Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 19.6.2014

Zastupitelstvo jednalo za zdánlivě malé účasti občanů. Je to však mylný dojem neboť dle statistiky z on-line přenosu sledovalo dění kolem 250 uživatelů počítačů. Bylo to utrpení sledovat, jak v sále, tak u monitoru. Plno osobních invektiv, obviňování ze lži a šíření poplašných zpráv. Snaha o práci pro město u některých jedinců minimální a jen volební kampaň a zviditelnění vlastní osoby.

1.  Kontrola zápisu .

1.1.            Plnění slibu - Starostka slíbila zveřejnit na internetových stránkách města směrnici o veřejných zakázkách a za 2 měsíce zveřejnění nezvládla. Slíbena náprava.

1.2.            Poskytování objektivních a ověřených informací týkajících se stavu ovzduší – podle vyjádření vedoucí OŽP uvedeného v zápise je odpovědnou osobou za kvalitu vzduchu Český hydrometeorologický ustav. Podle ČHMU tomu tak dle zákona není. Dále je v zápise uvedeno Čelákovice se nijak nevymykají ve znečištění ovzduší v rámci Středočeského kraje a není zde nějaká extremní zátěž. Tomuto tématu se detailněji věnuji níže, ale již tady je zapotřebí říci, že výsledky měřeni, které máme, tomuto neodpovídají a naše snaha o zjištění aktuálního stavu je ze strany vedení města a některých zastupitelů negována. Nejsou to však jen výsledky měření, ale také zařazení mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (MŽP) a údaje o zdrojích znečišťování (ČHMÚ). Požádal jsem o nápravu výše uvedených neobjektivních informací.

1.3.            Telefony pro seniory, které se nakoupily za cca 80.000, - Kč a teď leží bez využití jednoho jediného. Malá kauza, ale dokonale vystihuje to jak se, bez ohledu na to kdo zrovna vládne, nakládá s penězi. Telefony se nakoupily, aniž by existoval nějaký průzkum či diskuze, tak aby se nenakoupilo něco, co nikdo nechce a nepotřebuje. Průzkum proběhl, až po nákupu Telefonů. Celý problém spočívá především v zápůjčném cca 400.- Kč měsíčně, neboť jeho výše je mimo běžné možnosti cílové skupiny, pro kterou je určen. Nedokážu si představit důchodce, co dostane 10tis na důchod a  8tis vydá za základní potřeby (bydleni, strava, léky) a pak bude platit 400,- Kč měsíčně za telefon. Ještě že máme v Čelákovicích tak skvělý vzduch. Můžeme žit z něho. V diskuzi vyplynulo, že nikdo z vedení města nepočítá s tím, že by v budoucnosti zjišťoval, zda akce telefony pro seniory měla úspěch a snad i hledal nějakou nápravu či zodpovědnost za mrhání penězi (máme o čem psát a to je hlavní – udělali jsme pro seniory něco mimořádného). Je to podobné, jako v případě muzea, kdy rada rozhodla o zpracování střednědobé koncepce a ta měla být projednána na zastupitelstvu v prosinci 2012. Nic projednáno není a podle toho bezkoncepční práce vypadá. V kauze telefony pro seniory vystoupil i bývalý starosta Pátek a připomenul, že akce byla připravena již za jeho vedení a současné vedení jen pokazilo jeho dokonale připravenou akci. Není však schopen prokazatelně doložit průzkum zájmu mezi důchodci a tak jeho kritika není na místě.

1.4.            Odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva  Tajemnik:„Já jsem to prostě nestihl“ Měl na odpovědi téměř 2 měsíce. Alespoň upřímná odpověď. Jen kdyby se nejednalo o porušení zákona a to v případě nejvýše postaveného úředníka Městského úřadu, který by měl jít svým podřízeným vzorem.

