Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 25 - 26.9.2013

26. 9. 2013

Na programu bylo 14 bodů o kterých jsem informoval v pozvánce. Již po projednání prvních bodů ( kontrola usnesení a zápisu + hospodaření) trvajících 2 hodiny bylo zřejmé, že brzy neskončíme. Zasedání bylo ukončeno (po projednání necelé poloviny plánovaných bodů) ve 3 hodiny 20 minut následujícího dne. Někteří z přítomných zastupitelů a diváků šli ráno po svých pracovních záležitostech  a ty jsem je upřímně litoval.

Celý průběh jednání byl ovlivněn tím, že bylo nad slunce jasné, že dojde k odvolání vedení města. Především zastupitel Studnička se bil jako lev a řadou různých výtek se snažil hlasování odvrátit. Rozumný člověk by pochopil, že se nedá vládnout bez podpory těch, kteří vás do funkcí zvolili. Pátek a jeho parta měli v sále podporu svých sympatizantů z ODS využívajících každé příležitosti a kritizujících vše co jsme udělali. Zvláště aktivní byla bývalá sousedka ing.Pátka, která bez znalosti zákona o obcích se snažila přenést škodu, kterou město utrpělo, z odpovědnosti individuální na kolektivní. Při jednání navrhovala odepsání sankce ve výši 1.6 mil.Kč do nákladů rekonstrukce náměstí. Bylo jí však následně vysvětleno, že sankce musí být uhrazena nikoliv z rozpočtu města, ale musí se najít odpovědná osoba a té musí být předepsána k úhradě.

Zajímavé bylo, že na otázku proč musíme podepisovat mlčenlivost při převzetí Memoranda zpracovaného advokátní kanceláří nedokázal nikdo odpovědět a nakonec se to svedlo na nepřítomného tajemníka. Jsem přesvědčen, že starosta, zaštiťující se transparentností jednání, měl ihned poté, co tato skutečnost vyplavala na povrch, nařídit zrušení nesmyslného příkazu. Dále bylo potvrzeno, že za zpracování Memoranda bylo zaplaceno 107 tis. Kč a po dotazu na výši platby odpověď pana starosty zněla: asi 100 tis.Kč. Tuto službu objednal starosta zcela svévolně  v rozporu s usnesením rady a nerespektoval ani fakt, že jeho pravomoci co se týká výdajů jsou omezené a při takové výši podléhají schválení kolektivního orgánu, překročil tudíž svou pravomoc tak jsem zvědav zda dostane i toto k náhradě. Jsou různá Memoranda a vyjádření, některé lze získat i zdarma .

Při hlasování o odvolání místostarosty ing.Sekyry navrženém ing.Rynešem jsme byli přirovnáváni k amatérům co si nedovedli přinést jednací řád pokud jsme chtěli odvolání provést tajnou volbou. Mně se to však jeví zcela jinak, neboť vedení města bylo zodpovědné za přípravu a průběh zasedání a jelikož pan starosta na svých facebookových stránkách informoval o možném odvolání již dva dny předem, mělo být vše připraveno, ale nebylo. Hlasovalo se tedy veřejně a pro odvolání bylo 12 zastupitelů. Na místo ing.Sekyry byl navržen člen TOP 09 Milan Tichý. Nechutné divadlo pokračovalo. Starosta Pátek žádal p.Tichého, aby řekl svou vizi a i jinak se snažil dokázat, že nikdo jiný nemůže být lepší než odvolaný M.Sekyra. M.Tichý po pravdě řekl, že je připraven pracovat jako neuvolněný místostarosta neboť má určité závazky, ale je připraven přejít do plného pracovního úvazku. Starosta Pátek poté rezignoval na svou funkci a spolu s ním i členka rady pí.Volfová. Do rady pak byla zvolena PhDr.Zdeňka Tichá. Na příštím zasedání ZM bude nutné dovolit ještě jednoho člena rady. Bývalý starosta Pátek svým řečnickým nadáním rozhodně nešetřil a dělal si ze zasedání volební agitku podpořen přítomnými členy ODS v sále. Dával návrhy nad kterými by rozum zůstal stát, ale jemu se zdály být pro občany Čelákovic výhodné. Podle něj bychom měli zvolit radu složenou z jeho pěti věrných a jim by měli asistovat pánové Klicpera a Rýdlo. Pravděpodobně bychom museli být padlí na hlavu, ale přirozeně nikdo se touto variantou už nazabýval.

