Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 30.3.2016

24. 3. 2016

Zveřejněný program mnoho neříká.

Hlavním bodem bude seznámení s peronizací našeho nádraží obdobně, jak to již bylo před delším časem provedeno v Lysé nad Labem a nedávno v Horních Počernicích. Práce mají začít již v závěru tohoto roku a tak nebude divu, že o seznámení s projektem budou mít lidé zájem. Pro ty co čekají všechny informace třeba i o železničním mostě nutno sdělit, že přípravu dalších úseků mají na starost jiné firmy a tak na zastupitelstvu bude řeč pouze o přestavbě nádraží.

Podklady ke studii městského stadionu (koordinační výkres a zákres do ortofotomapy) se nedočkaly zveřejnění a zřejmě stačí, že seznámeni budou jen zastupitelé. Pro mě je tento způsob projednání naprosto nepřijatelný, neboť městský stadion není jen místem pro vyvolené, ale pro všechny občany a tak by všechny informace měly být veřejné.  

Pečovatelská služba je již po několikáté na programu jednání, ale dosud mimo nepodstatných věcí jsem nezaznamenal žádný podnět ke zlepšení služeb. Pojmenování pečovatelské služby „Maják“ může sice pro mnoho lidí znamenat mnoho, ale já bych raději viděl návrh na vybudování domova seniorů a nebo jen denního stacionáře o kterém se jedná již několik let. V sociální oblasti značně zaostáváme za okolními městy viz můj článek z r.2012 "1720 seniorů nad 65 let a co jim nabízíme".

V bodě různé jsou dva zajímavé dokumenty, které zasluhují pozornosti .  Memorandum MAS Střední Polabí o podpoře bezmotorové dopravy je jen opravdu malým krůčkem k tomu co by mělo následovat. Čelákovice jsou město položené v rovině a proto jsou ideálním místem pro cyklistiku. Zatím však pro cyklisty mimo lávky přes Labe a malý kousek cyklostezky není nic uděláno.             Druhým bodem v závěru jednání je silniční obchvat , materiál připravený zastupitelem Milanem Tichým. Jsou zde navržena tři usnesení, která kopírují obdobné postupy v okolních městech. Především zřízení výboru zastupitelstva pro obchvat by mohlo pomoci k urychlení příprav ve kterých silně zaostáváme. Nemáme zatím podepsanou smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem a chybí ještě vykoupit většinu z 50ti potřebných pozemků (zatím vykoupen jeden). Nechápu přístup současného vedení města, které zcela záměrně obchvat vypouští ze svých priorit ačkoliv všichni jej ve volebních programech slibovali. Proč mluvím o vypouštění z priorit? V současné době je zveřejněn návrh územního plánu ke připomínkám a pokud jsem dobře pochopil je obchvat uveden s poznámkou II.etapa. Náklady větší než 150 mil.Kč není možné hradit z rozpočtu města a jedině dotace EU jsou možností, jak nákladnou stavbu realizovat. Již od srpna 2015 je vypsána výzva dotačního programu IROP určená na obchvaty. Výzva bude končit v červnu 2017 a kdo nepodá žádost bude mít zřejmě smůlu. Žádosti mají své podmínky a jednou z nich bude stavební povolení a to při současném přístupu nebude nikdy. Druhá etapa je stejný výraz jako „dáno k ledu“.

Očekávám více zajímavých dotazů v části diskuze, kde by mohlo zaznít :

Dělnické domky – jak je plněný slib starosty? Probíhají již opět projekční práce přerušené v r.2011?

