Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 18.9.2019

Dotazy občanů 

Kauza Dělnických domků 

 

Už od roku 2010 současné vedení města slibuje vybudovat kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace v lokalitě Dělnických domků. Za celou dobu jen slyšíme výmluvy nebo plané sliby a po posledních volbách už se ani neslibuje. Nelze nic dělat je tam chyba v územním plánu (ÚP). Co na tom, že je to chyba města a ne těch lidí. Co na tom, že je to nezákonný stav a ten by se měl napravit. Nejedná se o sportovní halu, takže žádná změna ÚP nepřipadá v úvahu. Pěkně si počkejte až bude nový ÚP. Co na tom, že ÚP už má 5 let zpoždění. Předsedkyni spolku Dělnické domky paní Pencové bylo po volbách zcela jednoznačně řečeno, že ať v tomto volebním období vůbec nepočítá s nějakým posunem. Lidé jsou zde většinou sociálně slabší a radnice jim všemožně vychází vstříc? Lokalita je dokonce řešena vládní agenturou pro sociální začleňování. Oficiálně se přeci "maká" tedy projektuje. Projektuje se už přes rok a pravděpodobně se bude ještě projektovat a pak projektovat a zase projektovat až se to celé v rekordním čase, v rámci další předvolební kampaně, celé úspěšně vyprojektuje. Co na tom, že projekt by v normálním městě a u normálních lidí trval jen pár měsíců. V Čelákovicích se dá projektovat i několik let (viz projekt rekonstrukce školy v Sedlčánkách, kde zastupitelstvo rozhodlo o pořízení projektu v r.2015 a dosud není ani čárka). 

 

Co myslíte je férové požadovat stejné nájemné za byt bez vody, záchodu a el. Energie a za byt který všechny tyto vymoženosti má? V Čelákovicích je takový postup prostě fér, tak se i obyvatelům dělnických domků má od nového roku zvednout nájemné za pozemky pod jejich domy na 60,- Kč/m2. Vždyť zahrádky také nemají kanalizaci nebo veřejné osvětlení a v Záluží taktéž. Co na tom, že se nejedná o v čase a místě obvyklou cenu, ale pouze o cenu za kterou se rozhodlo město pronajímat své pozemky. Co na tom, že lidé žijící v lokalitě Dělnických domků si své domky nemůžou naložit do auta přesunout na jiné cenově výhodnější pozemky. Co na tom, že skutečná místně obvyklá tržní cena za pronájem zahrádek je někde kolem 15,- Kč/m2 ( cena nájmu pozemků pronajímaných farou). Co na tom, že šestinásobné zvýšení je skutečně nemravné. Vždyť my jsme tu vládci, my jsme ti správní papaláši a my určujeme co je a co není fér. Hmm, až na to, že městské byty se za cenu v místě a čase obvyklou nepronajímají (Město si již v r.2013 nechalo zpracovat posudek na obvyklou cenu nájmu a ta vycházela kolem 100, - Kč/m2, ale město stále nechalo nájem ve výši 68, - Kč/m2  a ten teprve nedávno zvýšilo cca o 15%) a ani nikdo tento stav neplánuje napravit (pozn samozřejmě, že píšu o bytech dlouhodobě pronajatých a ne nově vysoutěžených - to jen pro žongléry se slovy, kteří velmi často a rádi posunují význam řečeného/napsaného.) 

 

Ze způsobu, jak na dotazy paní Pencové naší drazí papaláši reagovali, je zřejmě, že jim vadí paní Pencová (a je to jak u Spartaku opět v osobní rovině a já se jim moc nedivím, několikrát jim totiž dokázala jak jsou neschopní a to se chlapcům s přebujelým egem těžko kouše) a především zdejší obyvatelé a tak hledají cesty, jak jim co nejvíce znepříjemnit život a to i za pomoci faulů. Příkladem takového faulu bylo starostovo upozornění, že v kolonce jsou černé stavby. Je snad vinou zdejších obyvatel, že na stavebním úřadě s nimi nechtějí mluvit jelikož jejich domy se nacházejí dle platného územního plánu v místech kde se s bydlením nepočítá? Chybu v územním plánu chtěli obyvatelé kolonky na své náklady změnit, ale bylo jim v r.2017 sděleno, že to již nemá smysl, neboť má být územní plán brzy dokončen (realita - ještě ani zdaleka není jasné kdy to bude !!!)  Prostě je to jedna velká prasárna bez ohledu na to, kdo tam žije. Zatím prý ještě zvýšení nájmu není definitivní, ale již způsob jednání je strašný.

