Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 13.1.2016

8. 1. 2016

Co nás čeká? Pouhých 7 bodů a tak je na místě otázka : jak dlouho se bude jednat? Čeká nás sledování půlnočního představení? Kolik přestávek zase bude? Podívejme se na zápisy z jednání v okolních městech a zkusme hledat odlišnosti v jednání veřejné správy:

Brandýs nad Labem dne 24.11.2015 pouhých 10 bodů konec jednání 20,05 hod. V r.2015 celkem 7 jednání ZM. Na zápise je zajímavé, že jsou zaznamenány všechny diskuzní příspěvky a dokonce se vracejí k dotazům občanů z minulého jednání. Informují na základě dotazu, jak to vypadá s obchvatem Staré Boleslvi. Starosta uvádí zcela jasné termíny v r.2016 výkup pozemků,r.2017 stavební povolení a v r.2018 realizace. O obchvatu Čekákovic oficielně nevíme vůbec nic. Využívají portál LEPŠÍ MÍSTO a opakovaně zpracovávají dotazníky spokojenosti obyvatel . Pro radu města pracuje 12 komisí. Zcela transparentně mají zveřejněny investiční projekty se všemi podrobnostmi.Nový územní plán schválili v r.2014

Lysá nad Labem dne 16.12.2015 celkem 47 bodů konec jednání v 23,05 hod. V r.2015 celkem 12 jednání ZM. Zde je zajímavost u nás zcela neobvyklá. Tajemník připravuje tzv. Kontrolní zprávy, kde zveřejňuje co se děje s dosud nevyřízenými usneseními. V Čelákovicích se něco takového také zpracovává, ale nikdo vyjma zastupitelů se nic o plnění nedozví. No vlastně z našeho úřadu tajemník odešel, tak snad až nějaký vydrží možná i tento vzor přijmeme. Nebude potřeba tolik diskutovat neboť věci jsou jasné (transparentní).Nový územní plán vydaný v r.2014 Pro radu města pracuje 7 komisí

Říčany dne 16.12.2015 celkem 18 bodů konec jednání ve 20,25 hod. V r.2015 celkem 10 jednání ZM. Jednají bez přestávek a svižně neboť zde je vše důkladně předjednáno s veřejností. Mají zpracovaný Strategický plán rozvoje, který není mrtvým dokumentem, jako v Čelákovicích (od r.2011 neprovedena žádná aktualizace ani nezpracován krátkodobý Akční plán). Mají zpracovaný Akční plán a z něj vycházející seznam projektů na konkrétní období. Pořádají různé ankety jako např.10 největších problémů   Nový územní plán vydali v r.2014 (v Čelákovicích snad v r.2018). Pro radu města pracuje 12 komisí Starosta o oba místostarostové pravidelně každý měsíc zveřejňují v Kurýru pozvánku na Setkání z očí do očí (str.5), kdy každý z nich má jeden samostatný termín pro každého z občanů co mají zájem o řešení veřejných problémů. Mimořádnou účastí občanů na veřejném životě je projekt Řídím Říčany.

Čelákovice dne 16.12.2015 celkem bodů 9 bodů konec jednání 17.12.2015 v 2,28 hod. V r.2015 jen 6 zasedání ZM (na r.2016 plán 5). Konec jednání po půlnoci ze 6 jednání v poloviněpřípadů. Pro radu města pracuje 5 komisí Nemáme komisi pro kulturu ani pro životní prostředí jinde běžné. Strategický plán města není dále aktualizován poté co v červnu 2012 krátkodobý Akční plán byl starostou rozeslán k vyjádření odborům MěÚ a více jej nikdo neviděl. uvodni-slovo-starosty-ii.pngStrategický plán města schválený 14.12.2011 za vedení a krásných slov starosty ing.Pátka počítal ve svém specifickém cíli 8..1.1 s dokončením územního plánu v 06/2014.Podle slov místostarosty ing.Studničky odpovědného za územní plán je předpokládaný termín 2018. 

