Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 6.února 2013

9. 2. 2013

Jsem přesvědčený, že mnoho lidí u svých obrazovek nevydrželo a již po krátké době se věnovali věcem užitečnějším. Je to škoda, protože je dobré pochopit, kdo mě vlastně zastupuje a jak se chová. Jednání mělo na programu 11 bodů a když jsme po víc jak třech hodinách ještě neměli dokončený bod tři bylo jasné, že brzo neskončíme. Nakonec jsme jednali do příštího dne a na hodinách bylo 2 hodiny 45 minut když jsem odcházel ze sálu kulturního domu zcela vyčerpaný ( více psychicky ).Nesmyslné útoky byl prostředek opozice, který nakonec slavil úspěch  o tom však až nakonec. První tři body se týkaly majetkoprávních a finančních záležitostí. Velmi důležité bylo schválení poslední smlouvy s majitelem pozemku, pod kterým má vést kanalizace do Záluží. Je to nadějné, ale lidé ze Záluží ústy svého předsedy osadního výboru dali důrazně najevo co si myslí o rozvoji této zanedbané části města.Na předcházejícím zasedání se jednalo o zařazení nového osvětlení do rozpočtu, ale opozice si prosadila změnu a tak nezbyly peníze.Je škoda, že právě Záluží je tak zanedbané neboť je první vizitkou, kterou dáváme všem co přijíždějí autem do našeho města.V části věnované rozpočtu se mluvilo m.j. o bazénu, který se stává čím dál tím více ztrátovější a jsem zvědav, kdy se dočkáme nějakých pozitivních zpráv. Vzpomínám si, jak v době kdy se plánovala výstavba bazénu jsme ještě s kolegou upozorňovali na budoucí finanční ztráty, ale zapálení nadšenci plavání nechtěli nic slyšet a především to byl velký volební argument.Dnes je to „černá můra“ neboť ztráta několika milionů by tolik nemrzela pokud by peníze byly vydávány ve prospěch občanů města.Větší část návštěvníků bazénu však není z Čelákovic a tak vlastně podporujeme okolní města a vesnice.Na návrh finančního výboru byl zrušen Fond rozvoje bydlení, který poskytoval v minulých letech půjčky občanům na opravy domů.Byly  nastaveny tak tvrdé podmínky, že o půjčky přestal být zájem a fond tak ztratil svůj původní smysl.Jednalo se o přeložce vysokého napětí v místě budované lávky přes Labe. Přeložka se řeší již několik let a jelikož výstavba lávky pokračuje velmi rychle není možné jakékoli zdržení a tak jsem se trochu divil proč tolik sporů o této nezbytnosti.

Po číslech a smlouvách přišlo na řadu jednání o vstupu Čelákovic do Místní akční skupiny, která má možnost uplatnit prvky komunitního rozvoje využívané ve vyspělé Evropě již od počátku devadesátých let.Celá aktivita vychází z programu rozvoje venkova podporovaného z prostředků EU a až do r.2020 mohou Čelákovice čerpat na předkládané projekty a není to málo.Píši mohou neboť po delší výměně názorů většina zastupitelů uznala, že by bylo dobré uplatnit to co již několik let je dobrou praxí u našich sousedů a vstup do Místní akční skupiny odsouhlasila.Podle současných informací bude sdružovat obce Nehvizdy,Čelákovice,Káraný,Lázně Toušeň,Skorkov,Brandýs nad Labem a Křenek.Tyto obce vytvořily občanské sdružení "MAS - Střední Polabí" a je předpoklad, že se počet členů ještě rozšíří.Mimo zástupců obcí jsou zde zastoupeny i neziskovky z Čelákovic např.rodinné centrum ROUTA a také podnikatelé.

Jednalo se opět o příspěvku Farní charitě Neratovice, která neuspěla na minulém jednání se žádostí o příspěvek na péči o 55 našich občanů.Požadovala 240 tis.Kč, ale na základě chybného podkladu rada odsouhlasila pouhých 90 tis.Kč a na jednání zastupitelstva dokonce padl návrh zastupitele p.Ryneše neposkytnout příspěvek žádný.Dle mého názoru by to byl absolutní nesmysl neboť Charita nejen má bohatější nabídku služeb,ale i poskytuje své služby o sobotách a nedělích a to naše Pečovatelská služba města nedělá.Pokud by jsme příspěvek neposkytnuli a Charita by svou činnost v Čelákovicích ukončila znamenalo by to nejen ztrátu konkurence a tím výhod pro občana, ale i značné finanční zatížení města. Hlavní obhájce kontroverzního návrhu na zrušení příspěvku vedoucí sociálního odboru opět opakovala teorii o tom, že město by mělo především podporovat svoji službu. Nevím co tím myslela neboť když jsem ji pokládal otázky nedovedla na ně odpovědět a přítomní občané a nakonec i zastupitelé pochopili, že 90 tis.Kč není mnoho ve srovnání s náklady na Pečovatelskou službu města ve výši 2.500 tis.Kč. Příspěvek byl odsouhlasen a péče Charity nadále bude poskytována. Byl jsem spokojený neboť byla akceptována i moje poznámka, že není možné, aby Pečovatelská služba nebyla absolutně kontrolována a posouzení jejich výsledků bylo jen na základě nepřesných a neověřených údajů. Finanční výbor zastupitelstva ustavil kontrolní skupinu,  která prověří činnost a hlavně vykazované údaje Pečovatelské služby. Jistě bude prověřena i skutečnost proč je v Domě s pečovatelskou službou v Kostelní ulici nájem pouhých 16,40 za jeden metr čtverečný měsíčně.Možná, že se dočkáme i zlepšení vztahu k seniorům pro které se v Čelákovicích téměř nic nedělá již dlouhé roky. Není třeba chodit daleko pro příklady stačí nahlédnout na stránky Brandýsa. Nabídka cvičení pro seniory, výlet do Vídně, výlet po Labi a jiné věci jako např. kulatý stůl "Komunitní plán věc veřejná.

