Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 25 až 26. ledna 2017

Situace na gymnáziu po havarii podhledu jedné z učeben stále ještě není vyřešena. Žáci se učí na několika místech ve městě a vedení města postupuje tak, jak jsme zvyklí v jiných případech. Pomalu a hlavně s notnou dávkou byrokracie. Ředitelka gymnázia upozornila na situaci, kdy se nemůže spolehnout na ústní přísliby a vlastně ani neví, kdo budovu spravuje. Pomoc není míněna upřímně, je obstrukční. Debata o gymnáziu trvala 3 hodiny a byla hodně vypjatá, neboť především rodiče žáků nedovedli pochopit proč je odmítána jejich pomoc. Z hlediště zaznívaly hlasy silného nesouhlasu a starosta několikrát vyhrožoval, že udělá přestávku v jednání, pokud se atmosféra v sále nezmění. Lidé chtěli znát nějaký harmonogram prací a důvod proč by se neměl co nejdříve opět instalovat sádrokartonový podhled. Nakonec starostovi pomohlo několik zastupitelů, co opustili v průběhu jednání sál a starosta v souladu s jednacím řádem jednání přerušil. Jeden z rodičů povoláním stavební autorizovaný inženýr  se nabídl navrhnout řešení a to by mělo být zajištěno neprodleně. Nakonec přesvědčil starostu a ten se s jeho návrhem seznámí. Zda to bude mít nějaký význam, je těžké říci. V diskuzi se otevřelo několik souvisejících témat a mezi nimi zaujala otázka smlouvy gymnázium – město a jejího neplnění. Starosta nakonec přislíbil zahájit jednání o smlouvě, která je již za léta od svého vzniku značně zastaralá a nevyhovuje současným potřebám.  

Mimořádně zajímavé bylo i jednání o domově seniorů. Podklad pro jednání velmi pečlivě připravil arch.Zumr, který odmítl starostovu nabídku, aby vše vyprojektoval. Navrhl oslovit několik architektů a vybrat nejlepší řešení. Padla otázka proč omezit počet návrhů, ale ať jsem se snažil odpovědi porozumět, rozumný důvod jsem neshledal. Zastupitelka arch.Fialová upozornila na nutnost udělat řádný ekonomický rozbor a ten předložit zastupitelům. Starosta Pátek přislíbil rozbor zajistit, ale již naznačil, že je o správnosti záměru přesvědčený. Prý příští týden pojede do Úval seznámit se s provozem Domova seniorů, který provozuje kraj. Je s podivem, že nedokázal říci : tam a tam jsme již byli a to je náš vzor. Současné vedení města sociální otázky podceňuje a vlastně o nich téměř nic neví. Schválením Strategikého plánu rozvoje v r.2011 byl stanoven cíl vypracovat do konce r.2013 Komunitní plán sociálních služeb, ale ten stejně, jako i jiné cíle zůstal jen na papíře. Komunitní plánování stanovuje rozsah potřeb v sociální oblasti a je běžné ve všech městech srovnatelné velikosti. Kdo stanovil počet lůžek a náplň Domova seniorů lze jen těžko odhadnout. Výše zmíněný ekonomický rozbor je nesmírně důležitý neboť Domov seniorů by se neměl stát jen jedním z volebních hesel, ale jeho ekonomika by měla být projednána se vší zodpovědností. Jeden z přítomných zapochyboval, zda hlučné akce na náměstí jsou v souladu se záměrem bydlení téměř stovky seniorů. Starosta dotaz bagatelizoval s odůvodněním, že zatím žádný senior z domu s pečovatelskou službou nic proti akcím na náměstí nemá. Zde je vidět starostovo nepochopení. Domov pro seniory bude jednoznačně zařízením se zcela jinými ekonomickými podmínkami než Pečovatelská služba. Stávající domy s pečovatelskou službou jsou provozovány bez ohledu na ekonomiku a jejich provoz byl vždy ztrátový, neboť zde nastavené nájemné nemohlo pokrýt náklady. Mají-li obyvatelé plánovaného domu platit běžný nájem, pak budou i něco požadovat a při hluku na náměstí může být zařízení poloprázdné.  Stejně tak je nutné věnovat plnou pozornost otázce potřebných parkovacích stání. Současní senioři již běžně využívají auto do pozdního věku a také asi 25 zaměstnanců bude mít potřebu parkování. Právě parkoviště s cca 30 místy bude pro potřebu Domova seniorů likvidováno. Domov prý nebude zajišťovat stravování a to je také dost nepochopitelné, neboť to je téměř všude ve srovnatelných zařízeních nabízeno.  Příští seznámení s vývojem projektu bude na jednání zastupitelů v březnu t.r. Očekávat nějakou debatu s veřejností je za současného přístupu vedení města jen přeludem.

