Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 21.9.2016

Střípky z jednání zastupitelstva dne 21.9.2016

Podle mého názoru jde o jedno z nejzajímavějších jednání našich zastupitelů kořeněné velmi zdařilými  vstupy přítomných diváků. Posuďte sami :

První bod Prognóza vývoje obyvatelstva do r.2040 byla o číslech, která je ještě nutné analyzovat. V pozvánce na jednání nebyl podklad uveden a tak většina přítomných neměla možnost připravit si otázky, které však stejně přišly. Čelákovice bez přistěhovalců z různých končin postupně vymřou neboť je jen  1,6 dítěte na jednu ženu. Růst počtu dětí se zastavuje a jedinou velmi problematickou kategorií jsou senioři a to především ti nad 85 let (za posledních 10 let nárůst o 100%). Prognozu částečně zpochybnila zastupitelka Fialová, která připomenula značné množství nehlášených občanů (zazněl odhad cca 2 000). Jeden z autorů Prognózy porovnával enormní nárůst počtu obyvatel v některých obcích okolí Prahy např. Květnice, kde chybí sociální infrastruktura  s Čelákovicemi majícími nárůst počtu obyvatel velmi mírný (r.1971 9 200 obyvatel r.2016 12 000 obyvatel). Starosta přislíbil zveřejnit Prognózu na internetových stránkách (zatím nesplněno).

Dalším zajímavým bodem byly smlouvy o prodeji a koupi pozemků. Město prodalo investorovi modernizace trati pozemek za cenu 1 093, - Kč/m2 což považuji za velmi úspěšný prodej. V kontrastu s uvedeným prodejem byla koupě pozemků pro obchvat téměř ve stejném místě za 250, - Kč/m2. Opoziční zastupitelé požadovali sdělení, zda pro koupi pozemků byl udělaný nějaký odhad, aby nedošlo později k nějakým výčitkám nehospodárnosti. Celkem správně bylo řečeno , že jde o tržní  ceny a pokud budeme myslet vážně záměr obchvatu, budeme muset najít kompromis. Já jsem si však pomyslel, zda přítomní zastupitelé netrpí nějakou schizofrenií, když odsouhlasili před rokem pevnou cenu výkupu pozemků 50,- Kč/m2 a nyní souhlasí s cenou 5x vyšší. Napřed je potřeba původní usnesení zrušit a to se nestalo. Nebo někomu zaplatíme 50, - Kč a někomu 250, - Kč? Upozorňuji již dlouho, že nízká výkupní cena je nesmyslná. Starosta uzavřel debatu slovy : zase jsme obchvat posunuli o kousíček dál (konec citace). Dodávám : posun tempem hlemýždě !!! Zatím je vykoupeno 5 pozemků z celkem asi 50ti.

Ve Finančních záležitostech města se projednávala změna rozpočtu na r.2016 a zde jsem byl překvapen co vše se letos neudělá a tedy plánované peníze se přesouvají do příštího roku např. 15 mil.Kč z 25 mil.Kč u nové mateřské školky, vůbec se nezačne s kanalizací v Jiřině za 19 mil.Kč. Na stránkách města je sice uvedený rozpočet, ale měl by zde být i schválený rozpočtový výhled pro r.2016 a ten jsem nenašel. Je zde pouze výhled na r.2014 až 2015 a podle něj se již měla dělat kanalizace v Záluží, v r.2014 měl být dopracován i nový územní plán. Je to smutné čtení, zvlášť zajímavá skutečností je zjištění absence rozpočtových výhledů schválených současnou samosprávou. Při projednání úprav rozpočtu zaujala i radou schválená další částka na projekční práce související s přestavbou stadionu. V bodě diskuse byl uvedený výdaj podroben tvrdé kritice.

V bodě diskuse mne však nejvíce zaujala debata o čističce odpadních vod. Nový provozovatel již od května t.r. neumožňuje připojení na kanalizaci z důvodů vad na straně čističky, která je 4 roky po rekonstrukci za 48 milionů. Předcházející rekonstrukce byla v r.1997 a tedy ČOV sloužila 14 let bez větších úprav a teď tak krátce? Kde udělali soudruzi chybu? V současné době prý probíhají různé prověrky a třeba k nejhoršímu ani nedojde. Nevěřím tomu, že by bylo možné získat opět dotaci v řádu desítek milionů. Kdo nese odpovědnost?

