Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 25.9.2013

22. 9. 2013

Minulé zasedání bylo zajímavé a díky benevolenci starosty řídícího jednání nabralo místy až „pavlačový“ průběh. Ozývaly se různé bojovné výkřiky a starosta si nedal práci, aby někoho okřikl ačkoliv k zákroku byl vyzýván. Něco podobného v historii novodobého jednání zastupitelů nepamatuji a věřím, že se to již nebude opakovat. Je připraveno hodně zajímavých bodů k jednání, ale jednoznačně nejdůležitějším bude bod č.5. Zpráva komise korekce dotace Revitalizace náměstí.Jde o maličkost - škodu za 1,5 mil.Kč způsobenou městu.  K uvedenému bodu obdrželi zastupitelé výzvu, aby si na radnici proti podpisu vyzvedli tzv. Memorandum Advokátní kanceláře Kubík obsahující právní posouzení otázky, vznik odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace náměstí 5.května v Čelákovicích“. Opět je to velmi netradiční způsob vedení města, slibující voličům transparentnímu jednání a nyní  konspirativním způsobem předkládající podklad k hospodaření s veřejnými prostředky. Ještě dobře, že zápisy z jednání RM již nejsou tajné a každý si může přečíst zápis z jednání dne 16.9.2013 kde RM zpracované právní posouzení škody odmítla, neboť Memorandum obsahuje řadu neobjektivních údajů  m.j.:

-  prý není k dispozici seznam členů RM přítomných na schůzi 14. 6. 2011 kdy se schválil výsledek výběrového řízení a vybrána firma Metrostav.

Dodatečně zastupitelé obdrželi podklad zpracovaný předsedou komise korekce dotace Revitalizace náměstí, který máte možnost shlédnout v mé fotogalerii. Jsem zvědavý zda se potvrdí předběžné informace o ceně Memoranda, které prý Advokátní kancelář vypracovala za pouhých 107 tis.Kč. Za ty peníze se nedivím, že je výsledek vstřícný ke starostovi. Divím se však , že zpracování Memoranda zadal starosta aniž k tomu měl od RM pověření a může být tvrzeno cokoliv neboť je k dispozici starostův dopis objednávající zpracování Memoranda.Je to způsob, který až dosud starosta praktikoval běžně a o zadání některých objednávek a jejich provedení se příliš s nikým nemínil bavit. Pokud se neprokáže oprávněnost objednávky bude muset ing.Pátek tyto peníze městu zaplatit. Zřejmě se brzy začne opět mluvit i o logu a jiných zajímavostech. 

Jsem přesvědčený, že bude obyvatele Čelákovic zajímat i návrh na odejmutí čestného občanství / zvětšené foto viz EXPO /.

dobova-fotografie.jpg

Byla ustanovena komise, která jednomyslně doporučila ZM aby bylo odejmuto čestné občanství J.V.Stalinovi a aby se ZM distancovalo od uvádění K.Gotwalda čestným občanem Čelákovic. V souvislosti s doporučením na odejmutí čestného občanství předložila komise návrh na udělení čestného občanství sestrám Diamantovým. Paní Evě Diamantové ( 85 let ) má být též udělena výroční cena.  Podle navrhovatelů s ní telefonicky mluvili a ona si prý cenu osobně vyzvedne. ( v záznamu TV Port ze ZM dne 26.6.2013 druhá část v rozmezí 24:00 až 25:12 ). Je s podivem když na jednání RM je předložen návrh starosty, že by bylo vhodné s ohledem na zdraví paní Diamantové vytvořit delegaci, která jí Výroční cenu osobně předá ( náklady na cestu 3 členů delegace v řádu několika desítek tisíc – jen letenka cca 9 tis.Kč ). Zřejmě starosta má zájem cestovat - tento měsíc jsme se dozvěděli zajímavé info o jeho návštěvě v Německu, kde slavnostně předával prapor Čelákovic aniž by o cestě předem někomu řekl. 

ZM má odsouhlasit změnu názvu pečovatelské služby do kterého bude zařazeno slovo MAJÁK. Je to pro mne velmi úsměvný návrh, neboť nejsou řešeny důležité provozní záležitosti, jako jsou nutné opravy v Domech s pečovatelskou službou ( oprava střechy, výtahu, instalace bezbariérového vstupu ). Co takhle změna nájemného v DPS z dosavadních 16,40 Kč/m2 na cenu obvyklou? Finanční výbor navrhnul navýšit nájemné již před několika měsíci, ale asi to není důležité.Někdo si dělá srandu..? Ne, je to myšleno zcela vážně. Budeme mít MAJÁK.

V programu je i hospodaření města a zřejmě bude přítomné zajímat, jak je možné, že nájemní smlouva s provozovatelem trhů na náměstí byla zrušena teprve poté co dluží statisíce a zřejmě vůbec žádný nájem nezaplatil. Věřím, že to nebude odepsáno stejně jako se nedávno odepsala řada položek za zveřejněnou inzerci.

Bude se mluvit o znaku města, který za uplýnulý čas prošel svým vývojem a hlavně byl ovlivněn snahou různých "odborníků", kteří by jej nejraději modernizovali podle momentálního vkusu. Zastupitelé obdrželi k projednání "Rešerši o historickém znaku města Čelákovic" zpracovanou Heraldickou kanceláří DAUPHIN. Věřím, že tento mimořádně zajímavý materiál bude po projednání v ZM zveřejněný i na internetových stránkách města k přečtení pro každého zájemce.

Samozřejmostí je i bod Diskuze, kde máte možnost přispět svými náměty k veřejnému dění Čelákovic. Je to velmi potřebné neboť členové zastupitelstva nemohou sami zaregistrovat všechny události ve městě a to nejen ty negativní k nápravě, ale i pozitivní. To co se povedlo se někdy přechází se samozřejmostí a to je podle mého názoru škoda. Práce učitelů, trenérů ve sportovních oddílech, činnost církví a další nejsou dost oceňovány a to by nemělo být. 

 

Doporučuji přijďte a vyslechněte si co vše se ve městě děje. Pokud nemáte právě čas a nebo musíte zůstat doma je možno vše sledovat on-line a následně i ze záznamu na www.tv-port.cz