Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 24.4.2013

26. 4. 2013

Skončili jsme opět až kolem druhé hodiny po půlnoci. Před volbami jsme kritizovali, jak se nemá jednat o půlnoci a je to ještě horší než dříve. Plánování nějak starostovi Pátkovi výrazně nevychází. Mluvilo se o tom, jak na projednání územního plánu bude věnované celé jedno zastupitelstvo, ale sliby chyby. Byl pouze jedním z jedenácti bodů programu, který však  musel být celý změněn. Jelikož bylo nutné přijmout nutná rozpočtová opatření, ještě asi v jednu hodinu v noci se jednalo o úpravách rozpočtu v řádu milionů. Samozřejmě bez nějakého valného zdůvodnění neboť většina z nás již byla na konci sil, a tak  nebyla ochotná k žádným dlouhým rozpravám. Zlatý hřeb však přišel na konec, kdy se jednalo o zvolení radního Klicpery místostarostou. Při dohodnuté skupině jedenácti zastupitelů šlo již jen o formalitu. Hlasování bylo tajné a kandidátem byl navržen ještě Tomáš Janák z TOP 09. V prvním kole se volba nepovedla, neboť horký favorit Klicpera obdržel jen 10 hlasů. Druhé kolo však potvrdilo sílu jeho příznivců a již se jen doladilo, kolik neuvolněný místostarosta bude za svou práci dostávat. Zastupitelstvo mohlo rozhodnout, že to bude jen procentuelní část příslušného tarifu. Na návrh zastupitelky Tiché bylo odsouhlaseno 100 % ,neboť přínos zkušeného politika jistě pozvedne výkony vedení města. Nevím přesně částku, ale odhadem to bude tak 30 tis.Kč měsíčně za níže zastupitelstvem odsouhlasené činnosti :

Garance příprav projektu Zateplení objektu MŠ Rumunská včetně žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí příp. obdobného dotačního programu na rok 2014 až 2015

Gesce příprav a organizace projektu EPC formou veřejné zakázky na energetické hospodářství Kotelny K-6 MŠ Rumunská s její návazností na projekt zateplení tohoto objektu

Gesce příprav a organizace projektu EPC formou veřejné zakázky na energetické hospodářství Kotelny K-40 Rumunská-Hybešova

Sledování otevřených výzev v ROP Střední Čechy

Sečteno a podtrženo : za výše uvedenou práci pro zateplení školky, dozor nad změnami ve dvou kotelnách a sledování ROP bude vyplaceno v následujících 17ti měsících cca půl milionu. Jak jsem již napsal, únava byla již velká a tak jsem i já souhlasil. Bude garantem, gestorem a organizátorem. To se vždy velice cení. Na hodnocení výsledků si počkáme.

To jsou jen závěrečné „drobnosti“ včerejška.

Hlavním bodem večera byl ÚZEMNÍ PLÁN.

Již v samotném počátku jednání se zjistila určitá pochybení a jednání bylo přerušeno k potřebné dohodě zastupitelů o dalším postupu. Někteří navrhovali odložit projednání a  po důkladné přípravě Územnímu plánu věnovat samostatné jednání. Někteří se divili, že ani komise pro rozvoj města neprojednala předkládaná doporučení. Vím, že jsem projednání na komisi požadoval a dokonce bylo její pravidelné jednání zrušeno, neboť neměla nic na programu. Obdržel jsem vyjádření od tajemnice komise, že vedení města netrvá na projednání v komisi. Výsledkem na samotném jednání bylo, že se dva ze zastupitelů Ryneš a Janák odmítli účastnit hlasování a odešli z jednacího sálu. Již od projednání prvních návrhů byly znát výsledky předem sjednaných dohod, kdy najatá firma měla připraveny důvody naprosto nepochopitelné. Prý musí být zachována hranice města a rozšíření města směrem na Sedlčánky není žádoucí. Kdy to bylo řečeno a kam by se jinam město mohlo rozšířit jsme však neslyšeli. Minulé zastupitelstvo dokonce odsouhlasilo v návrhu parcelace pozemků Pod Přerovskou cestou i pokračování ulic do polí směrem na Sedlčánky.Tím směrem byla před několika lety posunuta hranice města při změně územního plánu č.3, ale tato změna nebyla v podkladech zastupitelů zakreslena. Neprošel ani jediný návrh změn rozšiřující zástavbu východním směrem vyjma jediného, kdy navrhovatelka byla zastoupena ne právníkem, ale schopným řečníkem. Argumenty zněly tak jasně, že v případě naznačené síly většina neměla odvahu hlasovat jinak. Je to zvláštní jednání. Jsme si rovni a někteří i rovnější. V případě mých návrhů jsem nehlasoval a byl jsem překvapen, že se nikdo nehlásil k návrhu parcelace dětského hřiště v Jiřině ve prospěch stavby rodinných domů. Tak to bylo uvedeno v návrhu s mým jménem, ačkoliv já jsem o nic takového nežádal. Požádal jsem o zrušení návrhu a přišla další překvapení. Již po předchozí návštěvě na odboru rozvoje majitelé dvou stavebních pozemků pod hřbitovem u silnice na Císařskou kuchyni měli jasno, že někomu ujela ruka. V návrhu města na vytvoření pásu izolační zeleně bylo zřejmé,  již od připomínkování v odborech, že by takový pás byl pěkně drahý, neboť by se musela vyplatit náhrada poškozeným majitelům stavebních parcel, ale stejně se dál o této změně jednalo. Nevím co by se stalo pokud by včas neobdrželi informaci. Někteří navrhovatelé změn byli udivení, že se jejich návrhy neprojednávají , a nebo byly zařazeny až po jejich intervenci. Starosta na jednu ze stížností reagoval a nějak mu bylo jedno, že poškozený občan má vztek. Nebylo to jen pro odmítnutí návrhu, ale i pro to, že souhlasil s umístěním cyklostezky na pozemku a město jistě muselo jeho vstřícnost ocenit. Jen mělo svůj způsob a ten se mnoho lidem nelíbí. Zcela opomenulo dotyčného informovat o změnách. Lidé co nejsou z Čelákovic nesledují úřední desku a tak jim nepřijde jednání o jejich majetku bez osobní účasti správné. Zřejmě nebude cyklostezka a ani souhlas s obchvatem. Starosta na dotaz zastupitele Petříka k „Aleji prvňáčků“ uvedené ve volebním programu ODS bod č.14 řekl, že to jen byly ideje. ODS před volbami slibovala vysadit na polní cestě ze Sedlčánek do Jiřiny alej. Asi ani ta alej nebude. Již v r.2011 jsem dal starostovi seznam majitelů pozemků dotčených alejí, ale dosud je nekontaktoval. Ideje, ideje, ideje. Sliby …     

Bylo toho za 8 hodin jednání mnoho. Někdo sledoval z domácího pohodlí a někdo třeba zapomenul, že se jednání koná. Jistě každý může říci, že jsem neuvedl vše, tak jak to viděl on. Vynechal jsem některé věci, ale mluvit např.  o snaze zrušit čestné občanství Stalina a Gottwalda je již otřepaná věc. Naši představitelé již po čtvrté zablokovali projednání této věci a tak vůbec nebyla zařazena na program jednání. Bylo toho více, ale každý má možnost napsat jak to viděl svýma očima.