V diskuzi opět předsedkyně Spolku Dělnické domky otevřela otázku, kdy se vybudují inženýrské sítě a co tomu vlastně brání. Starosta se odvolal na nepřítomného tajemníka. Ten prý má všechny potřebné informace. Je s podivem, že přesně před rokem slíbil pí.Pencové podávat písemné informace o vývoji, ale na slib nějak zapomenul. Město nemá písemné doklady, že by s někým jednalo, a když se spolek Dělnické domky obrátil na odbor životního prostředí v Brandýse, tak zjistil, že „zde žádná žába na prameni není“. Jediní, kdo kličkují, jsou starosta Pátek a místostarosta Studnička. Loni bylo řečeno, že změna územního plánu může trvat asi 7 měsíců, dnes se již mluví o roce. Loni sdělil ing.Studnička, že územní plán bude dokončený v červnu 2017 a dnes již zná termín 2019. Relevantní důvody zpoždění nesdělil, ale vymlouval se na samosprávu v r.2014. Územní plán však nemohla tato samospráva ovlivnit v r.2017, kdy nastává další zpoždění. Již vůbec nevysvětluje, proč není dodržen původní termín dokončení 2014. Osud stovky občanů je jim zřejmě zcela lhostejný. Padl zajímavý dotaz , jak potrestáte úředníka pokud zjistíte, že podal lživou informaci? Starosta se vyhnul odpovědi.

Přítomný modeřátor FB fora p.Blahut sdělil, že dával Čelákovice za vzor neboť zde byly prvky transparentnosti např. přenosy z jednání zastupitelstva a především jmenovité hlasování rady. Požádal přítomné členy rady, aby sdělili, jak hlasovali při podání odvolání ve sporu se Spartakem. Radní ing.Opa sdělil, že je jeho právo své hlasování nesdělit. Přirozeně právo zde je, ale je to značný ústup od transparentního rozhodování. Snad má radní uchránit od jmenovité odpovědnosti a ta zřejmě bude drahá. Již dnes můžete v zápise z posledního jednání rady číst o žádosti společnosti ML Compet se kterou město prohrálo soudní řízení (zatím bez právních účinků) a společnost požádala o úhradu soudních nákladů. Město hradí cca 160 000, - Kč. Je to škoda města a ta by měla být vymáhána. Rozhodli členové rady a ti by měli škodu zaplatit. Bude toho zřejmě víc a tak ing.Opa má samozřejmě jasný důvod. Transparentnost již dávno není předností Čelákovic a v okolních městech zveřejňují i to co u nás bylo jen snem (faktury, smlouvy atd). Srovnávat informování občanů je zbytečné, bolí oči. Pozvánka na zastupitelstvo v Českém Brodě a v Čelákovicích to jsou jiné světy.  

Projednával se i dotaz na zavedení parkovacích automatů v Masarykově ulici. Starosta sdělil, že si dal kávu s podnikateli z této ulice a projednal s nimi jejich náměty k parkování. Kolik bylo těch podnikatelů a kdy se jednání konalo to zůstává tajemstvím, stejně tak, jako stanovisko vedení města k petici podepsané 120 občany ulic přilehlých k Masarykově, kde po zavedení automatů nastane ještě větší problém s volnými parkovacími místy. Jak rozdílně se parkování projednává např. v Říčanech, to nemůžeme pochopit. Veřejnost se může vyjádřit, my jen s obdivem koukáme na „moudrého starostu“. Přítomný občan se ptal, zda je hotová dopravní koncepce, která byla ve volebním programu vítězů voleb. Místostarosta ing.Studnička sdělil, že je zpracována západní část města a teď bude dotazníková akce. Něco je hotové, ale informace o vyřešení došly jen k vyvoleným.

Bývalý zastupitel p.Duník upozornil na pokračující cenzuru ve Zpravodaji, kde byl bez vysvětlení upraven jeho článek a upozornil na zvýhodnění radní Volfové, které byl zveřejněn článek s 2 653 znaky a ptal se na důvod. Radní ing.Studnička vysvětlil, že to co píše člen rady je jako stanovisko všech členů rady a tím článek může být delší (nestačím se divit neboť jako člen rady jsem žádné zvýhodnění neměl). Jsou rovní a rovnější.

Pan Číla připomenul skutečnost , že revitalizace sadů 17-listopadu byla volebním slibem a teď se již neobjevuje v cílech vedení města. Starosta Pátek sdělil, že fyzicky se to nedá zvládnout. Mají prý 75 akcí. Zřejmě přecenili své fyzické síly, když dávali sliby voličům. Voliči by si to měli dobře pamatovat.

Bylo to zajímavé jednání. Kdo chce vědět víc musí navštívit TV-PORT