1.5.            Užívání služebního telefonu (Sekyra) - Ne, opravdu nerozumím tomu, jak někdo může mít tak silnou hroší kůži a vracet se k něčemu jako je tato kauza. V době, kdy měsíční neomezený paušál stoji cca 800.-Kč a veřejná správa má ceny u operátoru daleko nižší než běžný občan, je provolaná částka pana Sekyry cca 2842.- minimálně nemravná a učet pana Pátka cca 111168.- je už podle mě přímo na žalobu. Jak někdo může chtít řídit město a spravovat finance nás všech, když si nedokáže uhlídat účet za telefon?

2.  Provoz VHI města – koncesní projekt provozováni vodohospodářské infrastruktury města

2.1.            Zpracovatelé koncesního projektu – jedná se o významný koncesní projekt ve výši přijmu za 10 let až 254 mil.Kč. Zpracovatelé zhodnocovali dvě varianty provozování, kdy buďto město má vše ve vlastní režii nebo provozování svěřuje externímu provozovateli. Doporučení zpracovatele je zůstat u současného modelu tzn. mít provozovatele se smlouvou 10 let.

2.2.            Diskuze – Na zaklade dotazu ke koncesnímu řízeni vyplynulo, že je zde určité riziko, že se koncesní řízeni nemusí stihnout a pak by mohly vzniknout komplikace. V tuto chvíli asi není nic, co by se u tohoto bodu dalo rozporovat, ale určitě budu věc i nadále sledovat.

3.   Dotace pro TJ Spartak – Předseda Spartaku ing.Ryneš zajistil možnost získání dotace 12 milionů pro rekonstrukci atletického oválu a dalších atletických disciplín. V návrhu se město mělo zavázat k uvolnění 5 milionů z celkového rozpočtu rekonstrukce 25 milionů. Opět ve znamení sváru dvou soupeřících stran. Kromě těch politických se zde přidává i spor mezi dvěma sportovními kluby. Bez znalosti historie a vývoje děni kolem městského stadionu je velmi obtížné tvrdit kde leží pravda, ale na základě diskuze na zastupitelstvu si mohu dovolit prohlásit, že rozhodně není v zájmu některých zastupitelů, aby se na stadionu něco dělo, natož aby se do něj investovalo. Především opoziční zastupitelé okamžitě začali zpochybňovat způsob vyplnění žádosti a mluvili o podvodu. Nikdo nechtěl přímo říci jsem proti, neboť by ve volbách neobdržel od sportovců podporu a tak se střídalo jedno řečnické divadlo za druhým. Bylo mě líto předkladatele neboť získat možnost takové finanční injekce je zcela ojedinělá a má své časové ohraničení. Stadion, kde Zátopek vytvořil světový rekord asi nemá moc nadějí, ale p.Ryneš to ještě nevzdal. Bez sebemenší pochybnosti je zapotřebí mít nejprve vyřešen problém ve vztahu Union vs. Spartak, žádost o dotaci musí byt právně v pořádku a dotace z města musí byt smluvně podložena, tak aby ti co dotaci odsouhlasí, mohli v následujících letech klidně spát, ale to jsou všechno jen formální záležitosti. Celé je to o tom, jestli chci zrekonstruovat stadion anebo nechci. Já chci. Je opravdu smutné, když jediný konstruktivní názor zazněl od komunistického zastupitele.

4.   Zpráva o činnosti Q-bytu s mimořádně pečlivě připraveným podkladem o správě 715 obecních bytů a dalších 853 bytů v soukromém nebo družstevním vlastnictví. Přítomný ředitel p.Beneš vysvětlil problematiku a pro podporu řešení odkupu nedobytných dluhů byla přítomná právnička s 12ti letou praxí ve vymáhání pohledávek. Pohledávky činí celkem 8,8 mil.Kč ( z toho na nájemném 4,5 mil.Kč). Diskutovalo se o předloženém právním stanovisku k otázce řešení pohledávek z nájemného a já jsem se ptal, zda je dostatečně řešeno zabezpečení proti růstu pohledávek i v dalším období. Přítomná zastupitelka Volfová (bývalá členka bytové komise) tvrdila, že se již asi nemůže udělat víc, ale s tím nesouhlasím. Navrhnul jsem objednání nezávislé studie problematiky vzniku dluhů, a pokud vedení společnosti Q-byt návrh přijme, bude možná vidět „světlo na konci tunelu“. Já jsem přesvědčený, že je na vině především současný způsob přidělování bytů, kdy se příliš nezkoumá solventnost zájemců, a byty Čelákovic se stávají sociální sítí pro široké okolí.

