Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky jednání zastupitelstva dne 9.9.2015

11. 9. 2015

Velmi zajímavá debata byla o kompostárně. Pro mne nebylo podstatné téma, ale způsob jednání mezi koaličními zastupiteli. Ukázalo se, že jsou v koalici zastupitelé první a druhé třídy tedy ti co rozhodují a ti co jim jen dělají křoví. Pocítila to zastupitelka Fialová, které se nelíbilo přijetí návrhu kompostárny a její námitky byly rozhodně opodstatněné. V červnu zastupitelé odmítli zařadit kompostárnu do nového územního plánu a najednou bez varování obdrželi návrh změny stávajícího územního plánu a to změny velmi podstatné. V místech současného hnojiště u Sedlčánek, které dle mého odhadu má asi 2 000m2 má vyrůst kompostárna na ploše 50 000 m2 o kapacitě 15 000 tun (svou kapacitou jedna z největších v ČR). Starosta i zástupce investora měli spoustu dobrých argumentů pro realizaci projektu a radní Skalický se přidal, že má osobní zkušenost z návštěvy kompostárny a projekt též pochválil. Jedno však chybělo. Nikdo z nich neuvedl, kde dobrá kompostárna srovnatelně velkého města funguje a i když starosta nabídl 3 autobusy k návštěvě nějaké kompostárny, také neuvedl kam autobusy pojedou. Mimořádně zajímavé bylo vystoupení zastupitele Kabáta, který na otázku zda kompostárnu schválili v osadním výboru nedal uspokojivou odpověď. Prý neformálně to projednali a na příštím výboru to oficielně schválí (zřejmě schválí všechno co vedení města žádá). Spěchalo se a nebyl čas k projednání s lidmi ze Sedlčánek a Císařské Kuchyně, kteří mohou být nejvíce postiženi!!!!. Mezi diskutujícími byl i předseda spolku Bílý vrch p.Janta, který vyjádřil názor obyvatel od Mochovské a přirovnal argumenty k těm co slyšel při propagaci výstavby paroplynové elektrárny.  Bylo odhlasováno a proces schválení kompostárny začal. Nebude to jen jedno jednání a lze očekávat několik měsíců trvající boj občanů za kvalitní prostředí. Prý není jiné místo a dotace by neměla ujít. Dobře se to poslouchá. Snad pomůže v orientaci mapa znázorňující kde v ČR již kompostárny existují zde se dozvíte jakou kapacitu má každá kompostárna. Mnoho měst má svou vlastní kompostárnu a tak velká co je v našem případě plánovaná se hned tak nenajde (spíše najdete kapacitu kolem 2 000 t než 15 000 t). Zdá se, že zastupitelé co hlasovali pro návrh zapomenuli na své voliče, neboť z prvních zjištění se jedná výhradně o dobrý projekt firmy ZEMOS a již méně výhodný pro město Čelákovice. Proč neposlouchali výhrady ing.Fialové, která tlumočila i negativní stanovisko komise rozvoje? Proč nebylo možné odložení rozhodnutí na příští jednání a napřed probrat všechny dostupné informace? Způsob jednání zastupitelů dává této aktivitě velký vykřičník. Co mohou čekat obyvatelé, kterí bydlí ve vzdálenosti jen málo přes 500 m ?  Doporučuji podívejte se na stránky Českého Brodu, kde již několik let svážejí bioodpad a vlastní kompostárnu nepotřebují.

Hlasovalo se v dalším bodě o sankci za pronajímání plochy náměstí pro  konání trhů. ROP udělil městu za pochybení sankci ve výši 260 000, - Kč a byla ve hře ještě horší varianta. Zastupitelé rozhodli o menším zlu a mluvilo se též o tom kdo to uhradí. Pochybení nastalo v době starostování pí.Tiché a tak se vedla debata kolik uhradí odpovědní členové bývalé rady, která rozhodnutí přijala. Střídaly se názory a došlo i na otázku, jak to vypadá se sankcí udělenou za překročení nepřekročitelné ceny při rekonstruci náměstí. Probíhá soud s firmou ML Compet co zastupovala město a dosud není známé kdo 1,6 mil.kč zaplatí. Firma je v likvidaci a tak zřejmě nebude nic schopna platit a přijde na řadu odpovědnost vedení města. Také se mluvilo o Pátkově telefonování z dovolené, které přišlo na pouhých 104 tisíc korun. Minulé vedení dalo Pátkem způsobenou škodu k soudu a ten dosud neproběhl, Pátek je ochotný proplatit 25% vzniklé škody a ostaní prý bylo v rámci plnění povinností. Je tu ještě soud mezi současným vedením města a Spartakem, kterému město dluží 5 mi.Kč za výstavbu atletické dráhy. Podle mého názoru město spor prohraje a bude muset platit nejen svůj závazek, ale i úroky a možná i vyčíslení dalších škod vzniklých z neplnění smluvního závazku města. Jsem zvědav, jak se pak radní podělí o úhradu škody.

V diskuzi vystoupil bývalý ředitel muzea Jaroslav Špaček, který upozornil na plánovaný zánik expozice košíkářství umístěné v rodném domku malíře Čeňka Jandy. Košíkářství bylo rozšířené v Čelákovicích natolik, že výrobky z našeho města byly známé po celé Evropě a tedy vzpomínka na zaniklé košíkářství jistě má mít v muzeu své místo. Vedení města je na základě tvrzení současného ředitele přesvědčeno, že prostory nejsou pro expozici vhodné (plíseň) a jsou málo navštěvované. Pan Špaček oponoval, neboť za jeho vedení muzea zde žádná plíseň 20 let nebyla a návštěvnost je o tom, jaká je propagace. Podle mého názoru vývoj za současného ředitele muzea není dobrý a nejlépe to dokumentuje stav omítky muzea, kde je potřeba udělat nový nátěr již několik let. Co dalšího začne plesnivět?

dsc_0091--2-.jpg      

Jak se líbí vedení města údržba této jedinečné památky?

Rozhodně doporučuji, podívejte se na záznam z jednání zveřejněný TV Port    V klidu a raději několikrát je dobré vyslechnout některé argumenty. Jde o hodně a v případě kompostárny srovnejte to co slyšíte o nutnosti velkého provozu s realitou třeba Uničova s 12 743 obyvateli. Vystačí si s kompostárnou o kapacitě 1000 t tj. 15x menší objem než by měla mít ta co bude v Sedlčánkách vzdálená jen o málo více než 500 m od nejbližších stavení. Některá města nepotřebují vlastní kompostárnu vůbec a odváží bioodpad do nejbližší kompostárny příkladem je např.Český Brod, který bioodpad odváží do Hořátve u Nyburka. Likvidaci bioodpadu od občanů provádějí již několik let a nákldy se jim snížily tak, že mohli od občanů vybírat menší poplatek.