Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 12.12.2018

4. 1. 2019

V oficiální pozvánce chyběl odkaz na on-line přenos, ale realita byla jiná, při příchodu padl první pohled na kamery a to však bylo asi jediné co potěšilo  Méně již lze chválit průběh první části jednání "Dotazy občanů". Přítomno bylo asi 25 občanů, ale ti přišli především podpořit zařazení bodu gymnázium. První dotaz měla bývalá ředitelka gymnázia pí.Šumanová a m.j. řekla :   Současná rada souhlasí s likvidací gymnázia. Optimalizace je zrušení školy. Domnívám se, že budeme v republice jediné město s počtem obyvatel nad 10 tis. co nemá všeobecně vzdělávací školu.   Chápala bych že nezmůžeme nic proti Středočeskému kraji, kdybych byla členkou rady nikdy bych nesouhlasila s optimalizací. Domnívám se, že jediné možné  usnesení je, že chceme školu s právní subjektivitou. Položila otázku :   Jak je možné , že jste souhlasili s optimalizací? Bylo jí přečteno usnesení rady a bude k tomu samostatný bod jednání ZM. Pí.Šumanová reagovala : je to šalamounské usnesení "Chceme vzdělávání, ale klidně si ho zrušte".

Občané se dále m.j. dozvěděli termín 24.ledna 2019, kdy bude veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Je to mimořádně důležité jednání, neboť zde bude prakticky poslední možnost podat námitky a tím korigovat případné vady návrhu. V r.2011 jsme se v článku zveřejněném ve Zpravodaji č.10 dozvěděli o plánovaném zahájení prací na územním plánu v r.2012 a ten podle Strategického plánu rozvoje měl být dokončen v r.2014. Je r.2019 a vydání nového územního plánu je stále v nedohlednu. V našem okolí již všechna města nový územní plán dávno mají.                                                                                                                                                                                                           Mluvilo se i o obchvatu a problému propadlého územního rozhodnutí.  Stejný problém mají i v  Lysé n/L, ale tam se již rok projektuje a obnovu platnosti zařizuje projekční firma, protože má zájem na zaplacení projektu (navíc mají výbor zastupitelstva pro obchvat a podávají pravidelné informace o vývoji jednání - nahlédněte do zápisů výboru . V Čelákovicích na rozdíl od Lysé a Brandýsa jsme zatím projekční firmu neangažovali a tak při uvedeném přístupu můžeme obchvat odepsat, brzo skončí dotace EU a jen těžko v  rozpočtu města najdeme 190 mil.Kč pro jeho výstavbu.                                                                                                                                                                                        Byla položena otázka kolik činily celkové náklady výletu radních do Austrálie . Starosta to nevěděl.  Radní Volfová si prý vše platila sama. Již jsem si zjistil, že na Pátka a Studničku město zaplatilo 306 tis.Kč. Nabízí se úvaha : cesta  do Číny oficielně cestovali 2 radní (92 tis.Kč), ale bylo jich tamvíc , do Německa 3 dny trvající výlet na vyvěšení vlajky Čelákovic v aleji měst Polabí oficielně měli jet 2 radní, ale čelákovická výprava dle článku v ZMČ měla 4 členy. Cesta Pátka a Studničky do Koreje stála město 82 tis.Kč (v plánu cesty nebylo žádné oficiální jednání). Je to trochu divné a zdá se, že náklady cesty jsou upraveny tak, aby pokryly i to co by pokrýt neměly.  Den před zastupitelstvem rada města schválila další tentokrát 5 dní trvající výlet do Maďarska pro starostu Pátka a místostarostu Studničku. Jaký je efekt těchto cest?                                                                                                                                                                                                                                                                Bývalý místostarosta p.Tichý se ptal na soud se Spartakem Čelákovice, který proběhne 17 prosince a jaký vliv to bude mít na přidělení dotace Spartaku. Místostarosta Studnička řekl m.j. : žadatel není oprávněn dotaci získat neboť má soudní při s městem a to je v rozporu s dotačními pravidly. Je to zajímavé. Město svým jednáním způsobí škodu a poškozený se nemůže bránit? Zřejmě bude následovat další soud, který město opět prohraje. Kdo to bude všechno platit? Již se našel člověk odpovědný za dosud prohrané soudy? Byl vůbec hledaný a nebo náklady těchto přehmatů automaticky zaplatíme my občané?                                                                                                                  Zvažuje se zavedení služby "Senior taxi" (již je provozována v Brandýse, Lysé, Českém Brodě a Říčanech).  

