Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 26 až 27.6.2013

28. 6. 2013

Již několik hodin před jednáním jsem se dozvěděl, že na podporu starosty a místostarosty byla na podatelnu předána petice se 400 podpisy. Její kopii jsem před sebou měl v Kulturním domě a ačkoliv jsem z počátku nechápal její smysl, brzy jsem pochopil. Sál se začal plnit lidmi, kteří byli především ze Záluží a Sedlčánek včetně skalních příznivců ODS. Byl to snad největší počet diváků, kteří kdy v Čelákovicích na jednání ZM přišli včetně devadesátileté paní ze Záluží. Vytvářeli hlučnou kulisu a jelikož máme demokracii, tak si ji vykládali po svém a někteří se snažili silou většiny změnit i schválený program ZM. Zřejmě příště přijdou lidé fandící p. Rynešovi a p. Klicperovi a budou prosazovat stejně „demokraticky“ své zájmy. Bude zajímavé, až se potkají dvě fan skupiny, to se zřejmě dočkáme atmosféry jako při utkání Baníku a Sparty. Nutno dodat, že předsedající schůzi pan starosta nechal vulgárním výkřikům vesměs volný průběh, přitom ze své funkce může osoby narušující zasedání i vykázat z jednací místnosti.   

Obyvatelé Záluží přišli především z důvodu podpory rekonstrukce veřejného osvětlení a zde nebyl důvod proč neudělat změnu programu a vyjít vstříc. Veřejné osvětlení bylo projednáno první. Probíhal určitý spor, kdy někteří zastupitelé tvrdili, že následně budovaná kanalizace bude znamenat poškození nově položených kabelů a až po velké přesvědčovací akci zastupitelstvo požadavek občanů schválilo. Někteří přítomní však byli značně překvapeni informací o tom, jak daleko jsou přípravy kanalizace. V současné době ještě nejsou dokončena jednání s několika vlastníky pozemků na trase přivaděče tj. mezi okraji Čelákovic a Záluží. Projekt kanalizace v samotném Záluží vůbec ještě nikdo nezačal dělat. Jelikož před každými volbami se mluví o jen několika málo překážkách a už se kanalizace začne dělat, lidé již ničemu nevěří. Navrhnul jsem zveřejnit na internetových stránkách všechny potřebné kroky vedoucí k vydání stavebního povolení a jejich plnění tím dostat pod veřejnou kontrolu.

 

Následovaly finanční záležitosti a zde nastalo velké dohadování, neboť městu zatím nedošla dotace ve výši 13,5 mil. Kč na revitalizaci náměstí díky údajnému porušení podmínek výběrového řízení. Nakonec pomohl nápad pana auditora schválit odděleně dvě usnesení, jedno schvalující hospodaření města a druhé vyjadřující výhradu většiny zastupitelů z důvodu dopadů možných sankcí. Při schvalování roční závěrky jsem připomenul největší ztrátu ze všech příspěvkových organizací, která se za nového ředitele opakuje v hospodaření muzea již druhý rok. Zastupitelé souhlasili, aby na příštím jednání bylo předloženo její zdůvodnění a výsledek hospodaření za první pololetí 2013.  

 

Schvaloval se příspěvek pro MAS Střední Polabí a předseda sdružení p. Janák zdůvodnil potřebou přispět na činnost neboť i přes schválení dotace od SZIF není možné průběžně pokrýt náklady na r. 2013. V diskuzi vystoupil jeden z častých řečníků p. Polnický s kritikou a připomenul, že on je předsedou dvou občanských sdružení a veškeré náklady na administrativní zajištění činnosti se vlastně hradí z dobrovolné práce členů. Je smutné, že tentýž funkcionář je též členem MAS a nestačil si nic o její náplni přečíst. Činností MAS bude možné v regionu její působnosti čerpat pro obce, neziskovky a podnikatele na předložené projekty desítky milionů v období 2014 až 2020. Samozřejmě je zde úplně jiná důležitost perfektní práce projektového manažera než u běžných občanských sdružení. Všechny náklady musí být hrazeny z vlastních zdrojů předem a až po kontrole budou proplaceny v r. 2014.

 

Při jednání o změně rozpočtu č. 5 r. 2013 většina zastupitelů odmítla schválit předložené položky.Vadilo jim např. 5 tis. Kč za nájem v manažerském centru, kde se mělo konat zrušené jednání ZM. Starosta argumentoval, že jde o malou položku a skutečností, že nájem nebylo možné odvolat, neboť se mohlo stát, že omluvení zastupitelé nakonec přijdou. Mě vytkl, že jsem se omluvil jen pár hodin před začátkem a to není pravda, neboť mám k dispozici e-mail. To však pan starosta dělá běžně, pokud své kritiky chce nějak pošpinit. Nakonec bylo schváleno při odlehčené atmosféře, kdy jedna z přítomných divaček přinesla 3 tis. Kč a začala sbírku na nájem. Byla to fanynka ODS a tak není divu, že chtěla uhradit volební agitku konanou po zrušení zasedání ZM. 

 

Byla na pořadu i smlouva o dotaci na lávku a mluvilo se o vícepracích, které jsou ve výši cca 8 mil. Kč a nemusí být konečné. Dle zákona o veřejných zakázkách v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nesmí překročit 20 % ceny původní veřejné zakázky. Zde obdobně jako u náměstí máme vykročeno k pořádnému problému. Nelze přijmout kompenzaci méněpracemi.

