Jdi na obsah Jdi na menu
 


Personální změny jak je předkládá ing.Klicpera

25. 9. 2012

Personální změny v kolektivních orgánech města

Nejdůležitější z bodů mimořádného zastupitelstva je uvedený v podkladu zaslaném ing.Klicperou takto:

(5) Personální změny v kolektivních orgánech města

Neustále kritizujeme netransparentní řízení města, zejména veřejných zakázek. Vadí nám, že organizace pracovních procesů na městském úřadě je v totálním rozkladu, a že úřad reálně nikdo neřídí. Zaráží nás statisícové plýtvání městských prostředků, jaké od r.1991 v Čelákovicích nebylo.Chceme přímou komunikaci s občany našeho města, nikoliv přes tiskovou mluvčí.Proto hledáme průnik společných řešení a názorů na řešení problematiky a investic našeho města a z toho jednoznačně vyplývá rekonstrukce vlády města. Chceme dát šanci zástupcům jednotlivých volebních hnutí, přičemž kritérium výběru by měla být gesce - zodpovědnost i řízení schválená zastupitelstvem za určitý úsek problematiky našeho města.Účelem je vytvořit "Radu záchrany města" , nikoliv bezvládí ani předčasné volby. ( konec citace )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevím jak hodnotit tvrzení o netransparentním řízení města, zejména veřejných zakázek a to, že je městský úřad v totálním rozkladu a nikdo jej neřídí. O totální rozklad se někteří z opozice snažili již od samého začátku stačí jen vzpomenout na způsob předání radnice.  Jak je již u pana Klicpery zvykem neuvádí nic konkrétního a tak si dovolím uvést pár příkladů :

1.      Netransparentní řízení města je takové, o kterém nic nevíme a v tom byl bývalý starosta nedostižný. Dnes komisí rady pracuje víc než v minulém volebním období a počet jejich členů je výrazně větší a o výsledcích jednání jsou zápisy zveřejňované na internetu včetně zápisů z jednání rady a výborů zastupitelstva. Kolik kdo zápisů z jednání městské rady, z komisí a výborů z minulého volebního období viděl? Když už se podařilo zápis na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím získat,  byla zde provedena začernění údajů, jako např. u porušení rozpočtové kázně při kamerovém systému ( viz fotoalbum ). Nic neskrýváme a naopak je snaha o přiblížení našeho jednání pro všechny občany města např. on-line vysíláním z jednání zastupitelů. Výběrová řízení byla opravdu natolik transparentní, že město Čelákovice neušlo pozornosti protikorupční organizace Transparency Internacionál, která  napsala bývalému vedení města několik nelichotivých dopisů. Dnes má město Čelákovice novým vedením vydanou směrnici o zadávání veřejných zakázek a byť se vyskytly z počátku některé nesrovnalosti, nikdy jsme neměli až takové problémy, jako byly s výběrovým řízením na proluku náměstí, kde účast byla doložena 27 e-mailovými adresami a po vynuceném odchodu vybraného investora Harmonie se nakonec zjistilo, že investor zaplatil již 3 měsíce před ukončením výběrového řízení zálohu 160.000, - Kč. Čelákovice jsou nově evidovány v databázi měst uplatňujících mezinárodní kritéria kvality řízení veřejné správy MA21.  Může nás pan Klicpera vyučovat a zlepšit TRANSPARENTNOST řízení města? 

2.      Opravdu nikdo neřídí úřad? Není snad tajemník odpovědný za chod úřadu a není to stále stejný tajemník, jako v minulém volebním období? Nikdy jsem neslyšel žádnou výtku na neschopnost p.Barana až nyní účelově když se to hodí a to je již ve funkci 4 roky.

3.      Prý od r.1991 nebylo větší plýtvání městských prostředků. Mám určité zkušenosti s veřejnou správou Čelákovic od r.1994 a tak mohu říci,že plýtvání bylo mnoho a pro osvěžení paměti uvádím pár příkladů :

a)      Zakoupení projektu Harmonie za  500.000, - Kč + 500 000, - Kč za právní služby za řešení mimosoudního vyrovnání se společností Harmonie

b)      Uhrazení právního zastoupení při řešení chyb dotací                   2.043.489, - Kč

c)    uhrazení neprominutého penále za chybně vyřízené dotační řízení na kamerový systém I.etapa a lokalitu Nedaniny ve výši celkem 50.165, - Kč. Jistě se dozvíme kdo byl odpovědný a jak byla úhrada penále připsána k tíži zodpovědného pracovníka.Na dotaz dle zák. č.106/1999 Sb. mi nesdělili kdo byl odpovědný.

d)      Proplacení dodávky židlí pro kulturní dům – židle fakturovány s konstrukcí pro uchycení do podlahy. Konstrukci však nikdo neviděl.

e)    Zřízení bytového družstva Diamant - v rozporu s podmínkami pro poskytnutí státní dotace byly od budoucích nájemníků vybírány příspěvky na budoucí bydlení a jelikož chyba byla zjištěna muselo být dodatečně založeno družstvo Diamant jehož zřízení stálo minimálně                                                             150.000, - Kč

f)     Schválení výstavby plaveckého bazénu na jehož provozu se ročně prodělává cca 1,5 mil.Kč a to ve prospěch návštěvníků, kteří jsou z ¾ tvořeni občany z okolních obcí.

