Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 12.12.2012

16. 12. 2012

Občané zůstali doma u počítačů a v pohodě sledovali drsnou realitu současného jednání svých volených zástupců. Již od začátku bylo jasné, že dohoda o spolupráci s volebním sdružením Volba pro město a SNK Evropští demokraté zůstává jen nenaplněnou vizí minulosti. Zastupitelé sdružení PROČ tvrdili, že s nimi nikdo nejednal a z naší strany zněla jasná odpověď : dali jste písemně, že nechcete nic dělat. Zajímavé bylo i vyjádření zastupitelky za KSČM Grygarové, že s nimi také nikdo nejednal. Zřejmě si neuvědomila, že hlavní koaliční partneři TOP 09 a ODS mají spolupráci s komunisty zakázanou svým centrálním vedením. Nepřítomnost místostarosty Sekyry a zastupitele Duníka jasně odsoudila jednání do vyhrocených sporů a některé byly až úsměvné pokud by nešlo o „černý humor“ na úkor veřejného života města. V závěru spory došly až tak daleko, že při rozhodování o výhodné nabídce koupě akcií Vodáren byl opozicí zamítnut návrh koupě, ačkoliv se jednalo o částku cca 1 tisíc korun. Akcie vodáren mají pro Čelákovice velkou cenu, neboť s nimi mají možnost blokace návrhů na neúměrné zvyšování cen vody. Spor zda koupit či nekoupit nakonec rozhodl radní Janák, který po hlasování oslovil přítomné, zda by se jejich přístup změnil, pokud by městu daroval potřebných 1 tisíc korun. Ne snad, že by nakonec k darování došlo, ale objevil se prostor pro vyjednávání a opozice přistoupila na nové hlasování a akcie budou koupeny. Začal jsem od konce, ale toto hlasování bylo až příliš typické a směšné, že mi vzpomínka přišla na mysl jako první.

Začátek byl poznamenán sporem o schválení programu neboť opozice neměla zájem projednat některé navržené body a teprve při čtvrtém opakovaném hlasování došlo ke shodě. Mimo jiné bylo vyřazeno i doplnění rady a bod muzeum.Činnost rady je dlouhodobě paralyzována díky sníženému počtu 5ti radních a dlouhodobě nemocnému místostarostovi Sekyrovi.

Došlo samozřejmě na výměnu názorů a zde jistě diváky mohlo zaujmout starostovo označení některých zastupitelů z „práskačství“. Vytkl jim, že napsali Úřadu pro hospodářskou soutěž dotaz ve smyslu, zda nedošlo k porušení hospodářské soutěže při soutěži stavby Lávka přes Labe. Zastupitelstvo schválilo při předcházejících jednáních postup, který opozice kritizovala. Možnost, že úřad vydá předběžné opatření a stavbu do vydání konečného rozhodnutí zastaví je velká a tím nejen, že dojde k odkladu dokončení stavby, ale i k jejímu prodražení.  Jediným světlým bodem večera bylo schválení smlouvy s rodinným centrem Routa, které uspělo s žádostí o dotace a rozjíždí dosud v Čelákovicích nevídaný program.

Dále jsme schvalovali některé majetkové záležitosti, změny rozpočtu r. 2012 a rozpočtový výhled na 2014 až 2015 a rozpočet r. 2013. Opozice měla celou řadu připomínek a některé dle mého názoru měly své opodstatnění. Nejvíc mne zaujalo tvrzení ing. Klicpery, že neměl na studium rozpočtu mnoho času a tak se k němu dostal až v úterý tj. den před zasedáním. Rozpočet jsme obdrželi již 27 listopadu, všichni zastupitelé byli pozvání na předběžné projednání , ale přišlo nás jenom pár z koalice. A tak pozdní příprava moc neomlouvá stejně jako další výmluvy (podobně když se zastupitelé opozice v září vymlouvali proč nemohli přijít na jednání z důvodu dovolené). Navíc byl rozpočet jednomyslně schválen ve Finanční výboru a tam opozice má své zástupce. Těsně před hlasováním o schválení rozpočtu vyvstal ještě problém se zařazením vodovodu v Prokopě v ceně 2,5 mil. Kč, který velmi agresivně prosazoval především ing.Klicpera. Nikdo by nic nenamítal neboť tato akce je plánována dlouho, ale již to, že je to v místě bydliště pana zastupitele mnohé rozčilovalo. Akcí jako vodovod v Prokopě je více např. kanalizace v Jiřině a tak nátlak pana Klicpery byl pro nás nepřijatelný. Starosta měl vstřícný návrh a sliboval zařazení akce do 1. změny rozpočtu v únoru, kdy bude jasné, jaké stavy byly na účtech města koncem roku. Vyšli jsme ve většině návrhů opozici vstříc, ale zde jsme odmítli a na řadě bylo rozpočtové provizorium schvalované, pokud není možná dohoda na rozpočtu. Nakonec byl i vodovod v Prokopě schválen, neboť svůj hlas přidal starosta Pátek a předseda finančního výboru Studnička.   

