Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva 16.12.2015

9. 12. 2015

Jednání zastupitelstva je důležitým momentem pro další rozvoj města a zaslouží si pozornosti všech občanů. Poslední zasedání v roce je vždy mimořádné neboť se projednává rozpočet, kde každý občan může dát své připomínky buď písemně před jednáním, a nebo přednést při samotném schvalování.Z navrženého programu komentuji pouze některé dle mého názoru nejdůležitější body :

Ad 2) Koncesní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací. Jde o velmi důležitý dokument projednávaný již na druhý pokus, kdy při minulém jednání byla smlouva zastupitelům předložena s chybějícími přílohami. Ve Zpravodaji Města Čelákovice bylo o novém provozovateli mnoho napsáno a tak nezbývá než věřit, že všechny informace byly pravdivé a VAK Mladá Boleslav bude mít důstojného nástupce. Doporučuji věnovat mimořádnou pozornost.

Ad 3) Smlouva o spolupráci se SŽDC – na podzim r.2016 má začít přestavba kolejiště na nádraži a město zde požádalo investora o drobná vylepšení. Investor požaduje finanční spoluúčast a zastupitelům je předkládán návrh finanční příspěvek schválit. Kdo četl pozorně mezi přílohami materiálu je uveden „Záznam z jednání o dopadech stavby na život města Čelákovice a silniční dopravu ze dne 18.6.2015“. Domnívám se, že občané by měli být s tímto dokumentem seznámeni a vedení města by mělo jasně říci, jaká opatření jsou připravena např. pro řidiče parkující v současné době u odstavné koleje. Počítal jsem zde parkující auta a zjistil jsem, že je jich více než 200 a jelikož tato plocha bude zřejmě po dobu stavby nepřístupná, každý z řidičů by se měl ptát po náhradním parkování. Zřejmě budou i další nepříjemnosti, které tuto důležitou stavbu budou doprovázet. Musíme je vydržet, ale současně by měla být snaha o minimalizaci dopadů na běžný život města.

Ad 4.1) Rozpočtový výhled na r.2017 až 2018. Dozvíme se zde, že rozpočtový výhled je doplněn přehledem plánovaných investic na uvedené období a přehledem splátek úvěrů, půjček a úroků. Kde najdeme tyto údaje? Máte někdo lepší oči než já? Mám 2,5 dioptrií a tak třeba nevidím to co jiní. Jaké investice se budou financovat? Tají se to před občany?

Ad 4.2) Rozpočet města 2016. Snažil jsem se najít položky jako např.Rekonstrukce ZŠ Kostelní, rekonstrukce školy v Sedlčánkách, kanalizace Záluží, obchvat města, ale neměl jsem úspěch. Naopak mě potěšilo, že město plánuje pro Spartak Čelákovice 5 500 tis.Kč což zřejmě zahrnuje i úroky a jsem jen zvědav pokud to skutečně úroky jsou, kdo je zaplatí (odpovědní a nebo daňoví poplatníci, občané Čelákovic).Má konečně dojít i na dlouho odkládanou opravu zdi muzea.

Ad 4.5) Programy pro poskytování dotací v r 2016 – opět je to materiál pro slepé. Má se něco schválit, ale jen zasvěcení vědí o čem je řeč. Kultura, sport a jiné zájmové činnosti mají mít stanovená nová pravidla pro poskytnutí dotací města. V čem má dojít ke změně. Nedávno jsem někde četl, že nemá nárok na dotaci ten co má nějaký soudní spor s městem. Opravdu mimořádně zajímavé opatření. Držet hubu, držet krok. To jsem také někde slyšel. Musíme mít klid na práci a ne, aby nás někdo otravoval soudem. Oprávněně, neoprávněně. To nás nezajímá, nic nedostane.

Ad 7) Ukončení pořizování změny č.4 územního plánu města Čelákovic. V materiálu se uvádí, že hlavním důvodem ke změně stanoviska byla návštěva kompostárny v Blansku. Ještě však není zcela jasné, jak se k návrhu postaví zastupitelé. Možná budou kompostárnu podporovat. Kdo ví. Stačilo jen trochu používat matematiku a zjistili by, že při plánované roční produkci kompostárny 15 000 tun by každý den muselo přijet do kompostárny několik náklaďáků a složit zde 41 tun odpadu. Kde by je brali? Sedlčánky by se staly skládkou bioodpadu pro široké okolí.

Ad 9) Zpráva o činnosti MAS Střední Polabí - možná by mělo zaznít více informací nejen o činnosti, ale i o zahajování dotačních programů ze kterých bude možné díky členství města čerpat s podporou pracovníků MAS.

Opět je zařazena diskuze a zde bude jistě opět mnoho zajímavého. Celý program najdete on-line na www.tv-port.cz

 

Program:

 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení

2. ikona souboruKoncesní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací

3. ikona souboruSmlouva o spolupráci SŽDC

4. Finanční záležitosti

4.1 ikona souboruRozpočtový výhled 2017 – 2018

4.2 ikona souboruRozpočet města 2016

4.3 ikona souboruRozpočtová pravidla 2016

4.4 ikona souboruObecně závazná vyhláška E 7/2015

4.5 ikona souboruProgramy pro poskytování dotací v roce 2016

4.6 ikona souboruZměna rozpočtu 2015 

5. ikona souboruMajetkové záležitosti

6. Diskuse

7. ikona souboruUkončení pořizování změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 

8. Výbory zastupitelstva

8.1 Finanční výbor

8.2 Kontrolní výbor

8.3 Osadní výbory

9. Různé

9.1 ikona souboruZpráva o činnosti MAS