Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nezodpovědnost nezná mezí - AKTUALIZOVÁNO - komentáře

22. 2. 2013

Většina rozhodnutí zastupitelstva má svůj dopad na veřejný život Čelákovic, ale jsou mezi nimi i taková, která mohou i vážně škodit. V prosinci 2012 byl projednáván návrh na příspěvek Pečovatelské službě Farní charity a zastupitel Ryneš navrhl dále nepřispívat, byť současně jedním dechem řekl, že si práce Charity váží. Vedoucí sociálního odboru prohlásila něco v tom smyslu, že když máme svou pečovatelskou službu měli bychom podporovat ji. Kde však zůstal zájem o občany a kvalitu péče? Kde je ekonomika? Nakonec vše dobře dopadlo a zvítězil rozum, Charita příspěvek dostane. Dlouhou dobu se jedná o tom, jak by mělo v příštích letech vypadat muzeum, které většina občanů vnímá velmi pozitivně. Ještě za minulého vedení města rada uložila bývalému řediteli p. Špačkovi zpracovat návrh střednědobé koncepce rozvoje muzea. Požadovaný úkol byl splněn, ale rada se nikdy k předložené koncepci nevyslovila. Přišel nový ředitel a zpracovává koncepci opět a již se jedná o jejím schválení. Obdržel jsem od starosty pozvánku na projednání koncepce a když jsme na koaličním jednání vznesli dotaz zda je koncepce projednána s odborníky zjistilo se, že tomu tak není. Doporučili jsme zaslat zpracovanou koncepci na ministerstvo kultury a naše očekávání nebylo zklamáno. Během několika dní přišlo z odboru muzeí a galerií vyjádření a nabídka k další spolupráci na konečné podobě koncepce. Zastupitel dr. Rýdlo prostudoval materiály zaslané ministerstvem a napsal: Jsem velmi rád, že dr. Žalman hodnotí střednědobou koncepci MMČ jako dobrou. Pokud mě paměť neklame, byl a jistě i je u nás dr. Žalman ve velmi vysokém kurzu, čili jeho názor asi nikdo zpochybňovat nebude (konec citace). Byl jsem rád, že se ministerstvo ke koncepci vyjádřilo a také jsem se do materiálů začetl a skutečně v názoru ministerstva jsem hodnocení našel, ale poněkud odlišné:

  Odmítl jsem se svolané schůzky zúčastnit, neboť nevidím důvod, proč bych měl být na jednání, kde se jen planě povídá. Jinak nelze jednání o koncepci nazvat, neboť jak je  uvedeno v poznámkách metodika z ministerstva kultury : ... realizace změn nedomyšlených, byť v dobré víře navržených by mohla muzeum přivést ještě do větších problémů, dále uvádí ..

Koncepce trpí formulační nepřesností, vágním pojmenováním problémů a jen obecným zadáním cílů a vyhodnotitelných úkolů. Nelze z ní vyčíst cílový stav, k němuž by muzeum splněním koncepce mělo dospět. (konec citace). Schůzka se stejně konala ( za účasti 7 zastupitelů z  21 ) a ředitel Eisner představil koncepci ve dvou liniích :

 

a)     Rozšíření materiálního zázemí a zkvalitnění poskytovaných služeb

b)     Stabilizace a zkvalitnění poskytovaných služeb

Byl proveden záznam ze schůzky a ředitel vykročil směle k vytčeným cílům. Začal od podlahy a první kroky vedou ke stabilizaci a zkvalitnění personálního obsazení. Tři zaměstnanci včetně bývalého ředitele p. Špačka dostali výpověď a zřejmě na další to čeká, nebo odejdou dobrovolně. Již déle než tři roky měl pan ředitel možnost předvést zkvalitnění poskytovaných služeb a zkvalitnit personální obsazení, ale neudělal to. Naopak odešel perspektivní historik Mgr. Hůrka a na volná místa byli bez jakéhokoliv výběrového řízení přijati dva pracovníci. Jeden z nich po několika měsících bez náhrady odešel. Druhá pracovnice, která nastoupila za pí Gebellovou dokončuje vysokoškolské studium. Od března roku 2011 se nekonala jedna jediná pracovní porada a nový pan ředitel hledal jen možnost upozornit na údajné nedostatky p. Špačka (udělil mu asi 4 písemné právně neopodstatněné výtky a podal několik trestních oznámení). Jsme lidé různí a každý máme právo na svůj názor. Můj názor je, že v případě muzea jednáme jako zastupitelstvo naprosto neodpovědně a nový ředitel už dávno neměl být ve své funkci. Změna asi nenastane , pokud čteme materiály předkládané k zásadním otázkám města, tak jak předvedl zastupitel dr. Rýdlo!!  DOBRÁ koncepce by opravdu měla být DOBRÁ a o jiné by nemělo být ani jednáno. Asi se ptáte, proč dávám do souvislosti příspěvek Charitě a koncepci muzea? Mají hodně společného. Podklady, které jsou předkládány jsou nevěrohodné a je div, že starosta vůbec o nich nechá jednat. Pro připomenutí přikládám ve fotoalbu celé Poznámky ke střednědobé koncepci rozvoje Městského muzea zpracované metodikem odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK. Přikládám také podkladový materiál k jednání o příspěvku Charitě, který jsem komentoval na jednání zastupitelstva jako mimořádně nekvalitní a navrhl jsem i vyvození závěrů proti zpracovatelce materiálu. Přikládám také usnesení městské rady z r. 2008, která tehdy rozhodovala o nájemném v DPS. I toto rozhodnutí má s Charitou a muzeem společný prvek. Naprosto nedostatečný podklad od zodpovědných úředníků, kteří nebyli schopni doložit proč nezvyšovat nájem a drželi nájemné na 16,40 Kč/m2 (cca 1/4 regulovaného nájemného). Přikládám také vyjádření ministerstva, které jasně říká, že zvyšovat nájemné v DPS bylo možné již od r. 2000. Kdo uhradí škodu vzniklou městu z důvodu neodpovědně stanoveného nájmu v DPS? Kdo by si vzal na svědomí pokles kvality péče o seniory? Nevadí nikomu, že nejen je předložen nekvalitní podklad, ale úředníci nejsou schopni odpovědět na základní otázky o činnosti pečovatelské služby? Nevadí, že od r.2007 nebyla provedena v Pečovatelské službě města žádná kontrola a ani vyhodnocení její činnosti? Kdo si vezme odpovědnost, za zničení dobrého jména městského muzea a ztrátu odborníků? Slyšel jsem i názor, že je nutné řešit priority města a mezi takové rozhodně prý nepatří péče o seniory, muzeum a nebo nájemné. Ano někteří zastupitelé se tak chovají a je jim jedno, jaký podklad obdrží. Není to priorita města a tak nemusíme mít žádné odborníky, víme sami dobře, co město potřebuje. Následky takového přístupu přijdou a budeme se divit, co vše můžeme takto nevratně zničit. Hlavně, že priority města budou zachovány.      

