Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 29.4.2015

24. 4. 2015

Program uvedený v pozvánce na jednání zastupitelstva má opět značné mezery v informování občanů o obsahu jednání. Proč nejsou zveřejněny např. podklady o dotacích v oblasti kultury a sportu, vyúčtování dotace 2013 NAŠE Čelákovice, materiál k otázkám spojeným s nepodařeným projektem Seniorský telefon a k výborům zastupitelstva? Vím od zastupitelů, že materiály mají. Jak to vlastně vedení města myslí s transparentností svého jednání ? Proč v jiných městech nic před občany netají viz Hodonín ?  Tolik úvodem.

 1. Dotace města

 2. Dotace v oblasti kultury a sportu. Rozděleno bude celkem 2 250 000, - Kč. Je již zřejmě dobrým zvykem našeho města, že kdo vládne získá i v dotacích pro sport největší podporu. Jen nechápu, že je možné dotovat sportování občanů z jiných měst. Klub ORKA florbal (celkem 426 členů z toho 214 cizí) si dal vůbec největší požadavek 850 tis.Kč a měl by obdržet dotaci ve výši 430 tis.Kč. Proč ne? SK Union má obdržet jen 310 tis.Kč , TJ Spartak 413 tis.Kč . Co je na tom divného? SK Union a TJ Spartak jsou tradičním místem sportu místních dětí a občanů vůbec (i nyní). TJ Spartak 401 místní a jen 29 cizí, UNION 237 místní a 73 cizí. Korunu všemu nasazuje FBC Čelákovice se základnou 130 členů (z toho 111 cizích) a má obdržet 100 tis.Kč tj. přibližně stejně, jako Basketbal se 100 členy (jen 16 cizích). Rádi podporujeme druhé a je radost bydlet v okolí Čelákovic. Dlouhodobě vydáváme na podporu plavání občanů z okolí každoročně kolem milionu a tak proč nepodporovat i florbal?

 3. Dotace pro činnost spolků a dalších aktivit. Má být rozděleno 1 188 000, - Kč. Kriteria jsou : kvalita projektu, důvěryhodnost žadatele, společenský přínos, práce s mládeží , spolufinancování ze strany žadatele, vztah k regionu. Zde mě zaujal mimořádně nepříznivý přístup k žádosti o dotaci spolku AKTRA majícímu celkem 62 členů z toho 58 místních a 49 dětí. V návrhu mají obdržet dotaci jen 10 tis.Kč což je ve srovnání s dotací 5 tis.Kč pro Klub železničních cestovatelů , nebo dotací 10 tis.Kč o.s. Labská stezka 10 členů (v obou případech bez jediného člena z Čelákovic ) velmi podivné. Pozoruhodný je i návrh na přidělení dotace pro ZO svazu chovatelů ve výši 35 tis.Kč (asi by navrhovatel měl vysvětlit , jaký provoz a údržba areálu má být z dotace zajištěna). Spolek AKTRA má ve své náplni mimoškolní výchovu v oblasti sportovních a estetických disciplín.

 4. Vyúčtování dotace 2013 Naše Čelákovice – na programu jednání se objevuje již po třetí. Poprvé se v rámci diskuze na jednání zastupitelů zeptal Dr.Petřík předsedy NAŠE Čelákovice, jak je možné, že stejným dokladem je kryta dotace 15 tis.Kč od města  a současně i dotace získaná od jedné banky. Pan předseda přiznal chybu a slíbil nápravu. Po druhé sdružení předložilo návrh na zaplacení cca 5 tis.Kč tj. vrácení této částky a na zbytek předložilo dodatečně krytí náhradním dokladem. Zastupitelé návrh neschválili a tak je tato lapálie na pořadu opět. Jsem zvědav, jak to dopadne. Mám tajný tip, ale nepředbíhejme.

 5. Kupní smlouva obchvat – starosta oslovil majitele pozemků na trase obchvatu s nabídkou odkupu jejich pozemků za cenu 50, - Kč/m2. Je to zajímavá cena a jsem zvědav na další úspěchy ve výkupu. Nevím, proč město nabízí tak malou cenu. Zřejmě asi nechce realizaci této stavby. Jistý úspěch však nabídka slaví a tedy počkejme si na další. Celkem je potřeba vykoupit 50 pozemků (první je tedy úspěšně připraven ke schválení koupě). V letošním roce končí platnost již prodlouženého územního rozhodnutí a úkolem pro zpracovatele územního plánu je i posouzení vhodnosti obchvatu. Možná bude posouzen, jako nevhodný.

 6. Diskuze

 7. Seniorský telefon – v podkladovém materiálu se prý objevuje rekapitulace zpracovaná na základě úkolu z minulého jednání a snad i návrh řešení. Vydalo se za nákup 80 tis.Kč a jen 3 telefony nalezly uplatnění. Je to trochu málo. Když už je nikdo nechtěl, mohly být alespoň dávány darem, aby alespoň nějaký užitek přinesly.

 8. Další náměty od občanů – možná padnou zajímavé otázky vyplývající z jednání rady např. jak je daleko exekuční řízení v pohledávce cca 400 tis.Kč za bývalým pořadatelem farmářských trhů? Jaká chyba se objevila ve výběrovém řízení na zpracovatele projektové dokumentace MŠ Sluníčko? Byly osloveny 3 firmy a nabídku podalo 15 firem. Skutečností však je, že celkem 9 firem bylo z řízení vyloučeno což je neobvyklé (opět se losovalo?). Jak dopadla kontrola ministerstva kultury provedená koncem r.2014 v městském muzeu? Není žádný závěr projednaný radou. Jak dopadla služební cesta starosty a místostarosty do Velké Británie? Jistě mají plno dojmů.

 9. Vyhlášky

 10. Vyhláška E2/2015 ( komunální a stavební odpad ). Je pozoruhodné, že vyhláška je určena též pro biologický odpad rostlinného původu pro který platí změnění podmínky v celostátně platném zákoně s účinností od 1.4.2015. Naše vyhláška sice uvádí biologicky rozložitelný odpad, ale nějak neupřesňuje, co se změnilo pro občana, který by měl mít vytvořené podmínky pro ukládání uvedeného odpadu. V jiných městech mají hnědé kontejnery a občané nemusejí dojíždět s každou slupkou od banánu do sběrného dvora. Blýská se však na časy. Rada již svým usnesením z 10.března 2015 schválila smlouvu s firmou ISES , která má administrovat podání žádosti o podporu z OPŽP a má být zakoupena multikára umožňující svoz kontejnerů s biologicky rozložitelným odpadem. Bravo, konečně. V Českém Brodě občanům uvedenou službu nabízejí již cca 5 let. Možná nám vedení města prozradí, kdy se specielní multikáry dočkáme.

 11. Výbory

  Specielně mě zajímá obsah jednání Kontrolního výboru, kde si vládnoucí koalice netradičně pojistila úspěch kontroly jmenováním předsedy ČSSD (člena koalice) předsedou Kontrolního výboru. Zatím to vypadá, že výstupem je jen spotřebovaný papír, ale výsledky zatím nebyly předloženy žádné. Kontrolní výbor v jiných městech bývá přidělen opozici, aby byl zájem na důsledném hlídání zákonnosti jednání vedení města. Zde se trochu lišíme, ale asi to nikomu nevadí.

   

  Opět připomínám možnost sledování on-line přenosu z jednání na TV Port