5.  Výroční cena města - Již předem se z diskusního fóra vědělo, že je snaha o politizaci udělení Výroční ceny a nominaci problematického návrhu Volmanova vila o.p.s. podporovaného starostkou Ph.Dr.Tichou. Neměl bych proti nominaci Volmanovy vily resp. nominaci financující o.p.s. žádné námitky, pokud by již bylo vše dokončené a jednoznačně by byl jasný společenský přínos tj. bylo by jasně definované budoucí využití. Mimo uvedené Volmanovy vily byl nominován ještě bývalý ředitel muzea Jaroslav Špaček a dlouholetý velitel hasičů pan Miloš Fridrich. Pan Špaček se nominace vzdal ve prospěch bývalého kronikáře p.Kašpara a tak se hlasovalo. Žádný z návrhů nezískal dostatečný počet hlasů a asi letos výroční cena udělena nebude ( více v samostatném článku p.Špačka).                                                                                                              

6.  Diskuse - bylo jednáno o několika zajímavých námětech ze strany přítomných zastupitelů i občanů.

6.1.            Zápis z jednání rady dne 9.6.2014 - Starostka sdělila, že dle jednacího řádu je povinnost vyhotovit zápis v termínu, ale není uvedeno, kdy má být dodán zastupitelům a veřejnosti. V posledních letech byl vždy dodržen termín 7 dnů a zápis byl zveřejněn, ale zdá se, že s paní starostkou přišel jiný mrav. Zeptal jsem se kdy jej obdržíme a odpověď byla zítra (došel až 23.6.2014 ). Je to jednoznačně manipulace, neboť není zřejmě zájem, aby zastupitelé měli zápis k dispozici při jednání ZM.

6.2.            Projekt Lepší místo. Občané mají možnost spoluvytvářet veřejný prostor kolem sebe. Je třeba úředníkům pomoci, aby jejich práce byla efektivnější. Záštitu převzala starostka Ph.Dr.Zdeňka Tichá a tedy jsem předpokládal, že řešení námětů občanů „dostane zelenou“. Zatím nejsem spokojený, neboť jednoznačné termíny odstranění závad jsou stanoveny jen minimálně. Již od 27.4.2014 je zde uvedena fotografie odpadů z povrchové kanalizace dělnické kolonie u Kovohutí, ale bez jakékoliv reakce vedení města. Je zde upozornění možnosti epidemie. Občané již v Čelákovicích podali 41 námětů k řešení a to není málo.

6.3.            Vydání 2. dílu kroniky Sedlčánek a 3. dílu kroniky Čelákovic. Položil jsem otázku zda vedení města jedná s p.Špačkem o vydání dalších dílů kroniky, které jak potvrdil p.Špaček jsou připraveny. Z reakce vedení města jsem pochopil, že zájem o další díl kroniky je velmi vlažný. Po krátké chvíli se objevil občan s již dříve vydanými díly kroniky a přihlásil se o slovo. Prý jedním dechem kroniku přečetl, a když doma seděl u počítače a sledoval on-line přenos nelenil a přišel se za další díly přimluvit. Je to potěšitelné praktické využití on-line služby občanům a současně i připomenutí skutečnosti, že p.Špaček již má 71 let a jeho více než 50 let trvající působení v muzeu nemůže nikdo v dohledné době nahradit při tvorbě tak důležitých dokumentů, kterými kroniky jsou.

