Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 28.6.2017

23. 6. 2017

Zdánlivě jednoduché jednání s minimálním počtem bodů programu. Nedejme se však mýlit. Některé body mohou mít zásadní význam pro další rozvoj města :

Městský stadion : zastupitelstvo má schválit studii „Revitalizace městského stadionu“ , která však má několik vad a o nich by se mělo znovu jednat, aby před schválením studie bylo vše jasné a studie nebyla jen dobře zaplaceným papírem v koši některé z kanceláří. Především jde o tzv. pracovní skupinu pro stadion, kde podle podkladového materiálu měli účast zástupci nejvýraznějších sportovních klubů a odvětví organizovaných v Čelákovicích. Předseda TJ Spartak zpochybňuje legitimitu zástupce své organizace a tvrdí, že nikdo z TJ Spartak nebyl do této pracovní skupiny výborem TJ jmenován. Jak to tedy je? Komise rozvoje na svém jednání dne 6.3.2017 zpochybnila kvalitu studie a následně rada města vyzvala společnost ADONIS k vysvětlení některých otázek. Cituji zápis komise rozvoje : Vzhledem k nekvalitě předložených výstupů, neprofesionálnímu přístupu k řešení zadání (formální chyby, plagiátorství) Komise rozvoje města doporučuje Radě města ukončit spolupráci se zpracovatelem -společností ADONIS PROJEKT spol. s r.o.  Jak to dopadlo?  Rada doporučení komise ignorovala !!! Je v dobré paměti, že za statisíce byla pořízena studie využitelnosti městského stadionu a ačkoliv by její zpracovatel měl odpovídat za výsledek své práce, jen několik měsíců po zaplacení studie muselo město vrátit dotaci na skatepark ve výši 2,5 mil.Kč. Skončila pohádka o pořádání mezinárodních závodů a snad mistrovství republiky ve skateparku. Škoda. Při kvalitní studii by se zjistilo, že skatepark zde být nemůže a dotace mohla být využita na jiném místě v Čelákovicích. Byla kvalita studie reklamována a s jakým výsledkem?  

Finanční záležitosti – závěrečný účet města za r.2016

Hospodaření skončilo s přebytkem 34 727 tis.Kč. Zdánlivě dobrá známka pro šetrné vedení města. Jinak to však vypadá, pokud se podíváme na plnění schváleného plánu pro rok 2016. Plánované výdaje byly splněny na 61% zjednodušeně řečeno „velké plány a skutek utek“ ( v roce 2007 88%, 2008 87%, 2009 86%, 2010 87%, 2011 85%, 2012 87%, 2013 80%, 2014 – 77%, 2015 67%, 2016 61%). Zdá se, že čísla ukazují na pozvolný úpadek schopností řídit toto město. Peníze v bance je pěkná věc, ale více by znamenalo, pokud by již konečně byla dokončena kanalizace v Záluží, dlouho slibované opravy komunikací ve staré Jiřině, nebo oprava a smysluplné využití školy v Sedlčánkách. Jen se mluví a slibuje. Je již vydané stavební povolení na dostavbu ZŠ Kostelní? Byla zřízena příspěvková organizace Čelákovická sportovní a jaký je její přínos? Jsou již vybudovány záchody pro veřejnost na městském stadionu? Proč opravy bazénu dosáhly jen 64% plánu? Kdy konečně bude opravena zeď muzea čekající na nový nátěr již řadu let. V rozpočtu byly plánované výdaje na opravu zdi  300 tis.Kč a zeď opravena není!!!  Je to dobrá vizitka pro vedení města?

 

Majetkoprávní záležitosti – jsou předloženy smlouvy, které město potřebuje k opravě mostu u chaty Huť , převodu pozemku od SŽDC a také smlouva s družstvem vlastníků garáží. Předpokládal bych schvalování dalších smluv o koupi pozemků pro výstavbu obchvatu. V podkladech uvedených v oficiální pozvánce není ani jediná a to je alarmující. Zřejmě bude vhodné vysvětlení, jak město došlo k ceně 240, - Kč/m2 za kterou vykupuje. Ještě před rokem vlastníci pozemků obdrželi výzvu k prodeji za 50, - Kč/m2 včetně vysvětlení o správnosti nabízené ceny. Existuje odhad soudního znalce a nebo jde jen o kopírování ceny z Lysé nad Labem bez řádného zdůvodnění. Ceny pozemků jsou v Lysé nižší a tedy není důvod kopírovat. Město v jiných případech nabízí větší ceny výkupu a tak se nabízí otázka kde je důvod pro tu cenu a kde zase pro jinou?

