Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky jednání zastupitelstva ve dnech 23 až 24.října 2013

24. 10. 2013

Jednání jsme ukončili hluboko v nočním čase až po třetí hodině. Průběh jednání byl stejně jako minule značně ovlivněn exhibicionismem některých zastupitelů a diváků. V hledišti bylo opět mnoho militantních příznivců ODS nejen z Čelákovic, ale i z Lázní Toušeň. Opět jsem viděl známé tváře a také i sousedy bývalého starosty, kteří jsou v poslední době vždy slyšet nejvíce.

Již v úvodu zaujal ing.Pátek názorem, že by měli být za ověřovatele vždy zvoleni zástupci koalice a opozice. Rozhodně bych souhlasil, ale mám pochybnosti, když u velmi často vzpomínaného poměru 16 : 5 není jednoznačně jasné, kdo kam patří, kdo je tedy opozice? Zastupitel Petřík prohlásil, že nechce být zařazen do žádného bloku a k němu se hned s obdobným prohlášením přidali i komunisté.

Jednací řád zastupitelstva článek VI odst. č.13  jednoznačně říká: jedna a táž osoba může mluvit ne více než 2x v téže věci. Předsedající schůze neměl odvahu vyžádat si dodržování jednacího řádu a krotit exhibici některých řečníků, neboť správně odhadl, jaké následky by to mělo. Přesto zastupitel Studnička požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že mu bylo odepřeno mluvit. Řečnil ze všech přítomných nejvíc a slovo mu bylo odepřeno až poté, co ke stejné věci mluvil již několikrát ( cca 5x ) a bylo odhlasováno skončení rozpravy. Sám při tom vstupoval bez vyzvání do mluvy několika zastupitelům. Mezi diváky bylo mnoho těch, co přišli dělat "dusno".  Na řadu proto přišly nesmyslné dotazy jako např.: je zase diskuze až poslední bod programu? A to jen stačilo si program přečíst.

Pan Studnička mě hned v úvodu důrazně upozornil, že jsem mu ještě neodpověděl na jeho dotaz.  Na minulém zastupitelstvu se mě ptal na to, zda jsem si vědom, jakou škodu mohu městu způsobit zveřejním materiálu do rady zde na stránkách včetně adresy pí.Diamantové v Anglii, přitom stačí na firefoxu napsat Vera Gissing adress a adresu máte okamžitě (požadoval odpověď písemně). Nahlédl jsem do jednacího řádu zastupitelstva a marně jsem v něm hledal důvod, proč bych měl odpovídat každému, kdo mě požádá. Nenašel jsem nic a jen v článku IX jsem našel dotazy na členy rady, ale to asi tazatel přehlédl. Jsem však zvyklý odpovídat a především zodpovídat se za to co dělám. Napsal jsem dotaz Právní poradně svazu měst a obcí a zde je jejich odpověď. Jak je z něho patrné,  žádného přestupku jsem se nedopustil ( způsobení škody městu nehrozí).  

Trapným mi připadalo zpochybňovat schopnosti místostarosty Milana Tichého, který samozřejmě není absolventem retorických kurzů. Znám však pana Tichého dlouhá léta a vím, že se vždy aktivně zajímal o věci veřejné a to je podstatné. Některým z nás je znám biblický výraz : „Podle ovoce poznáte je“. Životní dílo pana Tichého je známé a je chloubou Čelákovic. Rekonstrukce a dostavba Mecerova statku v Rybářské ulici je projekt na který může být hrdý. Musel vše realizovat nejen svou hlavou, ale i rukama. Jeho práce na rekostrukci tvrze, opravě kapliček v Sedlčánkách, Císařské Kuchyni, zvoničky v Záluží aj. jistě také neušly vaší pozornosti.

Trapnosti pokračovaly. Jako příklad: vystoupení jednoho z občanů, který nejprve do nebe vyzdvihl bývalého starostu a místostarostu (neboť toho tolik dokázali a udělali – v pracovní době a za řádnou mzdu), zastupitele oznámkoval a vznesl dotaz: co jste udělali, pane Petříku a pane Tichý za ty 3 roky. V případě dr.Petříka  mluví jednoznačně to, co vykonal ve funkci předsedy komise pro životní prostředí a kdo neví, může nahlédnout do zápisů z jednání komise. Pan Tichý uvedl několik příkladů své práce pro město a občan pronesl několik slov přibližně ve smyslu „netahejte sem Vaše soukromé věci, na protest proti Vašim uváděným slovům jsem chtěl vypnout mikrofon a podlézt řečnický stolek“.  Poté si lehl a stolek skutečně podlezl. Pan Tichý uvedl svou účast na realizaci výstavby kanalizace v ulici Kálikova ( bezplatně vykonal pro město stavební dozor ) a několika oprav historických staveb , jak je uvedeno již výše. Neuvedl, že je činný i v MAS Střední Polabí,  ( člen dozorčí rady a hlavně tahoun aktivit ).  Byl také členem rady města v  období 1998 až 2002. Má i umělecké nadání a jistě si mnoho lidí vzpomene na jeho postavu v divadelní hře „Přívoz“ uvedené v Čelákovicích při první muzejní noci. Je zakládajícím členem o.s. Přátelé Vyšehořovické tvrze“ a při již šestileté tradici oslav ve tvrzi většina z návštěvníků nemohla přehlédnout jeho aktivity nejen řemeslné, ale i organizační při zajištění grantů od MAS Pošembeří. To vše se při neznalosti věci snadno přehlédne a zastupitelé bez rozdílu jsou vkládáni do jednoho pytle. Proč vlastně děláme zastupitele? Jen pro svůj prospěch, tuto odpověď mají hned k dispozici především ti co se zajímají o věci veřejné jen v období před volbami, a nebo když je na jednání někdo účelově pozve. Ke cti zastupitelstvu je třeba říct, že na většinu nesmyslů a invektiv zastupitelé nereagovali, neboť pak by jednání trvalo až rána, nikdo se nesnížil k hrubosti a ani nedošlo na rvačky, jak je to v některých obcích zvykem.

