Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 13.2.2019

7. 2. 2019

Již první informace mne potěšila. Dotazy občanů začínají v 18 hodin což je výrazně vhodnější čas s ohledem na značnou část občanů dojíždějících za prací do Prahy. V oficielní pozvánce většina bodů je uvedena jen nadpisem a lidé se předem nedozvědí třeba o pravidlech prodeje bytů v Milovicích, nebo nevyhovění dotaci. Zcela jinak přistupují k informování občanů v Lysé nad Labem, kde občané obdrží stejné informace o všech bodech jednání a není vynechán ani jediný .Kdo se podíval na pozvánku zjistil, že se v Lysé stále ještě schvalují smlouvy o výkupu pozemků pro obchvat a je také projednáván bod "Aktualizace Strategického plánu rozvoje". Možná někdo bude argumentovat, že zveřejnění všech informací v Lysé je jen " vyjimkou potvrzující pravidlo". Stačí se podívat jinam a zjistíte, že vyjimkou je stav praktikovaný v Čelákovicích (Český Brod ) . Zasedání zastupitelstva je podle zákona o obcích veřejné a tedy občané by měli mít možnost aktivní účasti. Jak se mají kvalifikovaně vyjádřit, když neznají o čem se bude jednat? V Českém Brodě objevíte také bod "Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování. Celých 9 stran podkladů se zabývá akcemi plánovanými v Českém Brodě v letech 2019 až 2020.

Opět asi někdo bude namítat, že je to jen v Lysé a v Českém Brodě. Opak je pravdou. Vyjimkou je, aby město mělo zpracovaný plán rozvoje a vůbec jej nerespektovalo.

Ve většině měst je na zastupitelstvu běžně zařazený bod diskuze. Hledejte jej v pozvánce podepsané starostou Pátkem (diskutovat s PROČ nemusíme stejně si schvalujeme všechno sami). Nejen diskuze na zastupitelstvu, ale jsou běžná setkání starosty s občany případně celého vedení města a není na to vyhrazen jen čas 45 minut před zastupitelstvem viz.Poděbrady. Vyjimkou jsou města, kde starosta má soukromý FB nazvaný Čelákovice , kde jedná pouze s přáteli a opozice není vítána. Zřejmě by bylo možné diskutovat o tom, zda ODS Čelákovice je ještě demokratickou stranou. Jiní lidé a stejná strana v České Brodě jedná zcela odlišně.

Co vlastně k programu dodat. Jsem zvědavý na neoficielní část dotazy občanů. Jsem přesvědčený, že otázek může být mnoho. Jsem však na pochybách zda občané ještě chtějí něco slyšet. Dost často obdrží informace značně rozdílné od reality a to pak přijde otázka : stojí mě to za ztrátu času? Odpověď je zřejmá : Jak jinak změnit to s čím nejsme spokojení? Musíme mít dostatek informací. 

Všem doporučuji přijďte minimálně na úvodní část „dotazy občanů“ . 

 

On-line přenos opět zajistí TV Port.cz

 

 

Oficiální pozvánka :

Dotazy občanů od 18.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva města od 19.00 hodin.

Program:

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení

2. Finanční záležitosti

2.1 Dotace 2019

2.2 Nevyhovění dotaci

ikona souboru

2.3 Rozpočet 2018 – změna č. 23

ikona souboru

2.4 Rozpočet 2019 – změna č. 1

3. Majetkoprávní záležitosti

3.1 Pravidla prodeje bytů Milovice

ikona souboru

3.2 Smlouva o výpůjčce MDDM

3.3 Dodatek č. 1 k SML/2013/142 o dodávce vody

3.4 Oprava písařské chyby v usnesení k SML/2018/354

3.5 Využití předkupního práva

3.6 Lokalita Rybníčky

4. Ukončení Veřejnoprávní smlouvy - Mochov

ikona souboru

5. Obecně závazná vyhláška MěP

ikona souboru

6. Obecně závazná vyhláška VHP

7. Výbory zastupitelstva

7.1 Finanční výbor

7.2 Kontrolní výbor

7.3 Osadní výbor Sedlčánky

8. Různé

 

 

Ing. Josef Pátek

starosta města

 

Online přenos zasedání na www.tv-port.cz

 

Z <https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/pozvanky/pozvanka-13-2-2019.html>