Výroční cena města 2017 – radou je nominována paní Věra Šumanová bývalá ředitelka gymnázia jejíž zásluhy jsou nezpochybnitelné. Jsou však i další nominace PhDr.Klingora, pí.Uhrová, Ing.Červinka a p.Špaček Je možné, že příští rok bude navržen ředitel Technických služeb a třeba i ekonom městského úřadu. Oba tito pánové jsou zasloužilými pracovníky a vykonali v rámci své funkce mnoho užitečného. Může to být i první předseda osadního výboru v Sedlčánkách a významný pracovník v kolektivním zemědělství. Je z čeho vybírat.  Již několik let je však přehlížena nominace pana Jaroslava Špačka bývalého ředitele našeho muzea. Historie Čelákovic i okolních obcí byla díky jeho celoživotní práci nesmírně obohacena a to by nemělo být zapomenuto ani při rozdílných komunálně politických názorech. Navíc byl to právě Jaroslav Špaček, který v r.2010 na kandidátce ODS získal nejvíc preferenčních hlasů a pomohl tak současnému starostovi k vítězství. Před volbami Josef Pátek napsal i pár pochvalných vět o práci p.Špačka do Zpravodaje města Čelákovice. Dnes již na význam svých slov zapomenul? Ryzí charakter má ten náš starosta Pátek.   

 

Zajímavá bude opět diskuze, kde lze očekávat mnoho zajímavých otázek např. :

  1. Zda již zasedala škodní komise a zda byl zjištěna odpovědná osoba za vznik škody při soudním sporu s TJ Spartak Čelákovice, který město prohrálo? Místo odpovědných zaplatí svým dílem každý z občanů Čelákovic?

  2. Jaký je vývin v přípravě rekonstrukce čističky odpadních vod, která již pár let po rekonstrukci za cca 50 mil.Kč není schopna vyhovět požadavkům na připojení dalších objektů? Kdo je odpovědný za chybně provedenou rekonstrukci čističky?

  3. Jak dopadlo šetření odpovědnosti za havárii podhledů v učebnách gymnázia? Byly podhledy provedeny dle projektu? Která firma stavbu prováděla a kdo byl stavební dozor? Stačilo jen pár hodin a podhledy mohly spadnout na studenty a jejich učitele!!! Odpovědnost je nutné znát.

  4. Jaké je vyjádření krajského úřadu k řešení kanalizace pro dělnické domky?

  5. Jak pokračuje výkup pozemků pro obchvat? Kolik pozemků ještě zbývá vykoupit? Uvědomují si odpovědní, že dotace z EU jsou jedinou možností, jak obchvat vybudovat? Potřebných cca 190 mil.Kč městský rozpočet těžko může pro obchvat vydat. Dotace budou zřejmě končit v r.2020 a současné snažení vedení města vůbec neodpovídá tomu, že by byla snaha o urychlení výkupu. 

  6. Jak dopadlo hodnocení provedeného měření kvality ovzduší? Máme vůbec představu o vyjádření kvality ovzduší ve srovnání s jinými městy? Jak je plněna norma daná zákonem pro PM10?

Informace o stavu projednání nového územního plánu. Je to nesmírně zajímavý bod, kde jistě odpovědný místostarosta ing.Studnička vysvětlí důvody absolutní již rok trvající neinformovanosti. Podle již předložených informací má být dojít k veřejnému projednání  v 03/2018 a teprve pak se uvidí jak se občané postaví k návrhům na změny. Může dojít i k soudnímu řízení a vůbec bych se nedivil.

Přijďte na jednání zastupitelů a přidejte i Vy svůj námět ke zlepšení životních podmínek v Čelákovicích.

Oficielní program:

 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení

2. ikona souboruMěstský stadion 

3. ikona souboruFinanční záležitosti 

4. ikona souboruMajetkoprávní záležitosti

5. Výroční cena města 2017 

6. ikona souboruPečovatelská služba Čelákovice, p. o.

7. Diskuse

8. Výbory zastupitelstva

9. ikona souboruDarovací smlouva - přeplatek OAD Kolín 

10. Informace o stavu projednání ÚP Čelákovic 

11. Různé

Online přenos zasedání na www.tv-port.cz