Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 3.5.2017

Jedná se o mimořádný termín jednání a to bude ve zdůvodnění, proč se zasedá v tak malé místnosti, kde se s velkými obtížemi vejdou zastupitelé a ti nejnutnější lidé potřební k zajištění chodu jednání (tajemník, zapisovatelka a právník městského úřadu). Kde však budou přítomní občané? V minulosti se již mimořádná jednání konala, ale vždy se řešení našlo např. výpůjčkou sálu v CMC případně má město k dispozici i výrazně větší zasedací místnost v Technických službách a je možné zasedat i ve školních jídelnách, nebo sálku muzea. Jsou i další možnosti, ale zřejmě není žádná touha občany na jednání pozvat. Bez možnosti zajistit účast veřejnosti je zastupitelstvo neplatné. Snaha omezit účast veřejnosti je trapná. Když ing.Pátek byl v opozici tak se domáhal otevřenosti a dostupnosti všech informací na diskuzním fóru tehdy napsal :

Josef Pátek » prosinec 6, 2013, 8:36 pm

Dalším důkazem o uzavírání samosprávy před občany města je zveřejněný návrh rozpočtu 2014, který je pouze v paragrafovém členění.
Paragrafové členění je výhodné pro současné vedení města, neboť paragrafová položka obsahuje celkové číslo výdaje např. 20 mil, ale nikdo z toho nevyčte, co vše za těch 20 milionů bude realizováno. Takže pro duo Tichý - Tichá velké plus, naopak pro běžného občana velké mínus, protože z jeho pohledu je rozpočet absolutně slepý a tedy nemůže naplno využít svého práva ve věci studování a navrhování změn rozpočtu. Netvrdím že současný stav je protiprávní. Není, ale rozhodně se jedná o omezení detailních informací o rozpočtu města před občany navzdory tomu, že nyní jsou v koalici lidé, kteří chtěli být nejtransparentnější ze všech. Takto ta snaha vyznívá minimálně komicky. Prostě slova plynou a činy nikde...

Rozpis rozpočtu samozřejmě existuje. Mají ho zastupitelé ve svých podkladech. Ale proč jen oni? Co brání zveřejnění rozpisu na stránkách města? Kde je křikloun a zastupitel města, který hlásá transparentnost věcí veřejných? Nyní mlčí, protože ve vedení jsou kamarádíčkové...

Občané braňte se návratu uzavřené samosprávy!

Hezký den
Josef Pátek

Pěkně se to čte, prý občané braňte se návratu uzavřené samosprávy (asi to bylo jen divadlo a podvod na voličích). Na minulém jednání zastupitelstva starosta vyhlásil tři přestávky ( celkem v délce cca 60 minut), vždy když se občané příliš vehementně dožadovali informací. Na diskuzním fóru města neodpovídá vedení města na položené otázky a ve Zpravodaji je největší cenzura, jakou jsme v novodobé historii vůbec zažili. Samozřejmě je to těžká situace, když vina je po prohraném soudu zcela zřejmá a vedení města nese odpovědnost za škodu v řádu milionů.

K samotnému programu v návaznosti na výše uvedené nesmíme přehlédnout, že není zařazena diskuze. Divné vždyť ten Pátek vyzval k boji za otevřenou samosprávu!!!

Jednotlivé body jednání nejsou příliš zajímavé jen by mne zajímalo v bodě 3.2 Úprava rozpočtu 2017 č.7 co si mám představit pod ostatními činnostmi k ochraně ovzduší – hodnota par.3719 se upravuje na 3014,744 tis.Kč – celkový odvod za porušení rozpočtové kázně z dotace Snížení prašnosti na území města Čelákovic (pořízení kropícího vozu). Zase nějaké porušení a finanční dopad na rozpočet města!!! Kolik toho ještě máme čekat?

Běžně píši : podívejte se na záznam tv port. Pochybuji, že se kamera do zasedačky vejde.

Oficilení pozvánka :

Program:

1. Schválení zápisu ze zasedání 18/2017
2. ikona souboru
Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace
3. Finanční záležitosti
3.1. Dotace Smíšená organizace zdravotně postižených
3.2. ikona souboru
Úprava rozpočtu 2017 č. 7
4. ikona souboruSmlouvy o výpůjčce – příspěvkové organizace města