g)      Podpis dodatku smlouvy s fy.STOPROINVEST umožňující výstavbu 2 bytů v 5.patře proluky náměstí, které v původní smlouvě nebylo plánované bez jakékoliv kompenzace ve prospěch města.

h)       Blokace pozemku města pro Družstvo garážníků po dobu 8 let smlouvou o smlouvě budoucí. Za tuto dobu nemusel investor zaplatit ani korunu. Pokud by byl pozemek řádně prodán a peníze uloženy na 2% úrok město by získalo za dobu blokace  cca 400.000, - Kč .Dosud není nic postaveno a to 11 let od podpisu smlouvy ( viz fotoalbum ).

ch)      Poskytnutí nájmu v DPS jako protihodnotu za uvolněný byt naprosto zdravému nájemníku dodnes pracujícímu, který místo nájmu 68, - Kč/m2 v běžném nájemním bytě platí 26, - Kč/m2 nájem v DPS. Uvedený nesprávný nájem trvá od r.2001 dosud.

4.      Chtějí přímou komunikaci s občany, nikoliv přes tiskovou mluvčí. Zřejmě jen chabá docházka na jednání zastupitelstva zabránila získání informace, že tisková mluvčí již více než 3 měsíce nepracuje a jen zatím nedokončené schvalování nového organizačního řádu neumožnilo oficielní zrušení této funkce.  Jak se jmenoval starosta , který nekomunikoval s občany na diskusním fóru několik let? Dnes občané obdrží odpověď starosty ihned bez arogance u bývalého starosty běžné. Snadno lze zjistit na diskusním fóru, že starosta Pátek má zaznamenáno 192 diskusních příspěvků. Je to snad málo? Kolik diskusních příspěvků občanů bylo na jednáních ZM v minulém období přerušeno zásahem předsedajícího?  Dnes není nikdo v diskuzi omezován a komunikace s občany probíhá ( např. při dotazníkovém šetření Strategického plánu odpovědělo více než 800 rodin ) .

5.      Hledají průnik společných řešení a názorů na řešení problematiky a investic našeho města a z toho jednoznačně vyplývá rekonstrukce vlády města. Je to úsměvné. Byli jsme to snad my, kdo opozici vyřadili z jakéhokoli jednání, a nebo někteří z opozičních zastupitelů odmítali až dosud jakoukoliv účast na práci kolektivních orgánů a to ani té nejmenší práce jako je třeba ověření zápisu z jednání? Naprostý nezájem vyjadřuje i účast na jednání zastupitelstva, kdy zastupitel Klicpera v r.2011 vytvořil účastí 33% z celkového času jednání rekord čelákovických zastupitelů ( od r.1990 ), který zřejmě nebude hned tak překonán.Zajímavá je účast i dalších opozičních zastupitelů Rýdlo 43%, Bukač 49%, Tichá 55%, Novotná 60%. Nepamatuji si, že bych jako opoziční zastupitel někdy chyběl.Snadno se to dá doložit ze zápisů. 

6.      Chtějí dát šanci zástupcům jednotlivých volebních hnutí, kritériem výběru by měla být být gesce-za určitý úsek problematiky našeho města.  Pokud vím u každého člena současné rady města je uvedeno za jakou oblast je odpovědný. Bylo to snad někdy dříve? Tedy zřejmě chtějí udělat něco jako my jen se nesmí připustit, že jsme pro „osvědčené matadory“ vzorem .

7.      Účelem je vytvořit „Radu záchrany města“ nikoliv bezvládí ani předčasné volby .

Jistě bude dobré občanům sdělit kdo se bude m.j. podílet na záchraně města :

Ing.Jaroslav Ryneš – ve střetu zájmu hlasoval ve věci městského stadionu, kde dle mého názoru byl střetu zájmu několikanásobný ( viz samostatný podklad )

Ing.Johana Novotná – střet zájmu, kdy jako místopředsedkyně výběrové komise při výběrovém řízení na „Dotační managment rekonstrukce náměstí“ zatajila své personální propojení na firmu ML Compet ( viz Obchodní rejstřík a samostatný podklad ). Oprava názvu výběrového řízení "Revitalizace náměstí 5.května v Čelákovicích".

Ing.Aleš Rikl – jednatel Družstva garážníků viz bod 3 a fotoalbum

Ing.Bohumil Klicpera – odpovědný za nestandardní výběrové řízení a smluvní vztahy s firmou Harmonie, kde byla zaplacena záloha již 3 měsíce před výběrem investora a poskytování dalších výhod investorovi bez protiplnění ve prospěch města. Odpovědný za nestandardní smluvní vztah s firmou STOPRO INVEST, která získala možnost výstavby 2 bytů bez jakékoliv platby městu.

Pokud máte k materiálu ing.Klicpery nějaké připomínky a nebo jiné náměty do diskuse připojte se na diskusním foru města v části AKTUÁLNĚ a hlavně přijďte v pondělí na jednání ZM.