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Jak dlouho ještě budeme neodpovědní?

Komentáře

Přehled komentářů

reakce na vyjádření pana Snítilého

(Mirek Iglo, 22. 2. 2013 9:45)

Jsem překvapený z Vaší reakce, uvádíte skutečnosti nemající opodstatnění a viníte mne ze snahy účelově využívat vybrané informace :

1. Můj zájem o muzeum je dlouhodobý a jsem informovaný. Co se koncepce týká uvádíte, že jsem nebyl přítomný na jejím projednání , a to je podle Vás špatné. Nekomentoval jste však nepřítomnost celkem 14 zastupitelů. Uvádíte : v Městském muzeu v Čelákovicích pracuji již od roku 1995 a myslím, že na rozdíl od Vás jsem kompetentní se k problematice Muzea vyjádřit ( konec citace ). Jinými slovy říkáte, že nejsem kompetentní, avšak jste názoru, že je špatně, že jsem se odmítl schůzky zúčastnit? Rád bych jednal o materiálu, který byl projednán alespoň v kolektivu pracovníků muzea. Pracovní porady zde nejsou již 2 roky. Nejsem odborník a podle Vás ani kompetentní, abych vytvářel koncepci muzea. Co mi vlastně vytýkáte?
2. Pokud se týká Vaší druhé reakce k personálnímu obsazení , pak doporučuji znova si přečíst, co jsem napsal. Moje kritika nebyla k výkonům nových pracovníků, ale ke způsobu přijetí. Pracovnice podatelny Městského úřadu je vybírána z celkem 32 uchazeček, ale na odbornou práci v muzeu není výběrové řízení žádné a není ani vyžadováno odborné zaměření. To se samozřejmě ztratí, pokud i ředitel muzea odborné vzdělání postrádá. Pokud vím, že chybí historik poté, co odešel Mgr.Hůrka, musím mít snahu nějakého sehnat. To se však dosud nestalo (odešel počátkem r.2011).
3. Je Vám líto, že nemám snahu řešit problémy osobně. Víte, já zastávám názor, co je psáno to je dáno. Uvedený názor se mi v dosavadním životě vždy hodně vyplatil, neboť při osobním jednání je následně použito ledacos, co nebylo řečeno. Já si za svými názory stojím a proto je klidně i napíši.
4. Jsem rád, že mi neupíráte právo na názor. Možná by jste mohl vysvětlit co jste mínil tím cituji : že jako zastupitel bych měl zastupovat občany města a ne pouze zájmy blízkého okruhu svých politických spřízněnců či pouze zájmy své ( konec citace ). Upozorňuji, že jsem ve volbách kandidoval, jako nezávislý kandidát. Budu též velmi vděčný, když vysvětlíte závěrečná slova Vaší reakce “či pouze zájmy své“. Jsem zvědav, jak to zdůvodníte!! Rozhodně nechci mít v muzeu hospodu ( hlasoval jsem proti uvedení pohostinské činnosti v nové zřizovací listině ). Mé zájmy v muzeu? Vaše zájmy dovedu pochopit.