Jednalo se dále o městském stadionu, který především v části tribuny a běžecké dráhy je ve velmi špatném stavu. Starosta byl kritizován zastupitelem Rynešem za zveřejnění svých představ o využití běžecké dráhy pro bruslení a zřízení centrálního nohejbalového kartu v místech,kde se v současné době konají závody autíček. Byl jsem příznivcem autodráhy neboť něco podobného hned tak někde nemají a jsem rád, pokud něco nového v našem městě vznikne. Moje podpora trvala do doby, než přišla stížnost od obyvatel okolních domů na hlučnost autodráhy při závodech. Projednávala se na komisi životního prostředí a měla být změřena hladina hluku. Vše bylo připraveno a jelikož nic nebylo tajeno, závody byly zrušeny.Nemohu si to vykládat jinak než , jako přiznání zvýšeného hluku.Pokud by došlo k změření a oprávněnost námitek občanů by nebyla prokázána pak bych byl rozhodně proti zrušení autodráhy. Zastupitelé uložili starostovi připravit Zakladatelskou listinu obecně prospěšné společnosti „Čelákovická sportovní o.p.s.“ do které by město vložilo pozemky a na jejímž chodu by se podílel Spartak,SK Čelákovice a Union.Dle mého názoru vznik této společnosti nemá velkou naději neboť představitel Spartaku zpochybňuje existenci SK Čelákovice a tím je dohoda asi zablokována.

V závěru jednání byly projednány zápisy z Kontrolního a Finančního výboru, které nebudu komentovat neboť jsou volně přístupné na internetových stránkách města. Za zmínku stojí návrh předsedkyně Finančního výboru na vyplacení odměn členům výboru za jejich roční práci.Každý z členů měl navrženou odměnu ve výši 3.000, - Kč. Návrh se nesetkal s pochopením neboť by pak musely být vyplaceny odměny i v případě dalších komisi a výborů a při počtu jejich členů by to byla dohromady velmi vysoká částka.Je nutné podotknout, že zprávy o činnosti Kontrolního výboru jsou zpracovány na nejlepší úrovni co za více než 10 let v zastupitelstvu pamatuji. Jde však o to zda mají i svůj účinek.

Dlouho po půlnoci se dostalo i na hlavní návrh opozice a to na změnu v radě města. Padlo několik návrhů díky kterým bylo přerušeno jednání a po dlouhé pauze na konec byl přijat kompromisní návrh. Z městské rady odstoupil Milan Tichý a na jeho místo a na dvě volná místa byli dovoleni zastupitelé Klicpera,Bodlák a Rýdlo. Hlasoval jsem pro tento návrh ne snad pro to, že bych věřil v jeho velký smysl. Nechci již nadále zažívat nesmyslná noční jednání a blokování všeho co má nějaký význam. Opozice má příležitost dokázat, že je schopná spolupracovat.Zda možnost využije je otázkou.Zajímavé je, že pro návrh nehlasoval zastupitel Ryneš, který svým odchodem do opozice nastartoval destabilizaci zastupitelstva.Možná bude pokračovat v nesmyslných útocích. Bude však zřejmě velmi zklamaný. Uvidíme. Občané Čelákovic by jistě ocenili konec sporů.

Zcela posledním bodem byl návrh předsedy komise pro životní prostředí p.Petříka na provedení kontroly v Technických službách. Nelíbily se mu celkové výdaje a chtěl také prověřit jak je nakládáno s palivovým dřívím neboť za poslední roky padlo v Čelákovicích mnoho stromů a jelikož palivové dřevo není právě levné je tato otázka jistě na místě.Vedoucí technických služeb byl velmi vstřícný a navrhl p.Petříkovi, aby se přišel podívat a vše prý mu ukáže a nic nebude tajeno. To jsou staré praktiky kdy bude vše ukázáno a vlastně nic z toho nebude.Kontrola jako taková nebyla v Technických službách také již velmi dlouho a tak není divu, že náklady rostou a je zde zaměstnáno více než 50 zaměstnanců. Audit účetních postupů není možný považovat za řádnou kontrolu a pokud se týká kontrolního výboru tak ten byl v minulém volebním období zcela paralyzován.Návrh pana Petříka byl předjednaný s vedením města a tak jsem čekal, že najde podporu.Pro kontrolu však hlasovalo jen 5 zastupitelů. Předseda komise pro životní prostředí byl velmi zklamaný a již příští den reagoval dopisem koaličním partnerům a oznámil jim své rozčarování.Zřejmě se již někteří zastupitelé dohodli na nové formě spolupráce a tak nás již asi nepotřebují.