Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 31.10.2012

31. 10. 2012

Před jednáním zastupitelstva se sešely vyjednávací týmy vládnoucí koalice a opozice nad personálními otázkami tj. především obsazení městské rady. Vedení města trvá na svém návrhu 5 současných radních + dva zástupci opozice. Opoziční vyjednavači navrhují 3 současní radní ( resp. ze stávající koalice ) + 3 zástupci opozice + 1 komunista. Nedošlo k dohodě, ale k vzájemnému porozumění faktu, že tak jako dosud to již dál nejde. Opozice snad již začne i něco dělat a skončí s obstrukcemi a koalice jí za to přepustí místa v radě.Je zde však problém s obsazením jednoho místa zástupcem komunistů neboť pro ODS i TOP09 by šlo o krok likvidační.Jejich nadřízené orgány mají striktní postoj k vládnutí s komunisty a mohlo by dojít ke zrušení místní organizace.Vznikla dohoda o přesunutí personálních otázek na zastupitelstvo 12.prosince.

Po zahájení jednání starosta Pátek informoval o změně programu, kdy byly vypuštěny dva body jednání jednak výše uvedené doplnění rady a také bod s problematikou výborů zastupitelstva.Ostatní záležitosti jako schvalování změn rozpočtu, majetkových smluv se neslo  v duchu pracovním bez střetů a dokonce tentokrát i opozice celkem bez problémů hlasovala.Jediným jiskřením bylo v posledním bodě vystoupení majitelky Bum bej baru reagující na tvrzení zastupitele Ryneše o prodeji drog a jiné kriminalitě a důvodech zavření baru na městském stadioně. Majitelka se velmi srdnatě ohradila proti nařčení a sdělila, že za dobu 4 let co má prostor pronajatý nikdy nebyly žádné drogy zjištěny a bere slova p.Ryneše za poškození dobrého jména a žádá veřejnou omluvu.Jelikož omluva byla odmítnuta půjde pomluva k soudu.

Docela té paní fandím neboť mám velmi dobře v paměti účelová tvrzení p.Ryneše tehdy ještě místostarosty ve věci muzea.Jejich jediným cílem bylo poškodit jméno pana Špačka. Při hodu špínou vždy nějaká zůstane a tak dojít s pomluvou k soudu je zřejmě jediné řešení.Nevím kde je pravda, ale po tom co jsem s panem Rynešem zažil nemohu jinak než fandit té paní.

No to asi bylo všechno.Byl jsem v osm hodin doma a to se ještě za celé volební období nestalo.