Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelů dne 24.června 2015

19. 6. 2015

Pozvánka na jednání na jednání zastupitelstva 24 června 2015 nepřináší mnoho nových informací, nebo lépe řečeno mnoho jich v pozvánce chybí. Mezi zajímavější body jednání by mohly patřit, Zadání Územního plánu, Závěrečný účet r.2014 a Výroční cena města 2015. Samozřejmě lze mnoho očekávat od bodu č.5 Diskuze zařazené přibližně v polovině jednání.

Zadání Územního plánu (dále ÚP) – jde o další stupeň jednání o ÚP, který však není posledním. Kdo se chce orientovat v tom, jaké kroky ještě budou následovat, může nahlédnout do harmonogramu vytvořeného odborem rozvoje města. Harmonogram je uvedený spolu s dalšími informacemi i těmi co se váží k předcházejícímu jednání. Naleznete zde i oznámení o lhůtě pro podání připomínek k Návrhu zadání ÚP do 3.4.2015. Celkem jich bylo podáno 80 a tak se ptám, kde je nějaká zpráva o jejich přijetí či nepřijetí? Jak vlastně vypadá Zadání ÚP co se bude projednávat? Tato významná informace v pozvánce chybí a všichni co podali připomínky budou muset pečlivě sledovat jednání zastupitelů a pokud jejich připomínka nebyla zapracována, budou se muset ptát Proč? Jak se vyjádřily dotčené orgány a Krajský úřad? To vše by jsme měli před schválením znát a neznáme!! Předpokládám, že zastupitelé znají, ale před občany se tyto informace tají.

Závěrečný účet 2014 – při čtení podkladů k tomuto bodu asi hledáte nějaká čísla a nemůžete je najít. Trocha hledání a detektivního instinktu a budete úspěšní na Úřední desce města. Nic se netají, ale je to jen neochota uvést v pozvánce vše co by občan měl vědět. Tajit se ani nemůže, neboť Závěrečný účet musí být zveřejněn a bez zveřejnění by nebyl platný. Občané mohou vznášet dotazy a věřím, že této možnosti využijí.

Výroční cena města – asi si řeknete proč nám kandidáty tají. Nesouhlasili snad se svojí nominací? Bylo podáno 6 nominací, pokud vím 3 z nich byly opakovaně na nominaci bývalého ředitele městského muzea Jaroslava Špačka, opět podepsáno několik desítek občanů. Rada města však podpořila někoho jiného.  Zásluhy pana Špačka o muzeum a vůbec o historii a kulturu města jsou přehlíženy a u rady neuspěla též nominace bývalého kronikáře doc.PhDr.Jaroslava Kašpara in memoriam. Zastupitelstvu je radou doporučeno udělit Výroční cenu P.Richardu Scheuchovi. Dobře jej znám a vždy jsem oceňoval jeho práci. Co však další občané? Těm to říkat nemusíme, ti se dozvědí až bude rozhodnuto. Doporučení rady je většinou rozhodující, ale letos se sešla tak silná konkurence, že je možné očekávat vítězství i jiného kandidáta. Jak jsem uvedl záslužná práce pana Špačka zřejmě oceněna nebude a tak velmi vážným soupeřem pro R.S. může být jubilující PaedDr.Vilibald Knob oceňovaný valnou většinou svých žáků za přátelský přístup a nezapomenutelnou atmosféru při jeho vyučování.  

Diskuse

Očekávám dotazy na cenu on-line přenosu hokejového mistrovství světa. Dle ceníku by byla 2 dny trvající výpůjčka téměř za 150.000, - Kč. Možná přenos byl hrazen ze sponzorského daru a tak město o nic nepřijde.

Na Face book otevřeném fóru se opět objevily nářky nad nekvalitním ovzduším a tak by bylo na čase sdělit, co město pro kvalitu ovzduší dělá. Komise pro životní prostředí zatím nebyla ustavena a tak je otázka, kdo se vlastně z veřejné správy o tuto problematiku stará.

Opakovaně byla zpochybněna kvalita historických údajů se kterými jsou seznamováni nejen občané města ve Zpravodaji, ale i turisté projíždějící naučnou stezkou. Docela by mne zajímalo, kdo zaplatí opravu chyb uvedených na panelech naučné stezky.

Rodiče školáků budou jistě chtít vědět, jak to vypadá s dostavbou Kamenky. Není to nic malého neboť odhadované náklady mají být kolem 100 mil.Kč a tak již jistě jsou zajištěny peníze i stavební povolení. Nebo nejsou?

Na minulém jednání se mluvilo o zajištěném souhlasu s kanalizací v Záluží a teď se asi již mělo něco dít. Proč se neděje? Minimálně stavební povolení by mělo být zajištěno, ale není.

 Seniorský telefon je v plánu diskuze již po několikáté a stále není konečná verze.

Zřejmě nám vedení města vysvětlí, jak to je se stadionem, kde byla smluvně Spartaku přislíbena podpora a nedostali zatím nic.

 

Přijďte, vidět na vlastní oči je mnohem více než sledovat na počítači a mnohokrát více než si poslechnout děj od prostředníka.

On-line přenos opět na TV-Port. Jak to vlastně dopadlo s výběrem dodavatele audiovizuálního přenosu. Záznam by měl být beze zněny Tv-port.cz