Budu se těšit na Vaši odpověď. Rád vysvětlím, pokud budete potřebovat cokoliv ode mne vědět. Název mého článku na mých internetových stránkách je „Nezodpovědnost nezná mezí“ a předložení koncepce muzea je jen jedním z příkladů, které kritizuji. Velmi špatně se mi jedná, pokud úředníci za svoji práci placení odevzdávají nekvalitní práci a čekají, že zastupitelé si sami zajistí podklady a budou se podílet na vytváření koncepce, případně jiných potřebných záležitostí. Je až neuvěřitelné, jak někdy nekvalitní materiály přijdou na stůl a zastupitelé musí jednat dlouho do noci a délce jednání je pak úměrná kvalita výsledků. Není divu, že nejsou peníze např. na projekt rekonstrukce hřbitova ( 60 tis.Kč ) a občané Čelákovic to při pohřbech mají velmi těžké. Není zde záchod, není dostatečná kapacita obřadní místnosti a brzy bude chybět i kapacita k pohřbívání. Pozemek na rozšíření je vykoupen již 10let. Statisíce jsou však bez jakékoliv kontroly plýtvány např.v Pečovatelské službě města. Jen proto, že jsme si zvykli na to tzv. osobní jednání. Stačí, když úřednice nebo úředník řekne nevím, neznám a nikdo nechce vědět odkaz na zákony a případně nějakou statistiku a písemný komentář. Zastupitelé, kteří přistoupí na Vámi navrhované osobní jednání pak místo kvalitních argumentů předkládají návrhy odpovídající „hovorům při kávě“. Důsledky jejich nezodpovědnosti jsou vidět na mnoha místech Čelákovic a ne jen na hřbitově.

S dokonalou úctou

Miroslav Leypold Iglo
Člen zastupitelstva města Čelákovice
Re: reakce na vyjádření pana Snítilého

(Pavel Snítilý, 24. 2. 2013 23:21)

Vážený pane zastupiteli,

nebráním se přesunu naší diskuse na Vaše soukromé stránky. I když městské fórum si podle mě prohlédne víc lidí a je určeno především k diskusi o tématech týkající se města. Ale bohužel máte pravdu, to co se týká města zaniká v lavinách často nesmyslných příspěvků některých občanů.

Dovolím si tedy pokračovat v diskusi a odpovědět Vám na Vaše dotazy.

Ad. 1: Ano souhlasím s tím, že jste informovaný. Obávám se však, že pouze jednostranně. Kompetentní osobou při řešení odborné problematiky muzea určitě nejste, beru- li v potaz Vaše vzdělání nebo zkušenosti v oboru. Nicméně jako zastupitel města máte právo a možná i povinnost se k problematice MM Čelákovice vyjadřovat. A to nejen prostřednictvím svého soukromého webu, ale zejména na schůzkách k tomu určených. To Vám vytýkám. Neúčast dalších zastupitelů jsem v reakci na Váš příspěvek neřešil. Chcete-li slyšet můj názor, je úplně stejný jako ten, týkající se neúčasti Vaší. Jen u Vás mě to překvapuje, protože se podle Vašich slov o muzeum dlouhodobě zajímáte. Zastupitelé jsou zvolení zástupci občanů města a měli by se problematikou městem zřizovaných organizací zabývat mimo jiné na k tomu určených schůzkách.

Ad.2: Z Vašich několika vět o personálním obsazení je znát to, co jsem již napsal panu Vorlíčkovi. Vaše snaha o shazování všeho, co bylo v muzeu za poslední dobu podniknuto. Proto jsem pokládal za vhodné vyzvednout zásluhy nové zaměstnankyně, která cituji „dokončuje vysokoškolské vzdělání“. Co je na tom špatného, že dokončuje vysokoškolské vzdělání? Zároveň znovu opakuji, že způsob přijetí nových zaměstnanců byl dle mého názoru zcela standardní a v kompetenci ředitele.

Ad. 3: Co se týká osobního jednání, mám jiné zkušenosti než Vy a tento způsob preferuji. Osobní schůzka je podle mého názoru mnohem lidštější a při jednání z očí do očí je možné řešit mnoho problémů. A klidně u kávy. Komunikovat pouze písemně a na základě citací zákonů a statistik je příliš teoretické, bez osobní zkušenosti. Za svými názory si stojím taktéž a klidně je i řeknu.

Ad. 4: Vážený pane zastupiteli, každý sleduje nějaké zájmy. Obvykle jde o zájmy osobní. A to, prosím, neberte pejorativně. Za osobní zájem považuji i to, pokud se mi povede něco obecně prospěšného a já z toho mám dobrý pocit. Předpokládám, že tak je to nejen u mě, ale i u Vás. Byl jste zvolen za Sdružení nezávislých kandidátů Naše Čelákovice. Nezávislý kandidát kandiduje sám za sebe, nikoli za sdružení. Slovo "nezávislý" je obecně v české potažmo naší komunální politice naprosto prázdným termínem. To, se kterými komunálními politiky konzultujete své myšlenky a následně pak hlasujete na zastupitelstvu je Vaše rozhodnutí. Jestli je to zároveň vůle Vašich voličů se ukáže při dalších volbách, budete-li kandidovat. Píšete, že mé zájmy dovedete pochopit. Přesto je shrnu do jednoho souvětí. Svou práci a instituci, ve které pracuji, mám rád a rád bych se dočkal chvíle, kdy budu mít možnost pracovat v prostředí bez zbytečných konfliktů.

Na závěr si dovolím požádat o zodpovězení několika otázek:

1. Co je podle Vás na předložení návrhu nové koncepce muzea k diskusi nezodpovědného?
2. Proč stále tvrdíte, že někdo chce v muzeu "hospodu"?
3. Jaké by mělo být Městské muzeum v Čelákovicích podle Vás?
4. Jaké služby by mělo poskytovat veřejnosti?
5. Myslíte si, že dlouhá jednání čelákovického zastupitelstva jsou způsobena pouze nekvalitními podklady?
6. Jak dlouho zastáváte funkci zastupitele města?

