Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na jednání zastupitelstva 10.12.2014

6. 12. 2014

Na internetových stránkách města se objevila Pozvánka na jednání zastupitelstva spolu s podkladovými materiály. Program není nijak obsáhlý a tak je trochu div, že z 12 bodů je bod Diskuse až na místě č.10 tedy až v samém závěru. Vzpomínám na jedno z posledních jednání zastupitelstva minulého volebního období, kdy současní vládci města vytýkali bývalému vedení právě umístění bodu Diskuse až v závěru programu. Já si však myslím, že rozhodující není plánovaný program, ale to co ve skutečnosti bude a jistě si kritici vzpomenou a podají návrh na změnu.

Rozhodně nejdůležitějším bodem jednání bude rozpočet města pro rok 2015, který je vyvěšen na úřední desce s dostatečný předstihem, a tak každý občan měl možnost seznámení se s příjmy a výdaji. Samozřejmě měly by padnout i nějaké dotazy neboť ne všechno je zcela jasně vypovídající. Mě zajímá, proč není plánovaná nějaká částka na zajištění monitoringu ovzduší. Jsme jedno z nejvíc zatížených měst emisemi tuhých znečišťujících látek a již při projednávání petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ byly určité přísliby občanům. Konalo se i jednání pracovní skupiny za přítomnosti odborníků a dokonce zavítal do Čelákovic „Smoke man“ s názornými ukázkami správného topení. Další rok bez poznání pravdy není právě nejlepším řešením vždyť zvýšená nemocnost i předčasná úmrtí v důsledku nízké kvality ovzduší jsou již prokázána. V jiných městech mají pravidelný monitoring např. Zlín,Třebíč, Trutnov, Chrudim, Litoměřice  ale to si jako malé město nemůžeme dovolit a tak by stačilo jen jedno roční měření. Možná se v budoucnu dočkáme i „Místního programu snižování emisí“ tak jak jej mají třeba v Táboře , nebo alespoň rozptylové studie určující kde je nejvíc znečištěné ovzduší ve městě např. Jablonec .

 Zajímavé je i navýšení rozpočtu muzea. Nevím čím si to vysvětlit, ale jistě někdo důvod zná a veřejně jej sdělí. Není uveden příspěvek pro Charitu a to pokládám za zjevnou chybu neboť skončení činnosti této pečovatelské služby by bylo fatálním omylem , neboť pečovatelská služba města nabízí výrazně menší rozsah služeb bez certifikace kvality. Níže uvedená statistika uvádí počty občanů Čelákovic, kteří využili v období 2010 až 2013 služeb Farní Charity. V posledních několika letech město poskytovalo příspěvek ve výši 90 000, - Kč a Farní Charita pečuje v současné době o 45 lidí. Pečovatelská služba města pečuje přibližně o 100% větší počet, ale náklady jsou pravidelně kolem 1 milionu. Je nutné, aby zastupitelé řádně prodiskutovali pro a proti. V Čelákovicích je kolem 1700 občanů ve věku nad 65 let a tedy je velký hazard pokud mají být kapacity pečovatelské kapacity sníženy. Farní Charita v případě nepřidělení příspěvku města bude muset svou činnost cca po 20 letech v Čelákovicích ukončit. Nikdy nebyly projednávány žádné stížnosti na kvalitu služeb a naopak Charita nabízí to co město nemá. Farní Charita i letos požádala o dotaci, ale její žádost se vůbec na jednání zastupitelstva nedostala (někdo jí uložil do hlubokého šuplíku ačkoliv je adresována členům zastupitelstva). Kdo má zájem doporučuji podívat na záznam TV-PORT, nebo do do bodu č.5.7 zápisu z jednání ZM dne 12.12.2012  kde se o poskytnutí dotace jednalo. Vedoucí pečovatelské služby bez jakých koliv zábran prohlásila, že není problém rozšířit péči o občany, kterou zajišťovala Farní Charita Neratovice. Tehdy nebylo přijato žádné usnesení, ale na dalším jednání byla dotace schválena.   