Formálně jsme provedli volbu starosty, ale nikdo nenavrhnul kandidáta.

Zpochybňováno bylo všechno, co bylo předloženo a trvalo velmi dlouho, než vůbec mohla radní Tichá přednést rozdělení gescí mezi členy rady.

Jedním z hlavních bodů jednání bylo schválení připravených usnesení vyplývajících z právního rozboru AK Brož - Sedlatý. Po úvodním slově reagoval ing.Pátek s tím, že se vlastně potvrdilo již dřívější Memorandum zpracované AK Kubík. Oba materiály vybízejí k uplatnění škody po společnosti ML Compet. Ing.Klicpera však upozornil na podstatné rozdíly, kdy nový materiál též udává závady na straně Zadavatele tedy především rady města. Podle mého názoru má ML Compet natolik dobré advokáty, že se celkem snadno z problémů dostanou. Úkolem vedení města pak bude hledání ve vlastních řadách. Odpovědnost se zvyšuje a to je správně. Nevím, zda účast ve výběrovém řízení  nadále nebude možná jen pro placené odborníky.

Jednalo se o lávce a termínu jejího dokončení a především o čerpání dotace. Do konce roku by mělo být vyčerpáno 10mil.Kč a záleží jen na počasí, zda se to zvládne. Spíše lze počítat s dokončením v dubnu, ale pak tu vyvstává možnost, že neobdržíme slíbenou dotaci, nebo její nevyčerpanou část. Zde začala debata, kdo za zpoždění může a docela jsem byl rád, že již nejsem členem rady. Zřejmě opět vznikne škoda městu a asi větší než na náměstí.

V diskuzi se na mne obrátil můj bývalý soused velký znalec poměrů v Čelákovicích a ptal se mě, proč jsem se přidal k ing.Klicperovi se slovy : vždyť Vás Mirku právě oni odvolali z rady. Odpověděl jsem, že koaliční smlouva byla již od konce r.2012 nefunkční a jen jsme dělali v radě křoví pro realizaci ambicí svých kolegů co o nás jinak vlastně nestáli.Zdůraznil jsem, že nemám zájem zde na jednání vystupovat ke všem otázkám neboť nechci prodlužovat jednání. Doporučil jsem sousedovi, ať se podívá na mé stránky a přečte si vše, co uvádím včetně přiložených dokumentů dokládajících mé tvrzení. Je jistě zajímavý e-mail od pana.Studničky, který tvrdí, jak dobře pod jeho vedením fungoval Zpravodaj a důvody odvolání redakční rady jsou prý nesmyslné. Mně však odmítl zveřejnit názor na výši nově uzavíraných nájmů. Žádná cenzura nebyla?. Nakonec jsem si zveřejnění svého článku prosadil, ale spolu s ním byla zveřejněna reakce pí.Volfové s výrazně větším prostorem pro odpověď. Pro mne platil rozsah článku udávaný redakční radou jako limit 1500 znaků  a její reakce byla o cca jednou tolik obsáhlejší. Často je také citováno umístění nepohodlných textů zastupitelů ( i bývalých koaličních ) příkladem je článek zastupitele Špačka kritizující logo umístěný do rubriky čtenářů str.10 zatím co oslava loga od PR manažerky Kolenské a zastupitele Studničky byla na straně první a druhé. Na moje tvrzení o cenzuře okamžitě reagoval ing.Pátek a uvedl, že to tak nemohli nechat být neboť já jsem navrhoval nájmy za 100, - Kč/m2 a to prý není možné. Jak jsem to navrhoval si každý může přečíst v mých článcích. Ano 100, - Kč/m2 je cena obvyklá a za tu bychom při péči řádného hospodáře měli byty pronajímat v případě uzavírání nových nájmů pokud  se nejedná o sociálně potřebné nájemníky. Je to obvyklá praxe v mnoha městech a způsob, jakým pronajímáme byty v Čelákovicích je jen příležitostí pro korupci. Raději ani nezmiňovat nájmy v DPS Kostelní, kde cena nájmu činí, díky selhání úředníků, 16,90 Kč/m2. Již dlouho se o tom ví a dokonce na můj popud zde byla provedena kontrola Finančním výborem zastupitelstva s doporučením zvýšení nájmu, ale v řadách zodpovědných žádná reakce. Nechci neúměrně zatěžovat naše seniory, ale stále platí 1600 seniorů bydlících v jiných příbytcích, než v DPS platí veškeré náklady spojené s bydlením v běžné výši, pouze 37 v mnohých případech nikoliv sociálně slabých seniorů bydlících v domech DPS platí nájemné kolem 500 Kč. Aby toto nájemné uhradilo skutečné náklady, musí být doplňováno prostředky pocházejícími z kapsy všech daňových poplatníků, tedy i těch, pracujících důchodců, kteří platí běžné nájmy. Dlouhodobě se situací seniorů v Čelákovicích zabývám. I díky tomu, že moje snažení je házením hrachu na stěnu, jsem byl pro odvolání bývalého vedení.