Někteří se mne ptají proč já a další členové koalice jsme hlasovali proti současnému vedení a přiklonili jsme se k lidem se kterými jsme v minulosti měli mnoho sporů.

Je to celkem prosté. Dřívější moje spory nebyly osobní, ale vždy jsem měl na mysli konkrétní záležitost. Pana Klicpera sice není můj oblíbenec, ale v situaci, která nastala není jiné řešení.

Již po šesti měsících po uzavření koaliční smlouvy se ukazovalo, že dohody nejsou zcela dodržovány, tak jak je to již zaběhlá praxe v koalicích s ODS na celorepublikové úrovni (čest výjimce), že koaliční partner je dobrý jen jako schody do nejvyšších pater, ale pak již překáží a stává se pouze druhořadým. Ti co pracovali na radnici a mluví spolu vždy měli předem jasno, jak hlasování dopadne a my zbývající jsme byli jen do počtu. Trvalo nám dost dlouho než jsme to pochopili a přestali jsme jim důvěřovat. V prosinci 2011 bylo jasno. Radní Skalický definoval naše postavení slovy: je nás v koalici většina (6) a zbývající (5) to musí respektovat. Jednalo se např. o jmenování nové předsedkyně komise rozvoje, ačkoliv v koaliční smlouvě bylo uvedeno, že veškeré zásadní změny koaliční smlouvy musí být potvrzeny dodatkem odsouhlaseným všemi účastníky. Tím byla Koaliční smlouva vlastně mrtvá a to co následovalo byla jen agonie, kdy jsme ještě dlouhou dobu vedení města podporovali.
STOP jakékoliv spolupráci dalo zjištění závad ve výběrovém řízení na rekonstrukci náměstí a uplatnění korekce ve výši cca 1,6 mil.Kč. Není to však jen uvedená suma, ale začalo se zkoumat jak to vlastně bylo s celkovou částkou zaplacenou za rekonstrukci náměstí. Zde podle mého názoru je ještě mnoho otázek k řešení a zřejmě jen soud dokáže říci kdo a kolik bude platit. Směšné tanečky kolem právních rozborů jsou zbytečným vypouštěním mlhy. Mám velkou obavu, že zakázka, jejíž původní cena byla 35 mil. a která v průběhu výběrového řízení nabyla na 42 mil. Kč byla o několik milionu korun předražená.

Výše jsem uvedl, že dnes je to vlastně ještě horší než dříve. Ano a je to snadno doložitelné. Zkuste nahlédnout do zápisů z jednání zastupitelstva a podívejte se kolikrát jsme zasedali dlouho po půlnoci. Jak asi kvalitní rozhodnutí mohou být ve dvě hodiny po půlnoci (odsouhlasovalo se o této hodině i navýšení rozpočtu)? To nikdy dříve v Čelákovicích nebylo. Stačilo by jen začít dříve a nebo zasedat častěji. V jiných městech to tak dělají resp. někde si určují, že jednání smí být nejdéle do 23 hodin a pokračují následující den.Podívejte se do starších čísel Zpravodaje a zpočítejte si fotografie starosty a srovnávejte s dřívějšími volebními obdobímí. Propagační plátek pro politickou kariéru. Starosta současně studující vysokou školu? Pokud by nám byl tento fakt znám, nikdy bychom nemohli souhlasit s jeho osobou na místě starosty. My koaliční partneři jsme se tuto skutečnost dozvěděli až poté, co studia ukončil (2012). Při čtení předkládaných materiálů starostou jsem měl mnohdy pocit, že je asi nečetl. Neměl čas.

Chtějí po nás vizi. Budeme rádi když dotáhneme volební období do konce bez velkých ztrát. Přijaté řešení je vynucené okolnostmi a je příliš krátký čas na uplatnění vizí dost nesourodých, ale prozatím spolupracujících volebních bloků. Věřím však, že spolupráce 16 zastupitelů a jejich vedení města je perspektivnější než spolupráce s 5 zastupiteli,  kteří se s ostatními nechtějí bavit. A proto jsem zvedl ruku.

 

TV záznam z jednání najdete na stránkách TV PORT