Předem děkuji.
S pozdravem
Mgr. Pavel Snítilý
Městské muzeum v Čelákovicích

Re: Re: reakce na vyjádření pana Snítilého z 24.2.2013 1.část

(Mirek Iglo, 26. 2. 2013 15:52)

odpovídám na reakci p.Snítilého z 24.února 2013
Odpověď Ad.1 : Poměrně často písemně komunikuji i s ředitelem muzea Mgr.Eisnerem a tak o jednostranném informování nemůže být řeč. Je pravda, že některé odpovědi je těžko získat a je opět jednou z výtek velmi dlouhé prodlevy s odpovědí. Z muzea jsme na odpověď na otázku jak se jednotliví zaměstnanci podílejí na systematické evidenci čekali několik měsíců. Napsal jsem do svém omluvy neúčasti na jednání o koncepci proč nepřijdu a zveřejnil jsem důvod i v mém článku „Nezodpovědnost nezná mezí“ . Koncepce trpí formulační nepřesností, vágním pojmenováním problémů a jen obecným zadáním cílů a vyhodnotitelných úkolů. Nelze z ní vyčíst cílový stav, k němuž by muzeum splněním koncepce mělo dospět( tolik citace odborného posouzení ). Zde je i příčina proč jsem koncepci zařadil mezi příklady neodpovědného jednání. Není možné, aby zastupitelé kteří nejsou odborně fundovaní, tvořili koncepci na základě např. svého politického přesvědčení a pak ji dali odborníkům k posouzení. Nejprve musí odpovědný zpracovatel mít vydiskutované všechny odborné detaily a teprve pak může koncepci předkládat zastupitelstvu. Zastupitelé jsou zástupci občanů pouze na 4 roky a koncepce by měla sloužit pro výrazně delší období a musí plně respektovat zák č. 122/2000 Sb. (§ 10b - (1) Garanti jsou povinni a) určit poskytovatelům zřizovací listinou obory, v nichž působí, a území, z nějž převážně získávají jednotlivé sbírkové předměty, a to v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci a s tradiční sběrnou oblastí muzea nebo galerie).
Odpověď Ad.2: nebavme se obecně. Já jsem kritizoval konkrétní postup v konkrétních záležitostech. Nijak jsem nekritizoval přijaté zaměstnance. Zdá se Vám, že je správné nevyžadovat odborné vzdělání? Proč již nebylo vypsáno výběrové řízení za Mgr.Hůrku?

Odpověď Ad. 3: osobní schůzka je sice lidštější, ale její výsledky jsou jen velmi málo použitelné. Jsem příznivcem transparentního řízení města a o každém kroku by měli být informováni občané. Osobní zkušenosti můžete využít i v této písemné diskuzi. Co Vám brání je i napsat? Pokud by se nejednalo o muzeum, ale o obchodní jednání, pak je schůzka přirozeně vhodná.

OdpověďAd. 4: Co je a co není tzv. prázdným termínem je asi na posouzení někoho jiného. To, že již třetí volební období jsem byl zvolen s výrazným počtem preferenčních hlasů zastupitelem, svědčí o přízni voličů, a to mě přesvědčuje o správnosti mého jednání. Nějak jste zapomenul odpovědět na mou otázku. Jaký mám já Vámi uváděný osobní zájem v muzeu?

Re: Re: reakce na vyjádření pana Snítilého 2.část

(Mirek Iglo, 26. 2. 2013 16:14)