Po skončení dotazů občanů začalo oficiální jednání zastupitelstva. Program mírně pozměněn a první bod dodatečně zařazeného gymnázia trval 2 hodiny. Nebyl to v žádném případě ztracený čas, neboť se jasně projevili ti co hazardují s osudem gymnázia a ti co mají snahu je zachovat. Podle mého názoru jde především o osobní nevraživost některých představitelů města k ředitelce gymnázia, kterou jednoznačně v úvodu jednání vyjádřil místostarosta Studnička viz. Tv-Port . Má nevyřízené účty z doby kdy navštěvoval gymnázium a prý z něj odešel právě z důvodu nedobrých vztahů s tehdejší třídní učitelkou Pehrovou čas 1:22. Poukázal na vady zjištěné na internetových stránkách gymnázia a nějak si zřejmě neuvědomil, že má máslo na hlavě neboť stránky města jsou příkladem, jak by vypadat neměly (zastaralé a nepřehledné informace hledejte zde např. info o životním prostředí a nebo nějaké vyhodnocení strategického plánu města   https://www.celakovice.cz/).  Starosta Pátek poukázal na skutečnost, že má zájem jen o kvalitní gymnázium a to je prý předmětem stížností. V průběhu diskuze se zjistilo, že stížnosti podávají i rodiče studentů majících vážné kázeňské a studijní problémy. V roce 2017 žádná stížnost a od června 2019 celkem 9 stížností směřujících k jedinému cíli : likvidaci gymnázia. Vždy jeden stěžovatel a v jednom případě dokonce anonym. Měl jsem možnost do stížností nahlédnout a já je hodnotím, jako účelové.  Poukazování na odcházející studenty bylo relativizováno statistikou dokazující, že výrazné snížení počtu studentů je až v posledním roce. Mnoho lze pochopit když se začneme zabývat důvody. Ve smlouvě o nájmu uzavřené mezi gymnáziem a městem byla garantována možnost využití školní jídelny a tělocvičny. Stravování od určité doby nelze zajistit vůbec a tělocvična je k využití jen minimálně neboť přednost mají žáci z Kamenky, kde je tělocvična BIOS mimo provoz a nebude k dispozici minimálně do léta 2019 (ještě není po 8 měsících kompletní projekt opravy). Svoji roli sehrála i kauza opravy podhledů, kde se zjistil šlendrián obhajovaný starostou pomocí lži v pořadu ČT Černé ovce https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/217452801081204/ a také stále ještě probíhá vyšetřování Policie ČR na které upozorňuje Transparency https://www.transparency.cz/rekonstrukce-gymnazia-v-celakovicich/ Byli přítomni i rodiče studentů, kteří již odešli z gymnázia a ti notně nasazovali proti špatné atmosféře. Zástupce školské rady měl řešení tj. po skončení platnosti smlouvy současné ředitelky vypsat výběrové řízení a tak by mohlo být již od nového školního roku i nové vedení školy. Opět vystoupila  pí.Šumanová čas 2:46 a vyzvala zastupitele, aby trvali na zachování současné právní formy gymnázia bez sloučení s gymnáziem Brandýs. Byl předložen návrh usnesení zahrnující názor pí.Šumanové, ale nebyl schválen. Zjistilo se při diskusi, že ZŠ Komenského bude v příštím školním roce potřebovat o jednu třídu více a je známý problém zpoždění dostavby ZŠ Kamenky.  Zrušením gymnázia  by se vše vyřešilo. Dostavba Kamenky měla být podle harmonogramu starosty zveřejněném ve Zpravodaji dokončena v r.2018. Dnes se mluví o roce 2021 a to ještě není  vybraný dodavatel stavby. Ve staré Boleslavi již dostavbu školy právě kolaudují (nahlédněte do Městských listů str.12) www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=50184. V Čelákovicích se pod současným vedením města moc nespěchá a toto jsou důsledky.

Dávno již mohla být rekonstruována škola v Sedlčánkách a tím vyřešena část chybějící kapacity (v r.2015 rozhodlo zastupitelstvo o zadání projektu rekonstrukce, ale ten dosud zadaný není).    

