Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 13.2.2019

Začalo se opět dotazy občanů, což většina přítomných ocenila. Ve srovnání s předcházející praxi je jistota, že je jasný začátek i konec dotazů a není třeba čekat i po půlnoci na možnost sdělit svůj podnět k věcem veřejným.

  • Předseda výboru petice k dopravě p.Charvát požádal o informaci proč při zpracování dopravní infrastruktury v územním plánu není žádný rozbor dopravního zatížení jednotlivých ulic. Navržená komunikace K3 bude svádět dopravu do ulice Jana Zacha a tím se podstatně zvýší její dopravní zatížení. Kdy bude nějaké měření? Měl být generel dopravy. Starosta odpověděl ve smyslu, že ulice Jana Zacha byla vždy průjezdná a nebude to jinak. Jen opomenul dodat, že není v návrhu územního plánu zpracována souvislost likvidace komunikace na východ o hřbitova, která je uvedena v současně platném územním plánu a nárůst dopravy napojením ulice Jana Zacha přímo na obchvat komunikací K3.
  • Místostarosta Studnička měl odpovědět na dotaz proč není dosud zpracován generel dopravy, který měl být zpracován v termínu do 12/2013.  A proč nebyl dosud aktualizován Strategický plán rozvoje schválený v r.2011. Místostarosta se odpovědi vyhnul a začal mluvit o tom kolik obyvatel bude mít lokalita Krátká Linva a že to nebude příliš brzo. Předseda petičního výboru se nedal a odpověď urgoval. To asi neměl dělat neboť jsme poté slyšeli neuvěřitelnou odpověď : Strategický plán není povinný dokument a potvrzuji termín nebyl splněn, ale jiné splněny byly. Aktualizace není nutná protože všechny informace v něm uvedené jsou řešeny nebo v řešení budou(konec citace). Chci dodat, že Strategický plán nebyl zadarmo (cca 400 tis.Kč) a pracovalo na něm 1 rok několik desítek lidí, byla veřejná setkání, dotazníkové šetření vyplnilo kolem 800 lidí a teď řekneme není povinný? Co vše bylo splněno a co není? V současné době se konala í zasedání zastupitelstva v Lysé nad Labem a v Českém Brodě a tam aktualizaci Strategického plánu právě provádějí. Připomeňme si slova starosty Pátka o Strategickém plánu :  

Mohu Vás ujistit, že tento materiál není neměnný či dogmatický, a že se k němu v určitých periodách budeme vracet a budeme ho aktualizovat (od r.2011 se nestalo).

              Jsem rád, že se naše město může pochlubit tímto moderním nástrojem řízení odpovídajícím mezinárodním požadavkům a jsem přesvědčen, že společně dosáhneme žádoucího rozvoje našeho města.

Jen kecy. Kdy bude žádoucí rozvoj Čelákovic dosažen? 

  • Bývalý ředitel muzea p.Špaček se ptal na zcizení kamenných schodů u kostela Na Nebevzetí Panny Marie. Zda město nahlásilo policii ztrátu. Starosta o té události nevěděl ačkoliv byla zveřejněna na FB již asi před týdnem a přislíbil podat p.Špačkovi písemnou zprávu. Položen též dotaz na likvidaci sbírek ke které vydala rada souhlas. Prý bylo vše projednáno s odbornou komisí a p.Špaček si může dle zákona č.106 vyžádat zápis z jednání likvidační komise.
  • Dále padl dotaz zda je možné sdělit výrok soudu - konečné rozhodnutí pře mezi Městem Čelákovice a TJ Spartak. Bylo sděleno, že město musí TJ Spartak uhradit další 1 mil.Kč, ale lze to brát, jako vítězství neboť žaloba byla na 2 300 tis.Kč. Občan vyzval vedení města k ukončení sporu. Místostarosta Opa : součástí sporu jsou dvě strany a pokud vyzýváte město vyzvěte i druhou stranu (opomenul dodat, která strana byla soudem uznána vinnou). Předseda TJ Spartak  je to již druhý soud. V prvním město již zaplatilo 1,7 mil.Kč a v druhém by mělo zaplatit 1 mil.Kč. Dále nabíhají úroky, ale nikomu to nevadí. Ptám se kdo je vlastně odpovědný za všechny ty ztracené peníze. Na stránkách města hrdinové radní zrušili jmenovité hlasování a ani žádné rozhodnutí o nezaplacení smluvně přislíbené dotace pro Spartak zde nenajdete. Kdo je pachatel? Zbytečné soudy nás občany připravují o miliony, ale nikdo nenese odpovědnost.
  • Zástupce rodičů z gymnázia chtěla znát stav současného vývoje jednání o osudu Čelákovického zastupitelstva. Pátek nejsme s vývojem spokojení a máme připravené usnesení a bude se o tom jednat v prvním bodě jednání zastupitelstva. Již dříve zakladatelka gymnázia Mgr.Věra Šumanová nazvala přístup zastupitelů v rozhovoru pro www.gymcelzije.cz za skandální.
  • Milovický občan se ptal zda se bude jednat o Milovických bytech a proč obyvatelům Milovických bytů nikdo z vedení města o dnešním jednání neřekl. On a další přítomní nájemníci vyjadřovali velkou nespokojenost. Otázce privatizace bytů v Milovicích je věnován samostatný bod ZM. 

