Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z jednání zastupitelstva dne 1.října 2012

2. 10. 2012

Jednání trvalo až téměř do druhé hodiny ranní tj. bez pár minut celých 8 hodin což je prozatím rekord v Čelákovicích a to ještě některé body uvedené na programu musely být vypuštěny. To co lze popsat jsou skutečně jen střípky, ale tentokrát jsem byl vybavený záznamovým zařízením MP3 a tak po zpracování se budu snažit nejdůležitější pasáže zveřejnit a připomenout všem způsoby přístupu některých zastupitelů neboť jsou hodné zapamatování. Již od začátku bylo zřejmé, že opozice jde po jediném výsledku a to převzetí vlády nad městem a opět se jí to nepovedlo. Jak se však v takové atmosféře má pracovat pro město je těžké popsat, ale zdá se, že přítomní občané celou situaci pochopili a dali to důrazně znát a jednoznačně pojmenovali obstrukční jednání opozice. Úkázka atmosféry jednání Začali jsme slibem nového zastupitele p. Kolínka z volebního sdružení Volba pro město, který nahradil p.Rusého, a poté jsme uctili památku zemřelého bývalého starosty Ing.Josefa Šaldy. Byť jsem často byl s panem Šaldou ve sporu, budu mít jeho přístup k městu vždy jako vzácný příklad obětavé práce bez zištných motivů. Po minutě ticha nastala „bouře“ a dusná atmosféra co se dala krájet. V duchu již zmíněných představ p.Klicpery nám opozice předkládala své návrhy o kterých si byla jista, že projdou, ale ani dohodnutá hlasování jim neprošla neboť některým zastupitelům „otevřela oči“ přítomná veřejnost jasně dávající najevo svou nevoli. Jak pak by ne. Jedno z prvních usnesení mířilo ke kontrole přidělování dotací a v textu usnesení bylo vypíchnuté doporučení kontrolnímu výboru, aby prověřil dotaci na Noc kostelů ( vůbec první dotaci za 20 let pro katolickou farnost ve výši 10 tis.Kč – akci zaštítil starosta Pátek ) a dotaci Adoptuj si svůj strom ( akce sdružení NAŠE Čelákovice dotovaná částkou 20.000, - Kč – naučná akce pro děti v rámci které sdružení vysadilo 4 vzrostlé stromy v mateřských školkách a domě dětí ).Navrhli též v rámci svých ohromujících návrhů, aby bylo starostovi zakázáno užívat služební auto k soukromým účelům. Podobný návrh podali již počátkem roku 2011 a celou záležitost tehdy prověřoval kontrolní výbor a nezjistil nic závadného, neboť starosta pravidelně soukromé jízdy vykazuje a jsou mu účtovány srážkou ze mzdy. Návrh opravdu „geniální“nebyl schválen. Přirozeně přišla reakce a místostarosta p.Sekyra připomenul opozici jak hospodařila pod vedením p.Klicpery a na pomoc si vzal jasná čísla. Vícepráce na akci náměstí a ČOV jsou vykázány ve výši kolem 2% což je velmi dobrý výsledek ve srovnání s vícepracemi na akcích minulého vedení ze kterých uvádím :

Akce     vícepráce v %    dodavatel
Rumunská 1 28 PSVS
Sedlčánky Sever 17 PSVS
Komunikace Jiřina 16 PSVS
Sedlčánky Jih 34 PSVS
Družstevní Sedlčánky 21 PSVS
Masarykova 2 16 Strabag
Masarykova 1 20 Strabag
Staňkovského 24 Silnice Čáslav

Šetření hodné na vyznamenání.Nebo snad i na něco jiného? Co myslíte?