Rozpočet pro r.2019

Rozpočtovými opatřeními se v současné době běžně mění to, co je schváleno a proto nelze brát navržená čísla příliš vážně. V r.2018 bylo schváleno 20 rozpočtových opatření a tak spíše upozorňujeme na vystoupení zastupitele arch.Tichého 3:28:11  upozorňujícího na skutečnost, že nemůže odpovědně schválit navržený rozpočet neboť měl na seznámení s návrhem málo času. Zaujala jej položka chodník v ulici U Podjezdu kde mají být provedeny práce za 13 mil.Kč.  Starosta Pátek  : výdajové položky dáváme odhadem a potom je soutěžíme. Chodník u podjezdu bezbarierovost , sanace svahu a jiné dělají cenu.  Místostarosta Opa : jedná se o  poměrně přesný kvalifikovaný odhad. Zastuputel Tichý : jak se do rozpočtu dostali investiční akce a ne jiné ? Starosta Pátek 3:46:14  : máme několik kritérií 1) připravenost akce (má stavební povolení), 2) čekáme dotace 3) politické rozhodnutí  nemá smysl dávat do rozpočtu položky, které nemáme připravené.

Porovnejme návrh rozpočtu 2019 a 2018 jak moc jsou položky přesně odhadnuté, včetně stavebního povolení a s dotací. Chodník U Podjezdu nesplňuje ani jedno kritérium vyjma velmi problematického "politického rozhodnutí". O autobusové zastávce na Mochovské snad není potřeba mluvit.

Chodník U Podjezdu byl v r.2018 uveden v ceně 5 mil.Kč a v r.2019 již za 13,1 mil.Kč?(opravdu kvalifikovaný odhad). Lávka Vašátkova v r.2018 za 1 mil.Kč a v r.2019 za 1,5 mil.Kč.  V r.2018 byla v rozpočtu autobusová zastávka na Mochovské za 1 mil. Kč. Zastávka vybudovaná nebyla ačkoliv se připravuje od r.2010 a již v r.2011 byl hotový projekt za který město zaplatilo 60 tis.Kč. Měla tato akce v r.2018 stavební povolení? Proč není uvedena zastávka i v r.2019?  Jak je možné, že obyvatelům Jiřiny se stále oddaluje rekonstrukce kanalizace? Psali :  Do konce volebního období se počítá s tím, že bude dokončena I.etapa a bude započata etapa II. Celá rekonstrukce by měla být uskutečněna v průběhu pěti až šesti let. Jedna etapa znamená komplexní řešení uličního prostoru od sítí, přes komunikace, veřejné osvětlení a zeleň. Na jednání ZM 12.12.2018 místostarosta Studnička tvrdí 3:28 "komunikace v Jiřině 1.etapa v r.2020" tj. 2-3 roky zpoždění. 

Typickým příkladem mrhání finančních prostředků je připravovaná sportovní hala - již jsme byli seznámeni s poradním orgánem komisí rady pro výstavbu sportovní haly vedenou radním Bajerem. Zastupitel Bukač položil dotaz , jak to vypadá s výstavbou haly, která není uvedena v investičním výhledu na r.2020 - 2021? Odpověděl místostarosta Opa :  ve střednědobém výhledu je odhad na pořízení pozemku pro výstavbu sportovní haly. Ostatní momentálně nevidíme , jakým způsobem vybereme finální pozemek, jak do něj budeme investovat. V mezičase se bude připravovat studie na halu, začne se připravovat dokumentace, ale to se ve střednědobém výhledu a v rozpočtu promítne až v následujících letech. Proč tedy je již schválena komise pro výstavbu haly? Předseda komise bude pracovat zdarma? Co to je těch pár tisíc měsíčně, za pár obrázků studie Domova seniorů ve Zpravodaji zaplatilo město asi 600 tis.Kč a vůbec není jisté zda budou studie využity!!

Potěšilo mě, že se bude pracovat i na neviditelných investicích, jak to vyjádřil Ing.Opa, Ph.D. Hodně viditelný bude nový most přes Labe, ale na ten dojde později. Bude využitelný jako rekonstrukce nádraží před volbami. Podívejte to jsme zajistili pro Vás. Rád bych viděl i to co město skutečně zajistilo. Opravené chodníky, nový územní plán, obchvat, Domov seniorů, plnění slibů je kde? 

Různé : Zastupitel p.Bukač 6:45 k těm volbám (proběhlých v rámci zastupitelstva) já jsem z toho zklamaný nepustíte ani jednoho z kandidátů kde jsme měli i odborníky  lidi kteří měli zájem, ale nikdo se nikam nedostal. vy máte většinu jenom jsem chtěl projevit svůj názor. Pátek : nedodrželi jste stanovený postup. Kabát : chci pracovat s lidmi na které je spolehnutí ( tak má v osadním výboru manželku ). Závěr : opozice se nikam nedostala ani do osadních výborů.

Demokracie v našem městě je jen v názvu některých stran, ale v praxi je to hrůza. V Čině již byli a tak čekám v blízké době návštěvu Běloruska (Lukašenko náš vzor),