Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 27.2.2014

2. 3. 2014

Jednání bylo tentokrát poměrně krátké a již půl hodiny po půlnoci jsem byl doma. Počátek jednání byl opět směřován na kritiku současného vedení města. Největší výtky mířily ke Zpravodaji města Čelákovice, kde rada města odvolala předsedu redakční rady pana Pavloviče. S odvoláním též nesouhlasím, ale většinové rozhodnutí musím ctít. Starostka doložila důvody odvolání a zdánlivě by mělo být po diskuzi, ale nebylo. Střídali se řečníci vychvalující stav časopisu za dob starosty Pátka a zdůrazňující jak to je teď špatné. Já si však nemyslím, že nastalo zhoršení kvality, naopak již nejsou v redakční radě žádní zastupitelé a v obsahu nenajdete 5 fotografií starosty, dokonce žádnou. Mluvit o nějaké cenzuře je také nesmysl neboť, opozice je v každém čísle bohatě zastoupena.Jen těžko dovedu pochopit názor zastupitelky Volfové, která se vyjádřila ve smyslu, že současné vedení města si chce ze Zpravodaje udělat „Hlásnou troubu“.

Po projednání některých majetkových bodů přišla na řadu petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“. Členové petičního výboru poděkovali vedení města za vstřícný přístup, kdy již probíhá měření prašnosti se zaměřením na analýzu těžkých kovů a také za možnost uspořádat besedu o kvalitě ovzduší, která se bude konat dne 31.března 2014 v městském muzeu. Bylo řečeno mnoho zajímavého a zvláště pak byl zajímavý příspěvek vedoucí odboru životního prostředí paní Mutínské, která zpochybnila vhodnost předložených údajů o emisním zatížení středočeských měst. Nelze prý srovnávat Poděbrady s Čelákovicemi, neboť v Poděbradech není žádná slévárna. Navrhnula, aby se srovnávaly emisní podmínky s městy, kde jsou srovnatelně veliké slévárny např. Sezimovo Ústí, Kuřim a Zlín. Porovnat zatížení uvedených měst je rychlé a když si kliknete na jejich jména zjistíte jaké emise slévárny v uvedených městech vypouštějí. Opět to pro nás dopadlo špatně. Ve všech uvedených slévárnách mají kvalitnější ekologii a škodí ovzduší méně. Je potřeba dodat, že i v TOS – MET připravují výměnu filtrů a investice za více než 10 milionů. Zajímavý je i letecký pohled na umístění sléváren s ohledem na vzdálenost od obytné zástavby ( Kuřim , Sezimovo Ústí  Zlín ). Pro jednání o ovzduší jsme spolu s RNDr.Petříkem předložili podklad pro zastupitele ve kterém jsme reagovali na informace v reportáži ČT24 (příloha 1 příloha 2). Místní znalec bydlící v ulici Prokopa Holého se přihlásil do diskuze a konstatoval, že emise vždy s ohledem na lidský faktor budou, ať již bude drahá technologie nebo ne. Přidal též návrh na výsadbu ochranné zeleně pro částečné zachycení prachu, který však předseda komise pro životní prostředí předkládá zastupitelům již 2 roky. Rozhodně je i hodně pravdy v tvrzení o lidském faktoru, ale ve výše uvedených slévárnách nepracují roboti, ale lidé a emise tam mají nižšší.

Srovnání emisí vybraných sléváren zdroj ČHMÚ

TZL   ( tuhé znečišťující látky )

VOC  ( těkavé organické látky )

Kovosvit Sezimovo Ústí

4,941            

27,366

ZPS Zlín                                                                                        

9,290           

24,135

Slévárna Kuřim

3.686              

4,236

Feramo MI Brno                                                                         

3,467            

18,044

TOS_MET Čelákovice

10,706           

32,331

  Schvaloval se příspěvek pro sportovce a spolky, kteří v letošním roce dostali výrazně vyšší částky díky návrhu zastupitele Václava Tichého. Kolega Petřík upozornil na podvod občanského sdružení NAŠE Čelákovice, které obdrželo v r.2012 dotaci od města Čelákovice a při vyúčtování dotace předložilo fakturu za výsadbu stromů. Stejnou fakturu předložili i u další dotace, kterou získali od jedné bankovní instituce. Předseda sdružení pan Polnický přiznal pochybení a voda teče dál. Nijak se nečervenal a dále rozdával svá doporučení, jak by se co mělo dělat. Já bych zřejmě dlouho mlčel a asi bych se na jednání zastupitelstva již neukázal. Zajímavá byla následná poznámka zastupitele Pátka, který nazval příspěvek kolegy Petříka vendetou a tomu on svým hlasováním nebude asistovat. Objevil se názor, že děkujeme panu Polnickému , že se přiznal a postavil se k věci jako chlap a pan Petřík by se tomu neměl takhle věnovat, protože je zaujatý. Chyba byla zjištěna na straně Petříka, který měl držet ústa a o podvodu mlčet. Nestačil jsem se divit. Člen kontrolního výboru p.Choura přiznal, že jsou chyby téměř ve všech vyúčtováních.

Dost velké překvapení vzniklo při informaci o dotaci na činnost florbalového klubu Orka. Vykazuje členy z Horních Počernic, neboť došlo ke sloučení a tedy Čelákovice dotují sportování i v Počernicích. Příspěvek není malý, před několika lety dostávala Orka dotaci 60 tisíc a nyní díky nárůstu členů již 350 tisíc. Předseda komise pro sport Václav Tichý navrhnul potřebu změny pravidel rozdělování dotací, neboť k podobným jevům by nemělo více docházet.

Zastupitelstvo mělo zvolit člena kontrolního výboru a ODS navrhnula zastupitele Pátka. Neobdržel potřebný počet hlasů a byl velmi zklamaný.Docela se mu divím vždyť on jen tak někoho neschválil a teď by čekal, že všichni jej budou podporovat?

Schvalovala se žádost o příspěvek MAS Střední Polabí, která již působí jeden rok a její činnost se zkvalitňuje, což je patrné z  internetových stránek. V diskuzi přednesl svůj názor na činnost MAS pan Polnický a především mu vadilo kolik se věnuje z dotace na režijní výdaje a prý to považuje za plýtvání. Místní akční skupiny existují v celé Evropě a až 20 milionů korun může MAS ročně přispět na předkládané projekty v regionu. Názory pana Polnického jsou velmi zajímavé a všem doporučuji se s nimi seznámit. Na posledním jednání komise rozvoje požádal o uvedení svých názorů k připravovanému územnímu plánu do zápisu. Prý nechce obchvat města a měla by se zrušit plánovaná zástavba v lokalitě Krátká linva ( za nádražím při ulici Mochovská ). Byl jediný kdo takto uvažoval, ale má na svůj názor právo byť jej těžko může zdůvodnit.

Kdo má zájem záznam z přenosu je opět na dostupný na www.tv-port.cz