Při diskuzi jsem se zeptal přítomných členů rady co je pravda na tom, že se na jednání rady probíral vysoký účet za užívání mobilního telefonu. Radní, pan Rýdlo mou informaci potvrdil a uvedl, že při kontrole faktury za telefony se zjistilo, že faktura za hovorné za měsíc září ( do 25.9.2013 ) pana Pátka byla za 88 tis.Kč a internet na mobilu za 22 tis.Kč, převážnou část září byl pan exstarosta na dovolené v Itálii. Po zveřejnění těchto údajů se dvě postarší fanynky ODS zvedly a znechuceně odešly ze sálu. Zřejmě jim blesklo hlavou kolik jejich penzí bylo protelefonováno. Nedělám žádné závěry, neboť ještě musí operátor prověřit, že nedošlo k chybě. Bývám také často v zahraničí a vím, že se stahování dat do mobilu se dá přikoupit (za cca 500, - Kč mi operátor nabídl balíček s omezenou kapacitou). Kolik asi balíčků bych měl za 110 tis.Kč? Pan Pátek ihned poukázal na nemístné "praní špinavého prádla na veřejnosti" a se sdělením, že starosta má být pro občany města k dispozici 24 hodin denně. Při 24 hodinách k dispozici se mi ihned vybavilo jeho studium na vysoké škole, nějak mi to časově nehraje. Asi schopní lidé mají delší den.

Již po sedmé byl předložen návrh na odejmutí čestného občanství Stalinovi a Gotwaldovi. Jen je nepochopitelné, že návrh zpracovaný RM pověřenými předkladateli pro ZM dne 25. 9. 2013, je najednou nahrazen návrhem dříve za něj nebojujících pánů Pátka a Studničky. Konečně byly odstraněny všechny nesmyslné překážky a zastupitelé rozhodli o odejmutí. Mělo být ještě uděleno čestné občanství sestrám Diamantovým, ale to bylo odloženo s odkazem na skutečnost, že u žijících laureátů by měl být k dispozici jejich souhlas.  

Jedním z posledních bodů byl materiál na podání trestního oznámení v případě ztráty děl z pozůstalosti sochaře Šajna - uměle vykonstruovaná aféra, která by zřejmě měla zdiskreditovat bývalého ředitele pana Špačka. O co jde:  Členka finančního výboru jednoho dne přišla s informací, že se něco v muzeu ztratilo, bez jakýchkoliv dokladů, důkazů, svědectví – prostě „jedna paní povídala“ . Finanční výbor (tehdy ještě v čele s panem Studničkou) ihned začal jednat: ustavil skupinu k prošetření a ačkoliv ani po jednání s ředitelem muzea (písemně vyvracejícím zjištění jakékoliv ztráty) nezískal žádný relevantní podklad, navrhnul zastupitelstvu podat trestní oznámení. Muzeum již podalo několik trestních oznámení a ta byla vždy policií odložena s konstatováním, že nebylo prokázáno podezření z možnéhospáchání přečinu nebo trestného činu. Stálo to již několik desítek tisíc a tak náklady právního zastoupení v případě další kauzy měly být přeneseny na město. Je to neuvěřitelné, ale v Čelákovicích dnešních dnů je možné vše. Nakládáme s finančními prostředky města a tak pár tisíc za telefon a nebo trestní oznámení házená do koše nás nebolí. Opravdu "vynikající" vizitka práce bývalého předsedy finančního výboru.Není divu, že není dostatek prostředků na podporu sportu, kultury a sociálních věcí.

Projednání tohoto bodu vyvolalo hlasování o naprosté podpoře panu řediteli Eisnerovi – kdo pravidelně čte moje stránky – tuší o jakou frašku se v tomto případě jednalo. NO COMENT.

Obrazový záznam z jednání opět najdete na www.tv-port.cz ( až 29.10.2013 ).On-line přenos v počátečních fázích sledovalo na svých počítačích až 224 občanů najednou.