Jdi na obsah Jdi na menu
 


První díl ze seriálu nesplněných slibů a lží našeho vedení města

28. 1. 2018

Nelze se smířit s přijetím názoru, že je před volbami a tak zas je tu štvavá kampaň. Tak to vidí někteří diskutující na sociálních sítích. Je štvaní, když řeknu někdo Vám 4 roky lhal? Podle mého názoru je takové vyjádření naopak velmi potřebné, aby lidem otevřelo oči a hledali cestu nápravy. Štvavou kampaní by toto prohlášení bylo v případě, že se nezakládá na pravdě. Ve vedení města, které je zodpovědné za většinu aktivit města je 7 radních a většinu prohlášení slyšíme od starosty ing.Josefa Pátka. Zaměřím se tedy na jeho výroky směrem k občanům. Existují jeho nepravdivá tvrzení menšího významu a významu zásadního. Tedy nejprve to co považuji za největší lež :

1. Otevřená samospráva - co starosta tvrdil před volbami v r.2014 :                                                                     

Občané braňte se návratu uzavřené samosprávy! Občané očekávali od staronového starosty otevřenou samosprávu, takovou, jaká je běžná v okolních městech.

Realita: Co se stalo po volbách nemá s otevřenou samosprávou nic společného :

a) Byl omezen počet poradních komisí tj. méně občanů se podílí na řízení města!

b) Pozvánky na jednání zastupitelstva neobsahují podklady k jednání a tím se z přihlížejícího občana stává jen kulisa jednání, neboť neví o čem se bude jednat.

c) Je omezena možnost občanů připomínkovat rozpočet města (daná zákonem), neboť zveřejněná podoba rozpočtu neuvádí v mnoha případech jednotlivé položky, ale jen jejich souhrn.

d) Na jednání zastupitelstva je většinou program nastaven tak, aby se diskuse s občany dostala na program jednání až v pozdních nočních hodinách. Petice proti kácení stromů v Kolárově ulici byla zařazena na program až jako poslední bod a k jejímu projednání došlo až kolem druhé hodiny ranní. Občané o zařazení petice do programu vůbec nevěděli neboť nebyla v pozvánce uvedena. Jak jinak si mohou připadat občané Brandýsa nad Labem, kdy záležitosti přednesené občany jsou vždy na programu jednání zastupitelů, jako bod č.2 a č.3. Jak jiné je otevřené jednání starosty Lysé, když zve občany na veřejná setkání  a každý bod jednání zastupitelstva je v pozvánce doplněný veřejně dostupným podkladem. To je otevřená samospráva!!!

2. Strategický plán rozvoje - Dnes chtějí po lidech vyplnit dotazník spokojenosti a tvrdí "pojďte město řídit s námi". Podobný dotazník již lidem předložili v r.2011 a jeho výsledkem byl Strategický plán rozvoje. Kdo četl Pátkova slova se jistě ptá, zda opravdu podle tohoto plánu postupoval. Tvrdil v ZMČ 5/2012 str.10 m.j. toto : "akční plán na následující 2 roky je připraven v konceptu, který nyní prochází připomínkováním vedoucích odborů Městského úřadu" Viděl jej někdo, nebo je to ten co zpracoval ing.Klicpera pro roky 2010 až 2012  a je stále zveřejněný na stránkách města? Jak naplňujeme plán 2030 v 8 klíčových oblastech?

zmc-5-2012..jpg

Já tvrdím velmi bídně a pokud někdo chce rozumět pak by si měl tento článek přečíst a sám si vyhodnotit co je splněno! Je vůbec snaha splnit to co je v plánu uvedeno?

Realita: např. v oblasti sportu je z celkových 22 specifických cílů dlouhodobě celkově nebo částečně plněno pouze 6.

3. Skate park – oznamovali m.j. „V Čelákovicích budou šampionáty s celorepublikovou případně zahraniční účastí“ . Nakonec vše bylo odloženo na neurčito a zastupitelé se 29.6.2016 usnesli, že pověřují RM v pokračování příprav investiční akce Skatepark, včetně projekčních prací a umístění. Více nejdete zde.