 

Dotace pro Spartak 

Druhý dotaz položený na velevážené radní ohledně dotace pro TJ Spartak na celoroční činnost je ještě smutnější. Pro připomenutí o co se jedná. TJ Spartak zajistil před lety dotaci 12 mio Kč od MŠMT na vybudování nové atletické dráhy (v celkové hodnotě cca 18 mio. Kč)  a podmínkou bylo, aby město poměrnou částkou na tuto akci přispělo (5,5 mio Kč).  Vzhledem k tomu, že je městský stadion v majetku města, musela být na pozemek nejprve uzavřena smlouva o výpůjčce a následně smlouva o příspěvku. Když se TJ Spartak obrátil na město s žádostí o plnění smlouvy, začali se dít věci. Prý chybí prkno ve skokanském sektoru, prý je chybně fakturováno zábradlí atd. Město příspěvek prostě nezaplatilo, na cestu předsedovi Spartaku a dodavatelské firmě přidalo trestní oznámení, neoprávněně rozvázali smlouvu o výpůjčce, informovali MŠMT na podezření z dotačního podvodu a veřejně očernili Spartak z trestné činnosti. Policie věc prošetřila - nic trestného nenašla, MŠMT prošetřilo dotaci – nic nenašlo, kontrola FÚ prošetřila hospodaření Spartaku - světe div se nic nenašel. TJ Spartak si byl nucen půjčit aby díky chybějícím 5,5 mio Kč neskončil v likvidaci (více podrobností najdete na stránkách Čelákovické forum.cz). S městem se úspěšně soudil nejen o těch smluvních 5,5 mio, ale i o úroky a další náklady vzniklé porušením smlouvy ze strany města. Celková částka navíc se po skončení soudních sporů vyšplhala na zhruba 2,7 mio Kč. A to není všechno. Naši geniální zastupitelé do nových dotačních podmínek vsunuli podmínku (v době kdy věděli, že se TJ Spartak bude s městem soudit), že žadatel nesmí vést s městem soudní spory a tak TJ Spartak na letošní rok neobdržel ani korunu. Co na tom, že soudní spor byl vynucen porušením smlouvy ze strany města. Co na tom, že se pravděpodobně jedná o porušení práva domáhat se práva soudní cestou a účelové zneužití pravomocí. Jim to bylo fuk, je jim to fuk a bude jim to šumák, protože z cizího krev neteče. 

 

A teď zpátky k dotazu občana. Kdy se město chystá vyplatit dotaci Spartaku? Spartak splnil všechny kladené podmínky a jak pan Studnička, tak i pan Pátek veřejně deklarovali (v únoru i květnu), že pokud dotační podmínky budou splněny, okamžitě svolají zastupitelstvo, žádost se schválí a peníze budou během několika dnů vyplaceny. Odpověď nebyla pro znalce místních poměrů vůbec překvapivá. Pro formální chyby bude žádost vrácena k doplnění. Zastupitelstvo svolávat nebudeme. Nikdo neví zda soud nebude pokračovat. Bla, bla, blablabla, bla. Všichni jsme věděli, že hoši žádné peníze vyplatit nechtějí, ale na oko to musí vypadat, jak moc jsou otevření jednání, jak moc jim na sportu v našem městě záleží, jak moc je jim to líto, že se ten zlý Spartak chce neustále soudit. Co na tom, že to celé začalo díky osobní mstě, díky závisti a hlavně neuvěřitelné hlouposti několika lidí sedících ve vedení našeho města. Kdo ten účet na 1,7 mio Kč ( škodu vzniklou městu ) zaplatí se raději ptát nebudu. Odpověď znám. Z cizího krev neteče.