Na řadu pak přišlo jednání o příspěvku Farní Charitě Neratovice, kde rada doporučila zastupitelům schválit příspěvek na činnost ve výši 90 tis.Kč. Když jsem obdržel podklad k jednání velice jsem se divil, neboť to byla pouze tabulka bez jakéhokoliv komentáře uvádějící, jak přispívají Charitě v jiných okolních městech. Zajímavé bylo, že v tabulce v případě města Neratovice nebylo vyplněno o kolik občanů se tam starají. Začal jsem se o údaje v podkladu více zajímat stejně jako někteří členové rady. Zpracovatelka pí.Špírková (vedoucí sociálního odboru MěÚ) odpověděla na dotaz, že podklady získala z portálu Středočeského kraje a telefonicky od pracovníků obcí. Jelikož tabulka byla zpracována před několika týdny pro radu bylo dost času na její doplnění, ale to se nestalo. Na jednání zastupitelstva se pak ještě zjistilo, že část údajů v tabulce uvedených jsou nesprávné. Celý podklad jsem nazval mimořádně nekvalitním a opozice chtěla, abych se zpracovatelce za své vyjádření omluvil. V žádném případě necítím potřebu omlouvat se za výtku nekvalitní práce vždyť i počty pečovaných občanů v Čelákovicích byly výrazně špatně.Charita u nás pečuje o 55 občanů a paní Špírková uvedla jen 28. Předal jsem zastupitelům návrh ve kterém jsem uvedl, že by bylo vhodné příspěvek navýšit na úroveň průměrného příspěvku ostatních měst kde Charita působí. Přispíváme Charitě v péči na jednoho občana 1.636 Kč, ale své Pečovatelské službě přispíváme mnohem více cca 19.000, - Kč. Trochu mne zarazil ten velký rozdíl a tak jsem se začal zajímat o to jaké jsou náklady na Pečovatelskou službu v jiných městech a z Černošic jsem obdržel písemné vyjádření, že na cca 70 pečovaných mají 4 pracovníky. Tedy stejný počet pečovaných, ale poloviční počet pečovatelek. Zajímavé také v dopise z Černošic bylo, co vše tam seniorům nabízejí pro jejich volný čas. Ptal jsem se na jednání bývalého místostarosty Ryneše zda si udělal nějaké srovnání Pečovatelské služby i v jiných městech. Místo přímé odpovědi začal mluvit o tom, že není potřeba žádné snímkování pracovní doby a důležité je, když jsou lidé spokojeni. Dle mého názoru by byli ještě spokojenější pokud by se zbytečně vynaložené peníze daly na vyšší kvalitu péče. Mohli by jsme zavést nějaké volnočasové aktivity pro seniory, ale to by musela být vůle. Za celých pět let existence Pečovatelské služby města ji nikdo nekontroloval a to mne též udivuje, neboť není možné při správném přístupu k hospodaření nechat nějaký úsek činnosti bez kontroly. Nakonec nový zastupitel p. Bodlák navrhnul snížit příspěvek na polovinu a zastupitel Ryneš jej navrhnul zrušit úplně. Rozhodnutí bylo odloženo do února na další zasedání i díky přístupu ředitelky Pečovatelské služby města, která na dotaz odpověděla, že není problém převzít klienty Charity. Nikdo však nepoložil dotaz zda bude zachována stejná kvalita péče a o tu by mělo jít především. Jsem zvědav zda nakonec zvítězí zdravý rozum a zájem udržet nabízenou kvalitní službu .

V bodu diskuze jsem předložil svůj požadavek, aby v zápise bylo uvedeno, že jsem ve smyslu zákona o obcích žádal ředitele muzea o informace k rozpočtu muzea, ale ten mi je odmítl v písemné formě poskytnout, ať si o ně požádám zřizovatele. Prostor dostal i Mgr. Eisner, který na mé sdělení odpověděl, že ještě neprošla zákonem stanovená lhůta pro odpověď. Pokud umím číst z jeho písemné odpovědi je zřejmé, že ředitel muzea nemluví pravdu neboť jedno je co je v zákoně a druhé co jsem od něj obdržel. Je to s podivem, že vedoucí příspěvkové organizace města může veřejně lhát a nic se neděje.

Zastupitel Špaček požádal, aby v zápise bylo uvedeno jeho vyjádření k chybám v protokolu o provedené kontrole v městském muzeu. Nijak jsem se nedivil, neboť protokoly znamenají možnost sankcí za závady ve skutečnosti většinou neexistující. Zastupitel Ryneš zpochybnil naše žádosti s tím, že on by si mohl také něco žádat a kam by jsme to došli. Je tu však zákon a pokud dává zastupiteli právo něco žádat pak by nějaké pochybnosti pana Ryneše měly jít stranou. Když se mu to hodí, pak trvá na uplatnění zákona, ale jiným by ho upřel.

Nebylo to právě jednoduché jednání. Jsem však přesvědčený, že občané si svůj názor udělají a již jen malý význam bude mít dříve všemocná šeptanda. Jeden z obrazových záznamů jednání zastupitelstva shlédlo více než 1200 uživatelů počítačů a když odečtu případy více násobného nahlédnutí do záznamu pak se jedná o stovky lidí, co dnes mají díky vstřícnému vedení města  nezprostředkované informace a jasný obraz toho jak kdo jedná. Základem změny společnosti je zájem občanů, které pak nikdo před volbami nemůže „opít rohlíkem“.

Jsem optimista a příští volby mě dají za pravdu. V Čelákovicích přes současnou mizérii máme před sebou lepší časy a tím vůbec nemyslím z důvodu výměny současného vedení. Právě za tohoto vedení města nastala změna přístupu k informování veřejnosti.   

Nejsme sami je tu Positivní evoluce a konečně možnost očekávané změna k lepšímu