Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 24.6.2015

První bod jednání územní plán (dále ÚP) probíhal nečekaně plynule a bez velkých připomínek občanů. Zaujala mě informace z úst místostarosty Studničky, který sdělil asi toto : všichni jste k projednání ÚP obdrželi a teď následoval výčet toho co „všichni obdrželi“. Občané neobdrželi nic. Přihlásil jsem se a namítl jsem, že občané podali téměř 100 připomínek a také různé instituce včetně krajského úřadu dodali svá vyjádření. Proč občané nebyli vyrozuměni o vypořádání svých připomínek a ani neobdrželi vyjádření příslušných institucí. Podali své návrhy a tím prokázali zájem o rozvoj města a tedy proč jim město před jednáním neumožní ani nahlédnout do stávající varianty návrhu ÚP o kterém se má jednat. Vyjádřil jsem názor, že občané byli absencí informací poškozeni. Dojal mne místostarosta Studnička, když se mě ptal, proč jsem si nepožádal o chybějící informace, na to prý máme zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. Dodatečně jsem to již udělal a čtenáře s odpovědí seznámím. Pozvánka na jednání zastupitelstva byla na stránkách města zveřejněna dne 16.června a tedy pokud zákon 106 ukládá odpověď do 15 dnů, neměl jsem stejně šanci na získání informací před zastupitelstvem.Co jsem si z jednání o ÚP odnesl? Zaujala mne informace o požadavku kraje nechat zpracovat SEA tj. vliv nového územního plánu na životní prostředí. Mezi přítomnými byl i občan, který mě sdělil svou připomínku k novému územnímu plánu : oni (vedení města) si vymýšlejí, jak nevyhovět mému návrhu a tak já nevyhovím jim. Chtěli po mě souhlas s cyklostezkou a s veřejným osvětlením. Můj souhlas tedy nebude a jsem zvědav, jak tu cyklostezku a osvětlení udělají. Dodávám : „na hrubý pytel hrubá záplata“. Arogance vůči občanům jimž neposkytneme k ÚP základní informace a ještě vymýšlíme nepřijatelné argumenty nepřinese nic dobrého. 

Jak jsem předpokládal nejvíce zajímavostí přinesl bod č.5 Diskuze. Prvním tématem byl stadion a zde se odehrávalo neskutečné představení, kdy jsem jen těžko chápal, jak je něco takového vůbec možné. Jistě si všichni dobře vzpomeneme na vydání Zpravodaje Města Čelákovice ve kterém Spartak Čelákovice informoval občany o tom co vše přinesou 3 etapy rekonstrukce stadionu. Současné vedení města na jednání popřelo, že by mělo informace o dalších etapách. Druhá měla být provedena letos. První etapa je dokončena, ale podle vedení města není vše tak, jak by mělo být a dle jejich názoru je důvod pro ukončení smlouvy o výpůjčce na 10 let. Prý není posekáno a málo se kropí trávník a ještě kdoví co. Zástupce Spartaku kontroval, aby se každý šel podívat, že posekáno je, ale není možné kropit, neboť není klíč od tribuny a nemají tak přístup k čerpadlu. Bylo jim slíbeno klíč předat, ale podle aktuelní informace dodnes klíč nemají. Není ani přístup k WC v tribuně a tak si asi dovedete představit , co udělá návštěva většího počtu sportovců (škol). Vedení města dokládalo na jedné položce v předložené faktuře, že tato položka nebyla dodavatelem provedena a tak není Spartaku vyplaceno nic ze smluvně přislíbené dotace 5 000 000, - Kč. Mají prý dobrovolně vše předat městu a to zajistí přístup všem zájemcům o sportování. Zřejmě se kladné odpovědi nedočkají ,neboť Spartak předal při renomovanému advokátovi a ten věří v úspěch. Spartak již založil i svůj fotbalový oddíl a tak neunikla poznámka zastupitele Ing.Opa o přetahování mladých hráčů od Unionu což zastupitel nazval velmi nelichotivě. Ten kdo na stadion v posledních letech přišel ví, že jen málo fotbalových utkání zde bylo za pronájmu Unionu sehráno a také si jistě všimnul zanedbané údržby. Vítám tedy změnu a věřím, že nový oddíl fotbalu zde bude důstojným nástupcem těch, co stadionu věnovali své srdce v dobách jeho slávy. TJ UNION si zaslouží velkou poklonu za rozvoj fotbalu, ale na dva stadiony nestačí. Navíc konkurence téměř vždy přináší pozitiva. Jednání o stadionu skončilo odsouhlasením memoranda o spolupráci mezi Městem, Spartakem a Unionem, které zastupitelé schválili přes odpor předsedy TJ Spartak. Nevím k čemu jim bude pokud TJ Spartak na podpisu nemá z pochopitelných důvodů zájem.    