7.   Informace k měření ovzduší v Čelákovicích. Materiál předložený starostkou neobsahoval návrh konkrétního měření a z výčtu možných variant vyplývalo ocenění Dr.Kotlíka ze Státního zdravotního ústavu v rozmezí 500 až 900 tis.Kč. Starostka však při jednání mluvila o potřebném milionu a nezmínila nabídku zaslanou Dr.Topinkou, který nabídl měření bez nároku na finanční prostředky města. Na položenou otázku důvodu nepřijetí nabídky mluvila o tom, že se jedná jen o vedlejší měření a že vlastně Dr.Kotlík žádné zdravotní ohrožení občanů v Čelákovicích nenaznačil. Skutečnost, že na stránkách města je zveřejněn oficielní dokument Státního zdravotního ústavu s obecnou informací o vlivech znečištění ovzduší na předčasnou úmrtnost nechala zcela bez povšimnutí. Vše směřuje k měření v režii Zdravotního ústavu a to je nad moje chápání neboť Český hydrometeorologický ústav je schopný roční měření zajistit také a levněji. Nějak se nám ztratilo opakované tvrzení paní starostky o přislíbeném finančním příspěvku TOS-MET na měření ovzduší. Spolu s kolegou Petříkem jsme zastupitelům předložili návrh usnesení k dopracování již předloženého materiálu s tím, že na příštím jednání by měl být projednán jasný návrh, co vlastně chceme měřit. Současně jsme předložili návrh, aby zastupitelstvo souhlasilo s přijetím nabídky Dr.Topinky. Ani jeden z návrhů nebyl přijat. Bydlím v části města, kde znečištění je mírnější a jsem již starší a tak mě asi jednání zastupitelů nepoškodí tolik, jako obyvatele mladší a především ty ze západní části města.  Pitná voda je kontrolována pravidelně laboratoří VAK Mladá Boleslav, když jíme nějaké jídlo přemýšlíme o jeho kvalitě a zde dýcháme prokazatelně znečištěný  vzduch a jeho kvalita nás nezajímá? Současně je alarmující, že se mluví o nejdražší variantě a nemáme peníze na její zajištění a nehledáme levnější. Finanční prostředky na různé méně potřebné záležitosti jako např. logo, oslavy atd. máme. Varoval jsem před hazardem se zdravím obyvatel a na příkladu Brandýsa jsem uvedl, že měření ovzduší provedené v r.2011 v Čelákovicích ve srovnání s měřením stanice ČHMÚ Brandýse vykázalo výrazné rozdíly v neprospěch Čelákovic. Je to jednoznačně doložitelné a to, o jaký počet dnů byl v roce 2011 překročen limit prašnosti PM10 je celkem jedno. Paní starostka opět oponovala, že r.2011 byl mimořádný a že tedy nelze jeho hodnoty brát v potaz (Nic mimořádného nebylo neboť údaje z ČHMÚ Brandýs to jasně dokazují r. 2011 celkem 36 překročení denních limitů a r. 2010 42 překročení). Zákon však nic takového neuvádí a je zde měřítko pouze překročení povoleného počtu 35 dní za rok, při kterých je překročen limit prašnosti.  Za pouhých 35 dnů měření jsme dosáhli 24 překročení limitu (v Brandýse jen 10). Pro úvahu, jak jsme na tom, je dobré nahlédnout do tabulky vypracované z údajů převzatých ze stránek ČHMÚ :

 

 

Město

Znečištění tuhými látkami TZL (prachem) (tuny za rok 2011)

Znečištění těkavými organickými látkami VOC (tuny za rok 2011)

Český Brod

0,142

1,957

Říčany

0,49

10,893

Nymburk

0,0437

20,284

Brandýs n. L.-St. B.

0,139

2,669

Lysá nad Labem

0,01

0,418

Čelákovice

11,745

32,332

Výše uvedená tabulka naší snahu podporuje, byť na vzniku prašnosti se nepodílejí jen tuhé znečišťující látky a těkavé organické látky. Rozhodně je potřeba co nejdříve přejít od úvah k měření a následně při prokazatelném překročení počtu povolených dní s prašností PM10  postupovat podle §9 odst.1 zákona o ovzduší a zajistit zpracování programu zlepšování kvality ovzduší. Vyžaduje to však zcela jiný přístup odpovědných úředníků a také členů zastupitelstva, kteří zatím nevidí důvod proč spěchat.  

