Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva ve dnech 16 a 17.12.2015

18. 12. 2015

Jednání opět trvalo dlouho přes půlnoc a bod diskuse, kde mají občané příležitost přednést své náměty přišel na řadu až 10 minut před jednou hodinou. Celkově se dá říci, že starosta utrpěl svůj první debakl v tomto volebním období a to hned v několika bodech, kde přípravě podkladů nebyla věnována řádná péče. První zádrhel přišel při schvalování usnesení z minulého zasedání, kde zastupitel Tichý upozornil na dopis p.Špačka k ideovému záměru změny expozice muzea. Zjistilo se, že ředitel Eisner v době předkládání návrhu zastupitelům sdělil, že má plnou podporu ministerstva kultury, kde konzultuje záměr s Dr.Žalmanem. To však nebyla pravda. Pan Špaček seznámil přítomné s dopisem ministerstva z 2.11.2015, který získal na odboru kultury a zde je naprosto jednoznačně myšlenka přemístění expozice odmítnuta ( k tématu se vrátím v samostatném příspěvku).

Prvním bodem bylo schválení smlouvy s novým provozovatelem vodovodu a kanalizace. Bylo to náročné sledovat neboť ani zastupitelé neměli všechny podklady a tak padaly otázky jako : kdo byl vlastně ve výběrové komisi a jaké firmy podaly své nabídky. Smlouva má platit od 1.1.2016 a nový provozovatel nahradí VAK Mladá Boleslav, které v našem městě působil velmi dlouho. Důležitost správného nastavení smlouvy vychází jednak z délky platnosti (10let) a především z finančního objemu 280 mil.Kč. Padla zde i taková slova, kdy přítomný občan se ptal radního Mgr.Skalického (předkladatele projednávané smlouvy) v kolika společnostech má účast a zda nebude ve střetu zájmu. Radního se otázka dotknula a okamžitě začal mluvit o pomluvě a předání právnímu zástupci. Občan argumentoval údaji z internetu, ale nebyl je schopný doložit. Fundované připomínky opět padly od zastupitelky arch.Fialové. Bylo upozorněno na vady ve smlouvě kde nejsou uvedeny sankce za pozdní placení nájemného a bylo polemizováno o výši pojistky majetku v hodnotě 800 mil.Kč kdy pojistka je jen na 10 mil.Kč.

Projednávaným bodem „Rozpočtový výhled 2017 až 2018“ se odkrylo několik zajímavých cílů města, ale především mimořádnou pozornost upoutala dostavba ZŠ Kostelní , která měla být budována již  v r.2016 a v rozpočtovém výhledu se odsouvá až na r.2018.Původní náklady stavby měly být 100 mil.Kč a nyní rozpočtový výhled uvádí v r.2017 3,4 mil.Kč a v r.2018 38 mil.Kč. Je to zcela jiný projekt? To nikdo nevysvětlil. Prý se v současné době zajišťují potřebná vyjádření k projektu. Je to trochu zvláštní neboť projekt by měl být nejprve projednán se všemi sousedy a to se dosud nestalo. Zajímavé je, že v rozpočtovém výhledu se neobjevila rekonstrukce školy v Sedlčánkách, o které se nedávno ve Zpravodaji vedla velká debata. Slova, slova slova….

Schválila se rozpočtová pravidla dávající radě možnost bez projednání v zastupitelstvu nakládat s částkou 1 mil.Kč (dosud jen 500 000, - Kč). Do nedávna to bylo mnohem méně a starosta opět přednesl své argumenty a dodal, že třeba v Brandýse má rada také 500 tis.Kč a někde prý mají 6 mil.Kč jen zapomenul dodat, která to města jsou zda se jedná o Brno, Plzeň či jiné krajské město.

V rozpočtu r.2016 bylo mnoho zajímavého, ale mě nejvíc zaujala závěrečná poznámka starosty kdy oznámil,že v rozpočtové rezervě jsou stále asi 3 mil.Kč, které zbývají z příspěvků stavebníků lokality Pod Přerovskou cestou II. Jsou prý určeny na stavbu chodníku, ale ten se prý bude dělat až zde budou všechny ploty pozemků(ty nemusí být nikdy) a také jsou peníze určené na výsadbu zeleně. Pokud vím vysázela se zde v r.2011 alej za 80 tis.Kč a tak se ptám proč není sázena další zeleň neboť na chodník je peněz trochu mnoho a opravdu chodník nelze udělat? Nejsou to peníze města a inflací ztrácejí na hodnotě.

