Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 14.12.2016

15. 12. 2016

Krátké jednání udivilo množstvím překvapivých zpráv a vysloveně klamných informací od vedení města.

  1. V rozpočtovém výhledu na roky 2018 a 2019 jsme byli seznámeni s postupným oddalováním realizace plánovaných akcí. Nejvíce se skluzy dotknou občanů Jiřiny, kde ani zdaleka nebudou za období Pátkova vedení města do r.2018 realizovány plánované opravy kanalizace a nové povrchy komunikací. Již před jednáním bylo možné číst ve Zpravodaji krátkou zprávu, že celá akce v Jiřině je rozdělena do 7 etap. Ze zastupitelstva víme, že do roku 2018 můžeme očekávat dokončení jen první, částečně zahájení druhé a zbývající etapy budou realizovány v průběhu asi 5 až 6 let. Občanům Jiřiny zatím nikdo neřekl, kdo bude v poslední etapě. Obdobný stav je v plánování kanalizace v Záluží, kdy její dokončení naprosto není termínově dané. Největší zklamání asi pociťují obyvatelé dělnických domů u Kovohutí s plánovanou realizací sítí v r.2021 tedy 11 let poté co rada za starosty Klicpery vybrala zpracovatele projektu kanalizace a hlavně po jednání zastupitelstva 13.1.2016 (31 minuta) kdy starosta Pátek po dohodě se stavebním úřadem slíbil co nejrychlejší realizaci.

  2. Rozpočet roku 2017 byl schválen s drobnou připomínkou opozice, kdy se zastupitel Janák dotazoval na financování měření kvality ovzduší. Prý se měřit bude, ale ne kvalita ovzduší. Jen krátkodobě bude měřen spad. Na dotaz k čemu to bude sloužit, odpověděl starosta Pátek ve smyslu, potřebujeme znát množství spadu dle jednotlivých období roku (konec citace). Měřený spad je pro zdraví nic neříkající, neboť jsou měřeny částice prachu větší než 10 mikrometrů. Zdravotní normy jsou zaměřeny na prachové částice PM 2,5 a PM10 tedy velikost 2,5 a 10 mikrometrů. Dle mého názoru zcela zbytečné měření a vyhozené peníze.

  3. Byla schválena jedna kupní smlouva na koupi podílového vlastnictví pozemku pod trasou obchvatu. Nebylo při jednání řečeno, o jak velký podíl jde a tak při současné rychlosti výkupu je možné čekat dokončení výkupu v příštím století. Při diskuzi dále padnul dotaz, jak to vypadá s výběrovým řízením na zpracovatele projektu, kdy starosta již dříve uvedl, že bude dokončeno do konce října 2016. Zatím prý nikdo nabídky neviděl a stejně se bude moci projektovat až po jednání rady kraje, kde bude řešena smlouva s plynaři nesouhlasícími s podmínkami obnoveného územního rozhodnutí.

  4. Největší problém bude s čističkou odpadních vod (ČOV), která byla rekonstruována v letech 2011 až 2012 za cca 50 mil.Kč a dnes po 4 letech provozu její kapacita již nestačí. Vedení města přizvalo na jednání odborníka, který osvětlil vznik problému a naznačil, že v okolí Prahy je to obvyklý jev. Dle mého názoru města mají sice překotný růst, se kterým se příliš nepočítalo, ale to není případ Čelákovic. Při pohledu na srovnání statistik zjistíte, že srovnatelná města mají pravidelné přírůsty obyvatel a velký rozvoj bytové výstavby. Čelákovice za dobu uvedení ČOV do provozu stagnují a tak padla otázka, kdo je pachatelem. Odpověď , sdělená zastupitelům dle mého názoru není plně vystihující odpovědnost konkrétního pracovníka. Odborník zdůvodňoval malou kapacitní rezervu tím, že se projekt připravoval již od r.2004 a tehdy nikdo nemohl očekávat co vše se v Čelákovicích vystaví a jaký bude i rozvoj průmyslu. Nikdo nenaznačil , zda před zahájením práce někdo projekt z r.2008 aktualizoval a zastaralé údaje opravil. Dle místostarosty náprava by mohla nastat v průběhu roku 2017, ale bude záležet na vyjádření poskytovatele dotace, neboť ČOV je ještě v době udržitelnosti projektu a to jsou změny nežádoucí. Připojení na ČOV bude možné jen ve výjimečných případech v řádech jednotek a tedy žádný rozvoj nás nečeká. Stagnace pokračuje. Jaké budou náklady to zatím nikdo neví. Nebudou malé. Kdo nese odpovědnost?

  5. Při debatě padla otázka, jak je to s územním plánem, zda bude dokončen v Pátkově volebním období tj. v r.2018. Místostarosta Studnička odpovědný za územní plán striktně odpověděl : nebude bez dalšího vysvětlení. Při dobré paměti mohu říci, že jsem byl na zastupitelstvu 13.1.2016 svědkem zcela jiného názoru stejného odpovědného, kdy sdělil, že územní plán bude zastupitelům předložen ke schválení v červnu r.2017. Nyní to vypadá na 2 roky skluzu a nikdo nezná důvod. Prostě to co se právě hodí , lidem sdělíme, vždyť dokončení D8 trvalo 30 let a tedy musí být na zpoždění zvyklí. Původně však termín dokončení územního plánu pod stejným starostou bylo termínováno rokem 2014 a okolní města ve své většině již nový územní plán mají.

  6. V září 2016 byla na jednání zastupitelů položena otázka, zda je počítáno s výstavbou Domova důchodců. Starosta prohlásil, že je zadána studie v lokalitě za Kovárnou a předpokládá se její dokončení do konce r.2016. Otázka k dokončení studie byla opětována a odpověď zněla méně povzbudivě. Prý bude na zastupitelích v lednu 2016 vybrat jednu ze dvou lokalit vhodných k vybudování této potřebné stavby . Uvedenou odpověď lze vyložit i tak, že zatím nikdo studii nezpracovává. Starosta opět vypustil klamné tvrzení. Říká se, že slovo dělá muže.

  7. Zastupitel Janák chtěl znát podrobnosti k dopisu pracovnice muzea kde prý dochází k šikaně. Starosta odmítl sdělit více, prý personální otázky nejsou věcí zřizovatele. Šikana by mě zde nijak nepřekvapila, neboť jsem byl již dříve jejím svědkem.

 

Bylo toho víc a tak pro podrobnější informace využijte záznam na www.tv-port.cz

P.S: Dobrá zpráva na závěr. Dne 23.12.2016 by měl být  v muzeu k prodeji další díl kroniky Sedlčánek.