1. Co je podle Vás na předložení návrhu nové koncepce muzea k diskusi nezodpovědného?
Neprojednaní v pracovním kolektivu muzea a nekonzultovaní ani na jiné odborné úrovni. Návrh byl teprve několik dnů před projednáním zaslán ke konzultaci na ministerstvo kultury a to až poté co si to někteří zastupitelé vyžádali. Ministerstvem vytčené chyby musí být nejdříve odstraněny a následně ať je koncepce předložena zastupitelům. Pak se rád jednání o koncepci zúčastním.
2. Proč stále tvrdíte, že někdo chce v muzeu "hospodu"? Muzea obdobné velikosti žádnou pohostinskou činnost neprovozují. V zastupitelstvu bylo jednáno od kavárny po automat na výdej občerstvení. Návrh byl velmi nekvalitně připravený, není jasné, kde by se měla pohostinská činnost v muzeu provozovat, jaké by byly náklady atd. Pokud navrhovatel jasně neřekne co vlastně zamýšlí pak není divu, že se mohou objevovat různé dohady. Kavárna se objevila v textu rozpočtu muzea na r.2013 a to bez výše uvedené specifikace. Jsem přesvědčen, že by se měli v muzeu přednostně řešit jiné známé problémy než kavárna.
3. Jaké by mělo být Městské muzeum v Čelákovicích podle Vás?
a) Především zaměstnávat odborníky. Pan Špaček když nastoupil do funkce ředitele měl za sebou 4 roky praxe z Archeologického ústavu ČSAV, 5 let praxe v Národním muzeu a před jmenováním do funkce ředitele byl již 15 let členem muzejního kroužku. Současný ředitel nemá žádnou praxi a ani odborné vzdělání muzejního směru. Nikdy nejevil zájem o muzeum našeho města, ačkoliv v Čelákovicích působil několik let jako učitel na gymnáziu. Již počátkem r.2011 odešel perspektivní historik Mgr.Hůrka, ale až dosud není snaha jej nahradit.
b) Muzeum ještě před několika lety bylo vizitkou našeho města. Mělo by být tvořeno kolektivem spolupracujícím na společném cíli tj. na zachování kulturních hodnot a paměti města, tak jak tomu bylo před rokem 2009, a nyní , jak sám díky konfliktům které uznáváte, tomu již není. Většina pracovního kolektivu vyzvala současného ředitele z jasně definovaných důvodů již počátkem r. 2011 k odstoupení, ale výsledkem je držení ředitele neodborníka, někteří z odborných zaměstnanců dostali již výpověď a další raději sami odejdou.
c) Statuární zástupce muzea by si měl být vědom odpovědnosti k městu Čelákovice a jednat tak, aby nedocházelo ke zbytečným ekonomickým ztrátám. Jen těžko je pro mne přijatelný postup statutárního zástupce muzea, který se seznámí s výsledky šetření Oblastního inspektorátu práce, Finančního úřadu a poté ministerstva kultury a nevyužije jedinou možnost k odvrácení sankcí. V případě všech tří šetření bylo možné dopady zmírnit či zvrátit a stačilo jen v zákonné lhůtě dát příslušné protokoly odpovědným pracovníkům muzea k vyjádření.
4. Jaké služby by mělo poskytovat veřejnosti?
Služby a poslání muzea stanoví zákon č. 122/2000 Sb. a související předpisy a z nich je třeba také vycházet. Muzeum nyní i v minulosti poskytovalo veřejnosti mnoho. Nedostatečná je propagace a zastarale na mne působí stálá muzejní expozice, která by zasluhovala změny. Popisky vystavených předmětů jen v češtině nejsou dostačující.
5. Myslíte si, že dlouhá jednání čelákovického zastupitelstva jsou způsobena pouze nekvalitními podklady?
Nejen nekvalitními podklady, ale ty mají největší podíl. Pokud by odpovědní pracovníci úřadu předložili vše dokonale připravené a obsahující doporučení pro zastupitele, nebylo by tolik zbytečných diskuzí. Nedokážu pochopit jak je možné, že podkladem je jen nedostatečně vyplněná tabulka bez odborného doporučení ( není to případ muzea ). „Odborné“ doporučení obdržíme ústně až na jednání samotném a tam se již jen můžeme dohadovat. Materiály pro jednání zastupitelstva mají být dodány s patřičným předstihem, aby bylo možné ověřit, co je v nich uvedeno. Předkládat nějaký dokument a následně tvrdit, že podklady byly získány telefonicky, nebo na osobním jednání je ta nezodpovědnost.
6. Jak dlouho zastáváte funkci zastupitele města?
Jak pane Snítilý tato otázka souvisí s naší diskuzí? Stejné názory na problematiku muzea mají i zcela začínající zastupitelé.

Re: Re: Re: reakce na vyjádření pana Snítilého 2.část

(Pavel Snítilý, 2. 3. 2013 22:43)

Vážený pane Iglo,

písemně komunikujete dost často a s velkým množstvím institucí a osob. Někteří vybraní jedinci mají to privilegium, že jste ochoten se s nimi setkat i osobně. Nicméně na kávu se mnou asi nepůjdete a já jsem schopen se s tím smířit.
Dlouhé prodlevy v odpovědích na Vaše dotazy adresované jednotlivým subjektům jsou dle mého názoru způsobeny zejména tím, že některé instituce svými dopisy přímo zahlcujete. Dotazovaní mají na práci také jiné věci než odpovídat na Vaše dotazy. Pokud vím, existují zákonné lhůty, ve kterých je Vám odpovídáno.
S Vaším názorem na postup při překládání návrhu koncepce muzea nesouhlasím. Zřizovatel, tedy město, by mělo na základě diskuse udat svému muzeu směr a následně by měl být návrh koncepce dokončen do finální podoby. Ve spolupráci s odborníky a samozřejmě s respektováním Vámi citovaného zákona.
V případě personálního obsazení muzea jsem Vám již dvakrát odpověděl. Zřejmě jste to přehlédl. Znovu tedy opakuji, personální obsazení muzea je zcela v kompetenci ředitele. Nevím proč se odkazujete na výběrové řízení na městském úřadě, kde jsou dána při výběru zaměstnanců jiná pravidla. Navíc, nikdy jsem si za dobu svého působení žádného výběrového řízení v muzeu nevšiml, tedy kromě výběrového řízení na nového ředitele. To však vyhlásilo město. Vyžadovat odborné vzdělání považuji za správné ovšem nikoliv nutné. K tomu se ještě vrátím. Upozorňuji, že v minulých příspěvcích zmiňovaná zaměstnankyně muzea má ukončené vysokoškolské vzdělání. Dokončuje druhý stupeň.
Na Vaší otázku Vašich zájmů v muzeu jsem odpověděl, asi napíšete, že obecně.
Co je nebo není prázdným termínem v případě „nezávislých“ kandidátů je můj osobní názor.