Zajímavý byl i dotaz na ředitele bazénu p.Bukače k využívání slunečních kolektorů k ohřevu vody v bazénu, které zde jsou instalovány již 10 let a voda se při letní odstávce ohřívala bez jejich využití a jejich instalace měla minimální efekt a to se dalo změnit jen drobnou úpravou o kterou se však nikdo nezajímal. Další tzv. „šetření“ jsem popsal již dříve jako např. výdaje za právní zastoupení v případě dotací ve výši 2.000 000, - Kč a nákup projektu stavby v proluce náměstí za 500.000, - a právní zastoupení při mimosoudním vyrovnání s Harmonií ve výši 500.000, - Kč..Po sérii obdivuhodných návrhů, které podle slov p.Klicpery měly být precizně připraveny, ale nebyly, se konečně přistoupilo k jednání o personálních změnách. Starosta jednoznačně řekl svou vizi a sdělil, že pokud bude zájem o propojení s opozicí nemá námitek a nabízí 2 volná místa v radě.Není však pro něj přijatelné, aby současní členové rady byli odvoláváni . Vyslovil též přání , aby se do rady mohl vrátit p.Skalický odvolaný po bezprecedentním obvinění p.Klicpery z machinací s výběrovými řízeními ( bez doložení jediného důkazu ). Jednotliví zastupitelé vyslovili své představy a jak již jinak p.Ryneš navrhnul moje odvolání a zdůvodnil je mojí odpovědností za neřešení stadionu a situaci v muzeu. Nereagoval jsem, ale někteří členové zastupitelstva i občané se jej ptali, zda to není náhodou  jeho odplata za můj návrh k jeho střetu zájmu. Návrh nejen, že v hlasování zastupitelů uspěl, ale starosta s místostarostou dokonce byli osobně prověřit na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových postup TJ Spartak a nebudu asi daleko od pravdy s tvrzením, že by mohlo jít nejen o střet zájmu, ale i o žalobu na zneužití informací získaných představitelem TJ Spartak ve veřejné funkci. Opozice však nedbala na starostovo varování a předkládala nepřijatelné návrhy a došlo to až tak daleko, že celá rada rezignovala včetně starosty. Starosta předložil návrh dalšího postupu a zde si opozice tzv.“dokonale“ připravená nevěděla rady a působila jak stádo vyděšených začátečníků. Šlo o to, že po odstoupení starosty muselo být zajištěno buď zvolení nového vedení a nebo zvolen jeden ze zastupitelů, který bude na radnici podepisovat smlouvy a řídit chod radnice v době do zvolení nového vedení. Nikdo z opozice však odpovědnost přijmout nechtěl a neměli připravenou ani variantu svého vedení města. Starostou oslovený p.Bukač, který získal nejvíce hlasů od voličů se vymluvil, že má moc práce a tak jediným řešením byla dohoda o opětovném zvolení starého vedení města s tím, že 31.října bude svoláno další zastupitelstvo, které bude řešit personálie dál a ač se skřípěním zubů opozice musela souhlasit . Hlasovalo se aklamací a tak jsme věděli, jak kdo hlasoval. Mimo návrh starých členů rady byl od komunistů navržen p.Ryneš pro nás však z mnoha důvodů nepřijatelný. Neprošel a ani já neboť pro opozici jsem i díky mé aktivitě popisující jejich „genialitu“ nepřijatelný. Moji kolegové z koalice mě však všichni podpořili a za to jim díky. Museli jsme hledat za mne ve vlastních řadách náhradu a myslím, že v p.Tichém byl zvolen velmi zkušený radní ( byl členem rady již v období 1998 až 2002 ). Neberu to za žádnou osobní tragédii neboť díky dobré spolupráci s kolegy v radě mám zajištěný dostatečný přísun informací a tím i možnost plnit volební program SNK NAŠE Čelákovice. Tahanice o vedení města skončila hodinu před půlnocí a nutně jsme potřebovali projednat především lávku přes Labe, kde došlo k velké komplikaci s potřebnou přeložkou vysokého napětí bránící výstavbě. Metrostav spolu s projektanty navrhli řešení změny projektu znamenající asi 10% změnu konstrukce bez nároku na zvýšení ceny a především při dodržení harmonogramu. Argumentem pro rychlé dokončení lávky je uzavření přechodu na zdymadlech avizované již minimálně 4 roky a postoj Povodí, které již další odklady uzavření nepovolí. Výsledkem při nedokončení lávky budou lidé na železničním mostě se všemi důsledky. Znalec zákona p.Klicpera namítl možnost porušení zákona neboť projekt bude mít jiné parametry než jaká byla jeho podoba ve výběrovém řízení a tak se vyloučil z hlasování a podobný postoj zaujalo několik dalších opozičních zastupitelů. Změna však byla odsouhlasena a práce mohou pokračovat. Dodavatel má ve smlouvě velmi tvrdé sankce za případné nedodržení termínu až 100.000, - Kč za každý den prodlení. Dalším bodem byl městský stadion kde na jednání byli pozváni předseda TJ UNION a SK Čelákovice, kteří velmi oponovali tvrzení p.Ryneše o současném stavu stadionu až to dopadlo tak, že p.Ryneš zcela ztratil glanc a neuhlídal své výrazy běžně v slušné řeči neobvyklé. Tvrdil, že ze strany TJ Spartak bylo vše na stadionu využíváno v souladu se zákonem a jen druhá strana pochybila. Až slova starosty o písemném zákazu od stavebního úřadu vrátila jeho emoce do určitých mezí. Lakovna aut provozovaná bez povolení s výduchem par na sportoviště prý zde nikdy nebyla (zvukový záznam) a jen zlé úřednice stavebního úřadu si zřejmě něco vymyslely. Zdá se, že navržené řešení majetkových problémů na stadionu narazí na vzájemný a zřejmě nepřekonatelný odpor představitelů sportovních klubů a moc se jim ani nedivím po tvrzení p.Ryneše o neexistenci lakovny o které jednoznačně věděla půlka města a existují i zápisy z kontroly stadionu na které bylo přítomno více osob. Je to způsob jednání užívané p.Rynešem ve více případech zvláště pak v muzeu, kde jeho tvrzení a činy velmi ublížily bývalému řediteli muzea p.Špačkovi.  

Závěrečným bodem jednání bylo muzeum. Opět mne jednání p.Eisnera utvrdilo v dojmu, že by měl být co nejdříve odvolaný neboť jeho argumentace je plná ran tzv."pod pás".Včera se blýskl sdělením o téměř neuvěřitelných příjmech za archeologické výzkumy, se kterými se však každý může podrobně seznámit ve výročních zprávách o činnosti a hospodaření muzea za bývalého ředitele J.Špačka, každoročně zveřejňovanými na stránkách muzea a tvrzením, že značný objem peněz byl vyplacen osobě, která v muzu nikdy nepracovala. Nic takového není nikomu známé, ale říci bez možnosti obrany takovou pomluvu je neskutečné.Zatím jeho již iniciované tři trestní oznámení byly policií odloženy neboť se nenašlo nic v rozporu se zákonem vyjma již popsaného administrativního pochybení ve smlouvách,ve kterém mimochodem pokračoval ještě v roce 2010 i p.Eisner. Ale kdo nic nedělá nic nezkazí a jak je popsáno výše nebyl by na úřadě asi ani jeden zaměstnanec a uvolněný zastupitel pokud by byl všude stejný metr. Mimo jiné zarážející bylo i jeho tvrzení, že nelze vědět, zda bude muzeem prováděný archeologický výzkum prodělečný a nebo ziskový. Ze zákona se provádí výzkum za prokazatelné náklady a tak i tento "odborný" výrok mluví za vše.