Po mém srovnání s Brandýsem jsme byli okamžitě napadáni pro šíření poplašné zprávy a naši kritici nás obvinili z šíření informací z pochybných zdrojů. Prý lidé volají na radnici a chtějí se z Čelákovic odstěhovat. Celkem se kritikům nedivím. Starší z nich jsou vedeni vzpomínkami, ve kterých si připomínají dva výrazné oblaky kouře nad městem na Kovohutěmi a Tosem. Oblaka kouře zmizela, ale situace se po zdravotní stránce mnoho nezměnila, neboť nebezpečné jsou neviditelné prachové částice a těch je stále dost viz. odborný článek SZÚ. Starostka tvrdí, že ovzduší Čelákovic je stejné, jako v ostatních městech Středočeského kraje a že celá naše aktivita začala v počátku r.2014. Je třeba upozornit, že o výrazných zdrojích znečištění ovzduší se v Čelákovicích jedná již doložitelně 7 let a příslušné orgány nemají zájem zjistit jak je to u nás s plněním zákonem stanovených imisních limitů a je zde vlastně porušován §4 odst 1) o rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění vyhlášky č.330/2012 Sb. Ti, co mluví o poplašných zprávách, by si měli uvědomit, že výše uvedená problematika prašnosti není jediná ovlivňující kvalitu našeho ovzduší. Na krajském úřadě proběhlo 31.3.2014  jednání o krajském Programu ke zlepšení kvality ovzduší, jehož se za Čelákovice poprvé zúčastnily starostka a vedoucí OŽP. Z jednání byly zveřejněny na stránkách města informace ze kterých vyplývá, že Čelákovice jsou zařazeny mezi města, kde alespoň na části obytné zástavby dochází k překročení jednoho imisního limitu. Jen paní starostka na stránkách města neuvádí důležitou skutečnost o kolik je limit překračován. Je uveden seznam obcí a mohlo by se říci : podívejme jsou tu skoro všechna města našeho kraje. Je třeba pozorně číst, neboť je uvedeno, že jde o města, kde je limit benzo(a)pyrénu překročen alespoň na části území města ( Benešov 2,3% území, Vlašim 0,8%, Beroun 15,4%, Slaný 25%,Český Brod 18,9% , Neratovice 99,9%). Dle údajů z MŽP je zřejmé, že v případě Čelákovic se jedná o 100% území a proto by bylo vhodné začít měřit co nejdříve a znát přesně obecné ohrožení zdraví, neboť ani v Neratovicích není zasaženo 100% území. Je toto snad poplašná zpráva? Poplašnou zprávou je možná to, že údaje o benzo(a)pyrenu jsou známé již několik let a teprve po petiční akci se naši odpovědní probouzejí. Na stanici ČHMÚ v Brandýse se benzo(a)pyren měří od r.2007 a jeho limit je trvale překračován o téměř 100%. V diskuzi jsem vyslovil názor, že odkládání měření na pozdější dobu je hazard se zdravím občanů Čelákovic a za tím si stojím. Nikdy jsem neřekl, že se nějak změní zdravotní podmínky, když se nebude měřit. Vím však také, že na zveřejněné informace o měření zareagovaly dětské lékařky a poděkovaly i za své dětské pacienty ve Zpravodaji Města Čelákovice vedení města za všechny kladné kroky ke zlepšení klimatu v našem městě. Při odložení měření se ptám, jaké vlastně vedení města udělalo kladné kroky? Díky mému několik let trvajícímu zájmu o problematiku ovzduší a kontaktům s odborníky vím, že současný stav není dobrý a je tedy mojí snahou informovat občany a přispět ke změně. Zveřejňovat nepříjemné informace není podle mne žádnou poplašnou zprávou. Nepříjemné informace o kvalitě ovzduší jsou realitou, a pokud mne někdo přesvědčí o opaku, rád se všem omluvím a odejdu z veřejného života.

 

Obrazový záznam opět najdete na www.tv-port.cz

Ve fotoalbu zveřejněny aktuální fotografie J.Špačka ze slavnostního aktu otevření lávky přes Labe