ČELÁKOVICE - Pečovatelská služba Farní charity Neratovice
  POČET KLIENTŮ     
  2010 2011 2012 2013
LEDEN 17 20 32 29
ÚNOR  17 18 31 29
BŘEZEN 22 22 32 35
DUBEN 15 23 31 33
KVĚTEN 16 23 30 33
ČERVEN 15 28 30 32
ČERVENEC 15 30 31 34
SRPEN 18 26 27 35
ZÁŘÍ 21 29 28 35
ŘÍJEN 20 30 31 31
LISTOPAD 20 34 28 31
PROSINEC 28 32 26 29
CELKEM 224 315 357 386

 

Možná opravdu máme nejlepší vedoucí pečovatelské služby v republice a tudíž asi netrvají pochybnosti zmíněné v mém článku, dokonce i odejmuté osobní ohodnocení bylo navráceno. Pokud je však takto likvidována konkurence je to vážně varující signál pro seniory, ale nejen pro ně. Možná je to celé i jinak. Budeme se ptát.

Přirozeně bod Diskuse může být hodně zajímavý, neboť zde padají mnohdy nečekané otázky a očekávám na ně i neméně zajímavé odpovědi. Já již několik otázek mám, vyplývají z jednání rady města.

a) RM Uložila 14.7.2014  vedoucímu odboru hospodářského zjistit názor občanů města na zamýšlené stavební úpravy městské sauny Čelákovice, předložené provozovatelem sauny. RM 25.11.2014 úkol zrušila. Znamená to, že názory občanů již nejsou potřeba? Jistě již byl úkol splněn a občané se vyjádřili.

b) Město Čelákovice je od letošního roku a na svou žádost členem regionálního řídícího výboru ke zpracování Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR. RM projednala žádost zpracovatelů projektu o zaslání připomínek k Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro zónu CZ 02 Střední Čechy a souhlasí s návrhem Vyjádření města č. 5/2014. Jak to vyjádření vypadá? Bylo vyjádření konzultováno s odborníky a kterými?

c) RM Odmítá návrh na smírné řešení věci u Okresního soudu Praha-východ v právní věci žaloby města Čelákovic ca Ing. Josef Pátek, podané právním zástupcem Ing. Josefa Pátka. Ukládá právnímu zástupci města Čelákovic seznámit s tímto rozhodnutím Okresní soud Praha-východ. Již se nebudou vymáhat neúměrné náklady za telefon? Starosta může mít telefoní účet přesahující 100 tis.Kč?

d) Pověřuje místostarostu I Ing. Miloše Sekyru a radního Ing. Miloše Chouru k jednání se zástupci TJ Spartak Čelákovice ve věci plnění podmínek Smlouvy o příspěvku a Smlouvy o výpůjčce, obě ze dne 12. 8. 2014, uzavřené mezi městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice. Jak ta jednání dopadla?

e) Byly jmenovány dva výbory a několik komisí a je jistě na místě otázka, zda opozice byla oslovena k účasti na práci komisí a výborů. Jistě si mnoho občanů vzpomene na dojemná slova ing.Pátka na jednání ZM kdy požadoval pro opozici rovnoměrné zastoupení . Rozhodně opozice příležitost  dostala. Bývalo zvykem, že oposice byla vždy ve vedení Kontrolního výboru.  Jak je tomu nyní? Dnes je předsedou koaliční partner zastupitel za ČSSD p.Bařina.  V některých městech se o složení výborů a komisí jedná s opozicí viz Nymburk  (TZ 2.12.2014). Zdá se, že vedení našeho města si je jisté a nikoho z oposice nepotřebuje (nebo jen toho co sama určí). Jaké komise ještě budou ustaveny? Kulturní, životního prostředí a sociální komise nejsou potřeba?

 

Přijďte říci svůj názor. Minimálně sledujte on-line přenos na www.tv-port.cz své podněty můžete zveřejnit i prostřednictvím diskusní skupiny