Děkuji za odpovědi na mé otázky. Dovolím si několik připomínek 1. Zde se naše názory na postup poněkud rozcházejí.
2. Používáte termín „hospoda“. Zní to pejorativně a nikdo v muzeu hospodu nechce. Možnost občerstvení (ať už v podobě automatu na kávu nebo kavárny) jako další ze služeb návštěvníkům považuji za nápad minimálně hodný zamyšlení.
3. a) Tady se pozastavím nad Vámi často používaným termínem „odborník“. Mohl by jste ho definovat? Připadá mi, že jednou je to pro Vás striktně člověk s příslušným diplomem, jindy Vám nevadí odbornost získaná dlouholetou zkušeností z praxe. Neustále poukazujete na odchod Mgr. Martina Hůrky. Zeptejte se někdy Martina, proč z muzea odešel…
b) Souhlasím s tím, že bylo muzeum vizitkou našeho města a jsem přesvědčen, že se kolektiv zaměstnanců včetně mne snaží, aby tomu tak bylo i nadále. Ke konfliktům dochází, ale to, že by muzeum, potažmo zaměstnanci muzea neodváděli kvalitní práci není pravda.
c) Podle mých informací byly pokuty uděleny na základě šetření příslušných úřadů. Výsledky jejich šetření nezpochybňuji.
4. Ano, nepochybně je třeba vycházet ze zákona č. 122/2000 Sb., ale očekával jsem trochu konkrétnější odpověď. Nějaké nápady, návrhy, inspiraci…Se zastaralostí stálé expozice včetně nedostatečných popisků souhlasím. Je to ovšem o financích a částce, kterou zřizovatel, jehož rozpočet je omezený na chod muzea, přispívá. Nedostatečnou propagaci, prosím, rozveďte. Máte nějaké návrhy, jak by bylo možné ji zlepšit? Myslím, že je společným cílem zřizovatele a muzea, aby muzeum bylo více vidět.
5. Za podstatnější důvod dlouhých jednání našeho zastupitelstva bych považoval spíše neschopnost některých zastupitelů, koaličních, opozičních a všech dohromady, dohodnout se na konstruktivním řešení jednotlivých problémů.
6. Nemohu se zeptat na něco, co přímo s debatou nesouvisí? Mám založit nové vlákno nebo debatu na toto téma? S názory začínajících zastupitelů má otázka nesouvisí. Ale v podstatě jste mi odpověděl. Píšete o třech volebních obdobích z čehož jedno je přibližně v polovině. Tedy zastupitelem jste 10 let.

S pozdravem
Mgr. Pavel Snítilý
MM Čelákovice

Re: Re: Re: Re: reakce na vyjádření pana Snítilého 2.část

(Mirek Iglo, 4. 3. 2013 23:08)

Milý pane Snítilý,
Mohl by jste mi vysvětlit co to je zahltit některou instituci dopisy.Je hodně 10 e-mailů ročně ( včetně urgence odpovědi ) zahlcením ? Pokud znáte některou z institucí města, které jsem v daném roce napsal více e-mailů prosím uveďte, které to jsou a hlavně napište, ve kterých dnech byly e-maily této instituci zaslány. Neuvádějte prosím Městský úřad, neboť tam již z titulu své funkce zastupitele zasílám návrhy k jednání rady, zastupitelstva, komisí, výborů atd. Co se týká zákonných lhůt pak na to je jistě různý pohled. Odpověď mám obdržet nejpozději do 30ti dnů a pokud někdo takto odpovídá pravidelně, a nebo ani nedodržuje zákonem daná pravidla pak je to především záležitost některých úředníků z Čelákovic. Často píši i na jiné Městské úřady a tam odpovědi vyřizují většinou do 2 dnů. Máme i v Čelákovicích úředníky, kteří nevidí důvod proč zdržovat komunikaci a odpovídají do 2 dnů i dříve. Příkladem může být ředitel Q-bytu p.Beneš a ředitel Technických služeb p.Turek. Velmi často s nimi míváme různé názory na projednávanou věc, ale nikdy jsem se nesetkal s cílevědomou sabotáží korespondence, jako je tomu např. u ředitele muzea. Ten mi rovnou písemnou odpověď odmítl, asi neznal povinnost vyplývající ze zákona. Na zásah vedení města ji v zákonem daném termínu nakonec zaslal. K žádosti zaslané ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím přidává komentář netýkající se žádané informace. To se hned tak nevidí. Nebo příklad úřednice, která přes písemnou urgenci zaslala odpověď až po 52 dnech. Co tomu říkáte?
S mým názorem na postup při předkládání koncepce můžete nesouhlasit. To Vám neberu. Píšete : Neustále poukazujete na odchod Mgr. Martina Hůrky. Zeptejte se někdy Martina, proč z muzea odešel…( konec citace ). Na to zcela jasně odpovídám. Není podstatné, proč někdo odešel, ale proč nebyla hledána již 2 roky náhrada? Není historik potřeba?
Chcete na mě definici slova odborník. Nutně to nemusí být ten co má hodně diplomů neboť známe hodnotu části diplomů z Plzně. Měl by to být člověk, který má znalosti a ty se musí někde získat. Buď praxí, a nebo ve škole. Nezdá se mi, že v případě muzea budeme mít díky panu řediteli v nejbližší době mnoho odborníků.
Píšete : personální obsazení muzea je zcela v kompetenci ředitele ( konec citace ). Ano, tak to bohužel je. V mé kompetenci zastupitele zase je, abych se snažil splnit sliby dané volebním programem. Pokud já i moji voliči jsme přesvědčeni, že ředitel muzea nedělá svou práci dobře, musím na tuto skutečnost upozorňovat. Dnes jsme podali návrh na jeho odvolání doložený velmi pádnými argumenty.
Píšete : Podle mých informací byly pokuty uděleny na základě šetření příslušných úřadů. Výsledky jejich šetření nezpochybňuji ( konec citace ).Je škoda, že v muzeu nejsou zaměstnanci seznamováni s aktuálními informacemi na poradách pracovního kolektivu. Je to běžné snad všude, kde jsou dobré pracovní výsledky. Není nezbytně nutná porada v případě komunikujícího kolektivu, ale pokud se např. zjistí výsledky šetření a hrozí sankce to již neinformovanost nechápu. Někteří zaměstnanci muzea měli výhrady k výsledkům šetření, ale nikdo je s výsledky neseznámil v době možného odvolání. Pokud dojde k sankcím pak odpovědnost leží především na straně ředitele, který měl mít snahu zabránit jejich uplatnění.

