Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání Zastupitelstva dne 27.2.2014

22. 2. 2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 27.2.2014

Program jednání je zveřejněn včetně podkladů k jednotlivým bodům. Jednat se bude asi dlouho do noci, kdo má něco na srdci měl by přijít minimálně na bod č.7 diskuze. Ostatní mohou opět sledovat dění z obrazovky počítače na www.tv-port.cz . Náměty přinesené z řad občanů jsou velmi důležité, neboť zastupitelé žijí tím co je momentálně v jejich hledáčku a mnoho věcí přehlédnou. Mne v pozvánce zaujaly dvě petice, které ve svém základu jsou velmi podobné. Petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ byla podepsána především občany ze západní části města dlouhodobě nespokojenými s ovzduším naplněným prachem. Podkladový materiál uvádí v závěru  kouzelnou větu „Požadavkům petice bylo vyhověno“. Bude i to kvalitní ovzduší? Jedním z požadavků petice je beseda o kvalitě ovzduší v Čelákovicích, která se má konat díky kladnému usnesení RM dne 31.3.2014 v sálku muzea. Předběžně již přislíbilo účast několik odborníků a komise pro životní prostředí zajišťuje potřebné podklady pro informovanost občanů. Rada též pověřila starostku k napsání výzvy k upřesnění vykazovaných údajů na portálu Českého hydrometeorologického ústavu. Je dobré se na portál podívat a udělat si srovnání s okolními městy . Současně je dobré vědět, že při součtu všech faktorů působících na ovzduší je Středočeský kraj na tom hůře než Ostravsko. Jedním z úspěchů petice je již probíhající měření prachových částic PM2.5, které by mělo probíhat ve dvou fázích ( zimní a letní ). Nevím, co se zjistí a tak je těžké rozvíjet další teorie. V říjnu 2013 byla světovou zdravotnickou organizací zveřejněna tisková zpráva o tom, že znečištění ovzduší má vliv na vznik rakoviny. Kdo by se chtěl blíže se zprávou seznámit, pak ať se podívá na stránky ČHMÚ kde je krátký referát z 27.1.2014 a originál tiskové zprávy v angličtině. Dobré je též navštívit Zdravotní ročenku, kde okres Praha východ právě nevyniká. Souhrn všech těchto informací nás nabádá k mimořádným krokům v ochraně ovzduší a vůbec se nedivím těm co podpořili petici. Ptejme se také zda povolené technologie jsou opravdu ty nejvyspělejší, které mohly být instalovány. Lídí bude ve Středočeském kraji stále přibývat a pokud se nic neudělá pak budou velké následky. Na mnoha místech se již o ovzduší občané zajímají a měření již proběhlo např. v Mladé Boleslavi, Krnově, Hranicích, Ostravě a.j.

