Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 25.2.2015

10. 3. 2015

Nebyl jsem na jednání  a byla to první absence od r.2012. O hodně jsem přišel neboť toto jednání bylo dle záznamu tím nejzajímavějším co v Čelákovicích za dlouhá léta bylo. Opět se skončilo v ranních hodinách a já si opět pokládám otázku, zda je zodpovědné řešit pravidelně důležité otázky veřejné správy se zavírajícíma se očima. Zřejmě vedení města počítá s tím, že lidé budou chtít spát a trapné chvíle již neuvidí. Bylo jich tentokrát hodně a někteří aktéři jinak vždy suveréní měli v ústech několik „řádně vyždímaných citronů“. Zaujala výzva občana ke starostovi ing.Pátkovi, aby se přestal soudit s městem o těch 100 tis.Kč co protelefonoval na své dovolené.Starosta sdělil, že prý nabízel smír, ale bývalé vedení jej nepřijmulo. Něco o tom smíru vím a škoda, že ing.Pátek nemluvil více v číslech a nesdělil výši jeho nabídky. Jak dříve sdělil „dobrý starosta musí být 24 hodin k dispozici svým občanům“ a to i na dovolené. To, že existují datové balíčky asi neví. Kolik by jich asi bylo za tak pěknou sumu. Asi také neví, že jako starosta musí hospodařit s péčí řádného hospodáře. Korunu těmto informacím dodal místostarosta Studnička oznámením, že soud již se konal a on (ODS) zastupoval město proti občanu Pátkovi (ODS). Bylo to jen první stání a bude i další. Jsem zvědav, zda bude soudce rozhodovat nezávisle a nebo se uplatní nějaké osobní vazby o kterých si v Čelákovicích mnoho lidí vykládá.

Mluvilo se o vyhazovu, který dostal zastupitel Bukač, co by vedoucí městského bazénu. Prý porušil pracovní kázeň a starosta mu položil řečnickou otázku, zda si uvědomuje co by se mohlo stát při tak vážném porušení pracovní kázně. Pan Bukač vedl bazén 12 let a za to období nebyl žádný prohřešek až teď. Podstata problému, jak jsem pochopil spočívala v tom, že po dobu dovolené p.Bukače bylo zjištěno, že náhradu za p.Bukače vykonává nekvalifikovaný plavčík. Alespoň někdo byl přítomen. Dnes jsem na diskusním foru města našel tento příspěvek : „ Jakým způsobem a především jakou osobou (plavčík) byla zajištěna bezpečnost plavajících osob v Městském bazénu v úterý 3. března 2015 při ranním plavání, tedy v době od 6.15 do 6.45 hodin?“ Dosud bez odpovědi. Prý tam byla jen paní v pokladně. Vyhazov p.Bukače plně zapadá do plánovaných aktivit současného vedení a na jednání ZM se otevřeně mluvilo o tom, že se hledala jen záminka. Možná to je podobné i v Trestním oznámení v případě rekonstrukce atletické dráhy. Co naplat, že ministerstvo školství již udělalo kontrolu a nenašlo pochybení. Jsem zvědavý, jak dopadnou další žadatelé o dotace na sportoviště, když město prokazuje svým chováním takovou reklamu.

Místostarosta Studnička řekl stěžovateli, urgujícímu zveřejnění článku ve Zpravodaji, aby se obrátil na soud. Současně bylo vzpomenuto, že redakční rada odmítla zveřejnění článku zastupitelky Volfové o výročí 25.února a přesto byl článek zveřejněn po projednání v radě města. Je velmi zajímavé zjištění, že současní vládci města v r.2013 urgovali odchod Dr.Tiché z redakční rady, aby ji politicky neovlivňovala.Tehdy věděli, že je nemravné, aby člen městské rady byl členem redakční rady. Dnes místostarosta je dokonce předsedou redakční rady což za mého působení ve veřejné správě nepamatuji (zásahy rady do obsahu Zpravodaje považuji za nepřijatelné). Nezveřejňování článků a politické zásahy do radničních tiskovin musí řešit i jinde. Doporučuji opozičním zastupitelům bezplatné právní zastoupení , které poskytuje sdružení Oživení (již dříve úspěšně pomohli při soudním řízení o vydávání informací podle zákona č.106/1999 Sb.)