Velký rozruch a vůbec nejdelší debatu přinesl bod „Programy pro poskytování dotací v roce 2016“ kde nově přibyla podmínka, že žadatel nesmí mít soudní spor s městem jinak nemá na dotaci nárok. Je to výsledek tahanic o městský stadion, kdy rada pověřila AK Kubík Partners podáním trestního oznámení a to bylo uvedeno ve Zpravodaji v únoru 2015 str.4. Následně rada vypověděla smlouvu o výpůjčce, kterou měl TJ Spartak podmíněnou dotaci 12 mil.Kč na rekonstrukci atletické dráhy a nezaplatila příspěvek města 5,5 mil.Kč závazně slíbený TJ Spartak na rekonstrukci. Rada své kroky zdůvodnila vadami ve fakturaci, ale následná kontrola z ministerstva školství pochybení nezjistila. Policie trestní oznámení města postupně zastavila, ale město ukončení trestního řizení již ve Zpravodaji neoznámilo. Silně mi to připomíná trestní oznámení na pana Špačka(ZMČ květen 2011 str.3), které bylo dokonce za účasti starosty Pátka šířeno i televizí. Také zde policie šetření zastavila, neboť se trestný čin nestal, ale vedení města nic ve Zpravodaji neoznámilo a tak „trestně stíhaní“ p.Špaček i TJ Spartak mají u většiny občanů Čelákovic zlou pověst díky praktikám vedení města majícím velmi daleko ke slušnému jednání. Přítomný předseda TJ Spartak oznámil, že ve sportovních oddílech mají více než 500 dětí a díky dluhu ke stavební firmě 5,5 mil.Kč který po městu vymáhají soudně (soud další náklady) je finanční situace této naší snad největší sportovní organizace kritická. V diskuzi vystoupili mimo zastupitelů i občané a mě zaujaly tyto jejich příspěvky :

1.zavedením pravidla o soudním sporu se snažíte vyloučit řešení sporu soudem a vlastně město tak musí mít vždy pravdu. Nectíte presumci neviny, která by zde měla také být, dokud soud nerozhodne.

2.starosto vy máte také soud s městem ( telefonování v r.2013 za více než 100 tis.Kč služebním telefonem na dovolené). Zaplaťte městu a skončete soud, jinak odstupte.

3. zastupitelé rozhodujte podle svého svědomí, a pokud budete dále jednat tak , jak jednáte my Vám to vrátíme.

Dotace 12 mil.Kč do rekonstrukce městského majetku (atletické dráhy) je vůbec největší příspěvek, který v novodobé historii někdo pro město zajistil. Město mohlo získat další dotace, které mohl TJ Spartak zajistit a byla plánovaná ještě druhá a třetí etapa rekonstrukce Stadionu. Nic nebude a jak jsme mohli z rozpočtového výhledu zjistit na stadion město žádné velké prostředky nemíní vydat. Je sice krásná atletická dráha, ale jen těžko se zde mohou konat nějaké závody neboť nejsou k dispozici kvalitní WC. Jak bylo v diskuzi připomenuto dalším likvidačním krokem je zavedení poplatků za užívání šaten a sprch, ale to je již jen jeden „z klacků“ házených s úsměvem sportovcům pod nohy. Jsou vůbec nejvyšší příspěvky pro sport v historii města hlásal starosta, jen zapomenul dodat další souvislosti, jako jedno vysprchování 50, - Kč a šatna 1 hodina 250, - Kč.

V bodě diskuze se občané ptali co stálo osvětlení radnice (120 tis.Kč) a kluziště (300 tis.Kč). Místostarosta Studnička se přihlásil k autorství nápadu s bruslením a dodal, že vzor získal v městech Litoměřice, Hradec Králové, Olomouc  a také dodal, že kluziště mělo být přesunuto na svátky do Lysé, ale tam od záměru ustoupili. Podle mého názoru brát si vzor z dalších měst je sice správné, ale měla by to být města podobně veliká. V případě Čelákovic máme velké dluhy k mnoha občanům a jen za náklady kluziště mohla být provedena změna územního plánu a lidé z kolonky u Kovohutí mohli mít pocit že již brzy budou žít v 21.století. Říkáme jim stále, musíte čekat až, až, až …. a zatím na náměstí děláme to co si jen tak někde nedovolí.   

wp_20151205_001.jpg

Pro mě bylo velkým očekáváním projednávání 4.změny stávajícího územního plánu umožňující vybudování mimořádně velké kompostárny v místech stávajícího hnojného plata u Sedlčánek. V podkladových materiálech bylo uvedeno, že rada doporučuje zastupitelům na základě informací z Blanska projednávání změny ukončit. Při úvodním slově jsme se dozvěděli, že bylo od občanů podáno 29 připomínek a s kompostárnou prý nesouhlasí ani majitelé pozemků. V září jsme se od starosty dozvěděli, že již dlouho společně s majitelem fi.ZEMOS hledali vhodný pozemek a jediný je dobrý ten co vybrali. Vybrali a zapomenuli se zeptat jeho majitelů? Neuvěřitelné. Starosta tehdy absolutně nechtěl slyšet výhrady zastupitelky arch.Fialové, která odbornými argumenty marně přesvědčovala a zastupitelé dali na starostův názor a slepě návrh schválili. Připomínalo mi to návrh na vytvoření loga města, kde starosta také nechtěl slyšet výhrady a ani rozpor se zákonem, kdy na výběru měla hlavní podíl vybraná firma. Tehdy jsme o logu četli slova Pátka : „jako diamant doslova září“. Nic ho nezajímalo, měl vybráno.  Zajímavý je podíl předsedy osadního výboru Sedlčánky Kabáta, který tvrdil, že výbor změnu územního plánu pro kompostárnu podporuje a je jen formalitou, že ještě neproběhlo jednání výboru. Hledal jsem v zápise z jednání výboru zmínku a schválení, ale nic tam není a tak je otázkou co vlastně je pravda. Zastupitelé pod dojmem nových informací projednávání 4.změny zastavili a to jednomyslně.

Záznam z jednání opět najdete na www.tv-port.tv

Příští jednání zastupitelstva bude 13.ledna 2016