Při jednání o udělení výroční ceny byla opět již po páté otevřena otázka odebrání čestného občanství J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi. Někteří zastupitelé se stále snaží tuto snahu zpochybnit, ale zdá se, že již ta správná chvíle přišla, neboť byl zastupitelstvem jmenován předseda komise pro odejmutí občanství p. Špaček a to je poprvé, co se v této věci něco pohnulo. Takové oddalování je podle mého názoru velká ostuda Čelákovic. Samostatně se budu zabývat podílem jednotlivých zastupitelů na odejmutí. Hlasování vše jasně dokladuje. Pokud by vedení města mělo jiný přístup, již dávno jsme mohli udělit čestné občanství těm, co si to zaslouží. Kdo by však doporučil nové jmenování, když na seznamu by byli spolu se zločinci? To byl i důvod, proč bylo původně navrhované čestné občanství pro sestry Diamantovy staženo.

Na výroční cenu byl nominován p. Jaroslav Špaček a Věra Diamantová-Gissingová. Já jsem podpořil nominaci pana Špačka a podpořil i návrh na udělení čestného občanství pro sestry Diamantovy. Se svým návrhem jsem v předstihu seznámil naše koaliční partnery v čele s panem starostou. Ti však podali svůj vlastní návrh, aniž mne a ostatní koaliční kolegy o tom zpravili. Na tento postup jsem si ale již zvykl.  

 

V diskuzi jsme se dozvěděli, že od 1. 7. 2013 by měly být v provozu nové internetové stránky města. Je to zajímavá informace, neboť pokud vím, tak nikde nebyl uveden žádný údaj o tom, jak by mohly vypadat a co nabídnou proti současným navíc. Ani v zápisech z jednání rady jsem žádný údaj nenašel.

 

Projednány byly i tři petice.V případě petice proti výstavbě bytového domu v Kostelní ulici chybělo v materiálech vyjádření památkového úřadu, které starostovi došlo již před několika dny. Památkáři potvrdili možnost zřízení památkové zóny a čekají, kdy jim zašleme žádost o její odborné zpracování, které podpoří při schvalování na ministerstvu kultury.

Petice za navýšení kapacit v mateřských školách bude muset počkat do příštího zasedání v září, aby starosta připravil návrh řešení. Veřejně jsem se podivil nad skutečností, že ještě řešení není připraveno, když závěry připravené pracovní komisí jsou známé již téměř 6 měsíců.

Při jednání o přemístění skříně ovladače semaforu se kolega Petřík ptal, jak je možné, že se úředníci v podkladech k petici velmi nepěkně vyjadřují při kontaktu s občany. Starosta podotkl, že žádné stížnosti na chování úředníků nemá a jaksi pominul, že v podkladech stížnost uvedená je.

 

Opět se projednávaly návrhy na pořízení územního plánu. Jednalo se o návrhy několika majitelů zahrádek v kolonii pod Kovohutěmi, kde je zájem změnit v územním plánu dosud platné zahrádky na místo pro rekreaci. Při této příležitosti jsem zmínil účast jen 4 zastupitelů na vyhlášení prvního kola výběrového řízení na zpracovatele územního plánu. Tentokrát nešlo o žádné pochybení zastupitelů, ale méně než 24 hodin před jednáním zaslanou pozvánku. Starosta chybu přiznal, ale na můj dotaz, zda se připravuje nějaké náhradní seznámení s návrhy, jsem odpověď nedostal.  

 

V závěru se projednávalo založení obecně prospěšné společnosti stadion a zde pořádně jiskřilo mezi zastupiteli Rynešem a Sekyrou. Atletický oddíl na stadionu existoval mnoho let a jeho běžecký dráha byla ozdobena i světovým rekordem Emila Zátopka. Dnes díky zničené dráze a napjatým vztahům mezi Spartakem a Unionem již atleti na stadionu netrénují a to by mělo být městem řešeno.

.

Rozhodovalo se i o dotaci pro o.s. NAŠE Čelákovice, z něhož byl vyloučen zastupitel Petřík, který měl na zodpovědnost přípravu výstavy v Městském muzeu – hlavní náplně celoroční činnosti kromě výsadby stromů. Jelikož příprava této výstavy je spjata především s jeho jménem, panovala obava, zda se uskuteční. Podklady zaslané na město také nesplňovaly podmínky zásad pro udělení dotací, chyběla jim finanční rozvaha, což byl důvod, proč RM žádost zprvu nepodpořila.  Nakonec se ale zastupitelé rozhodli, že dají členům šanci tuto výstavu zrealizovat a dotace ve výši 10 tis. Kč byla přidělena.

 

Opět jsme skončili až dlouho po půlnoci a jinak to za současného vedení města asi nejde. Rozhodně přes výhrady k vulgárnímu chování některých diváků mělo jednání své velké přednosti především v tom, že se aktivně zapojují zřejmě budoucí zastupitelé a to je víc než dobře. Pasivních diváků podle údajů TV – PORT sledovalo až 200 přímý přenos doma u počítačů a po celou dobu až do konce vysílání v 1 hodinu jich bylo 120. Každý z těch co na vlastní oči sledují, má velkou přednost před informacemi získanými zprostředkovaně a to je pro budoucnost Čelákovic nadějné.