Občan se ptal na důvod, proč v Čelákovicích skončila internetová aplikace LEPŠÍ MÍSTO? Starosta uvedl, že provozovatel nabídl aplikaci, jako bezplatnou a nyní by přišla asi na 40 tis.Kč. Vím, že mnoho měst aplikaci má stále a jsou ochotni připlatit, neboť vědí, že je výhodná při rozkrývání nepořádku ve městě. Přihlásil se Dr.Petřík bývalý předseda komise pro životní prostředí a uvedl několik dat, která dokladují užitečnost aplikace (100 nahlášených případů od 20ti občanů). Uvedl také, že město od září ani jednou nezareagovalo na nahlášené závady. Podle mého názoru asi neúčast města nebude nijak na škodu. Starosta apeloval na občany, aby psali jemu a ne na LEPŠÍ MÍSTO. Prý se všemu věnuje a závady díky jeho akčnosti budou dříve odstraněny. Jen těžko tomu mohu věřit, když radnice vůbec nejevila zájem o odstranění závad a to i v čase kdy byl Ing.Pátek starostou. LEPŠÍ MÍSTO zde bude asi dál a tak se zájmem budu sledovat, jak se odpadky rozházené kolem silnic budou v Čelákovicích uklízet. Asi nebudu mít nervy na sledování termínu odstranění závad na zdi muzea. Pár fleků na fasádě dle zveřejněného plánu nového ředitele odstraní v r.2019. Občané budou psát na různé instituce sami a na městě bude někdo placen za to co budou dělat oni. Příklad za všechny. Na LEPŠÍM MÍSTĚ byly zveřejněny 2 skládky v prostoru dráhy. Město nereagovalo neboť má pro tento stav vžité zaklínadlo : „to není na pozemku města“. Dr.Petřík napsal SŽDC a skládky jsou odstraněny viz korespondence.

Mluvilo se také o obchvatu města a o tom, že město prý by mělo zájem vykoupit pozemky. Škoda, že nezazněly detaily nabídky a nikdo se nepřišel zeptat , jak vlastně je nabídka zamýšlena. Prodat městu pozemek bych asi pochopil i při nízké ceně, ale je to problém při současných informacích o územním plánu. Ve zveřejněné zprávě o návrhu územního plánu si majitelé prohlédnou „Vymezení problémů a záměrů v území“  a zde jsou seznámeni s cílem přehodnotit nutnost obchvatu. Proč by tedy měl majitel pozemku něco prodávat, když není jisté, zda v územním plánu vůbec obchvat bude? Není také jasné, co bude se zbývajícími pozemky v lokalitě Krátká linva kam obchvat nejvíce zasahuje. Tyto nejasnosti se musí vyřešit a pak teprve lze jednat o výkupu pozemků. Současná aktivita ve většině případů nemá šanci na úspěch.

Vystoupil člen dozorčí rady Q-bytu s apelem na zastupitele, které písemně oslovil, ale ani jeden nezareagoval. Rostou stále víc a víc dluhy na nájemném, které již překročily 10 mil.Kč. Starosta Pátek upokojil všechny v sále, neboť oznámil snahu o vypracování nové koncepce v nakládání s nájemními byty. To však oznámil i počátkem r.2011 a nějak to nakonec nevyšlo. Přirozeně někteří lidé mají na současném stavu asi zájem. Chceme být za každou cenu Majákem v rozbouřeném sociálním moři a tak snaha o levné nájemné přitahuje velké množství sociálních případů a ty pak jsou zdrojem neplacení. Vedení města o bytovou politiku nejevilo zájem a to až tak silně, že při návrhu jednoho člena rady o seznámení s praxí okolních měst návrh odmítli s tím, že je nezajímá, jak je to jinde. Toto jsou důsledky. Okolní města posílají své občany do Čelákovic a tam prý jistě byt dostanou.Na potřebu diskuze o obecních bytech upozorňuji již velmi dlouho.   

Poslední bod jednání byl nejzajímavější. Jednalo se o žádost o prominutí části úroků z nezaplaceného nájmu. Byl jsem členem bytové komise a tak vím, že je běžnou praxí polovičku úroků odpouštět. V tomto případě však zastupitelé jsou neoblomní a nic odpustit nechtějí, byť je známé, že vina za dluh je sporná. V minulém roce byl případ projednávaný na zastupitelstvu a zastupitelka Volfová seznámila přítomné se jménem dlužníka a zastupitel Studnička nějakým způsobem zasahoval do osobních záležitostí dlužníka. Nevím přesně, co to bylo, ale jednání obou zhodnotil právník jednak jako porušení Etického kodexu zastupitele a pak i Porušení listiny základních práv a svobod. Vystoupení právníka bylo velmi přesvědčivé a tak jsem zvědavý na další vývin, neboť zřejmě jednání obou zastupitelů skonči u soudu. Je to docela paradox neboť právě já jsem minulý rok měl v této věci velké extempore na jednání zastupitelstva kdy jsem byl zastupitelem Studničkou pokárán za zveřejnění adresy jedné z dcer Diamantových o kterých jsem psal zde na webu. Tehdy jak Ing.Studnička tak pí.Volfová měli hlavní slovo a pěkně mě špendlili na pranýř. Studnička mě dokonce uložil podat mu písemnou odpověď na jeho otázky v termínu do 30 dnů. Nejen, že na nějaké úkolování neměl žádné právo, ale dnes je v mnohém větší šlamastyce on. Já jsem měl vyjádření právní poradny svazu měst a obcí, že mé jednání nebylo v rozporu se zákonem. Podle citronu žvýkaného panem Studničkou to tak v jeho případě asi nebude

.
Obrazový záznam opět najdete na TV - PORT