Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 25.1.2017

21. 1. 2017

Oficielní pozvánka na jednání zastupitelstva (dále ZM) je velmi strohá a mnoho informací o projednávaných bodech zde nenajdete. Díky vstřícnému přístupu některých zastupitelů jsem do podkladových materiálů nahlédl a tak komentuji :

V bodě č.3 majetkové záležitosti jsou předkládány 2 smlouvy na výkup pozemků pod budoucím obchvatem. Sláva. Konečně další drobný krůček, ale nevím, zda mohu souhlasit s postupem města uplatňujícího rozdílný přístup při koupi pozemků. Před rokem byl všem dotčeným majitelům rozeslán dopis s nabídkou odkupu za 50, - Kč/m2. Nevím, co bylo od tak nízké ceny očekáváno, snad se někdo pochlubí - to jsem vymyslel já. Přirozeně mnoho úspěchu nebylo a tak se dnes již jedná o 250, - Kč/m2, ale oficiálně nikdo nezrušil původní nabídku. Vyšší cenu dostanou jen vstřícní lidé, a nebo podle známosti s někým z vedení města? Vývoj přípravy obchvatu je netransparentní a jen tiše můžeme závidět sousedům v Lysé nad Labem, kde dokonce mají výbor zastupitelstva pro dostavbu obchvatu. Výbor se již sešel 18x a z každého jednání je zápis na stránkách města. Můžete zde číst třeba toto : výbor souhlasí s výkupem pozemku ….výkup je dle standardních podmínek.  Co jsou u nás standardní podmínky platné pro všechny?  Možná si majitelé říkají : to je dobře, že jsem rok počkal dnes je 5x víc. Co když si ještě trochu počkám, až budou dávat 400, - Kč/m2 stejně, jako ve Staré Boleslavi! Podobné uvažování město jen podporuje svým netransparentním jednáním. Nebo není zájem obchvat vybudovat?

Jedině v případě bodu č.4 „Schválení podání žádosti o dotaci na dostavbu ZŠ Čelákovice“ je v pozvánce přiložen podkladový materiál. Dostavba Kamenky je nejdůležitější stavbou současného vedení města a tak by i veřejnost měla být dokonale informována a jednání zastupitelstva je jedinečnou možností k prověření reálného stavu. Ve Zpravodaji  6/2016 článek  „Možnosti financování dostavby ZŠ Kostelní“ jsem  našel i plánovaný harmonogram výstavby :

Vydání stavebního povolení                                               červenec  2016

Zadávací řízení – výběr projektanta                                                     zpracování projektu pro provád. stavby                          srpen        2016

Zpracování dokumentace pro provádění stavby            leden        2017

Zadávací řízení – výběr zhotovitele stavby                      únor – duben 2017

Zahájení realizace                                                                červen 2017

Dokončení realizace stavby                                                říjen 2018

Je harmonogram ještě v současné době reálný? Nebo je to jen snaživé přání? Kdo se zeptá?

Je velmi zajímavé sledovat slova starosty Pátka, který něco řekne a již za chvíli neví, co jeho slova znamenala.

Názorným příkladem je projednávaný bod č.5 „Záměr stavby Domov seniorů“. Podkladový materiál zpracovali arch.Zumr (člen komise rozvoje) a starosta ing.Pátek. Ještě v prosinci na jednání zastupitelstva jsme byli starostou informováni o tom, že zastupitelům bude předložen návrh vybrat ze dvou lokalit pro umístění stavby. Tato drobnost v podkladu naprosto chybí a je jen jedna varianta. Bude se stavět na pozemku za manažerským centrem (dnes parkoviště). Kdo za zastupitele rozhodl? Prý lokalita má své výhody, ale já znám i nevýhody a o těch by se mělo mluvit. Nechme to však až na jednání ZM. Pátek zásadně nechce, aby jeho rozhodování někdo ovlivňoval a tak nás může čekat překvapení podobně, jako u skateparku. V rok starém zápise z jednání ZM čteme  „o pořádání šampionátů ve skateboardingu s celorepublikovou , případně zahraniční účastí“. Byl to mizerně projednaný záměr a tak se musela vracet  již získaná dotace. Hlavně, že město zaplatilo statisíce za studii využití stadionu připouštějící umístění skateparku na stadioně. Krátce po zaplacení studie se zjistilo, že skatepark v plánovaném umístění být nemůže. Studie měla vadu a vada asi měla být reklamována.  Stalo se?

Nejzajímavější bude zřejmě bod Diskuze, kde lze očekávat žhavá témata :

parkování. Jak dokazuje aktuální foto náhradního parkoviště u Kovohutí řidiči toto místo nepřijali a parkují, kde se jen dá. Jak to bude s parkovacími automaty uváděnými v rozpočtu města na r.2017? Je pravda, že je ohrožen záměr města vybudovat velkokapacitní parkoviště u nádraží dostupné podchodem? Prý nebude ani parkovací dům? Pokud jsou informace správné, jistě vedení města má nějakou náhradní variantu a vytvoří velkokapacitní parkoviště na jiném místě. Nebo není zájem parkování řešit. Prostě se oznámí náš plán nevyšel a tak parkujte kde chcete?

img_20170120_083956_1.jpg

obdobný počet aut zde parkoval i dříve, není divu vždyť některé odpolední vlaky v Jiřině nestaví

Smogová situace v minulých dnech na mapách ČHMÚ lze vidět alarmující stav snad nejhorší za posledních 5 let. Jak je daleko radní Choura v jednání o průběžném sledování na výstupu filtračních zařízení slévárny? Za smogové situace je velmi nepříjemné mít ve svém okolí zdroj emisí v řádu tun. Třeba se dozvíme něco potěšujícího. Možná se dozvíme, že slévárna vědomá si své společenské odpovědnosti omezila v době smogové regulace výrobu.

