Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 2.10.2014

2. 10. 2014

V sále bylo minimum přihlížejících a to mne překvapilo. Celkem 12 kandidátek má plné obsazení  a tedy na nich kandiduje 252 občanů. Souběžně byla v muzeu beseda s populárním spisovatelem, ale tam mohlo být kolem 50 lidí nejvíce. Kde jsou ti zbývající kandidáti? Za týden jsou volby, a jak to teda myslí se svou účastí na veřejném životě? Nevím možná viděli program a skálopevné odhodlání vedení města nedat příležitost k exhibici a tak bylo téměř prázdno. Již v úvodu se však silně zajiskřilo při připomínkách občanů ke schválení programu jednání. Navrhnul jsem zařazení dvou bodů do programu a to diskuzi o možnostech stravování studentů gymnázia a k bodu poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Oba body neprošly hlasováním a v případě přítomných rodičů studentů gymnázia se to dotklo jejich oprávněného zájmu. Velmi negativně posuzovali postup paní starostky, která se odvolává na kapacitu jídelny ZŠ Komenského a stanovisko Krajské hygienické stanice z r.2010. Nejsem zasvěcený do všech detailů, ale dělá to na mě dojem, že vedení města nechce jednat a to mě děsí. Měli by jsme mít snahu zachovat gymnázium, ale pokud nebudeme schopni zajistit obědy,  gymnázium bude muset ukončit činnost. Druhý mnou navržený bod byl opakovaně předložen poté co na zastupitelstvu 6.srpna bylo dohodnuto, že bude nejprve projednán v radě města a pak se znovu vrátí na pořad jednání zastupitelů. Na jednání rady se nedostal a ačkoliv jsem podklad podal již podruhé a jde vlastně o porušování zákona nemohli jsme o tom mluvit. Připomněl jsem, že „slovo dělá muže“ a jelikož významná většina zastupitelstva jsou muži, jednat se mělo. Podobně se počátkem roku mluvilo o tom, že by se měly zveřejňovat všechny smlouvy města     ( třeba s limitem nad 20 tis.Kč )a jelikož se to nějak zamluvilo (ačkoliv všichni byli vstřícní) smlouvy dodnes na webu města nenajdeme.O problému jsem již psal a proto odkazuji na dřívější článek.  Další z navržených bodů návrh p.Špačka k udělení čestného občanství bývalému městskému kronikáři a vysokoškolskému pedagogovi též neprošel. Marná snaha. Mluvit o navržených a schválených bodech programu je trochu zbytečné. Byly to ryze formální akty a snad jediný by mimořádně přitažlivý a zde kolega Petřík poprvé řekl něco ve smyslu „tleskám tomuto bodu“. Jde o dotaci na projekt „ Konzolidace IT Čelákovice“ vycházející ze stanovené strategie dané dokumentem „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“. Hlasoval jsem oběma rukama, což bylo také poprvé. Rekonstrukce internetových stránek se mírně řečeno mnoho nepovedla a tak každá snaha o změny v IT mě velmi těší. Možná dojde i na aplikace do chytrých telefonů, kde občané dostanou zdarma možnost mnohem operativnějšího kontaktu s veřejnou správou, podobně, jako je tomu např. v Jablonci, ale i dalších městech. V závěru přeci jen došlo na dva neplánované body. Bývalý starosta přednesl své poděkování všem, se kterými měl možnost spolupracovat po dobu svého působení v úřadě. Kolega Janák to nazval předvolebním tahem na který on nemíní reagovat a při navrženém hlasování  o podpoře zastupitelstva Pátkově návrhu se kolega Janák, já a snad ještě někdo nepřipojili svým hlasem k tomu co je samozřejmé a tedy nemusí být hlasováno. Byť v Čelákovicích nikdo neví. Když se dostalo na zastupitele Pátka připojil se i kolega Petřík se svým návrhem na stažení dle mého názoru nedoloženého nehorázného vyjádření vedoucí odboru životního prostředí na stránkách města o šíření poplašné zprávy. Poukázal na rozsudek soudu ve kterém soud doporučil pracovníkům úřadů, aby v období kolem voleb byli maximálně neutrální. Starostka reagovala a omlouvala pana tajemníka, že měl mnoho práce s přípravou voleb a tak dosud Dr.Petříkovi neodpověděl. Připojila si i rýpnutí něco ve smyslu „Vaše nekorektní informace“ opět, jak je na čelákovickém úřadě zvykem bez doložení co by mělo být nekorektní.

Tak skončilo volební období 2010 až 2014. Ještě zbývá napsat co vše se nám povedlo, ale asi to psát nebudu neboť všechno se povedlo ODS a my jsme na radnici snad ani nebyli.

Opět byl on-line přenos (trochu s problémy) a tak snad opět najdeme alespoň kvalitní záznam na www.tv-port.cz hlavně úvod, kde byla paní starostka obviněna ze lži je zajímavý.

RNDr.Petřík ještě připomenul jednání ZM 27.2.2014 kde upozornil, že účelová dotace pro o. s. Naše Čelákovice na rok 2012 byla předsedou o.s. p. Polnickým vyúčtována stejným účetním dokladem na částku 14.550,- Kč jak našemu městu, tak druhému subjektu ČSOB, který rovněž na stejnou akci „Adoptuj si svůj Strom“ přispěl. Akci „Adoptuj si svůj strom“ zorganizoval dr. Petřík, ale předseda o.s. Naše Čelákovice p. Polnický mu opakovaně vyúčtování odmítnul předložit. Na základě těchto informací předložil zastupitel Špaček k jednání RM dne 17. 3. 2014 podklad. Podle vyjádření paní starostky byl materiál na RM projednáván, ale v zápise z jednání RM není o tom zmínka. 24.4.2014 ZM neschválilo tzv. opravné vyúčtování p. Polnického, aniž zastupitelům byl předložen materiál zastupitele Špačka. Tento byl všem zastupitelům předložen teprve dodatečně. A tak se zastupitel Petřík logicky zeptal tajemníka při kontrola zápisu, zda byly Městu Čelákovice vráceny neoprávněně vyúčtované prostředky o.s. Naše Čelákovice za rok 2012. Zastupitel Pátek obvinil hned dr. Petříka ze msty a z neférového chování za to, že si dovolil o tomto zmínit na jednání bez přítomnosti p. Polnického. Ten, kdo poukáže na nepravosti, tak bude po právu očerněn.