Re: Re: Re: Re: Re: reakce na vyjádření pana Snítilého 2.část

(Pavel Snítilý, 6. 3. 2013 21:28)

Vážený pane Iglo,
ve Vašem oslovení „milý pane Snítilý“ je cítit lehká ironie, nevadí, já se budu držet korektního oslovování.
Možná jsem se nepřesně vyjádřil, nejde ani tak o počet emailů jako o to, co v nich obvykle na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádáte. Pokud se ptáte na základě zákona, je Vám na základě zákona odpovídáno. Víc k tomu asi nemám.
Na otázku zda víte, proč odešel Martin Hůrka zcela jasně neodpovídáte. Za zcela jasnou odpověď bych považoval „ ano vím, ne nevím“. Historik je v muzeu potřeba. Nezastává v současné době náhodou tuto funkci pan Špaček?
Pane Iglo já mám také diplom z Plzně a myslím, že Filosofická fakulta Západočeské univerzity potažmo Katedra archeologie má docela dobré jméno. Pokud jste dobře četl návrh koncepce MM Čelákovice nemůžete tvrdit, že muzeum nebude mít mnoho odborníků.
Jsem rád, že potvrzujete, že personální obsazení je zcela v kompetenci ředitele muzea. Jako zastupitel svých voličů upozorňujte na co uznáte za vhodné. Oceňuji, že na svých stránkách zveřejňujete moje názory, které se těmi Vašimi rozchází.
Návrh na odvolání ředitele podávat můžete, to je Vaše právo. O „pádnosti“ Vašich argumentů si dovolím pochybovat.
Čekal jsem na širší diskusi k bodu 4, tedy ke změnám v muzeu, lepší propagaci atd. Žádných konkrétních návrhů či inspirace jsem se od Vás nedočkal. Škoda. Možná bych se od Vás konečně dozvěděl něco užitečného pro muzeum jako takové.
S pozdravem
Mgr. Pavel Snítilý
MM Čelákovice

Re: Re: Re: Re: Re: Re: reakce na vyjádření pana Snítilého 2.část

(Mirek Iglo, 6. 3. 2013 21:59)

Vážený pane Snítilý,

nechci nic ironizovat a vážím si Vaší snahy o diskuzi, ale nevidím v mém oslovení noic nekorektního. Pokud je mi někdo milým pak to napíši a není to poškození ani pro jednu stranu. Vy jste milý člověk?
Opravdu jste se nepřesně vyjádřil.Bylo by dobré uvádět i konkrétní mé dotazy, které se Vám nezdají neboť diskuze v obecné rovině je plýtváním drahoceného času nás obou. Na otázku zda vím proč odešel Martin Hůrka jsem Vám odpověděl zcela jasně. Mne to v tuto chvíli nezajímá. Zajímá mne důvod proč po jeho odchodu již 2 roky není hledána náhrada a na to jste mi neodpověděl. Pokud mluvíte o panu Špačkovi jistě sám dobře víte kdy končí v muzeu a víte také, že bylo vhodné aby předal něco z jeho zkušeností novému zaměstnanci. To se nestane. Píšete : Pokud jste dobře četl návrh koncepce MM Čelákovice nemůžete tvrdit, že muzeum nebude mít mnoho odborníků ( konec citace ). Zřejmě jste přehlédl v mé korespondenci, že já zatím materiál přžedložený k jednání nepovažuji za návrh koncepce.Až bude řádně konzultována s odborníky a především s odborem muzeií a galerií MK pak se můžeme o jejím obsahu bavit. Pokud nemá stanoveny cíle nelze ji akceptovat. Je s podivem, že ke konzultacím nebylo přistoupeno ačkoliv koncepce byla ministerským metodikem doporučena již v květnu r.2012. Přirozeně upozorňuji jen na to co uznám za vhodné neboť jako zastupitel nesleduji jen muzeum a pokud bych měl detailně zkoumat a prověřovat všechny informace ze všech činnosti veřejné správy tak jistě uznáte byl by to neřešitelný úkol.Navíc dělám vše v rámci své iniciativy bez nároku na jakékoli ocenění a tak se nedivte, že 4 až 5 hodin denně mohu ve svém volnu obětovat, ale víc již ne. Píšete o tom, že máte také diplom z Plzně a mám dojem, že jste asi neslyšel o diplomech z právnické fakulty. Víte tato kauza znehodnotila dosud uznávanou certifikaci a slovo odborník dnes nedělá jen diplom. Co se týká námětů k bodu 4 věřím, že během doby i na ty dojde.Zatím jsem neměl čas nad podobnými úvahami přemýšlet.