O slovo se přihlásily dvě zástupkyně spolku  „Dělnické domky“ , který byl založen nedávno s cílem řešit životní podmínky obyvatel domků u zastávky ČD v Jiřině. Domky jsou sice v těsné blízkosti všech inženýrských sítí, ale ty nejsou do domků rozvedeny a tak pro vodu všichni chodí k jednomu hydrantu a ledacos zde vytéká po povrchu do nedaleké bažiny . Není ani veřejné osvětlení a tak večerní procházka je zde mimořádně nepříjemná. Domky jsou sice v majetku svých obyvatel, ale pozemek je v majetku města, které jej nedávno vykoupilo od Kovohutí. V územním plánu je pozemek pod domky určen pro výrobní užití a tedy není zde možné nejen provést rozvod inž. Sítí, ale ani stavební odbor nemůže souhlasit s rekonstrukcí domků. Bylo apelováno na vedení města, aby pro své voliče něco udělalo a tak jsem očekával s napětím reakci. Starosta naznačil, že nyní vše půjde lépe, neboť existence sdružení dává městu partnera k jednání. Současně si postěžoval, že před měsícem byly dělnické domky předmětem udání jednoho bývalého zastupitele. Nijak nenaznačil, co v „udání“ bylo. Samozřejmě na bývalé zastupitele starosta nakládá jen špatné činy a oznámení na inspekci životního prostředí označuje za udání. Nic již neříká o tom, že vedení města již déle než rok znalo fotografie z LEPŠÍHO MÍSTA upozorňující na fekální lagunu a nic se nedělo. Jeden z občanů upozornil na možný vznik epidemie a probíralo se to též oficielně v komisi pro životní prostředí. Nečinnost odpovědných přiměla bývalého zastupitele k přizvání České inspekce životního prostředí a docela by mne zajímalo, co jim pan starosta povídal. Odpovědní neodpovědně přistupují k životnímu prostředí a tak na rozdíl od okolních měst Brandýsa, Č.Brodu, Lysé a jiných zrušili svou účast v signalizaci nepořádku LEPŠÍ MÍSTO a nezavedli ani komisi pro životní prostředí (město bez komise pro životní prostředí se hned tak nenajde). Angažovaní občané z nového spolku jim však nadále nedovolí „strkat hlavu do písku“ a dělat, že problém neexistuje. Díky jim a držme všechny palce.

Potěšilo mne vystoupení občana, který upozornil na vysokou hladinu hluku ovlivňující život ve městě. Hluk je příčinou mnoha nemocí aniž si to uvědomujeme. Občanu bylo sděleno, že město nemůže v tomto směru vydat žádnou vyhlášku neboť tam kde je zákon nelze nic ukládat vyhláškou. Ten  však uvedl příklady mě velmi srozumitelné a jistě i většině zastupitelů. Zmínil příklad sportovních utkání při kterých hlasatel řve tak silně, že o konání zápasu víme i na druhém konci města. Upozornil i na akce města na náměstí a zde mu bylo namítnuto ve smyslu „buďme rádi, že město žije“. Nevím, jaké kroky občan dále zvolí, ale důležité je, že se začalo  otevřeně o problému mluvit. Já bych dodal, že to nejsou jen sekačky, pily a jiné nástroje často užívané v době svátečního volna. Dnes je to i železniční doprava s mimořádně častou frekvencí průjezdu vlaků, silniční doprava a třeba i střelnice, o jejíž existenci víme i ve vzdálenosti několika kilometrů.

Mimořádně zajímavým bodem byla Výroční cena města. Navrženi byli celkem 4 kandidáti a jmenovaná pracovní skupina jednohlasně navrhla na udělení Výroční ceny Dr.Kašpara vysokoškolského pedagoga, který mimo svého pedagogického povolání psal několik let kroniku Čelákovic a  často se spolupodílel na vytváření publikací o historii města. Rada však doporučení komise ignorovala a navrhnula P.Richarda Scheucha, kterého nakonec zastupitelé těsnou většinou 1 hlasu schválili , jako kandidáta na udělení Výroční ceny. Těsná většina je jednoznačně dokladující, že názor na udělení není jednotný. Byl jsem  v r.2011 navrhovatelem zřízení Výroční ceny a když jsem vytvářel návrh prvních pravidel pro udělení ceny, měl jsem na mysli občany, jako byl například učitel Miloslav Mleziva angažovaný v obci baráčníků, zakladatel kapely Veselinka s činností ve prospěch občanů města trvající desítky let a také člen pěveckého souboru pražských učitelů se kterým objel celý svět. Tito lidé se v Čelákovicích najdou a jejich příklad je dobré udělením Výroční ceny vyzdvihnout. Byl jsem vždy pozorným posluchačem P.Scheucha, cenu bych však v jeho případě neudělil, neboť nevím o jeho práci nad rámec povolání. Směr, kterým se udílení Výročních cen vydalo, není dle mého názoru správný. Je třeba hledat v oblasti sportu, kultury, školství,  kde lidé pracují s nadšením (často léta bez koruny ocenění) a ti by měli být vyzdviženi. Mohou to být i ti co berou plat, ale dávají své práci všechen svůj čas a jsou mimořádně angažovaní ve prospěch města. Příkladem je již několikrát nominovaný J.Špaček (bývalý ředitel muzea).   

Zde jsem vždy uváděl odkaz na tv-port, která zajišťovala on-line přenos. Dne 6.5.2015 vypsalo nové vedení města výběrové řízení na  „zajištění AV techniky a on-line přenosů zastupitelstva“. Jednou z podmínek bylo, že nelze zveřejnit zvukový záznam. Po kritice nesmyslné podmínky bylo výběrové řízení bez udání důvodů zrušeno. Co bude dál nikdo neví. Jistá věc je ta, že dostatek informací pro občany není u Pátkovy party  v pořadí priorit na prvním místě.