Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 29.3.2017

23. 3. 2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva zveřejněná na stránkách města se opět tváří, jako by se vlastně mnoho projednávat nemělo. Opak je však pravdou.

Nejprve k oficiálnímu programu :

Plán odpadového hospodářství – prý se dostaví firma ISES, spol. s.r.o. zpracovatel plánu a odpoví veřejnosti i případné dotazy. Otázka odpadů je poměrně důležitá a tak se domnívám, že s navrženým plánem by měli být občané seznámeni ještě před jednáním zastupitelstva. Na co se mají ptát, když plán není zveřejněn??! Rozhodně měl být plán odpadového hospodářství uveden v příloze pozvánky na jednání zastupitelů. Lidé sice mají možnost přijít již hodinu předem a tam se s plánem seznámit, ale to není způsob internetového věku. Plán by měl být na obrazovce počítače a každý by měl možnost o návrhu přemýšlet a případně si ověřit i v jiných městech, jak to dělají tam. Pokud získám informace několik minut před schválením, nebude možná řádná příprava.

Finanční záležitosti – bude se hlasovat o přidělení dotací spolkům i jednotlivcům.

Majetkové záležitosti – měly by být předloženy ke schválení kupní smlouvy pro výkup pozemků pro obchvat. Město přijmulo koordinátorku výkupu a dle mého osobního zjištění se k svému úkolu postavila velmi zdařile. Dohnat ve výkupu třeba Lysou nad Labem (téměř 100% vykoupeno) nebo jen Nehvizdy ( více než polovina) je nadlidský úkol. Lysá bude budovat obchvat delší než 4km a Čelákovice necelé 2km. V Lysé však dávají obchvatu zcela jinou prioritu než u nás.

Automobilová stříkačka HZS Čelákovice – bereme na vědomí, že zatím žádost o dotaci nevyšla a je možnost podání žádosti v dalším termínu

Návrh na pořízení změny územního plánu – spolek Dělnické domky již po druhé požádal o změnu územního plánu, aby byla napravena vada zaviněná nedůslednou kontrolou při převzetí od zpracovatele. Dělnické domky byly v textu změny územního plánu schváleny k bydlení , ale v grafickém vyjádření jsou stále plochou pro průmyslové využití. Kdo sleduje vývoj jednání tak i zná předcházející vyjádření starosty Pátka a místostarosty Studničky, která dávala naději na řešení. Současný návrh usnesení předkládaný zastupitelům jasně říká jednoznačné NE změně územního plánu. Prý bylo požádáno o vyjádření ministerstvo pro místní rozvoj, ale to co ministerstvo odpovědělo se lidé zřejmě nedozví. Jak snadné je přiložit vyjádření k pozvánce, ať lidé znají… Kde není vůle!!

Tím by vlastně byl vyčerpán oficiální program, neboť zpráva o jednání výborů zastupitelstva je vždy jen formalitou.

Je tu však i bod diskuze a zde čekám na další zajímavé body :

  1. Informace o prohraném soudu s TJ Spartak a související následky (kdo zaplatí vzniklou škodu městu a jak se změní možnosti TJ Spartak v užívání stadionu). Nebo se snad dočkáme i omluvy od vedení města?

  2. Jak se vyvíjí projekt na rekonstrukci čistírny odpadních vod? Co to bude stát? Kdo je odpovědný za chybně provedenou rekonstrukci v r.2011 - 2012 nákladem téměř 50 mil.Kč?

  3. Kdy bude naděje na vydání územního rozhodnutí na kanalizační přivaděč do Záluží?

  4. Jak se vyvíjí práce na novém územním plánu, který měl být dokončen již v r.2014?

  5. Co je nového ve zpracování projektu Domu seniorů? V zápise z minulého jednání je uvedeno, že na březnovém zasedání bude předložen materiál s dalšími informacemi a při jednání byl slíben i ekonomický rozbor provozních nákladů, jak správně požadovala zastupitelka ing.Fialová.

  6. Jak pokračují práce na opravě podhledu učebny gymnázia? Jaké stanovisko má zastupitelstvem ustanovená pracovní skupina? Proběhla montáž podhledů dle norem? Kdo byl placen městem za stavební dozor? Je k dispozici jeho vyjádření ke zjištěným závadám?

  7. Jaké jsou výsledky měření kvality ovzduší provedeného již v r.2016? Čekáme na další havárii a další poleptaná auta? Jaké jsou výsledky úkolů rady města uložených při první havárii v květnu 2016?

  8. Očekávám, že se přihlásí i signatáři petice požadující zachování současného dopravního režimu v lokalitě pod nádražím. Podepsalo cca 120 lidí a to je dost velké číslo pro seriozní veřejné projednání.

  9. Po Čelákovicích kolují zvěsti o pnutí v ANNO, které prý doporučilo svým zastupitelům ing.Sekyrovi a ing.Chourovi odstoupit ze svých veřejných funkcí. Možná se dozvíme i něco o důvodech. Nepředpokládám, že dotyční své funkce opustí.

 

Není toho málo a tak doporučuji sledovat minimálně na počítači www.tv-port.cz , podstatně více se dozvíte při návštěvě samotného jednání v Kulturním domě.

Oficielní program :

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení

2. ikona souboruSchválení programu odpadového hospodářství města Čelákovic na roky 2017 - 2021

3. Finanční záležitosti

4. Majetkové záležitosti

5. ikona souboruRozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu – automobilová stříkačka HZS Čelákovice

6. ikona souboruNávrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice „Dělnické domky“

7. Diskuse

8. Výbory zastupitelstva

9. Různé