Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 19.června 2014

13. 6. 2014

Program jednání včetně podkladových materiálů k jednotlivým bodům byl vyvěšen na stránkách města. Je zajímavé, že několik materiálů chybí a právě u velmi důležitých bodů. Pokud by chyběly materiály k jednomu bodu, tak řeknu, může se to stát, ale takto mám nepříjemný pocit, že se zase něco tají a to by rozhodně nebylo dle mého gusta.

Jako obvykle nekomentuji všechny body, ale jen ty, které mne nejvíce zaujaly.                             - Dotace pro TJ Spartak na rekonstrukci stadionu. Kdysi velmi pěkný stadion čeká na rekonstrukci již mnoho let a zpráva o možném řešení je opravdu bombou. Především lehká atletika zde měla zázemí dnes citelně chybějící a sláva Zátopkova světového rekordu na našem běžeckém oválu je již vybledlou vzpomínkou. Budu podporovat každou přijatelnou variantu a rozhodně k získané dotaci by bylo vhodné z rozpočtu města něco přidat.                                      - Účetní uzávěrka za r.2013, na minulém jednání naznačili zástupci Kontrolního výboru nesrovnalosti ve vyúčtování dotací několika občanských sdružení (nic jsme však od Kontrolního výboru písemně neobdrželi).                                                                                                            - Výroční cena města se stala záležitostí politickou a zřejmě dojde na nejméně čekanou variantu a prosazena bude právnická osoba Vila Volman. Připomínám, že v komisi kultury při projednání návrhu se všichni členové postavili jednoznačně proti starostkou prosazovanému návrhu, ale nedá se nic dělat, nerozhodují lidé v komisi, ale v zastupitelstvu. Bude to zřejmě další příklad nerespektování názoru odborného poradního orgánu, ale to je v Čelákovicích již běžné (např.logo, průvodce městem, návrhy komise pro životní prostředí atd.). Rozhodně oceňuji rekonstrukci vily továrníka Volmana, ale dle mého názoru nelze porovnat význam existence vily s celoživotní prací pro město.                                                                                    - Zpráva o činnosti Q-bytu je projednávaná na zastupitelstvu tuším poprvé. Je předkládán obsáhlý materiál a tak opozice bude mít mnoho příležitostí klást otázky. Jistě si však uvědomí, že odpovědnost ještě nedávno měli její zástupci a tak může být mnoho oboustranného vysvětlování . Zásadní však je zjištění, že hospodaření správce obecních bytů je poznamenáno neplacením nájemného a jen těžko se hledá lék na důsledky hospodářské krize (nový občanský zákoník však neplatičům nepřeje a výpověď z nájmu je od 1.1.2014 výrazně jednodušší).                                                                                                                                      - Informace k měření ovzduší budou předloženy až na místě samém a již se ničemu nedivím, neboť je zcela zjevná snaha nedat víc informací než je nezbytně nutné a pokud možno ještě méně. V zápisech z jednání zastupitelstva v případě kvality ovzduší zavládla tuhá cenzura a tak se dozvíte, že k tématu diskutovali ještě zastupitel x a pan y, ale co řekli, zde chybí. Byla ustavena pracovní skupina starostky k měření ovzduší, ale zápis z jednání chybí. Je to zřejmě jediné jednání, které za celé volební období není zdokumentované. Jde podle mého mínění o záměr, neboť se tím otevírají možnosti různých diskreditací, kterými je následně zahlcen Zpravodaj a internetové stránky města. Komise pro životní prostředí měla udělat toto a ono lépe a zastupitelé Iglo a Petřík předkládají staré informace atd. Jaksi si pisatelé těchto zpráv neuvědomují, že nebýt aktivity komise pro životní prostředí tak stále můžeme jen slyšet, jak kvalita ovzduší je v Čelákovicích stejná, jako jinde ve Středočeském kraji. Ona to však není pravda a docela se divím, jak je možné, že představitel města vypustí na veřejném jednání tak nehoráznou dezinformaci veřejnosti. Jen srovnání měření prováděného v Brandýse a Čelákovicích v r.2011 dokazuje propastný rozdíl prašnosti PM10 kdy v Brandýse naměřené 24 hodinové koncentrace byly ve svých nejvyšších hodnotách jen poloviční v porovnání s měřením u nás. Není také pravda, že problémy jsou v celém kraji, stačí se jen podívat do oficielního materiálu na stránkách MŽP kde jsou uvedeny informace o překračování všech přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí, po jednotlivých krajích jsou vyjmenována města s překročenými imisními limity a vidíte, že ve Středočeském kraji naše potíže nemá více než 80% území což dokumentuje níže uvedená mapka převzatá z MŽP. 

prekroceni-emisniho-limitu-ve-stredoceskem-kraji-celkem-18-4---uzemi.jpg

 

-        Diskuze bude zřejmě nejzajímavějším bodem jednání, neboť se asi představí noví kandidáti na místa v zastupitelstvu a přednesou své náměty ke zlepšení veřejného života Čelákovic (kandidovat bude minimálně 140 občanů a tak jsem zvědav s čím přijdou). Bude opět několik tradičních dotazů jako např. na bývalého starostu ing.Pátka zda již uhradil svůj dluh cca 100 tis.Kč vůči městu za používání telefonu na dovolené (září 2013). Jistě bude v zájmu přítomných probrat příspěvky zaslané do programu Lepší místo nad kterým převzala záštitu starostka Ph.Dr.Zdeňka Tichá (zvláště řešení povrchové kanalizace u dělnických domků v Jiřině). V souvislosti s prokázaným nárůstem dopravy ve městě (více než 10 tis. vozidel denně projíždí Masarykovou ulicí) bude mimořádně zajímavé slyšet informace, jak moc se úředníci snaží ve věci obchvatu.  Je toho mnoho a jelikož víc hlav víc ví, přijďte – je Vás na jednání zastupitelstva třeba.

Pro ty co nepřijdou, opět je možné shlédnout on-line přenos a případně i záznam na www.tv-port.cz