Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva 7.5.2019

Úvodem je nutné připomenout, že termín jednání je mimořádně stanovený na úterý a kdo přijde v obvyklou středu má smůlu. Stejně tak se stalo těm, kteří počítali s jednáním zastupitelstva dne 3.4.2019 uvedeným na pozvánce zveřejněné v březnovém čísle Zpravodaje. Prostě, kdo není ostražitý nemá šanci. Dlouhodobý termínovník jednání zastupitelstva v Čelákovicích neexistuje a tak si najměte detektiva a ten Vám řekne, kdy se zastupitelé sejdou a kdy je pozvánka jen jako.

Oficiální program jednání neobsahuje žádné mimořádně zajímavé body a tak asi za zmínku stojí jen :

3.2. dodatek smlouvy s krajem o spolupráci při realizaci obchvatu. Již několik let se mluví o tom, že je propadlá platnost územního rozhodnutí z r.2007 a kraj nekonal nic, aby platnost prodloužil. Město se této práce dodatkem smlouvy ujímá a budeme vidět, jak se úkolu zhostí.

4.6. Dotace pro Římskokatolickou církev -  rozhodně vítám změnu přístupu k největší církevní organizaci v našem městě. Asi před dvěma lety žádala farnost město o osvětlení schodiště před kostelem a její žádost byla odmítnuta (osvětlení stále chybí). Město se dle slov starosty Pátka stará jen o veřejný prostor. Ponechám bez komentáře. Co vše je veřejný prostor je definováno stavebním zákonem a ten ve prospěch města nemluví. Veřejný prostorem je každý prostor, který může veřejnost bez omezení využívat po celých 24 hodin bez rozdílu zda jde o vlastnictví veřejné a nebo soukromé. Pan starosta nezná zákon?  

4.7. Výroční cena města Čelákovic 2019 - jsou nominováni 2 kandidáti členka ODS a městské rady Jarmila Volfová a opoziční zastupitel Miloš Bukač. V nominaci jsou uvedeny důvody a zřejmě jejich původ hledejme u těch, kteří návrh městu zaslali. Můžeme souhlasit a také nemusíme. Nic to nezmění neboť je věcí zastupitelů pro koho zvednou ruku. Byli ještě další 4 nominace, ale prý musely být vyřazeny neboť návrhy neměly vše co by měli mít. Hlavní vadou byla absence prohlášení nominovaného, že s nominací souhlasí. Nominoval jsem již po několikáté pana Jaroslava Špačka, který se mimořádně zasloužil o Čelákovice, ale nikdo z radnice neměl (nebo nechtěl) zavolat p.Špačkovi zda souhlasí. Vedení města se tato drobná vada jistě hodila a tak snad příště. Je to buzerace, ale mají na ní právo.

Nejvíc se však čeká od dotazů občanů, kteří podle nového jednacího řádu mají právo vznášet své dotazy  vždy jednu hodinu před zahájením programu jednání zastupitelů. Tedy kdo chce podat nějaký podnět neměl by zůstat doma a v úterý 7.5.2019 v 18 hodin má příležitost. Očekával bych, že se budou lidé ptát na osud soudu se Spartakem a hlavně, kdo má odpovědnost za ty ztracené miliony díky prohranému soudu. Možná se budou ptát na osud trestního oznámení Transparency ve věci odkloněných korun při rekonstrukci podhledů v gymnáziu a šetření policie. Jak to vypadá s Kamenkou? Škola v Psárech dotovaná ze stejného programu bude již v září přijímat školáky a naše se možná již začne stavět. Možná. Zatím ani není zahájený archeologický průzkum prováděný čelákovickým muzeem a ani není schválená smlouva o dotaci. Otázek je mnoho. 

Jednání by mělo být tradičně vysíláno on-line na www.tv-port.cz

Oficiální pozvánka zveřejněná na webu města

Program:

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení

2. Finanční záležitosti

2.1

ikona souboru

Rozpočet 2019 – změna č. 5

3. Majetkoprávní záležitosti

3.1

ikona souboru

Pověření k zástupu pro dražbu pozemku

3.2

ikona souboru

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů - II/245 Čelákovice, obchvat

3.3

ikona souboru

Smlouva o výpůjčce – Městská knihovna Čelákovice

3.4 Smlouvy darovací – Stř. kraj – akce „Rekonstrukce ul. Masarykova“

4. Dotace

4.1

ikona souboru

Semiramis, z.ú.

4.2

ikona souboru

Rodinné centrum Routa, z.s.

4.3

ikona souboru

Farní charita Neratovice

4.4

ikona souboru

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

4.5

ikona souboru

Fokus Praha, z.ú.

4.6

ikona souboru

Římskokatolická farnost Čelákovice

5. Výbory zastupitelstva

5.1 Kontrolní výbor

5.2 Osadní výbor Sedlčánky

6.

ikona souboru

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s odpady

7.

ikona souboru

Výroční cena města Čelákovic 2019

8. Různé

 

Z <https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/pozvanky/pozvanka-7-5-2019.html>