 

Realita: skate park již v plánech města nefiguruje.

 

4. Vodojem – v r.2007 VAK Mladá Boleslav oznámil, že stav vodojemu je havarijní. Vedení města zajistilo projekt nového vodojemu a dokonce bylo vydáno stavební povolení. To však již propadlo. ODS ve svém volebním programu v r.2010 slibovalo výstavbu nového vodojemu, ale ve volebním programu 2014 již tento slib neuvádí. Dokonce ing.Studnička na jednání zastupitelstva 13.12.2017 položil otázku „kdo měl vodojem ve volebním programu?“. Podle sdělení z radnice není dokončeno jednání s majiteli pozemků na trase vodovodního přivaděče k vodojemu a poslední jednání proběhlo v r.2012. V rozpočtu r.2017 bylo na potřebu výměny armatur vodojemu počítáno s částkou 150 tis.Kč, ale oprava nebyla provedena. Pro r.2018 je opět s armaturami počítáno. Dočkáme se? Zřejmě si neuvědomují co bude znamenat město bez vody.

 

Realita: jednání s vlastníky pozemků neprobíhají od r.2012.V rozpočtovém výhledu se pro r.2018 až 2020 s novým vodojemem nepočítá.

 

5. Rekonstrukce podhledů gymnázium – starosta Pátek se vyznamenal v TV pořadu Černé ovce svým tvrzením o provedených laboratorních zkouškách.

 

Realita: žádné praktické zkoušky v laboratorních podmínkách se neuskutečnily.

 

6. Kompostárna – velmi nutně potřebujeme kompostovat, dokonce se měl změnit územní plán a nepomohly ani silné protesty. Nakonec se zjistilo, že to je nesmysl ný návrh a od 15.11.2015 se hledá pozemek vhodný pro umístění kompostárny. Více zde

 

Realita: Můžete hledat, jak chcete, o hledání vhodného pozemku se nic nedozvíte. Navíc zjistíte, že se ani ve výhledu pro r.2019 až 2020 s kompostárnou nepočítá. 

 

7. Stadion pod Křídly města – to bylo volební heslo ODS z r.2014. Co nám přineslo? Jen studie, jak by stadion mohl vypadat a mluvilo se o příkladu ze Svitav a částce větší než 100 mil.Kč. Studie byly zpracovány za téměř milion korun a nic víc. Krásná atletická dráha nemůže být využita pro větší závody, neboť chybí sociální zařízení. I na ně má dojít, ale až v r.2019 až 2020, jak je uvedeno ve Středně dobém výhledu (SRV na období 2019-2020). Víc než WC však výhled ve věci stadionu neobsahuje.

 

Realita: vzhledem k minulým a budoucím soudním sporům s TJ Spartak je na dalších x let jakákoliv změna stavu u městského stadionu vyloučena. Více zde

 

8. Dělnické domky – ODS měla ve svém volebním programu v r.2010 vyřešení dlouholeté absence základní infrastruktury vodovodu a kanalizace. Již v r.2012 se zjistil rozpor v územním plánu a ten byl výmluvou proč se lokalita nedá řešit. I přesto, že aktuální řešení je známé několik let a světe div se až rok před volbami se toto řešení aplikuje alespoň zahájením projekčních prací. Samotná realizace je podle rozpočtového výhledu plánovaná až na r.2019 – 2020 (tj. 10 let od volebního slibu).

Realita: u stavebního úřadu si nikdo předběžné vyjádření nevyžádal, takže je klidně možné, že peníze za projekty (cca 700 tis.Kč) a celá investice půjde opět do šuplíku. Více zde.

Tolik, jako první ukázku toho co považuji za lživé a klamající občany našeho města. Město zastavilo svůj rozvoj a přešlapuje na místě. To chceme změnit.