Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 29.5.2013

Program byl bez problémů schválen. Vypuštěny byly body Výroční cena a Bytový dům Kostelní. Bytový dům v Kostelní ulici bude řešen na schůzce s investorem 5.června 2013 a tak by bylo zbytečné dělat předem nějaké závěry. Již nyní je však jasné, že se podařilo získat dobré argumenty pro jednání. Projekt schválený samosprávou při územním rozhodnutí obsahoval jiné parametry než ten co je předložen s žádostí ke stavebnímu povolení. Je tedy naděje na obnovu řízení a snad dojede k rozumné dohodě pro obě strany tj. občany Čelákovic i investora.

Prvním bodem jednání byly majetkoprávní záležitosti a zde nebylo nic neobvyklého. Již druhý bod věnovaný smlouvě o dotaci na lávku přinesl velkou debatu o tom zda smlouva je po právní stránce prověřená a neskrývá žádná nebezpečí z důvodu porušení pravidel spojených s dotací. Schválení bylo odloženo na příští zasedání po doplnění požadovaných informací ( především stanoviska právníka ).

Dotace pro sport a kulturu měl být bod jen formální, neboť o dotacích již jednala komise pro kulturu a školství včetně rady města. Jednoduché to nebylo neboť na návrh radního Janáka byla ze schválení vyjmuta dotace pro o.s.NAŠE Čelákovice. Důvodem bylo vyloučení zastupitele Dr.Petříka z o.s., který měl na starost výstavu plánovanou v září v muzeu na kterou byla dotace určena. Přítomný zástupce sdružení vysvětloval vyloučení a z jeho slov vyplynulo, že důvodem byl rozdílný názor Petříka a většiny ostatních členů. Byl jsem také členem stejného sdružení a tak mne informace velmi zaujaly. Většina aktivit sdružení v poslední době byla spojena se jménem Dr.Petříka a tak je až neuvěřitelné, jak málo si ve sdružení jeho práce vážili. Jsem rád, že jsem již před rokem opustil sdružení neboť tam co se pro názor vylučuje, není místo pro mne. Dnes jsem obdržel na vědomí v reakci na vyloučení dopis předsedovi o.s.NAŠE Čelákovice, kterým oznámil poslední ze zakládajících členů sdružení, že již zde dále nechce působit. Bilance nového vedení sdružení : odešlo, a nebo, bylo vyloučeno celkem 10 členů.   

Velmi zajímavý byl bod „uplatnění sistační pravomoci starosty“ ve kterém šlo starostovi o zrušení usnesení rady města ve věci odvolání předsedy redakční rady Zpravodaje. Byl předložen rozsáhlý materiál o tom, jak je vše správně a kolik se udělalo. Nevím, co opravdu chtěl starosta dosáhnout, ale nejvíce mi to připomínalo volební kampaň. V žádném případě nemohl čekat na změnu rozhodnutí rady neboť již jen skupinka „pěti statečných“ má stejné názory. Končí tak éra kdy starosta měl v jednom čísle až 5 fotografií své osoby a kdy jemu spříznění lidé měli jiné podmínky než ostatní. Bylo by dobré dávat způsob jeho osobní prezentace, jako odstrašující příklad pro další redakční rady. Zastupitelstvem byl potvrzen ve funkci předsedy redakční rady nestraník Ing.Vladimír Pavlovič. Při diskuzi zastupitelů byla několikrát zdůrazněna nutnost odpolitizování redakční rady a lze tedy očekávat výrazné změny v jejím složení. Současný předseda ing.Studnička projevil zájem dále v redakční radě pracovat, ale své prohlášení značně znehodnotil hlasováním proti volbě nového předsedy . Korunu této části ZM dalo vystoupení občana, který chválil předsedu redakční rady za vstřícnost s jakou pomohl s úpravou zaslaného článku. Dokonce zašel i domů a společně jsme článek dokončili. Ano vstřícnost však byla jen u „Vyvolených“.  V diskusi o důvodu odvolání zaznělo obvinění zastupitele Tichého , prý pro pár vyjmutých slovíček a krácení příspěvku je schopen iniciovat odvolání předsedy redakční rady. Milan Tichý poté prohlásil, že preferuje neexistenci cenzury a nezávislou tiskovinu! Opravdu zajímavé!!Pro pár vyjmutých slovíček!! Jsou různé pohledy na cenzuru, já ji považuji za ostudu.

V závěru jednání byly projednány zápisy z Finančního a Kontrolního výboru. Mne zaujala  kontrola provedená Finančním výborem v Domě s pečovatelskou službou, kde se všichni členové výboru shodli na nutnosti zvýšit cenu nájmu. Upozorňuji na nájem 16,40 Kč/m2 v DPS Kostelní již déle než 1 rok  a snad se teprve po zjištění Fin. výboru pohne nájem do normálu. Běžný nájem v městských bytech je 68, - Kč/m2 a obvyklé tržní nájemné je v Čelákovicích (u malých bytů) dle posudku znalce 120, - Kč/m2. V DPS jsou nutné investice do opravy střechy atd., ale až dosud byly odkládány z důvodu nedostatku financí. V zápise se objevil podnět členky výboru k prověření ztráty sbírky jednoho z významných malířů. Na uvedenou zprávu reagoval bývalý ředitel muzea p.Špaček znechucený zveřejněním nepodložené zprávy. Předseda výboru však zdůraznil, že musí uvést vše, s čím členové výboru přijdou. Je to uplatnění velmi podivné praxe, neboť takto se dostávají oficielní cestou do města fámy a nikdo nemá zájem si zveřejněnou informaci ani prověřit. Zastupitel Špaček požádal o vysvětlení a předseda výboru jej odkázal přímo na členku výboru, která s nepodloženou informací přišla.

Bod diskuze byl netradičně posledním. Zajímavé bylo, že paní mající zájem přednést svůj příspěvek přišla až těsně před zahájením diskuze, neboť měla možnost předcházející část jednání sledovat on-line. Upozornila na zchátralý můstek,  přes který chodí z ulice Ke Kapličce na stadion děti při hodinách tělocviku. Další příspěvek byl od zastupitele Dr.Petříka, který upozornil na celkovou částku pohyblivé části mezd 78 zaměstnanců MěÚ Čelákovice. V roce 2012 jim bylo vyplaceno 4 744 640, - Kč což je na jednoho zaměstnance průměrně měsíčně 5 069, - Kč. Položil jsem dotaz zda nová vedoucí Pečovatelské služby předložila svou koncepci rozvoje, která byla při jejím schválení Radou města požadována. Starosta odpověděl, že již svou vizi rovnou realizuje.Bude prý požádána, aby požadavek zpracovala písemně. Podle mého názoru je to opravdu zajímavý způsob řízení města. Přijde nový vedoucí pracovník a aniž svou vizi někde písemně předloží s možností kontroly její účinnosti rovnou se realizuje. Podobný stav je v muzeu. Zpracování koncepce bylo uloženo na základě návštěvy metodika ministerstva kultury v červnu minulého roku a ačkoliv byl radou uložen úkol zpracovat koncepci s její účinností od 1.1.2013 dodnes koncepce není dokončena.

Bylo kolem jedenácté a my již končili. To byl po dlouhých předcházejících jednáních úspěch.