Otevřená reakce na Web pana zastupitele Igla

(Pavel Snítilý, 22. 2. 2013 9:19)

Níže zveřejněná reakce pracovníka muzea byla zveřejněna na stránkách města Čelákovice 20.února v 10:45 pm

Vážený pane zastupiteli,
na své webové stránce jste zveřejnil příspěvek s názvem „Nezodpovědnost nezná mezí“ (http://www.celakovice-mistoprozivot.cz/clanky/aktualne/nezodpovednost-nezna-mezi.html) a já si na něj dovolím reagovat na veřejném fóru, neb se mě osobně dotýká. V Městském muzeu v Čelákovicích pracuji již od roku 1995 a myslím, že na rozdíl od Vás jsem kompetentní se k problematice Muzea vyjádřit. Je trapné, a u vás bohužel naprosto obvyklé, že neuvádíte věci do souvislostí, vytrháváte je z kontextu nebo účelově využíváte vybrané informace. Nová koncepce MM Čelákovice byla dána jako materiál diskusi. Dovolím si to zopakovat: k diskusi, to znamená k jednání…Je třeba, aby město jako zřizovatel na základě jednání s ředitelem muzea dalo dohromady koncepci, která bude vyhovovat. A to jak zřizovateli tak muzeu. Vy jste se odmítl schůzky zúčastnit. To je špatně. Zvolení představitelé města by měli udávat směr instituci, kterou zřizují. Až potom nastupuje diskuse odborníků nad finální verzí koncepce. Je mi líto, ale nezúčastnil jste se, nemáte zájem, pouze kritizujete. Moje druhá reakce se týká Vaší zmínky o personálním obsazení muzea. Personální záležitosti nejsou v mé kompetenci. Jsem zástupce ředitele pro archeologické výzkumy, nicméně Vaše zmínka o zaměstnancích, které přijal Mgr. Eisner mě nutí k reakci. Slečna Tereza Zborníková (za knihovnici paní Gebelovou, která odešla do důchodu) vykonává svou funkci s maximálním nasazením a obětavostí. Je obrovským přínosem pro MM Čelákovice. Druhý zaměstnanec, který byl ředitelem Mgr. Eisnerem přijat, byl bohužel z osobních důvodů nucen odejít. Doufám, že ani Vy nebudete tak nechutný, a nedovolíte si zveřejnit, proč musel Tomáš odejít. Mám dotaz. Zmiňujete-li někoho, poznal jste některého z těchto dvou zaměstnanců osobně? To, že ředitel muzea přijal tyto zaměstnance bez výběrového řízení na základě jejich kvalifikace je, pokud já vím, zcela standardní postup a zcela v jeho kompetenci. Je mi, pane zastupiteli, velmi líto, že nemáte snahu řešit problémy osobně. Nereagoval jste ani na podklady, které se týkaly dalšího fungování archeologického oddělení MM Čelákovice. Nezbývá mi, než konstatovat, že používáte jen to, co se Vám hodí, odmítáte osobní kontakt a zejména komentujete něco, čemu nerozumíte. Právo na Váš názor Vám neupírám, jen si myslím, že jako zastupitel byste měl zastupovat občany města a ne pouze zájmy blízkého okruhu svých politických spřízněnců či pouze zájmy své.
S pozdravem
Mgr. Pavel Snítilý
MM Čelákovice

Re: Otevřená reakce na Web pana zastupitele Igla

(Jan Vorlíček, 22. 2. 2013 9:24)

Uvedený text byl zveřejněn na internetových stránkách města Čelákovice dne 21.února v 7:29pm
Nechci mluvit do situace v muzeu, protože do ní detailně nevidím, ale musím zde poznamenat, že v příspěvcích pan Igla vidím hlavně věcné argumenty, které mi umožňují si udělat na mnoho věcí ve městě nezaujatý názor. A za to mu velký dík, protože si umím představit, kolik dá práce fakta a myšlenky vhodně uspořádat. Naopak tón Vaší reakce na poslední článek o muzeu je hodně osobní a hlavně zde nevidím reakci na skutečné poslání jeho sdělení. Naopak on Vám tím článkem odpovídá dříve než Vy se ho pak ptáte. Fakticky jste mu vůbec neoponoval.

Re: Re: Otevřená reakce na Web pana zastupitele Igla

(Pavel Snítilý, 22. 2. 2013 9:28)

Níže zveřejněná reakce byla uvedena na internetových stránkách města Čelákovice 21.února 8:46pm
Dobrý den,
vážený pane Vorlíčku, na texty a myšlenky pana zastupitele Igla máme zjevně naprosto odlišný názor. Druhé části vašeho příspěvku však nerozumím. Reagoval jsem na zmínky o návrhu koncepce muzea a nově přijaté zaměstnance. Z textu pana zastupitele je patrná snaha o zavrhování všeho, co se v muzeu po nástupu nového ředitele stalo. Tón mého příspěvku je opravdu osobní. Osobně se mě totiž problematika muzea dotýká. Pracuji tam.
S pozdravem
Pavel Snítilý