za „neuvěřitelné snahy“ vedení našeho města téměř vyloučené. Zastupitel Studnička oznámil, že vlastně o nic nejde, vždyť programovací období je 2021+3 a tedy lze se domnívat, že i za 5 i více let bude možné dotace čerpat. Jen opomenul dodat, že pro čerpání musí být vypsána potřebná výzva. Je také pověřeným zastupitelem pro územní plán a tedy jistě ví, že náš obchvat podle vyvěšeného návrhu vystrizek.png                                   bude budován až v II.etapě . Je to pro mne záhadou proč je obchvat spojovaný s touto lokalitou. Měl jsem dojem, že jeho potřeba je především ve spojitosti s přetížením ulice Masarykova včetně ohrožení zdraví občanů zde bydlících, majících firmy i těch co zde nakupují. Právě dnes jsem na Facebook četl zajímavý příběh :  před hodinou jsem v Masarykově ulici videla najíždět kamion směr na mochovskou po peti minutách najizdeni zjistil ze se vlastně pod tunel nevejde což bylo jasné hned. Kamion zacat couvat a pak se rozjel směr nadrazi. 15min zdržoval provoz byl v jiném pruhu nez měl být. Srazil lampu a plnou rychlosti odjížděl a stihl jeste někomu odřít auto. To jsem jeste neviděla.

Fotka uživatele Michaela Krucká.

Intenzita dopravy stále narůstá a tak se bojím, že nemusí být v ohrožení jen kandelábr a odřené auto.

V bodu diskuze se objevilo několik zajímavostí, ale mne zaujal především příspěvek již částečně zveřejněný na diskuzním foru města zabývající se náklady rekonstrukce sauny. Pan Číla velmi seriozně shromáždil veřejně dostupné informace a ptal se vedení města na zajímavé detaily. Např. proč položka zateplení za cca 129 tis.Kč je obsažena v rozpočtových nákladech a pak ještě jednou ve vícepracích. Starosta i místostarosta evidentně rozladěni se snažili vyvolat dojem transparentního vysvětlení a byla z toho 2 hodiny trvající debata o ničem. Říká se tomu "vypouštění mlhy". Zajímavé je, že v odpovědích jsem ani jednou neslyšel informace k první otázce zateplení. Několik let jsem s pány z vedení města spolupracoval a tak znám celkem dobře výraz jejich tváří a zde si troufám tvrdit, že při cílevědomě vedeném jednání tazatele můžeme čekat zajímavé výsledky.V tomto příběhu zaujal ještě jeden moment. Pánové z vedení města vyčetli tazateli, že mohl přijít a oni samozřejmě (jak jinak) rádi vše vysvětlí a nemusí se tím zabývat zastupitelstvo. Pan Číla namítl : psal jsem Vám pane starosto a neodpověděl jste, psal jsem členům rady a ti také neodpověděli. Pokud by jste byli transparentní nemusel jsem se ptát. Zase jeden příklad z Lysé nad Labem - zveřejňují všechny smlouvy, proč to u nás nejde (Český Brod). Když jsem zveřejnění smluv před 2 roky navrhoval byl starosta Pátek v opozici a zveřejnění smluv podporoval. Dnes již na tuto podporu zapomenul.  

Padly dotazy na "věčně zelené" témata, jako rekonstrukce Kamenky a zde jsme se dozvěděli, že prý již brzo (červen) bude opět stavební povolení, ale vysvětlení realizace bylo velmi mlhavé. Také školka již bude mít vybraného dodavatele a ačkoliv se značným zpožděním snad zde předškolákům bude dobře.

Bylo toho víc a kdo chce vidět detaily a nebo mě nevěří má možnost sledovat záznam na www.tv-port.cz. Je to dlouhé čtení, ale samotné jednání trvalo skoro 9 hodin a to se těžko zkracuje.