Údržba zeleně – stromy podél příjezdových cest od Mochova a nebo Sedlčánek jsou naší vizitkou a vůbec nic nemění fakt, že jsou ve správě správy silnic. Zde stačí jeden telefonát odpovědného úředníka a dojde k nápravě. Odpovědní však nekonají. Nekonají ani tam, kde dřeviny jsou jednoznačně na pozemku města. Příkladem je zeleň u kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je jedním z nejvyhledávanějších míst Čelákovic, ale okolí se podobá spíše místu pro zbojníky.

zelen-u-kostela.jpg

DURABO – rada města schválila žádost o přístavbu expedice o které se jednalo již před několika lety a rada tenkrát žádost odmítla. Občané z okolí se domnívají, že bude narušeno jejich životní prostředí díky zvýšení počtu kamionů. Zřejmě by měl někdo vysvětlit,  proč jednou rada odmítla a podruhé vyhověla. Co se změnilo?  

Účast veřejnosti na rozhodování – již dříve jsem upozornil, že v Čelákovicích ve srovnání s jinými městy máme minimum poradních orgánů rady města a minimum možností účasti veřejnosti na rozhodování. Nepotřebujeme odborníky na životní prostředí a ani kulturu což je opravdu mimořádné. V minulých jednáních rady jsem zaznamenal ukončení činnosti bezpečnostní komise a také pozvání členů komise rozvoje na jednání rady. Důvod : členům rady se nelíbily usnesení uvedené v zápise z únorového zasedání komise. V zápise z 1.3.2016 čteme :  Hosté - členové Komise pro rozvoj města diskutovali s radními o aktuálních tématech se zaměřením na činnost poradního orgánu Rady města . Ukončí činnost i tato komise?

Územní plán  - do 29.4.2016 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu územního plánu. Zřejmě by bylo dobré napřed uskutečnit veřejné projednání, aby bylo možné lépe porozumět záměrům zpracovatelky. Mě nejvíc zajímají dopravní řešení. Je zjevná snaha co nejvíce výstavby řešit v nezastavěných územích města což se může zdát správné. V některých místech je snadné vypočítat kolik obyvatel zde přibude a tím i počet aut a jsme u otázky : Bude zahuštění dopravy pro to konkrétní místo únosné? Návrh nového územního plánu zcela likviduje změnu územního plánu č.3, která měla hlavní cíl vyvést dopravu ze Sedlčánek přímo na obchvat a tím ulehčit především ulicím Třebízského a Rooseveltova. Pamatuji si, jak sdružení Bílý vrh přišlo v nemalém počtu svých členů na jednání zastupitelstva a tam argumentovali a přesvědčili o nutnosti 3.změny. Co říkají změně názoru?

Vývoj přípravy důležitých staveb – především rozšíření základní školy Kostelní a kanalizace do Záluží jsou již velmi dlouho slibované akce bez zjevného pokroku. Dočkáme se alespoň nějakého minima informací. Co nová školka v ulici Komenského? Minulé vedení města mělo projekt, který současné vedení zrušilo a slíbilo minimální prodlení. Řekl bych, že prodlení řádně narůstá.

dveře jsou již otevřené jen školka chybí

dveře do školky jsou již otevřené, jen školka chybí

Diskuze by měla proběhnout i o sauně viz příspěvek ing.Číly z DF  březen 23, 2016, 8:20 pm

Zaujalo mě několik věcí spojených z rekonstrukcí a pronájmem sauny. Např., že u některých víceprací byly proplaceny i položky, které byly zároveň obsahem zadávací dokumentace tedy i základní ceny díla. Jiné položky víceprací jsou za cenu, která minimálně stojí za vysvětlení. Dále, že k rekonstrukci sauny byl použit i materiál klasifikovaný jako nebezpečný odpad. A také, že v žádném roce od počátku pronájmu sauny neuhradil nájemce nájem v plné výši.
Věc je pozoruhodnější o to víc, že rekonstrukce i pronájem jsou prezentovány jako úspěšný projekt a že se tak vlastně jedná o vyhovující stav.
Nesrovnalostí je bohužel je víc a pro stručnost uvádím jenom některé (konec citace). Zřejmě takový příspěvek by neměl uniknout kontrolnímu výboru zastupitelstva, ale nevím zda tento výbor vůbec existuje jinak než na papíře.

 

Kdo nemůže přijít má šanci sledovat on line přenos na www.tv-port.cz