Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 6.srpna 2014

7. 8. 2014

Jednání bylo v mnoha směrech netypické. Dle zveřejněných zápisů z jednání zastupitelů můžeme zjistit, že již 12 let zastupitelé o prázdninách nejednali a to, že ještě po jednání zasedala rada s poměrně obsáhlým programem je též nevídané. Svědčí o nebývalé aktivitě, která je vidět všude kolem nás v dokončovaných i připravovaných akcích měnících naše město. Není divu, že většina zastupitelů schválila program bez bodu diskuze neboť ta za předvolební rétoriky by značně protáhla jednání a radní by nestihli projednat to, co bylo nezbytné. Průběh jednání byl opět vysílán on-line a desítky občanů jej sledovaly z pohodlí domova a každý si může dodatečně shlédnout záznam.  Program jednání byl opět vyvěšen včetně podkladových materiálů a bylo již předem zřejmé, že jde především v otázce rekonstrukce stadionu o bod mimořádného významu. Nebyl schválen mnou navržený bod jednání, kdy jsem zastupitele upozornil na rozsudek soudu ve kterém šlo o nevydané informace vyžádané o.s.Oživení a město Čelákovice muselo rozhodnutí soudu respektovat a informace vydat. Především důležitá je skutečnost, že by měl být rozsudek známý ve všech příspěvkových organizacích města a ty stejně jako vedení města jsou rozudkem soudu vázány. Pravděpodobně se k této záležitosti vrátím v samostatném komentáři.

Již mnoho let panuje neshoda mezi sportovními kluby SK UNION a TJ SPARTAK, které však díky diplomacii současného vedení našly shodu a nechtějí si nechat ujít možnou dotaci, která výrazně změní tvář městského stadionu - bývalé chlouby města. Velmi trefně se v tomto směru vyjádřil předseda SK UNION, který řekl, že za současného stavu by nebylo vhodné dotaci odmítnout neboť by to vrhlo velmi nepříznivé světlo na město Čelákovice a na ministerstvu školství by asi žádnou jinou dotaci dlouho neposkytli. Oznámil, že SK UNION v příštím roce provede také z dotace rekonstrukci trávníku včetně osvětlení a věří, že vedení města poskytne stejnou součinnost a podporu, jako v případě dotace pro TJ SPARTAK. Každý si může ze záznamu poslechnout slova zastupitelů, kteří se v tomto bodě vyjadřovali. Tolik pokrytectví jsem dlouho neslyšel. Plná ústa kladného postoje k rekonstrukci stadionu, ale mnoho snahy zpochybnit a odložit jednání. Dokonce bývalý starosta Pátek navrhnul sankce pro případ, kdy dotace bude muset být případně vrácena. Místo poděkování předsedovi TJ SPARTAK klacky pod nohy. Nestačilo prověření dotace JUDr.Římalem a jeho kladné vyjádření. Géniové se chtěli zviditelnit. Stadion dál zůstává majetkem města a tedy vše co se na něm udělá, jde ve prospěch města. Nejvíce připomínek měl expert co neumí ani uhlídat účet za telefon a podle mých informací již 10 měsíců dluží městské pokladně cca 100 tis.Kč. Byl to však marný boj a zastupitelé svou většinou příspěvek pro rekonstrukci stadionu schválili.

Dalším velmi důležitým bodem bylo schválení žádosti o dotaci pro výstavbu nové mateřské školky v areálu MDDM  ve výši 15 až 18 mil. Kč. Zde již tolik debaty nebylo, neboť školky jsou velmi nutně potřeba a jen někdo položil dotaz, proč se neřeší dostavba ZŠ Kamenka. Místostarosta Ing.Klicpera vysvětlil důvody tím, že se jedná o finanční objem ve výši cca 100 mil.Kč a ani státní zdroje v současnosti dostupné nejsou dostatečné a v příštím roce je naděje dotaci získat. Žádost byla zastupiteli schválena a teď již jen musíme čekat, zda bude přijata a schválena dotačním orgánem.

Další jednání se vedlo o dotaci na zateplení mateřské školky Rumunská, kde předpokládaná výše dotace je 7,5 mil.Kč. Již v tomto roce se začne s pracemi a v současné době se intenzivně pracuje na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. Zastupitelé žádost o dotaci schválili.

Jednalo se též o vrácení kauce složené firmou Phoenix Property na základě smlouvy o spolupráci na řešení dopravy v klidu. Jde m.j. o řešení parkoviště a veřejného osvětlení před bytovým domem Nový Beránek. Další projednání zastupitelé předali svým hlasováním radě města.

Pro mne byl velmi příjemným dodatečně navržený bod žádost o dotaci pro Rodinné centrum ROUTA o.s.. Jde o podporu činnosti velmi potřebné a systémově zcela opomíjené. Routa zajišťuje odpolední útočiště pro  děti předškolního věku včetně převodu dětí po uzavření školních zařízení. V žádosti je uvedena také SOS služba tj. převod dítěte v případě nenadálé události, a to na základě telefonického oznámení rodičů. Klub ROUTA zajišťuje též pobyt pro děti samostatně příchozí v čase 12 až 19 hodin( bohatý program včetně klubových výletů). Zastupitelé příspěvek schválili a škoda jen, že podobných zařízení není v našem městě více a hlavně z úrovně města se nic podobného neřeší.

Ještě v jednom bylo jednání netypické. Přišel jsem domů nečekaně brzo, bylo to nejkratší jednání současného volebního období.