Bouřlivě se opět diskutovalo o stadionu. Byla již zaplacena „studie využitelnosti Městského stadionu“, kde projektant přirovnal naše možnosti  k již realizované rekonstrukci stadionu ve Svitavách. Studie byla zaplacena, ale nakonec se ukázalo, že proveditelnost není zcela jednoznačná a museli jsme vypustit plánovaný skatepark a vrátit již přidělenou dotaci 2,5 mil.Kč. Nyní rada opět objednala nějaké další (dle radního Opy) projekty za 810 700, - Kč korun. Zastupitel Tichý chtěl vědět k čemu má  dokumentace vlastně sloužit a nezasvěceným se zdálo, že se ptá naprosto nepatřičně a radní Opa nechápavě reagoval, co to vlastně zastupitel chce vědět. Je to prý další stupeň dokumentace a tak zůstal překvapený i přítomný předseda TJ Spartak, který vyjádřil nesouhlas. Opozice byla dobře připravená a bývalá starostka pí.Tichá citovala usnesení rady z 19.7.2016 (zápis bod č.4.5) : nabídka na zpracování architektonické studie revitalizace městského stadionu. Tedy ne žádný projekt, ale opět jen studie a velmi drahá. Na stadionu nejsou záchodky, není prý zajištěn správce na soboty a neděle, padá plot a zde se vyhazuje téměř milion a to bez vyřešení souhlasu všech majitelů pozemků. Padla otázka : z čeho to chcete platit (náklady by měly převyšovat 100 milionů Kč)? Starosta měl okamžitě pohotovou odpověď : z rozpočtu města, nebo z dotace a snad uvedl ještě další zdroj. Přítomným se zdůvodnění zdálo být úsměvné, co vše by měl rozpočet města utáhnout. Je plánovaná sportovní hala (jen nákup pozemku 14 mil.Kč), kanalizace a komunikace v Jiřině, přestavba školy v Sedlčánkách, Dům seniorů, obchvat Čelákovic, kanalizace v Záluží. Vše se vleče a vyhazují se miliony za zbytečné studie. V letních měsících 2016 mělo být vydané stavební povolení na rekonstrukci ZŠ Kostelní. Léto již skončilo a kde je to stavební povolení? Jen řeči.

V debatě vystoupil Dr.Petřík bývalý předseda komise pro životní prostředí a ptal se na plnění usnesení rady po havarii ve slévárně, kdy rada dne 24.5.2016 reagovala a uložila m.j. :

  1. Vedoucí odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s dotčenými orgány zajistila odběr a analýzu vzorku spadu akreditovanou laboratoří.

  2. Starostovi prověřit možnosti instalace monitorovacího systému v okolí areálu společnosti TOS-MET

  3. Radnímu Chourovi jednáním se společností TOS-MET ve věci instalace kontinuálního monitorovacího systému na všech výduších s filtračním zařízením a dalších technologických zařízeních.

Pan Petřík požadoval vysvětlení, proč nejsou známé žádné výsledky a dostalo se mu velmi neuspokojivých odpovědí. Starosta vysvětlil, že změnu může udělat jen kraj a prý již neformálně v té věci kontaktoval odpovědného úředníka. Po dotazu na jeho jméno nepřišla žádaná odpověď, neboť prý nechce úředníkovi nijak uškodit. Prý se i již něco měřilo, ale výsledky nejsou k dispozici. Radní Choura je v kontaktu se slévárnou a snad již na jednom filtračním zařízení pracuje kontinuální měření a po jeho ověření bude instalováno na všechny filtrace. Jak dlouho bude trvat ověřování, to nevěděl. Je již 5 měsíců po havarii a zřejmě se bude zkoušet ještě velmi dlouho a občané našeho města budou dál trpět vlivy znečištění. Velmi zajímavá byla reakce radního Choury na vystoupení paní, která bydlí v Havlíčkově ulici a po dešti objevila ve svém bazénu prašný spad. Pan radní ji naznačil, že by to mohlo být až z Afriky. Argumentace velmi chabá s ohledem na skutečnost, že paní nelenila a na rozdíl od města měla k dispozici rozbor spadu (z akreditované laboratoře) vykazující těžké kovy typické pro slévárenství. Přečetla též článek, který ji nebyl zveřejněn ve Zpravodaji a ptala se, proč ke zveřejnění nedošlo. Článek byl napsán slušně a tedy nebyl důvod proč nezveřejnit. Cenzura je v Čelákovicích běžná záležitost a je velmi nedůstojnou vizitkou vedení města. Zcela jinak přistupují ke zveřejnění třeba v Říčanech (Kurýr str.58-61), kde pravidelně můžete číst kritické připomínky občanů a odpovědi vedení města na kritiku.

V diskuzi byl položen dotaz, co se udělalo pro seniory a co se připravuje. Starosta sdělil, že senioři již mají ve Zpravodaji svůj sloupek a také snad bude i více výletů. Je zadána studie na výstavbu Domova seniorů u bývalé kovárny. Informace mě překvapila, neboť se o sociální věci dlouhodobě zajímám a není mi známo, kdy bylo o studii rozhodnuto. Zřejmě by se někde objevilo o její finanční vyjádření, ale i to chybí. Nebo si pan starosta vymýšlí? Možná neumím hledat, jistě se však budu dále ptát.  

Pro detailní seznámení doporučuji shlédnout Tv záznam.