20.1.2017.jpg

Dělnické domky před rokem přijela ČT a v reportáži starosta uvedl, nemáme šanci vybudovat kanalizaci pro rozpor v územním plánu. Za dva dny na jednání ZM již oznámil zásadní objev a zjištění, že by to snad šlo. Dnes již mluví jinak viz záznam ze ZM 14.12.2016 čas 2:30:41, prý díky pomoci tajemníka ing.Přenosila radnici navštívil expert na územní plánování a dle jeho slov při vydání územního rozhodnutí by však nebylo možné vydat vodoprávní povolení odborem životního prostředí v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Vše jen informace v ústním podání což je ve vztahu ke strašným životním podmínkám neodpovědný přístup a navíc starosta slíbil poskytnutí písemných informací pí.Pencové již na jednání ZM dne 13.1.2016. Podle jednání starosty a několika dalších zastupitelů se však domnívám, že jediné co chybí je ochota pomoci lidem žijícím v zoufalých podmínkách (prý v Záluží také kanalizace není a Záluží zde bylo již dávno před výstavbou dělnických domků).  Konečně co lze jiného vyčíst např. z příspěvku radního ing.Opy a pí.Pencové z Dělnických domků na FB :

Opa : Pořidi-li si někdo nemovitost, jako paní Pencová, bez vody a částečně postavenou na černo, jedna se o člověka v nouzi a má mu být zajištěna dodávka vody? A ještě to dosti nekompromisně, nátlakove a schvalováním udáváni vyžádat. Nemyslím si to,..  teď do mne.

Pencová :Podobně bych mohla reagovat i já: Úředníci města udělají chybu v územním plánu, jedenáct let se lidem lže, že není možné kolonii zasíťovat, protože se nachází v průmyslové zóně atd. atd. Kdo způsobil stávající nezákonný stav týkající se rozporu grafické a textové části územního plánu? Lidé v kolonce snad? Kdyby k tomuhle nedošlo, v kolonii by dávno lidé měli vodovod a kanalizaci! (konec citace z FB)

Dodávám : Všechny sítě jsou na hranici kolonky a tak jde jen o rozhodnutí, zda pomoci. Věřím, že lidé ze spolku Dělnické domky svůj boj nevzdají, a pokud bude způsob dosavadního jednání radnice pokračovat, požádají o pomoc ombudsmana. Bude to další ostuda vedení města. Srovnání se Zálužím je naprosto nesmyslné neboť i Záluží potřebuje kanalizaci jen se zatím nepodařilo vyřešit stavební povolení a o řešení se mluví minimálně 20 let. V Záluží se musí vybudovat kanalizační přivaděč a to byl dosud zásadní problém. Pro Dělnické domky byl zadán projekt již v r.2010 starostou ing.Klicperou. Na základě podkladu předloženého starostou Pátkem rada v r.2011 rozhodla o pozastavení projektu z důvodu rozporu v územním plánu, který však měl být vyřešen v r.2014 kdy se počítalo s novým územním plánem. Dle současných zjištění však chyba v územním plánu není důvodem proč by neměla být kanalizace vybudována. Současné vedení města odsouvá řešení až na r.2021 tj. pro další zastupitele.

Škola Sedlčánky – usnesením  ZM 4.11.2015 bylo uloženo vedoucí odboru správy majetku zahájit projektovou přípravu. Očekával bych, že již bude projektová příprava hotová. Nebo snad ještě není? Někdo přípravu zastavil?

Muzeum v zápise z jednání ZM 13.1.2016 se p.Janák  ptal jak je možné, že v muzeu chybí některé evidované sbírkové předměty? Je možné to prověřit? Starosta – zatím informace nemám, ale zjistím (konec citace zápisu). Co zjistil nikdo neví a p.Janák po roce opět zaslal starostovi urgenci. Věřím, že starosta mile překvapí a odpoví jako vždy dříve : odpověď obdržíte v zákonné lhůtě 30ti dnů. Jen nevím zda v tomto případě není nějaký den navíc.

Územní plán jeho příprava začala již v r.2011 vytvořením Strategického plánu rozvoje a ZM schválením plánu rozvoje stanovilo cíl dokončit Územní plán v 06/2014. Na jednání ZM v prosinci 2016 sdělil odpovědný místostarosta ing.Studnička bez dalšího vysvětlení, že územní plán nebude dokončený v tomto volebním období. Jde tedy minimálně o 5 let zpoždění a nikdo neřekne proč? Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů města a ještě před necelým rokem tvrdil ing.Studnička, že lze očekávat dokončení v červnu 2017. Prý existuje harmonogram a tedy by mělo být jasné, kde to vázne!! Čelákovice se díky obdobným kroků dostaly do hluboké stagnace rozvoje, která v okolních městech nemá srovnání.

Bude to zřejmě zajímavé jednání a tak doporučuji přijďte a uplatněte své náměty k veřejné správě města. Kdo nemá možnost přijít může opět sledovat na www.tv-port.cz