Ten kdo se pozorně začetl do předloženého srovnání nepotřebuje další komentář. Jak ukazuje lednové číslo Zpravodaje Města Čelákovice vládnoucí partě zřejmě docházejí síly i na tak banální věc, jako je úvodník starosty str.2. Na vymezené ploše zůstává mnoho volného místa což nepůsobí právě dobře, stejně, jako tři fotografie starosty z akce setkání s úspěšnými sportovci str.8. Místo setkávání "Z očí do očí" , aktualizace strategického plánu, urychlení územního plánu vede město zbytečné soudní spory, které stejně v konečném důsledku nikam nevedou.

K samotnému programu jednání dne 13.1.2016

V textu zveřejněné pozvánky mě zaujaly 2 body :

Skatepark - je již zpracován projekt a celkové náklady jsou téměř 5 mil.Kč s možností získat 50% z dotace. Umístění má být dle předloženého materiálu na pozemku městského stadionu, kde se nachází hlavní fotbalové hřiště u vchodové brány od čelákovického potoka u vtoku do Labe.Je škoda, že se nevedlo nějaké veřejné jednání o variantním řešení, neboť dle mého názoru je umístění nevhodné. Zahustit každou volnou plochu není žádoucí.

Pečovatelská služba - má být odsouhlasena změna z organizační jednotky města na příspěvkovou organizaci. Nevím co to mimo zvýšení mzdy pro ředitelku příspěvkové organizace přinese. Očekával bych, že mimo pojmenování pečovatelké služby (MAJÁK) a zavedení masáží bude zájem o zkvalitnění sociálních služeb ve městě, které má více než 1700 seniorů ve věku nad 65 let. Jsme jediné město, které dosud nezpracovalo Komunitní plán a nabídka pro seniory je téměř nulová (chlebíčky a kafe na Vánoce nic neznamenají). Mluví se o výstavbě Domova seniorů, ale to jsou jen velmi mlhavé informace. Nabídka v sousedních městech je výrazně někde jinde.

Změna územního plánu č.5 - materiál neuvedený v pozvánce předložil dne 4.ledna 2015 zastupitel Tichý. Jde o změnu využití plochy v tzv. Dělnických domcích u Kovohutí. Plocha je stávajícím územním plánem určena jako výrobní a změnou by měla v územním plánu dostat červenou barvu s využitím pro bydlení. Za stávající podoby územního plánu nelze zavést inženýrské sítě a 27 rodin zde žijících je bez veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu. Podmínek bydlení si začaly všímat media a v Nymburském deníku 15.12.2015 uveřejnili obsáhlý článek. Starosta Pátek navrhnul změnit využití až v připravovaném novém územním plánu a tedy lidé by měli čekat do r.2018 možná až do r.2020. Již usnesením rady z 3.6.2010  vybrán projektant pro kanalizaci a vodovod pro Dělnické domky u Kovohutí, ale na plnění smlouvy s firmou STAVOKOMPLET již nedošlo. 

Diskuze

 zde lze očekávat nejzajímavější informace jako např. :

- výsledek soudního stání ze dne 7.ledna 2016 ve kterém je město Čelákovice žalováno od TJ Spartak o zaplacení 5 500 000 Kč, které byly městem smluvně přislíbeny na rekonstrukci atletické dráhy.Město již déle než 1 rok dluží a jsem zvědav, kdo ponese odpovědnost za vznik škody za úroky. Jen úrok 1% představuje za 1 rok 55 000, - Kč. Ve Zpravodaji nám ředitel Čelákovické sportovní oznamuje na str.23 že "Náprava tristního stavu stadionu pokračuje" tribuna se dočkala nových hasících přístrojů, lékárničky a požárních směrnic. Sláva! Příště očekávám informaci o odstranění pavučin a vytření chodby.Náprava pokračuje mílovými kroky.   

- možná některý ze zastupitelů bude požadovat dopis metodika ministerstva kultury, který se vyjádřil k připravovanému "Ideovému návrhu" změn v muzeu. 

Program:

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. ikona souboruSkatepark
3. ikona souboruPečovatelská služba města Čelákovic
4. ikona souboruMajetkoprávní záležitosti
5. Diskuse
5.1  Programy pro poskytování dotací v roce 2016
6. Výbory zastupitelstva
6.1  Kontrolní výbor
7. Různé

Sledujte online přenos zasedání na www.tv-port.cz, nejlépe je však přijít do Kulturního domu a vidět vše na vlastní oči