Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 20.9.2017

13. 9. 2017

Při pohledu na pozvánku na jednání zastupitelstva se mě nechce věřit vlastním očím. Veřejnost poprvé po několika letech neobdrží žádný podklad pro jednání? Neuvěřitelné. Proč do pozvánky nenapsat, že před jednáním zastupitelstva bude možnost jednat s autory návrhů domova seniorů? Bojí se nepříjemných otázek? Proč nepřidat text petice vyzývající vedení města k odpovědnosti za škody způsobené městu? Otázek není málo, ale pojďme se věnovat tomu, co je v pozvánce naznačeno.

 1. Domov pro seniory – zatím toho mnoho nevíme, vyjma podkladů zpracovaných arch.Zumrem. Na jednání rady byly sice informace o vývoji příprav projednány, ale v zápise nic blíže uvedeno není. Není nikde uvedeno, kdo zpracoval odborné zadání specifikující potřeby seniorů Čelákovic a také chybí podklady o nákladech provozu požadované zastupitelkou Fijalovou.  Zdá se, že nejde vůbec o realizaci zařízení pro seniory. Podle mého názoru se jedná jen o předvolební barevný materiál zpracovaný za peníze nás všech, který využije současná vládnoucí garnitura k svým volebním přeludům. Konečně víme, jak to s jejich sliby pro toto volební období dopadá! Obdobně je to se studiemi městského stadionu za téměř milion korun, kde byl např. slibován skate park a nakonec je „ticho po pěšině“. Jen pro volby a pak půjde studie do archivu z důvodu neprojednání studie s TJ Spartak (vlastníkem části plochy stadionu).

   

 2. Finanční záležitosti – rozbor hospodaření za I.pololetí. Není to slavné a je možné říci, že snad nejhorší plnění rozpočtu co jsem za posledních 20 let zažil. Je smutné konstatování stálého posouvání termínů ať to je třeba rekonstrukce Kamenky, nebo kanalizace v Jiřině. V soukromém sektoru by již dávno byli odejiti odpovědní. Veřejný sektor ještě přidá navýšení platu starostům bez odpovídajících výsledků.

   

 3. Majetkoprávní záležitosti – opět budou předkládány ke schválení smlouvy pro výkup pozemků pro obchvat. Kolik smluv bude předloženo, to se teprve uvidí. Jisté je, že k 3.7.2017 bylo předáno katastrálnímu úřadu jen 12 smluv a to je skutečně málo s ohledem na celkový počet potřebných 55 pozemků. Na dotace od EU budeme muset zapomenout a s touto rychlostí asi nelze vůbec čekat na realizaci. Jen se divím, že je ignorován zákon o urychlení dopravní infrastruktury č.416/2009 Sb. Asi není zájem na urychlení!!!

   

 4. Diskuze – nelze předjímat s čím občané přijdou. Samozřejmě nějaké náměty mám, ale zatím si je nechám pro sebe. Každý by si měl uvědomit, že jedině veřejným projednáním může změnit životní podmínky svého okolí, se kterými není spokojený. Žádné telefonáty, nebo ani dopisy starostovi nepomohou. Stačí se podívat na diskuzní fórum města, jaká je snaha věci řešit. Otázky jsou položeny a starosta buď vůbec neodpovídá, nebo jen vyhýbavě.

   

 5. Výbory zastupitelstva – zprávy z jednání výborů jsou z větší míry jen povinným dokladováním zákonem stanovených orgánů, které ve skutečnosti jen papírují bez skutečné náplně. Již se nedivím mým bývalým kolegům schopným ekonomům, že odešli z finančního výboru. Mluvit o výsledcích kontrolního výboru je úplně zbytečné a mohu říci, že jsem za leta svého působení v zastupitelstvu nic tak hrozného nezažil.  Kontrolní výbor by měl seznámit zastupitele s konkrétními výsledky své práce včetně návrhů na opatření ke zlepšení zjištěného stavu, ale to se za 3 roky nestalo ani jednou. Vždy je předloženo jen slohové cvičení. Hlavně ať se jde brzo domů.

   

 6. Návrhy na pořízení změny ÚP – jde o nápravu chyby v oblasti dělnických domků u Kovohutí. Zastupitelé by měli změnu schválit, protože již i rada města pochopila, že by bylo vhodné zadat projekt tlakové kanalizace a vodovodu. Změna ÚP umožní realizaci kanalizace, nebude  obava, že někdo zpochybní  její vybudování pro rozpor textové a grafické části ÚP. Jak se vlastně vyvíjí termín dokončení nového územního plánu? Ticho, ticho, ticho – nerušit vždyť termín je plně v rukách odpovědného místostarosty ing.Studničky, který je též zodpovědným za Zpravodaj. Územní plán měl být dokončen v roce 2014 a tak se asi čeká, že všichni zapomenou.  

   

 7. Různé- občané jsou nespokojeni se způsobem likvidace škody vzniklé z nákladů spojených s prohraným soudem s TJ Spartak. Starosta na otázku položenou při jednání zastupitelstva odpověděl cca toto: bude řešeno k tíži rozpočtu města (konec citace). Já tvrdím, že je nutné najít odpovědnou osobu a zde vymáhat úhradu. Když se něco povede tak s velkou slávou píší ve Zpravodaji o cestě starosty do USA na slavnostní ocenění lávky. To jsou ty světlé stránky. Přijdou-li neúspěchy ve Zpravodaji ani slovo o prohraném soudu a způsobené škodě za cca 2 miliony. Je zde však uvedeno, že je trestně stíhán ing.Ryneš a zhotovitel atletické dráhy. Poté není uvedeno, jak město u policie neuspělo!!!. Trochu se plivne na nepohodlné osoby a proč to také nevyužít. Vyhráli jsme volby, můžeme všechno a Zpravodaj ovládá kdo?. Vedení města využívá radniční periodikum k manipulacím a to by nemělo. Manipulace je tak okatá, že by se měli stydět. Málem se jim podařilo zlikvidovat TJ Spartak neplacením dohodnuté dotace. Již jsme v době demokracie měli různé starosty, ale ten současný je špička (když zamlčíme vše o jeho nedostatcích, o kterých však ví již celé Čelákovice). Pěkně umí telefonovat a vypadá dobře na fotografiích.

Doporučuji přijít všem, co mají zájem o věci veřejné.  Pokud Vám to nevyjde, sledujte alespoň na počítači obrazový záznam na www.tv-port.cz