Zasedání zastupitelstva

Plnění usnesení - gymnázium. Na základě úniku informací (podkladových materiálů) pro zasedání  krajských zastupitelů starosta Pátek navrhnul 3 usnesení, které zcela změnily názor zastupitelů vyjádřený usnesení zastupitelstva v prosinci 2018. Škoda je, že to trvalo tak dlouho než zastupitelé včele se starostou dostali rozum. Předkladatel podkladu pro zasedání krajského zastupitelstva radní pro školství prof.Seidl však nechce již připravený materiál měnit. Snad pomůže petice. Pokud se nepodaří na krajském zastupitelstvu nesmyslný návrh na sloučení zrušit pak plná odpovědnost jde za vedením města a těch zastupitelů co slepě poslouchají.   Usnesení byla zveřejněna na stránkách města 5 dnů po jednání zastupitelstva, pár hodin před jednáním krajského zastupitelstva  

 Usnesení jsou plně v duchu toho co jíž bylo navrhováno v prosinci 2018, ale moudří Pátek se Studničkou nechtěli ani slyšet.

Bývalá ředitelka tehdy jejich usnesení komentovala takto : přijali jste šalamounské usnesení "gymnaziální vzdělávání by jsme chtěli, ale klidně si gymnázium zrušte". 

 

Dalším zajímavým bodem jednání byly "Dotace 2019" pro které vedení města zřídilo pracovní skupinu. Jednotlivé dotace byly projednány radou dne 5.2.2019 a zastupitelé je obdrželi až 11.2.2017. Je nepochopitelné proč pouhé 2 dny před jednáním zastupitelstva byl poskytnutý materiál zastupitelům, ale na to jsme již zvyklí při schvalování rozpočtu a dle mého názoru to má své opodstatnění. Město má sice dotační pravidla, ale ty mají velké mezery do kterých se vejde ledacos (loni např. bylo navrženo 72 tis.Kč pro amatérského automobilového závodníka tehdy místostarostu Sekyru). Příkladem letošních vad , mělo být přiděleno spolku Dangun Taekwondo 173 tis.Kč ( jen 7 dětí z Čelákovic ).  Nakonec bylo schváleno jen 23 tis.Kč a to je slušný rozdíl. Jak je možné, že tuto vadu přehlédla pracovní skupina pro dotace i rada města? Spolek Patriot obdrží ještě víc 218 tis.Kč !!! Pokud by se někdo podrobněji zajímal o jeho činnost zjistí, že hrají badminton a prý také plavou. Hledal jsem a našel jsem bude prý 16.4.2019 nějaký turnaj v badmintonu hala VIKOMT (maximální počet účastníků 16 startovné 250, - Kč), ale to pořádá již neexistující TJ Spartak Badminton Čelákovice. Opět hledám a nestačím se divit  existuje Badminton Patriot Čelákovice , ale nemá jediného registrovaného člena . Co je to Sporticus ? Podpora 55 tis.Kč a ani na stránkách města mezi sportovními spolky je nenajdete. Jak to je se spolkem SK Karate Dragon Čelákovice? Ve Zpravodaji jsou velmi často zprávy o vynikajících výsledcích, ale při pohledu na stránky spolku není jisté zda ty výsledky jsou členů (resp. dětí) z Neratovic, Čelákovic, nebo Kostelce. nerozumím tomu, jak jejich trenér současně trénuje v Čelákovicích a Neratovicích. Stránky jsou sice poměrně přehledné, ale opravdu jsem výsledky Spolku Karate Čelákovice nenašel. Podpora celkem slušná 251 tis.Kč a klidně bych dal i víc pokud by bylo vše jasné.  Zajímavý případ je i spolek ORKA při pohledu na jejich stránky a jednu z největších dotací. Ano lze ze Zpravodaje zjistit něco o jejich činnosti, ale stránky spolku jsou mírně řečeno strašné. Dotace 391 tis.Kč a absolutně nezájem o podání kvalitních informací. Můžeme věřit tomu, že předpřípravka ORKA trénuje v hale BIOS, která je zavřená?   