Druhá petice je od občanů ze staré Jiřiny, kteří namítají potřebu úpravy projektu Optimalizace železniční trati. Byl jsem přítomen na schůzce s občany svolané v době zjišťovacího řízení asi před třemi roky. Již tehdy bylo jasné, že nás v Jiřině nečeká nic dobrého. Počátek všeho začal již v r.2002 kdy přišli projektanti z firmy Vodní cesty a nechali si schválit přístaviště v místě současných zahrádek zabírající cca 50 m současného břehu včetně naší pěkné cyklostezky.Tehdy mě jímal vztek a ten jsem dosti hlasitě na zastupitelstvu dával znát neboť většina zastupitelů měla „zatemněno“ a usnesení bez velkého odporu odsouhlasila.Tehdy se ještě něco dalo udělat a ušetřili by jsme mnoho milionů jen na stavbě lávky, která jak je vidět na čelákovické straně, začíná daleko za současným břehem. Tehdy se ještě dalo zamezit nesmyslnému vyhazování peněz za zvýšenou plavební výšku počítající s proplutím výrazně vyšších lodí a dnes vlastně ovlivňující i signatáře zmíněné petice. V Kolíně vystavěli zvedací most za jedna a půl miliardy a při kontrole se zjistilo, že stavba byla šitá na míru jedné firmě a EU se na nás čechy velmi zlobila. Budu se snažit pomoci co bude v mých silách. Na příkladu optimalizace trati je jednoznačně vidět, jak je důležité zajímat se o věci veřejné. Zdánlivá maličkost má pak velké následky. V současné době je zadáno zpracování územního plánu a tam doporučuji každému majiteli nemovitosti hlídat si každý krok schvalování. Můžete po čase zjistit, že někdo bez Vašeho vědomí udělal změnu na Vašem pozemku a až třeba budete chtít na něm stavět, zjistíte, že v územním plánu bez Vašeho vědomí „pouze zaměnili barvy“. Návrat k původnímu stavu,  je pak časově i finančně obtížný. Není to žádná teorie, ale praktická zkušenost jednoho občana Čelákovic ze současnosti. Úředníci klidně zastupitelům při jednání podstrčí chybný stav územního plánu a zastupitelé ani nehlesnou. Nikdy se o územní plán nezajímali a to, že se stali zastupiteli má mnoho jiných důvodů. Především jsou oblíbeni u určité části občanů a svou oblibu si udrží byť se velká část cyklostezky a zahrádek octne pod vodou právě díky jejich nezájmu. Kdo to vlastně v roce 2002 rozhodl? Na stránkách města možná najdete mapy z roku 1780, ale jména zastupitelů z období 1998 až 2002 tam nejsou.

Bude se schvalovat zařazení správního území Čelákovic do územní působnosti MAS Střední Polabí. V této věci by mělo být jasno byť vím, že ne vždy je jasno všem. MAS úspěšně prochází počátečním stádiem kdy plní úkoly vyplývající z požadavků na certifikaci potřebnou pro rozjezd činnosti. V současné době můžete číst na stránkách MAS o vypsání první výzvy na příjem projektů. V rámci této tréninkové výzvy bude rozděleno 80 tis.Kč, ale již od příštího roku by mělo být každoročně pro úspěšné projekty cca 20 milionů Kč ročně až do r.2020. MAS obdržela v těchto dnech potvrzení o přijetí za člena Národní sítě Místních akčních skupin což je výhodou při vyjednávání o různých záležitostech a především pro získávání příkladů dobré praxe.

Již jsem zmínil bod diskuze a zde asi opět padne otázka na bývalého starostu Ing.Pátka kdy zaplatí náklady za své telefonování z dovolené v září 2013. Je to již několik měsíců a stále je zde pohledávka tuším ve výši asi 100 000, - Kč. Možná se někdo bude ptát na plnění usnesení rady z června 2012, která uložila řediteli muzea vypořádat se s  zjištěnými závadami při návštěvě metodika z ministerstva kultury. Již několikrát jsem veřejně žádal o předložení splněného úkolu, ale nedostal jsem jej já ani rada. Rada v novém složení se s tím vypořádala po svém a uložila úkol znovu v trochu pozměněném znění, ale je to přesně to co metodik navrhl a rada v r.2012 akceptovala. Trvá to již asi 21 měsíců a řediteli muzea byla dokonce vypsána mimořádná odměna. Neuvěřitelné. Za co byla odměna udělena a v jaké výši jsem se již písemně dotázal a budu zde po obdržení odpovědi informovat.Možná by bylo na místě ptát se ředitele muzea z jakých peněz platí za právní služby, neboť v rozpočtu muzea jsem nikde nenašel ty desítky tisíc korun co již musel právník stát a stejně jsem tam nenašel úhrady za prohrané soudní řízení. Opět zřejmě půjde o další desítky tisíc. 

Chcete změnit veřejné dění a chystáte se do voleb? Účast na jednání zastupitelstva by měla být pro Vás povinností. Bez poznání jednání všech aktérů nelze o změně mluvit. Možná budete úspěšnější než já a moc Vám to přeji.