Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 13.1.2016

14. 1. 2016

Říká se : "Komu čest, tomu čest". Jednání zastupitelů skončilo atypicky již ve 20,30 Hod. V diskuzní skupině "Přímé přenosy ze Zastupitelstva" se objevil v 20,58 příspěvek cituji: Přímý přenos ze Zastupitelstva je offline, proč? Asi tazatelka byla v šoku když se dozvěděla, že přímý přenos před půl hodinou skončil. V pozvánce jsem uvedl velmi nelichotivé srovnání s okolními městy, která půlnoční představení typická pro Čelákovice neznají. Starosta Pátek od samého začátku svižně vedl jednání a výsledek se dostavil (i v Čelákovicích to jde když se chce).

Méně chvály (až na malé vyjimky) lze říci ke zprůsobu jednání některých zastupitelů, kterým zřejmě vůbec nevadí co si o jejich charakteru řeknou voliči. Co se jim právě hodí to použijí bez ohledu na to, zda působí nevěrohodně a v minulých jednáních na stejný dotaz odpověděli výrazně jinak.

Jednání začalo kontrolou zápisu, kde zastupitelé Duník a Tichá měli neúspěšné připomínky. O písemné žádosti o opravu zápisu pí.Tiché se hlasovalo a pro žádost nenašli zastupitelé pochopení.  

Bod Skatepark přinesl několik zajímavých otázek např. sociální zařízení pro sportovce. Prý budou přístupné toalety v tribuně a tím se asi vyřeší i problém atletiky, která do tribuny podle jejich předsedy neměla přístup. Prý se pracuje i na úpravě ceníku za šatny a sprchy. Zřejmě dojde ke snížení ceny a kritizovaných 500, - Kč za šatnu bude sníženo.

Pečovatelská služba - očekával jsem nějaké výrazné změny v nabídce pro občany, ale nedočkal jsem se jich. Bylo však naznačeno, že příspěvková organizace , kterou se Pečovatelská služba stane by mohla být rozšířena i o zdravotnické služby obdobně jako nabízí Farní charita Neratovice. Nic o Domově seniorů a nebo o Komunitním plánu. Snad příště.

Nejvíce očekávaný bod Dělnické domky přinesl několik většinou příjemných překvapení. Předkladatelé návrhů na změnu územního plánu zastupitel Tichý a předsedkyně spolku Dělnické domky pí.Pencová uvedli řadu důvodů proč je změna nutná a pak přišlo první překvapení. Místostarosta Studnička oznámil že nový územní plán by měl být schválen již v polovině r.2017 (ještě v září 2015 tvrdil 2018 a možná se to prý v tomto volebním období nestihne tj.2019 nebo až 2020). Když byl položen dotaz zda obyvatelům dělnických domků mohou termín dokončení garantovat, tak nikdo nenašel odvahu. Starosta Pátek však přinesl informaci, která vše vyřešila. Hledal prý v archivu a tam dohledal původní dokumenty k územnímu plánu a zjistil rozpor v textové a grafické části. Text říká, že kolonka je obytnou zonou. Prý stavební úřad po tomto zjištění bude přistupovat k žádostem o inženýrské sítě zcela jinak a tak je změna územního plánu nepotřebná. Ještě před dvěma dny při návštěvě reportérů ČT tvrdil starosta : nemáme šanci.... Konec dobrý všechno dobré a tak se vracíme do stavu v 06/2010 kdy rada pod vedením ing.Klicpery schválila smlouvu s firmou Stavokomplet a ta může po šesti letech pokračovat v projektování kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení.Středověk již brzy skončí. Spolek Dělnické domky dosáhl prvního velkého úspěchu. Práce však čeká ještě mnoho.

Diskuze  

V minulém jednání zastupitel Spilka slíbil hledat řešení v pravidlech přidělování dotací a svůj slib splnil. Bylo oznámeno, že diskriminující pasáž vylučující příspěvek pro TJ Spartak bude upravena. Neměl nárok ten kdo vede soudní jednání s městem. Bylo pozměněno a již to platí jen pro nově vedené spory po datu účinnosti pravidel a TJ Spartak tak nárok na příspěvek opět má.Muselo se však provést nové hlasování a tím se trochu změnily termíny. 

Předseda TJ Spartak položil několik dotazů ke stadionu a citoval vyjádření města předložené soudu. Prý město na stadionu investovalo 200 tis.Kč a za co to bylo? V odpovědi starosty zaznělo, že to byly náklady na obnovu trávníku a za sekání provedené TJ UNION (ti prý za sekání obdrželi naturální plnění v přístupu do šaten v tribuně). Zde je zajímavé, že sportovci TJ Spartak sekali stejný trávník (a provádějí další údržbu stadionu), ale do šaten v tribuně zdarma nesměli (zřejmě vedení města již neví ani o 12ti milionech dotace získané Spartakem pro novou atletickou dráhu).

atleticka-draha-27.4.2015-f.jpg

Opravdu zajímavý a především vyvážený přístup ke všem sportovcům!!! Dále se p.Ryneš ptal radního p.Opy, zda by mu řekl kdo zastupuje SK Čelákovice jejichž sportovci na stadionu dle vyjádření města sportovali. Radní sdělil, že se má p.Ryneš podívat na www.justice.cz a tam jména najde on je prý nezná.Je to zajímavé, město se s SK soudilo o tribunu a nezná jména statutárů organizace? Sportovci SK tam prý sportují, ale nikdo je neviděl. Je to vypovídající o radním Opovi. nechce, neřekne, nezná. Ti co sledují pravidelně jistě vzpomenou na sprostý útok p.Opy na zastupitele Duníka na minulém jednání. Dle mého je to naprostá arogance. 

Zastupitel Duník připomenul trvající cenzuru ve Zpravodaji a ptal se proč jeho článek v ZMČ 1/2016 "Stálo to za to" o výstavě v muzeu tělesně postižených umělců malířů dočkal cenzury. Byla vypuštěna poslední věta, kde se ptá proč na výstavu nepřišel nikdo z vedení města. Starosta vysvětlil, že měli mnoho jiného což je vysvětlení pro neúčast,ale ne cenzury. Ten kdo sleduje např.Říčanský Kurýr č.1/2016 str.48,49,50 Listy z Lysé n/L 12/2015 str.9 a 10, ví, že zde jsou celé polemcké články a vedení města je zveřejní. Bylo to možné i za starosty ing.Šaldy, kde jsem mohl napsat kritiku i jako obyčejný občan a i za starosty Klicpery, třeba velmi kritický článek článek ing.Šaldy "Peníze: nejdříve získat a pak utratit" cenzura nezasáhla. Současní vládci radnice  dříve opoziční zastupitelé ještě v r.2014 hýřili svými kritickými názory ZMČ 1/2014 str.5 Polemika.Jsme dnes trochu, jako v "demokratickém" Bělorusku a Severní Koreji. Plná ústa demokracie a výsledek je kde? Bravo předsedo redakční rady Studničko ani jedna věta kritiky Vám neujde. Kdo to vlastně měl být za město na té výstavě? Kdo má na starost kulturu? Není to náhodou stejný Studnička?

Zajímavých informací bylo víc a proto doporučuji shlédnout záznam na www.tv-port.cz. V závěru nesmím opomenout pozvání na příští jednání 30.března, kde mají být přítomni projektanti optimalizace naší trati a budou odpovídat od 18,15 hod na dotazy týkající se rekonstrukce nádraží a trati. Bude to mimořádně zajímavé.