 

Samostatným bodem bylo nepřidělení dotace TJ Spartak Čelákovice - odůvodnění bylo celkem jasné. Nesplňuje dotační pravidla ( žadatel se nesmí soudit s městem ). Jako naschvál právě několik hodin před zastupitelstvem padlo další pro město nepříjemné soudní rozhodnutí. Město prohrálo s TJ Spartak další soud a mělo by zaplatit další 1 mil.Kč, jako úroky z půjčky, kterou si žalující strana musela vzít na platbu za práce při budování atletické dráhy. Město se smluvně zavázalo přispět TJ Spartak 5 500 000, - Kč na atletickou dráhu na městském stadionu, kde TJ Spartak získal dotaci 12 000 000, - Kč. Místo zaplacení představitelé města podávali trestní oznámení na ing.Ryneše, který byl špiněn ve Zpravodaji města a dokonce to vypadalo na likvidaci největšího sportovního klubu ve městě. Soudy jsou dosud nezávislé a tak se stalo, že město z prvního prohraného soudu muselo zaplatit cca 1 700 000, Kč a spolu s druhým soudem je to dohromady cca 2 700 000, - Kč. Chtěl bych znát odpovědnost, ale naši páni radní již zrušili jmenovité hlasování a o soudech s TJ Spartak stejně nic v zápisech z jednání uvedeno není. To, že by se snad omluvili nepřipadá v úvahu. Člen TJ Spartak apeloval na vedení města, aby ukončilo spory a dotaci přidělilo. Místostarosta Opa reagoval tím, že každý spor má dvě strany a tak musíte apelovat i na TJ Spartak. Místostarosta Studnička trval na dodržení pravidel. Starosta Pátek uvedl, že město je připraveno k jednání. Rád bych věděl o čem se má jednat? To jsme se již nedozvěděli. Oddíly organizované v TJ Spartak mají na rozdíl od jiných dotovaných klubů velké množství registrovaných členů v oficiálních soutěžích, kdy platí rozhodčí, cestovné a jiné náklady a mají být takto dále městem šikanovaní za to co dle soudu je chybou města? Úžasné.  Starosta jen projevil "vstřícnost", ale ta nebyla myšlena vážně. V tak choulostivých věcech bych očekával, že TJ Spartak obdrží od města písemný návrh, ale to se nestalo a již 4 roky trvající šikana pokračuje.

 

V dalším bodě byly projednány a schváleny "pravidla prodeje bytů Města Čelákovice v Milovicíc" . Starosta tvrdil, že město do rekonstrukce bytů v Čelákovicích vložilo velké peníze a teď je příležitost získat je zpátky. Je to prý již dlouho co rekonstrukce proběhla a on nemá informace. Když je nechce mít, tak je nemá. To jsou ale jen vytáčky. Město tehdy obdrželo státní dotace cca 300 tis.Kč na jeden byt a tak se nemůže mluvit o investicích města. Na každý byt bude posudek soudního znalce a ten kdo se o byt staral bude muset koupit byt za více peněz (pokud nebude schopný doložit, že to bylo s vědomím města). Přítomní nájemníci vůbec spokojeni nebyli a jsem přesvědčený, že ještě neřekli poslední slovo. Starosta mluvil o očekávání finančního přínosu ve výši cca 200 až 250 mil.Kč, který bude  využitý na realizaci strategických investic mezi kterými na prvním místě jmenoval domov pro seniory. Jsou to však jen líbivá slova protože domov seniorů není právě tím na čem město a ODS pilně pracují. Lze očekávat především investice do sportu čemuž odpovídají zřízené komise rady města pro výstavbu více účelové haly a pro rekonstrukci stadionu. Nebude se na sportu nijak šetřit na stadionu má být podle studie m.j. zbourána stávající tribuna a není nijak doloženo zda je to nutné. Možná opět dojde na "Strategické cesty po světě". V kase budou miliony a tak proč je nevyužít.

 

Toto jsou asi ty nejdůležitější body a kdo chce vědět více má možnost shlédnout záznam na www.tv-port.cz